Olasz igeragozás – Il trapassato (az előidejű múlt)

Il trapassato prossimo
(másik nevén: il trapassato imperfetto)

A trapassato prossimo nevű igeidőt magyarul többféleképpen nevezik, pl. befejezett múlt, régmúlt.  Ezek a nevek azonban megtévesztőek lehetnek, mert esetleg a passato remotóra gondolhat az ember, hiszen az is befejezett, régen megtörtént cselekvést fejez ki. Érdemesebb a trapassato elnevezésnél maradni. Nevezhetnénk inkább előidejű múltnak, mert egy másik múlt idejű cselekvéshez képest előidejűséget fejez ki.

Firenze trapassato prossimo

Firenze. Dopo che avevamo visitato il Duomo, siamo andati a mangiare una pizza – Miután meglátogattuk a dómot, elmentünk enni egy pizzát.

A trapassato prossimo képzése:

avere vagy essere imperfetto alakban  +  participio passato

Mozgást, állapotváltozást kifejező igéknél az essere a segédige, pl. ero venuto, ero arrivato, eravamo tornati, eravamo restati; visszaható igéknél is: mi ero alzato; ci eravamo lavati. Bővebben: Az avere vagy essere segédigét használjunk?

A participio passato képzése (-ato, -uto, -ito, de sok a rendhagyó alak!)

PARLARE ANDARE
avevo parlato
avevi parlato
aveva parlato
ero andato /-a
eri andato /-a
era andato /-a
avevamo parlato
avevate parlato
avevano parlato
eravamo andati /-e
eravate andati /-e
erano andati /-e
LAVARSI ANDARSENE
mi ero lavato /-a
ti eri lavato /-a
si era lavato /-a
me ne ero andato /-a
te ne eri andato /-a
se ne era andato /-a
ci eravamo lavati /-e
vi eravate lavati /-e
si erano lavati /-e
ce ne eravamo andati /-e
ve ne eravate andati /-e
se ne erano andati /-e

A trapassato prossimo használata:

Az igeidők egyeztetésének alapszabálya szerint, ha múlt idejű főmondat mellett a mellékmondat imperfettóban áll, akkor egyidejűséget fejezünk ki. Pl. Ha detto che faceva bel tempo – Azt mondta, hogy szép idő van. Ha azt akarjuk kifejezni, hogy „azt mondta, hogy szép idő volt“, arra tehát az imperfetto nem alkalmas, és a passato prossimo is csak a jelenhez képest fejez ki korábban történt cselekvést. Ha a múlthoz viszonyítva akarunk korábban történt cselekvést vagy történést kifejezni, arra való a trapassato prossimo:

Ha detto che aveva fatto bel tempo – Azt mondta, hogy szép idő volt.

A trapassato prossimót leginkább összetett mondatokban használjuk.

1. Előfordul tárgyi mellékmondatokban pl. „azt mondta, hogy” és hasonló kifejezések után. Ha a főmondat igéje valamelyik múlt időben áll (pl. passato prossimo, imperfetto vagy akár passato remoto), és a mellékmondatban kifejezett cselekvés ezelőtt történt, azt a trapassato prossimóval fejezzük ki:

Il direttore ha detto che il collega aveva già finito il suo lavoro – Azt mondta a főnök, a kolléga már befejezte a munkáját.
Mi domandava se avevo già parlato con il professore – Azt kérdezte tőlem, beszéltem-e már a tanárral.
Ci hanno menzionato che non erano ancora arrivati gli ospiti – Említették nekünk, hogy még nem érkeztek meg a vendégek.

2. Időhatározói mondatokban legtöbbször a dopo che (miután), (non) appena (mihelyt), quando (amikor) kötőszó mellett fordul elő:

Quando siamo arrivati, loro erano già partiti – Amikor megérkeztünk, ők már elmentek.
Dopo che aveva letto il libro, ha capito la storia – Miután elolvasta a könyvet, megértette a történetet.
Appena avevo guardato il film, sono andato a letto – Mihelyt megnéztem a filmet, elmentem aludni.

Ha időhatározói mondatban a főmondat és a mellékmondat alanya azonos, akkor inkább a befejezett főnévi igenevet használjuk a dopo kötőszó után, vagy egyéb kifejezéseket (dopo aver letto il giornale vagy letto il giornale vagy avendo letto il giornale stb.):

Dopo aver letto il giornale sono andato a mangiare qualcosa – Miután elolvastam az újságot (elolvasván az újságot), mentem enni valamit.

