Spanyol elöljárószók – a, en, de, por, para, desde, hasta, bajo …

Spanyol elöljárószók
(Preposiciones del español)

A spanyol elöljárószók általában a magyar toldalékoknak felelnek meg (pl. en = -ban, -ben; la casa = a ház -> en la casa – a házban). Az utánuk álló főnév alakjára az elöljárószók nincsenek hatással, tehát egyszerűen az elöljárószók után tehetjük a főneveket.

A személyes névmásoknak azonban külön alakjuk van arra az esetre, ha elöljárószó után következnek, például: sin = nélkül; yo = én → nélkülem = sin mí). Ha a con (-val, -vel) elöljárószó találkozik egyes személyes névmásokkal, akkor sajátos alakja lesz (conmigo = velem, contigo = veled, consigo = saját magával). Az elöljárószók és személyes névmások találkozásáról bővebben itt lehet olvasni: Spanyol személyes névmások elöljárószó után.

Két elöljárószó, az a és a de összeolvad az utána következő el névelővel:

a + el → al
de + el → del

Például:

Le muestro este libro al profesor – Megmutatom ezt a könyvet a tanárnak.
el coche del hombre – a férfi autója

A spanyol elöljárószók jelentése:

Most néhány elöljárószó legfontosabb jelentését ismertetjük, a lista nem teljes:

A (-nak, -nek; -ba, -be; -ra, -re; -nál, -nél; -ig; -kor)

Kifejezheti a részeshatározót:

Ya le he dado el libro a tu hija – Már odaadtam a könyvet a lányodnak.

Kifejezheti a tárgyesetet személyek esetében:

Veo a tu hija – Látom a lányodat.
Conozco a Pablo – Ismerem Pablót.

Kifejezhet irányt, például földrajzi nevek előtt:

Iremos a España – Spanyolországba fogunk menni.
El año pasado fuimos a Viena – Tavaly Bécsbe mentünk.

Valahány órakor: a las siete y media – Fél 8-kor.

-Hoz, -hez, -höz; -nál, -nél:

Nos sentamos a la mesa – Leültünk az asztalhoz.

Estamos sentados a la mesa – Az asztalnál ülünk.

CON (-val, -vel)

Voy con mis amigos – A barátaimmal megyek.

SIN (nélkül)

sin duda – kétség nélkül / kétségtelenül
Tomo café sin azúcar – Cukor nélkül iszom a kávét.

EN (-ban, -ben; -ba, -be; -ra, -re)

en la escuela – az iskolában
en este libro – ebben a könyvben
en España – Spanyolországban
en Budapest – Budapesten

DE (-ból, -ből; -ról, -ről; -tól, -től; -nak a, -nek a – birtokviszony kifejezése)

Hablan de ti – Rólad beszélnek.
Vengo de Hungría – Magyarországról jövök.
la ventana de la casa – a ház ablaka / a háznak az ablaka

DESDE és HASTA

A desde a kiindulási pontra utal, időben és térben is. Ha időben, akkor jelentése óta:

desde enero – január óta

Ha térben, akkor jelentése -ból, -ből; -ról, -ről; -tól, -től (ez nagyon hasonló a de jelentéséhez):

desde el parque – a parkból / a parktól

Az hasta a célpontra, „megérkezési pontra” utal, időben is térben is. Jelentése legtöbbször -ig:

hasta enero – januárig

hasta el parque – a parkig

-Tól … -ig: de … a …; desde … hasta …

de lunes a viernes – hétfőtől péntekig

POR

Valamin keresztül:

por el parque – a parkon keresztül

Valamennyi időre:

por un día – egy napra

Valami által.

PARA

Gyakorlatilag állhat az a helyett:

a Madrid = para Madrid – Madridba

Jelentheti azt is, hogy valamikorra:

para el lunes – hétfőre

Valakinek a részére, ilyen jelentésben az angol for és a német für megfelelője:

para ti – neked (vö. for you / für dich).

