Kiemelt bejegyzés: Angol igeidők – Hogy lehet ezt a káoszt a fejünkben helyre tenni?

Angol igeidők
Hogy lehet ezt a káoszt a fejünkben helyre tenni?

Nem tudom, ki hogy van vele, de még nem találkoztam olyannal, aki azt mondta, nem okozott neki problémát az angol igeidők megértése. Az angolban félhivatalosan 12 igeidő van. Valaki szerint több, valaki szerint kevesebb, attól függően, mit nevezünk igeidőnek. Viszont ez a mennyiség magyar ember számára nehezen befogadható. Az angol igeidők közül némelyik, ha nem mind, elsőre eléggé ijesztő. Sőt, még haladók is elbizonytalanodhatnak, vajon milyen igeidőt is kell használni egy adott mondatban. Ez természetes, nem a képességeinkkel van a gond, emiatt nem szabad feladni!

Folyamatosság vagy pillanatnyiság, rendszeresség?

Elsőre az is szokatlan, miért kell különbséget tenni aközött, hogy valami rendszeresen megtörténik többször (pl. minden nap felkelek reggel hétkor), vagy éppen akkor történik, amikor most beszélünk róla (pl. most éppen ezt az írást olvassuk). Vagy, hogy valami egy pillanat alatt megtörténik (pl. belépek a szobába), vagy eltart egy darabig (pl. írok egy levelet). Ha ezeket megértettük (és be is gyakoroltuk!), már nem lehet különösebb gondunk az egyszerű és folyamatos jelen idővel az angol igeidők közül:

I get up at 7 o’clock every morning – Minden reggel 7 órakor kelek. (Nem egyszeri történés.)
I am reading this text now – (Most éppen) ezt a szöveget olvasom. (Csak most történik épp.)

I enter the room – Belépek a szobába. (Egy pillanat, nem tart percekig a küszöb átlépése.)
I am writing a letter – Levelet írok. (Az írás kezdete és vége nem ugyanaz az időpont lesz.)

I speak English – Beszélek angolul. (Általában véve igaz, egy képesség, ismeret.)
I am speaking English – Angolul beszélek (most, ebben a pillanatban.)

Lásd még: Egyszerű vagy folyamatos igeidőt használjunk?

Menjünk vissza a múltba! Folyamatos vagy nem?

Ha a múltban akarjuk kifejezni a „folyamatosságot” vagy „pillanatnyiságot”, már könnyebben kerülhetünk bajba. Mitől lesz egy cselekvés folyamatos vagy pillanatnyi? Ennek a témának komoly szakirodalma van, könyveket írtak már róla. Ha elsőre nem értjük, vagy még később is bizonytalannak érezzük magunkat, ne ijedjünk meg, a hiba nem bennünk van! Egyszerű dolgokról a szakemberek sem írnak köteteket, disszertációkat. A nyelvtudományban is sokat tárgyalt és kutatott téma az ún. igeaspektus. Így nem csoda, ha egy nyelvtanuló számára is nehezen emészthető.

A magyarban is kifejezzük a folyamatosságot és a pillanatnyiságot, csak nem igeidőkkel. Támpontot adhat, ha megnézzük, a magyarban milyen módon utalhatunk egy mondatban arra, amit az angol külön folyamatos igeidővel fejez ki. Ilyen a magyarban az igekötő (pl. az ige elején ott van egy meg-, el-, vagy hasonló). Nem mindegy, ettem a pizzát vagy megettem a pizzát. Vagy hogy mentem, vagy elmentem. Vagy kerestem, vagy megkerestem a kulcsot. Ha az ige elején ott az igekötő a magyarban, az angolban már nem lehet folyamatos a cselekvés:

Ettem a pizzát: I was eating the pizza.
Megettem a pizzát: I ate the pizza.

Mentem a boltba: I was going to the shop.
Elmentem a boltba: I went to the shop.

Kerestem a kulcsot: I was looking for the key.
Megkerestem a kulcsot: I looked for the key.

