Egyszerű vagy folyamatos igeidőt használjunk?

Egyszerű vagy folyamatos

Egyszerű vagy folyamatos igealakot használjunk?
1. rész

Megjegyzés: az 1. részben írtak nem csak a folyamatos és az egyszerű jelen időre vonatkoznak, hanem általában véve a folyamatos és egyszerű igealakra. Tehát a folyamatos és folyamatos-befejezett jelen, múlt és jövő időkre is. Azonban aki még csak most ismerkedik az egyszerű és folyamatos jelen idő használatával, az ezeket figyelmen kívül hagyhatja.

A folyamatos és egyszerű jelen idő alapvetően abban különbözik egymástól, hogy a a folyamatos jelen idő valami olyat fejez ki, ami a beszéd pillanatában történik, ill. a beszéd pillanatában aktuális, míg az egyszerű jelen idő általában véve ír le dolgokat, ill. ismétlődő dolgokat fejez ki. Pl.:

I speak English – Beszélek angolul. (= Tudok angolul.)
I am speaking English – Most angolul beszélek.

Most children learn English in the primary school – A legtöbb gyerek általános iskolában tanul angolul.
My friend is in England, he is learning English there – A barátom Angliában van, angolul tanul ott.

Folyamatos alakban nem használható igék: Bizonyos igéknek nem lehet folyamatos alakja, így akkor is egyszerű jelen időben kell őket használni, ha folyamatosságot akarunk velük kifejezni. (Stative verbs.) Nem használjuk folyamatos alakban az érzelmet, akaratot, szellemi tevékenységet és az érzékelést kifejező igéket.

Érzelmet kifejező igék: like, love, hate, dislike, prefer
Akaratot kifejező igék: want, wish, need
Szellemi tevékenységet kifejező igék: understand, know, remember, realise, believe, mean, doubt, suppose
Érzékelést kifejező igék: see, hear, smell, taste, sound (hangzik)
Birtoklást kifejező igék: have, belong, possess, own, consist, contain, include, involve

(maximalistáknak még néhány ilyen ige: imagine, recognise, appear, disappear, seem, look, agree, disagree, astonish, deny, impress, please, promise, satisfy, surprise, deserve, fit, concern, owe, lack, depend, matter)

Ez nem azt jelenti, hogy nincs -ING-es alakjuk! -ING-es alakjuk lehet (pl. liking, wishing, seeing), csak folyamatos igeidőkbe nem tehetők. A módbeli segédigék kivétel, azoknak ING-es alakjuk sincs.

A see és a hear (látni, hallani jelentésben) igét gyakran használjuk a can-nel együtt, ezzel utalva a beszéd pillanatára: I can see two trees in the picture. Can you hear the voice?

Lexikai jelentésbeli különbség folyamatos és egyszerű igealakok között: Vannak igék, melyeket használhatunk folyamatos és egyszerű alakban is, viszont így jelentésük is alapvetően megváltozik:

think: I think = Azt hiszem; I’m thinking = gondolkozom.
see: 1. látni; 2. érteni (mint understand); 3. meglátogatni valakit – Folyamatos alakban csak az utóbbi jelentésében használatos, akkor is leginkább jövő időt fejezhetünk ki vele: I’m seeing my uncle in the weekend. De: I (can) see the house. I see what you are saying.
have: ha birtoklást fejez ki, nem állhat folyamatos alakban: I have a book. Ha nem birtoklást, hanem valami mást fejez ki, lehet folyamatos alakja is: I am having lunch (ebédelek). I don’t usually have to go to help them but now I’m having to go there.
be: folyamatos alakban azt jelenti, hogy „éppen viselkedik valahogy”, és ez helyettesíthető a behave ige folyamatos alakjával: He is being silly (Ő most lüke, ő most lükén viselkedik – de máskor nem). A to be más jelentésében nem állhat folyamatos alakban, csak ha „viselkedik” szóval lehet fordítani.

Amikor a folyamatos és egyszerű alak is ugyanazt jelenti:
A look (látszik valamilyennek) és a feel (érzi magát valahogy) folyamatos jelentéstartalmát kifejezhetjük mind a folyamatos, mind az egyszerű alakkal:

I feel very happy at the moment = I’m feeling very happy at the moment – Nagyon boldognak érzem most magam.
You look so sad today = you’re looking so sad today – Olyan szomorúnak látszol ma!

Ha nem folyamatos jelentéskörben használjuk ezt a két igét, akkor természetesen nem állhatnak folyamatos igeidőben:

I feel very happy every Sunday – Minden vasárnap nagyon boldognak érzem magam. (I’m feeling itt nem használható!)
You look so sad on weekdays – Hétköznapokon olyan szomorúnak látszol! (You’re looking nem jó!)

Ínyencek és maximalisták számára még néhány szabály:

A feel azt is jelentheti, hogy „úgy érzi, hogy…”. Ebben a jelentésben sosem állhat folyamatos alakban: I feel I shouldn’t go there – Úgy érzem, nem kéne odamennem.