Figyelem! Ha a kötőszó prima che (mielőtt), akkor kötőmódot kell használni!

3. Ha több, egymást követő cselekvést említünk egy mellérendelő mondatban (pl. felébredtem, majd felkeltem, kimentem reggelizni, utána mosakodtam, felöltöztem és elindultam), ahhoz nem kell trapassato, elég a passato prossimo: Mi sono svegliato, poi mi sono alzato, sono andato a fare colazione, poi mi sono lavato, mi sono vestito e sono partito. Trapassato prossimo akkor kell, ha egy élesebben elkülöníthető időszakaszról van szó. Ilyenkor a mondatba olykor odaérthető az „(addigra) már” kifejezés. Ha ez odaérthető, nem is feltétlen kell egyetlen mondaton belül lennie a trapassato prossimónak és a másik igeidőnek, lehet két külön mondatban is, vagy mellérendelő mondatban is lehet a két cselekvés kifejezve:

Perché non hai pranzato molto? – Miért nem ettél sokat ebédre?
Perché avevo mangiato molto per colazione – Mert reggelire sokat ettem.

Non ho pranzato molto perché avevo mangiato molto per colazione.

Hai comprato qualcosa ieri? – Vettél valamit tegnap?
No, perché avevo speso tutti i miei soldi – Nem, mert elköltöttem (már addigra) az összes pénzem.

A lényeg, hogy ha két múltbeli időszakot el tudunk különíteni, a korábbira trapassato prossimóval utalunk:

Quest’anno non siamo andati al mare. L’anno scorso ci eravamo già andati – Idén nem mentünk a tengerhez. Tavaly már mentünk oda.

4. Előfordulhat más fajta mellékmondatokban is, pl. vonatkozó névmás után:

Voleva vedere un film che non aveva ancora visto – Olyan filmet akart megnézni, amilyet még nem látott.
Siamo andati a un posto dove Laura non era mai stata – Elmentünk egy helyre, ahol Laura még soha nem volt.

5. Van, amikor nincs az a múlt idejű cselekvés, történés megjelölve, melyhez viszonyítva kifejezzük, hogy valami előbb történt. Ilyenkor önállóan áll ez az igeidő. Így gyakorlatilag a passato prossimo helyett is állhat:

Questo film è bello! Non l’avevo ancora visto! – Jó ez a film! Még nem láttam!

Egy kis gyakorlás:Olasz trapassato teszt

Mikor használatos a trapassato prossimo?

Traducete in italiano! Fordítsátok olaszra!

Már leültem, amikor megcsörrent a telefon.
Miután beszéltem az igazgatóval, belépett a kollégám.
Miután megérkeztek a vendégek, megettünk mindent.
Tegnap találkoztam a barátommal, akit két éve ismertem meg.
Végre leírtad, amit kértem.
Azt kérdezte tőlem, elolvastam-e a könyvét.
Olvastad a levelet, melyet neked írtam?
Fáradt voltam, mert nem aludtam.
Azt mondtam, nem láttunk semmit.
Kinyitottuk az ablakot, mert nagyon meleg volt a szobában.
Vettem egy számítógépet, mert az enyém elromlott.
Fáradtak voltunk, mert sokat futottunk.
Nem tudtam kinyitni az ajtót, mert otthon felejtettem a kulcsot.

Tegyük az igéket a megfelelő múlt idejű alakba (trapassato vagy passato prossimo)!

Io … (leggere) il libro che tu mi … (dare).
Dopo che io … (arrivare), tutti mi … (salutare).
Lui mi … (dire) che alcuni giorni fa … (fare) bel tempo.
Noi … (essere) contenti del pranzo che loro ci … (preparare).
Noi non … (usare) ancora il computer che noi … (comprare).

A feladatok megoldása: Trapassato megoldókulcs

Forrás:

Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, 2006. (könyv, munkafüzet és hanganyag)

Maria Teresia Arbia: Olasz nyelvtan röviden és érthetően (PONS), Klett Kiadó, Budapest, 2006.

Maria Teresa Angelini, Móritz György: Gyakorlati olasz nyelvtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Link:

Italiancounter.com: Italian Past Perfect tense – inkább csak a képzését mutatja be, a használatát csak érinti

Treccani.it – Trapassato prossimo, indicativo

Zanichelli.it

Grammatiken.de – Das Trapassato Prossimo (németül mutatja be az igeidőnek leginkább a használatát, pár szóban a képzését)

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.