A folyamatos cselekvés sajátossága, hogy, mivel hosszabb ideig tartott, oda lehet képzelni egy másik cselekvést, ami közbejött, megszakítva azt. Vagy odaképzelhetünk egy olyan cselekvést is, amely szintén folyamatban volt, miközben a másik cselekvés zajlott. Ezek az odaképzelhető cselekvések nem feltétlen történnek meg, de megtörténhetnének, és ha már oda tudjuk képzelni őket, tudhatjuk, hogy itt valami bizony eltartott egy darabig, tehát folyamatban volt a múltban:

(Éppen) ettem a pizzát, amikor megszólalt a telefon: I was eating the pizza when the telephone rang.

(Éppen) mentem a boltba, amikor találkoztam egy régi barátommal: I was going to the shop when I met one of my old friends.

(Éppen) kerestem a kulcsot, amikor a testvérem megérkezett: I was looking for the key when my brother arrived.

A folyamatos cselekvésnek nem tudjuk vagy nem akarjuk kifejezni a végét, lezártságát! Ha folyamatos múlt időben van valami, abból nem derül ki, végül lezárult-e a cselekvés, mikor és hogyan zárult le. Pl. kerestem a kulcsot, de hogy meglett-e? Ki tudja. Mentem a boltba. De hogy odaértem-e? Nem tudni, vagy csak nem akarjuk megmondani, mert nem az a fontos. Ettem a pizzát. De megettem végül? Ebből a mondatból nem derül ki. A cselekvés lezártsága kissé bizonytalan. Józsi ette a pizzát tegnap nyolckor. De még az se kizárt, hogy most is eszi még, annyira lassan eszik. Ennek persze kicsi a valószínűsége, de ha nem mondja el a beszélő s szituációt teljesen, ezt a pici valószínűséget sem tudjuk kizárni teljesen. A lényeg, a cselekvés befejezésére, befejezésének időpontjára nincs a leghalványabb utalás sem az adott mondatban. Ha meg van adva egy időpont, amikor a cselekvés éppen folyamatban volt (pl. 5 órakor), akkor az folyamatos cselekvés lesz. Ha egy olyan időpont van megadva, amikor a cselekvés befejeződött (pl. 5 óráig), akkor az biztosan nem lesz folyamatos cselekvés:

Öt órakor (éppen) tanultam: I was learning at 5 o’clock. (Mikor fejeződött be? Nem tudni. Talán be se fejeződött.)
Öt óráig tanultam: I learnt until 5 o’clock. (Öt órakor vége lett a tanulásnak, lezárult.)

Bővebben: Egyszerű múlt idő (Past simple); Folyamatos múlt idő (Past continuous)

Mindenki kedvence: a befejezett jelen, vagyis present perfect, az angol igeidők sztárja

A jelen a fontos! Mi a helyzet most a jelenben?

Az angol nyelv kissé jelen-centrikus. Sokszor a jelen szituáció érdekli az angolokat és ezt emelik ki. Hiába a múltban (közelmúltban) tettem valamit, ha most ennek érezhető következménye van. Az angolokat az érdekli, hogy most nyitva van az ablak, alá van írva a szerződés, a táskában van a könyv, kevésbé lényeges számukra, hogy a múltban fárasztottam magam azzal, hogy ez most a jelenben meglegyen. Kinyitottam az ablakot, hurrá, jön be a friss levegő! De jó, a főnököm aláírta a szerződést, mehetek most külföldre!

angol igeidők window open

I have opened the window.

I have opened the window so some fresh air can come in – Kinyitottam az ablakot, így most bejöhet egy kis friss levegő.

My boss has signed the contract, I can go abroad – A főnököm aláírta a szerződést, mehetek külföldre.

angol igeidők signed contract

My boss has signed the contract. I am happy now.

