Az angol folyamatos-befejezett jelen idő (Present perfect continuous)

Az angol folyamatos-befejezett jelen idő
(Present perfect continuous,
másnéven: Present perfect progressive
)

Minden befejezett igealak sajátossága a to have ige, melyet a főige 3. alakja követ. Ezért a folyamatos befejezett jelen időben a have után a to be ige 3. alakja (been) áll. Azért a létige, mert a folyamatos igealakok sajátossága pedig a to be ige, amit a főige ing-es alakja követ. Így a folyamatos-befejezett jelen időben (Present perfect continuous) megtalálhatjuk a befejezett (to have + 3. alak) és a folyamatos (to be + ing) igealakokra jellemző összetevőket is:

have (has) been + ige+ing

Az ing-es alakról bővebben: Az angol ing -es alak képzése.

Megjegyzés: A to have been + ige+ing valójában a főnévi igenév folyamatos-befejezett alakja: to have been working. A folyamatos-befejezett főnévi igenév még pl. módbeli segédigék mellett (pl. must) és mellékmondatok rövidítésekor fordul elő, de nem túl gyakori (Pl. He must have been working for five hours – Bizonyára már öt órája dolgozik).

A to work (dolgozni) ragozása folyamatos-befejezett jelen időben:

Állító alak:

I have been working / I’ve been working
you have been working / you’ve been working
he has been working / he’s been working

we have been working
you have been working
they have been working

Tagadó alak:

I have not been working / I haven’t been working
you have not been working / you haven’t been working
he have not been working / he hasn’t been working

we have not been working
you have not been working
they have not been working

Kérdő alak:

Have I been working?
Have you been working?
Has he been working?

Have we been working?
Have you been working?
Have they been working?

.

A folyamatos-befejezett jelen idő használata

 1. Gyakorlatilag ugyanakkor használjuk, mint a folyamatos jelen időt (present continuous), azzal a különbséggel, hogy azt is megjelöljük, mióta ill. mennyi ideje tart a cselekvés. Ennek megjelölésére a for és a since elöljárószókkal bevezetett időhatározókat használjuk a mondatban. A folyamatos jelen időhöz képest még annyi jelentéstöbbletet tartalmaz, hogy a mondatban gyakran ott van vagy odaérthető a “már” szó:

I am working.
(Éppen) dolgozom.

I have been working for five hours.
(Már) öt órája dolgozom.

He is learning.
(Éppen) tanul.

He has been learning since 3 o’clock.
Három óra óta tanul.

A for mellett azt adjuk meg, mennyi ideje tart a cselekvés, tehát időtartamot jelöl. A since a cselekvés kezdő időpontját jelöli, tehát egy időpontot, amikor a cselekvés kezdődött. A for magyarul “-ja, -je”, a since magyarul “óta”. Ami megtévesztő, hogy a for is fordítható magyarul úgy, hogy “óta”, bár ez ritkább:

We have been working for two hours / for three days / for three weeks / for five months / for two years.
(Már) két órája / három napja / három hete / öt hónapja / két éve dolgozunk.

We have been working since 2 o’clock / since yesterday / since Monday / since 2014.
(Már) két óra óta / tegnap óta / hétfő óta / 2014 óta dolgozunk.

2. Olyan cselekvés vagy történés, mely a múltban hosszabb ideig tartott, és ennek a jelenben érezhető eredménye van. Hosszabb ideig folyamatban volt valami, ami nemrég fejeződött be, és érzékelhető az eredménye. Ilyenkor nem kell feltétlen a for vagy a since a mondatba:

It has been snowing.
Esett a hó (eredmény a jelenben: havas az út).

Somebody has been smoking here.
Valaki dohányzott itt (hatása a jelenre: füstszag van).

Your eyes are red. Have you been crying?
Piros a szemed. Sírtál?

The children are very tired as they have been running a lot.
A gyerekek nagyon fáradtak, mert sokat rohangáltak.

Ez nagyon hasonlít a befejezett jelen időhöz (Present perfect). A különbség az, hogy a befejezett jelen idővel kifejezett cselekvésnek is ugyanúgy van a jelentben érzékelhető eredménye, de nem hosszan tartó cselekvés/esemény van ennek a hátterében, hanem egy pillanat alatt történt valami, ami kihat a jelenre. Vö: There’s a plaster on your finger. Have you cut your finger? – ‘Van egy tapasz az ujjadon. Elvágtad az ujjad?’ Az ujj elvágása egy pillanat alatt történik, és ez a pillanat hozza meg azt az állapotot, ami a jelenben is érzékelhető. Ezzel szemben pl. valakinek a szeme hosszabb sírástól lesz piros, tehát egy folyamat áll a jelenben érzékelhető eredmény hátterében.