Ha főnévi igenév áll utána, jelentése „azért, hogy” vagyis „abból a célból, hogy” (célhatározó kifejezése):

Vamos a la tienda para hacer compras – Azért megyünk a boltba, hogy bevásároljuk.

Lásd még: El Mexicano: Por és para – Mikor melyik elöljárószót kell használni?

Helyviszonyokat kifejező elöljárószók:

bajo – alatt
sobre – fölött
ante – előtt
detrás de – mögött

bajo la mesa – az asztal alatt
sobre la mesa – az asztal fölött
ante el espejo – a tükör előtt
detrás de la casa – a ház mögött

cerca de – közel valamihez
lejos de – messze valamitől
junto a – mellett

cerca del museo – a múzeumhoz közel
lejos de la ciudad – a várostól messze
junto al armario – a szekrény mellett

entre – között (nem csak térben)

entre la escuela y la estación – az iskola és az állomás között
entre la silla y la mesa – a szék és az asztal között
entre las dos y las cuatro – kettő és négy óra között

Itt csak a fontosabb elöljárószókat gyűjtöttük össze, a lista nem teljes. Bővebben lásd: El Mexicano: A spanyol elöljárószók – Részletes írás, az elöljárószók eredetével is foglalkozik. Itt megismerhetjük többek között az hacia, según, tras elöljárószókat is. Léteznek „kettős” (két összetevőből álló) elöljárószók is, ilyenek például a fenti detrás de, cerca de, junto a.

Elöljárószós kifejezések:

Az elöljárószók a fent ismertetett jelentésükön kívül több mindent kifejezhetnek. Szerepelhetnek bizonyos kifejezésekben (pl. por la calle – az utcán) vagy igék vonzataként. Az ilyen használatukat külön meg kell tanulni, mert a mi logikánk alapján ezt nem tudnák kikövetkeztetni.

A

a casa – haza
al fin – végül, a végén
a las montañas – a hegyekbe
a la derecha – jobbra
a la izquierda – balra
(jugar) a las cartas – kártyázni
a caballo – lovon
a las diez – tíz órakor

CON

con impaciencia – türelmetlenül
con este mal tiempo – ebben a rossz időben

DE

de nuevo – újra
de repente –  hirtelen
de verdad – valóban
de día – nappal
de noche – éjjel
de joven – fiatalon

de + foglalkozásnév – valamiként dolgozni

Trabajo de médico = Trabajo como médico – Orvosként dolgozom.

EN

en voz alta – hangosan
en voz baja – halkan
en casa – otthon
en español – spanyolul
en el centro – középen
en la pared – a falon
en la calle – az utcán
en el camino – útközben
en todo caso – mindenesetre
en el campo – vidéken
en seguida / enseguida – azonnal, rögtön
en efectivo – készpénzzel
en vano – hiába
en serio – komolyan
en la página 11 – A 11. oldalon

POR

por la calle – az utcán
por lo general ( = generalmente) – általában
por ejemplo – például
por teléfono – telefonon
por (la) segunda vez – másodszorra
por esta vez – ezúttal
por supuesto – természetesen
por último – végül
por fin – végre

Bizonyos időhatározói kifejezésekben a por-t használjuk: por la mañana (délelőtt), por la tarde (délután), por la noche (este).

Köszönjük El Mexicano pontosításait, javaslatait!

Link:

Tu escuela de español videója: Preposiciones de lugar – ubicación (nivel básico) – Helyet kifejező elöljárószók (kezdők számára)

Ugyanarról a csatornáról az időbeliséget kifejező elöljárószók: Preposiciones de tiempo (nivel básico)

Elöljárószók néhány más nyelvben:

Angol elöljárószók, Német elöljárószók, Francia elöljárószós kifejezések.

Az in és a elöljárószó az olaszban, Olasz névelős elöljárószók.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.