Lehet, hogy a  múlthoz kapcsolódik, hogy az ablak kinyitásával vagy a szerződés aláírásával fárasztotta magát valaki, de ez a fárasztás most lényegtelen. Nyitva az ablak, ott az aláírt szerződés, mindenki boldog! Hogy az ablak kinyitása közben levertem három vázát, kiesett a zár az ablakból, az senkit nem érdekel, csak az, hogy nyitva az ablak. Hogy a szerződés aláírásakor nem fogott a toll, és a főnököm három másik tollal próbálkozott, melyek szintén nem fogtak és végül a szomszéd épületből hoztak neki jó tollat, az nem lényeges. Alá van írva a szerződés, most itt van, felhasználhatom a jövőben, ez a lényeg. Vagy, megvettem a buszjegyet, senkit nem érdekel, hogy a jegyárus morc volt, idegbeteg volt vagy éppen három feje volt, vagy hogy hány kilométeres sor állt a jegypénztárnál. A lényeg, hogy kezemben a jegy és utazhatok végre.

angol igeidők bought ticket

I have bought the ticket. I am waiting for the bus now.

Olyan is előfordulhat, hogy kinyitottam ugyan az ablakot, de valaki utána becsukta. Vagy, aláírta a főnök a szerződést, de a másik főnök összetépte. Ilyenkor természetesen már nincs hatása a jelenben ezeknek az eseményeknek.

I opened the window but John was cold so he has closed itKinyitottam az ablakot, de John fázott, így becsukta. (Ezért most csukva az ablak.)

My boss signed the contract but John has torn itA főnököm aláírta a szerződést, de John széttépte. (Nincs szerződés.)

Are you going to travel without a ticket? You cheat!
No. I have bought a ticket.
Jegy nélkül akarsz utazni? Te csaló!
Nem. Van jegyem. (Vettem jegyet, de a lényeg inkább az, hogy van, nem az, hogy vettem.)

When I was in London, I bought twenty tickets. They were enoughAmikor Londonban voltam, húsz jegyet vettem. Annyi elég volt. (Az az időszak már lezárult, már nem vagyok Londonban. Nincsenek már meg a jegyek, legfeljebb emlékbe hazahoztam őket, de ez nem lényeges most.)

Bővebben: Befejezett jelen idő (Present perfect)

Vessük össze:

Peter was eating the pizza – Peter ette a pizzát. (De hogy megette-e végül? Ki tudja… Meddig ette? Nem tudni. Talán még most is eszi? Minden lehet…)

Peter ate the pizza – Peter megette a pizzát. (Lezárult az evés? Igen. Lehet, hogy most is eszi még a pizzát? Az kizárt! Most jól van lakva Peter? Azt nem tudni, azóta talán újra megéhezett.)

Peter has eaten the pizza – Peter megette a pizzát. (Lezárult a cselekvés, megette a pizzát? Igen, volt pizza, nincs pizza! Most jól van lakva Peter? Igen, azóta nem éhezett még meg.)

(Magyarul lényegében mind a három mondatot mondhatnánk úgy is, hogy „Peter pizzát evett”. Ebből a magyar mondatból nem derül ki az, ami az angol mondatokból. Kell valami más is mellé (szövegkörnyezet), hogy kiderüljön, mire gondolunk pontosan. Például: Peter (éppen) pizzát evett, amikor beléptem. (folyamatosság); Peter pizzát evett (már), így most nem éhes. (a jelenben befejezett). A magyarban persze pl. az „éppen”, „már” szavakkal utalhatunk arra, amire az angol külön igeidőt használ. Az angol igeidők lényege, hogy szövegkörnyezet nélkül vagy pl. az „éppen”, „már” szavak nélkül is kifejezzék ezt a jelentést.)

Mi van, ha sokáig tartott valami, mire eredménye lett?

Az ablakkinyitás vagy egy szerződés aláírása egy pillanat alatt megtörténik és áldásos hatását élvezhetjük utána. Azonban van olyan dolog is, ami nem egy pillanat, hanem hosszabb ideig kell, hogy folyjon, és ennek a hosszabb ideig tartó energiabefektetésnek lesz hatása a jelenre nézve. Például, ha havas a járda, tudhatjuk, hogy esett a hó, és a hóesés eredménye, amit láttunk. De, míg egy szerződést egy pillanat alatt alá lehet írni és ott van az aláírás, a hóesés egy hosszabb ideig tartó folyamat, mire végül láthatjuk a szép, havas tájat. Egyelőre nem figyeltek meg olyan természeti jelenséget, hogy egy pillanat alatt több centiméternyi hó kerül a légkörből a földre, hanem a természet szépen, ráérősen elaprózza ezt. Órákig is eltarthat, mire ott lesz az eredmény, a hóval fedett táj. Szóval, valami eltartott egy darabig, és annak megvan az eredménye. Ez a folyamatos-befejezett jelen:

It has been snowing – Esett a hó (most havas a járda).