3. Olykor átmeneti állapotot is kifejezhet, gyakorlatilag ugyanabban a jelentésben, mint a folyamatos jelen idő (present continuous):

I have been using Peter’s car while I have been staying with him.
(Vö.: I am using Peter’s car while I am staying with him.)
Peter autóját használom, amíg nála vagyok.

4. Ha panaszkodni, sopánkodni akarunk olyan nemrég történt múltbeli incidenssel kapcsolatban, aminek a jelenben fennálló eredménye sért minket, akkor a befejezett jelen (Present perfect) helyett használjuk a folyamatos-befejezett jelent:

Somebody has been drinking my beer!
Valaki megitta a sörömet!

5. A how long (mennyi ideje?) és since when (mikortól? mióta?) kezdetű kérdő mondatokban is present perfect continuous-t használunk, ha a megadott cselekvést magyarul jelen idővel fejezzük ki, továbbá arról van szó, hogy a múltban kezdődött a cselekvés/történés/esemény és azóta is tart:

How long have you been learning English?
Mennyi ideje tanulsz angolul?

Since when have you been living in this house?
Mióta laksz ebben a házban?

(Értelemszerűen ezekre a kérdésekre is többnyire folyamatos-befejezett jelen idővel válaszolunk, hiszen a válaszban valószínűleg ott lesz a for vagy a since elöljárószós kifejezés – kivéve persze pl. az I don’t know és ehhez hasonló válaszokat.)

Present perfect, vagy present perfect continuous?
Mi pontosan a különbség?

Akad átfedés a befejezett jelen és a folyamatos-befejezett jelen között, olykor mindkét igeidő használata elfogadható. A folyamatos-befejezett jelen idő kiemeli a cselekvés folyamatosságát, tartósságát, hogy megszakítás nélkül tart, míg a befejezett jelen idő egyszerűen a cselekvés tényét állapítja meg. Ezt magyarul nem lehet pontosan visszaadni, talán a “már” és “folyamatosan”, “egyfolytában”  szavakkal nyomatékosíthatjuk, hogy a cselekvés folyamatosan tart már egy ideje:

I have been working for five hours. (Már öt órája egyfolytában dolgozom.)
I have worked for five hours. (Öt órája dolgozom.)

He has been living in Budapest for ten years. (Tíz éve lakik Budapesten – a cselekvés tartóssága a fontos.)
He has lived in Budapest for ten years. (Tíz éve lakik Budapesten – csak mint tényt közöljük.)

Egyéb esetekben a különbség, hogy a befejezett jelenes cselekvés lezárult, befejeződött, nincs szükség/lehetőség a cselekvés folytatására, és ennek a lezárult cselekvésnek van valami eredménye, nyoma a jelenben. A folyamatos-befejezett jelenes cselekvésben a lényeg pedig, hogy hosszabb ideig tartott egy cselekvés vagy fennállt egy folyamat, ami nem feltétlen fejeződött be teljesen, esetleg még tarthatott volna tovább is. Például, ha “a szobát festettem”, abból nem derül ki, teljesen kifestettem-e a szobát, és lehet az az eredménye a jelenben, hogy festékes a ruhám. A festés maga tehát nem feltétlen zárult le teljesen. Míg, ha “a szobát kifestettem”, az azt jelenti, hogy a festés teljesen készen van, befejeződött, aminek az eredménye, hogy ott van egy kifestett szoba.

Present perfect continuous:
Ann’s clothes are covered in paint. She has been painting the room.
Ann ruhája festékes. Festette a szobát.

Present perfect:
The room was white. Now it is pink. Ann has painted the room.
A szoba fehér volt. Most rózsaszínű. Ann kifestette a szobát.

Present perfect continuous:
I have been writing an article. I am tired now.
Egy cikket írtam. (Egy cikken dolgoztam.) Most fáradt vagyok. (A cikk nincs feltétlenül kész! De az írás eredménye, hogy fáradt vagyok.)

Present perfect:
I have written an article. I am sending it tomorrow.
Megírtam egy cikket. Holnap elküldöm. (A cikk készen van, így el tudom küldeni akár.)

Ha valaki úgy gondolná, hogy ez az igeidő felesleges, értelmetlen, semmi szükség nem lenne rá, akkor olvassa el ezt az írást, és megtudhatja, hogy tényleg igaza van!

Felhasznált irodalom:

Báti László – Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára. 1. rész. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Raymond Murphy: English Grammar in Use, second Edition, Cambridge Universtiy Press.

Zoltán Erika: Angol igeidők. Szabályok és gyakorlatok, Corvina, 1997.

Link:

EnglishPage.com – Present Perfect Continuous.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.