A smell és taste alapjelentése, hogy „valamilyen szaga van”, „valamilyen íze van”, pl. My tea smells of fish (A teám halszagú). This coffee tastes of wine (Ez a kávé borízű). Ebben a jelentésben nem állhat folyamatos alakban. Viszont van másik jelentése is a smell-nek és a taste-nek: (meg)szagolni és (meg)kóstolni, ebben a jelentésükben állhatnak folyamatos alakban is: He is smelling the meat. He must think it is bad. (A húst szagolgatja. Biztos azt hiszi, rossz.) Don’t eat my cake, please! No, I won’t eat it. I’m just tasting it. (Ne edd meg kérlek a sütimet! Nem, nem eszem meg, csak megkóstolom.)

A weigh jelentheti azt, hogy „megmérni”, ebben a jelentésben állhat folyamatos alakban is. Jelentheti azt is, hogy „nyom valamennyit”, utóbbi jelentésében nem állhat folyamatos alakban. Pl. I am weighing myself but I have problems with the scales (Éppen mérem magam, de valami gond van a mérleggel). I weigh 99 kilos so I am not fat at all (99 vagyok, tehát egyáltalán nem vagyok kövér).

– Egyszerű vagy folyamatos igeidő? –

Egyszerű vagy folyamatos igealakot használjunk?
2. rész: folyamatosság a múlt időben

Mivel a magyarban csak egy múlt idő van, problémát okozhat, hogy mikor használjuk az egyszerű múltat, mikor a folyamatos múltat. Az alábbiakban megpróbáljuk érzékeltetni a két igeidő közötti különbséget.

Ha a cselekvést behatárolhatnánk, hogy mettől meddig tart, és így egy pillanatnál hosszabb időtartamot kapnánk, akkor folyamatos alakkal van dolgunk. A magyarban nem külön igeidőkkel, hanem egyéb módokon fejezzük ki, hogy egy cselekvés folyamatos-e vagy pillanatnyi, ilyen pl. az igekötő, ill. az igekötő helye a mondatban:

Álltam = I was standing.
Felálltam = I stood up.

Szendvicset ettél = You were eating a sandwich.
Megetted a szendvicset = You ate the sandwich.

Mint látható, a folyamatos igealak azt fejezi ki, hogy a cselekvés hosszabb ideig tartott, folyamatban volt, nem egy pillanat alatt zajlott le, és nincs információnk arról, hogy végül befejeződött-e, tehát végül megetted-e a szendvicset, vagy csak etted a szendvicset. Ezzel szemben az egyszerű igealak azt fejezi ki, hogy valami vagy egy pillanat alatt megtörtént (pl. felálltam), vagy pedig nem tartjuk lényegesnek, hogy mennyi ideig tartott, de a lényeg, hogy befejeződött, így nem folyamatában szemléljük a cselekvést, csak megállapítjuk, hogy megtörtént és hogy be is fejeződött (pl. megetted a szendvicset).
Persze egy és ugyanaz a cselekvés is szemlélhető folyamatában és pillanatnyiként is:

Yesterday I listened to music, I read, I wrote and I got very tired.
(Tegnap hallgattam zenét, olvastam, írtam és nagyon elfáradtam.)

Yesterday I was listening to music at five o’clock.
(Tegnap öt órakor zenét hallgattam)

Olykor nézőpont kérdése, és ugyanazt a mondatot mondhatjuk folyamatos és egyszerű múlt időben is. Hogy melyik igeidőt választjuk, az attól függ, hogy a cselekvés folyamatosságát akarjuk-e kihangsúlyozni, vagy csak egyszerűen megállapítjuk a cselekvés tényét. A magyarban egyetlen mondattal ezek a jelentéskülönbségek nem fejezhetők ki, hanem a szövegkörnyezettől függ, hogyan szemléljük a cselekvést:

Last night I was writing letters.
Last night I wrote letters.
(Tegnap éjjel leveleket írtam.)

Ha mennyiséget kifejező főnév (tárgy) is van a mondatban (számnévvel), az pillanatnyivá teszi a cselekvés szemléletét:

Ittam: I drank vagy I was drinking
Ittam két pohár teát: I drank two cups of tea.

Ha határozott névelőt teszünk a tárgy elé, a magyarban ezzel folyamatos szemléletű lesz a cselekvés:

Ittam a két pohár teát: I was drinking (the) two cups of tea.

Ha helyhatározót teszünk a mondatba, attól a folyamatos szemléletű cselekvés pillanatnyi szemléletűvé válhat:

John was running.
(János futott.)

John ran into the kitchen.
(János a konyhába futott.)

Bizonyos időhatározók is nagyjából együtt járnak bizonyos igeszemlélettel:

They were synchronising the film all day long.
(Egész nap a filmet szinkronizálták.)

They synchronised the film in a day.
(Egy nap alatt szinkronizálták a filmet.)

egyszerű vagy folyamatos

Egyszerű vagy folyamatos igealakot használjunk?

Felhasznált irodalom:

Raymond Murphy: English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for intermediate students, Second edition, Cambridge University Press,1994.

Swan, Michael: Practical English Usage. Second Edition, Oxford University Press, 1995.

Farkas Mária: Lingue a confronto: alcuni aspetti della contrastività italo-ungherese. Szeged: Jate Press 2000. (a folyamatosság kifejezésével kapcsolatos részek).

Linkek:

English Tenses – Help2Say

Kapcsolódó bejegyzés:

Az -s, -ing, -ed igevégződés helyesírási sajátosságai az angolban

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.