Cigifüst van a szobában. Mitől? Dohányos barátunk csak egy slukkot szívott a cigiből, attól lett akkora füst? Nem, ő bizony hosszabb ideig károsította tüdejét, és annyi füst lett, hogy a falig se látunk:

Somebody has been smoking here – Valaki cigizett itt.

Valaki evett a tányérkámból! Reklamált a törpe a mesében. Sajnálattal tapasztalta, hogy a tányérjából hiányzik némi étel. De nem mind hiányzik, nem ették meg az egészet, de nem is egy kis kanálkával ettek belőle, hanem ez az evés hosszabb ideig tartott:

Somebody has been eating from my food! – Valaki evett az ételemből!

Talán nem túl sok szituációt tudunk kapásból elképzelni, amikor ezt az igeidőt kell használni. Nem annyira gyakori, hogy egy hosszabb ideig tartó cselekvésnek lett egy jelenben is érezhető eredménye.

Ezekből a példákból azt is sejthetjük, nem teljesen zárult le a cselekvés, még folytatódhatna akár. Esett a hó ugyan, de még eshet hozzá több is. Valaki cigizett, de nem tudni, teljesen elszívta-e a cigijét. Valaki evett az ételemből, és egyértelmű, hogy nem ette meg az egészet. Ha teljesen lezárult, befejeződött a cselekvés, melynek eredménye van, akkor nincs szükség a folyamatosságot kiemelni:

Somebody has smoked a cigarette here – Valaki elszívott itt egy cigit.

Somebody has eaten all my food – Valaki megette az összes ételem.

Hasonló példa:

The painter has been painting the room. One of the walls is white – A festő festette a szobát. (De nem festette ki teljesen, nem zárult le teljesen a cselekvés, de egy kis eredménye azért van!) Az egyik fal fehér. (A többi fal még nincs befestve.)

The painter has painted the room. We can put the furniture back – A festő kifestette a szobát. Visszapakolhatjuk a bútorokat. (A festés teljesen lezárult.)

Lásd még: Present perfect continuous (folyamatos-befejezett jelen idő)

For és since

Nincs mit tenni, egyszerűen meg kell tanulni, hogy ha a jelenre vonatkozik a mondat, és ott van benne az, hogy „mióta”, „mikortól”, befejezett jelent kell használni. Lehet folyamatos befejezett jelen is (nem kötelező), ha fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a cselekvés/esemény megszakítás nélkül folyamatban van. A befejezett jelen (present perfect) tehát nem csak (jelenhez kapcsolódó) múlt idejű cselekvések kifejezésére jó. Jelen idő is megfelelhet neki a magyarban, ha ott van mellette, hogy mióta vagy mikortól tart:

I have lived here for three years – Három éve lakom itt.
I have been living here for three years – Már három éve itt lakom. (A folyamatosságot kiemeljük.)

Valaha vagy tegnap?

„Láttál-e már valaha csipkebokor rózsát?” „Nem, még soha nem láttam, azt se tudom, milyen az.”
„Láttál-e tegnap macskát?” „Na, azt már igen, és pont tegnap is.”

A csipkebokor rózsa nevű objektum nem mondható túl gyakorinak a hétköznapi ember számára. Így feltételezhetjük, hogy a legtöbb ember ilyet még soha nem látott. Így nem is azt kérdezzük, hogy tegnap, tavaly, a múlt héten látott-e ilyet, hanem hogy egyáltalán valaha ebben az életben látott-e már ilyet. Macskát már mindenki látott, így nem szoktuk kérdezni, látott-e már valaha macskát, hanem hogy tegnap, a múlt héten, pár órával ezelőtt stb. látott-e.

Annyira jellegzetes, amikor múlt idejű kérdő mondatba odatesszük a „valaha” szót! Olyan sokatmondó, hogy leleplezi teljesen az angol igeidőt! Igen, ez is befejezett jelen! Valaki azt kérdezi, egyáltalán láttam-e már, valaha az életben csipkebokor rózsát. Nem az érdekli, hogy tegnap láttam-e, tíz éve vagy negyven éve. Mindegy, mikor, csak egyáltalán valaha láttam-e. És ha még nem láttam, még mindig élek, még láthatok egyet. Voltál már Londonban? Ettél már tengeri gyümölcsöt? Játszottad már le visszafele lábbal a Boci-boci tarkát? Ezek is, ha még eddig nem történtek meg, még megtörténhetnek, tehát nem csak a múltat, hanem a jelent, jövőt is érintik. A magyarban a „már”, „valaha” szavak utalnak erre. Az angolban a befejezett jelen utal erre:

Have you been to London?
Have you eaten seafruit?
Have you played the song Boci-Boci backward with your feet?

Ez utóbbinak talán kicsi a valószínűsége, hogy még megtörténjen, de sose tudni! Még ott a csodás lehetőség! Persze őrült zenész barátunktól megkérdezhetjük azt is, hogy tegnap már megint lejátszotta-e ilyen fura módon a Boci-boci tarkát. De itt már nem az a kérdés, hogy valaha megtörtént-e, hanem hogy tegnap. Vagy, ha egy konkrét étkezésre gondolunk és afelől érdeklődünk, mit evett akkor:

What did you eat yesterday? Did you eat seafruit? – Ilyenkor nem az a kérdés, valaha evett-e már ilyet, hanem akkor, azzal a konkrét alkalommal.

A „soha” és a „valaha” szavak egy magyar múlt idejű mondatban nagyon sokatmondóak annak, aki az angol igeidőkkel szenved. Ha ez a nyakatekert gondolkodásmód, hogy ha eddig nem történt meg, még megtörténhet, befogadhatatlan számunkra, akkor csak egyszerűen jegyezzük meg: a magyar múlt időnek az angolban befejezett jelen felel meg, ha ott van mellette a „soha” vagy a „valaha” szó.

Have you been to a party? – Voltál már (valaha) buliban?
Were you at Peter’s party yesterday? They say it was great – Voltál tegnap Peter bulijában? Azt mondják, nagyon jó volt.

I have never been to a party – Soha nem voltam (még) buliban. (De még mehetek, még élek, és még lehet buli máskor is.)
I wasn’t at the party yesterday – Tegnap nem voltam a buliban. (Már nem történhet meg, a tegnap már nem jön vissza.)
Einstein was never at a party – Einstein még soha nem volt buliban. (Buli még lesz, Einstein már nem. Már nem történhet meg.)

Zárszó

Egy jótanács. Ne fordítsunk angolra mondatot magyarról csak úgy! Az angol igeidők használata nagyban függ attól, hogy a mondat milyen szövegben van benne. Ha egy szöveg úgy kezdődik, hogy “Megkaptam a fizetésem”, ne fordítsuk le nagy lelkesen egyből múlt idővel ezt a mondatot, hanem előbb olvassuk tovább a szöveget! Nem mindegy, az jön-e utána, hogy „Másnap rögtön el is költöttem az egészet” vagy „Így most be tudok vásárolni”. Az előbbi esetben egyszerű múlttal, az utóbbi esetben befejezett jelennel kell a mondatot angolra fordítani.

Linkek az angol igeidők jobb megértéséhez (angol nyelvű oldalak):

Grammarly blog – Verb Tenses – Táblázatban tömören bemutatja az angol igeidők főbb használati körét példamondatokkal.

Englisch-hilfen.de – English Tenses – Lényegre törően (de példamondatok nélkül) ismerteti az angol igeidők képzését és használatát.

English Grammar Online – Table of English Tenses – egy másik, lényegre törő táblázat

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.