Spanyol tárgyeset

Spanyol tárgyeset

Sokan meglepődhetnek, hogy a spanyol tárgyesettel külön foglalkozunk. Hiszen a főneveket, mellékneveket, egyéb névszókat nem kell ragozni úgy, mint bizonyos más nyelvekben. Ennek ellenére érdemes azzal foglalkozni, milyen is a spanyol tárgyeset, mert akadnak itt nem egészen szokásos dolgok, amiket könnyen eltéveszthetünk!

A tárgyesetről általában:

Tárgyesetet akkor használunk, ha a mondat tárgyáról van szó. Ezt úgy lehet legkönnyebben felismerni, ha rákérdezünk, és rákérdezéskor kit? vagy mit? kérdőszót kell használni.
A spanyolban a mondat tárgyát, ha főnévvel fejezzük ki, az ige után tesszük:

Como la manzana – Megeszem az almát.

Ha névmással utalunk rá, akkor a névmás (lo, la, los, las) az ige elé kerül:

La como – Megeszem (azt).

Ha főnév a mondat tárgya, de mégis az ige elé akarjuk tenni, azt is lehet, de ilyenkor névmással is utalnunk kell rá:

La manzana la como – Az almát (azt) megeszem.

(A spanyol személyes névmások tárgyesetéről itt lehet olvasni. Kicsit le kell görgetni.)

A személyeket jelölő főnevek tárgyesete:

Ha a mondat tárgya személyt jelöl, akkor a elöljárószót kell tenni elé:

Conozco a Juan – Ismerem Juant.
Conozco a esta persona – Ismerem ezt a személyt.
Conozco a tus amigos – Ismerem a barátaidat.

Ez a személyeket jelölő határozatlan névmásokra is igaz:

¿Quién? – Ki?
¿Quienes? – Kik?
alguien – valaki
nadie – senki
todos – mindenki
¿A quién? – Kit?
¿A quienes? – Kiket?
a alguien – valakit
a nadie – senkit
a todos – mindenkit

Például:

alanyeset: ¿Quién viene? – Ki jön?
tárgyeset: ¿A quién ves?Kit látsz?

alanyeset: No viene nadie – Nem jön senki.
tárgyeset: No veo a nadie – Nem látok senkit.

Ha a személyt jelölő tárgyra akarunk névmással utalni, az is az ige elé kerül:

Lo / La conozco – Ismerem őt.
Los conozco – Ismerem őket.

Személyeknél Spanyolországban a lo helyett a le névmást is használhatjuk:

Le conozco – Ismerem őt.
DE: Lo conozco – Ismerem (azt).

Személyek csoportjára utaló fogalmak, gyűjtőnevek elé is odakerül az a:

Amo a mi familia – Szeretem a családomat.

Ha nem személyt jelöl a mondat tárgya, nem kell a elöljárószó:

Conozco aquella calle – Ismerem azt az utcát.
Conozco el libro de Juan – Ismerem Juan könyvét.

FONTOS! Csak a konkrét személyeket kifejező főnevek elé kerül tárgyesetben a elöljárószó! Fent a Juan, esta persona, tus amigos, mi familia konkrét személyeket jelölnek. (Hiszen akire a nevével hivatkozunk, az egy konkrét személy. „A barátaid”, „a családom” is konkrét személyekre utal.) Lehet azonban szó személyekről általánosságban is. Így például az un camarero (egy pincér) jelölhet egy konkrét pincért is, vagy általánosságban egy pincért. Álláshirdetésekben például nem konkrét személyeket keresnek (jobb esetben), hanem általánosságban valakit, aki alkalmas az állás betöltésére. Ha a személy nem konkrét, akkor nincs tárgyesetben a előtte:

Busco un camarero – Keresek egy pincért. (Aki ezt a munkakört betöltené.)

Ha azonban visszamegyek az étterembe, mert beszélni akarok azzal a pincérrel, aki legutóbb kiszolgált (de a nevét nem biztos, hogy tudom), akkor már egy konkrét személyről van szó:

Busco a un camarero – Keresek egy (bizonyos) pincért. (Aki a múltkor kiszolgált engem.)

Tárgy vagy részeshatározó?

Az a elöljárószó a részeshatározót is kifejezheti. Ezért nem feltétlen lehet minden esetben eldönteni egy a elöljárószóval álló, személyt jelölő szóról, hogy az tárgy- vagy részes esetben van-e. A mondatban a részeshatározót arról ismerhetjük fel, hogy a hangsúlytalan le névmás is ott áll a mondatban:

Le pregunto a mi amigo algo – Kérdezek valamit a barátomtól.
Pregunto a mi amigo sobre algo – Megkérdezem a barátomat valamiről.

Mivel az ayudar (segíteni) ige tárgyesetet vonz (várni valakit), nincs ott le névmás, innen láthatjuk, hogy tárgyesetről van szó:

El hijo ayuda a su madre – A gyerek segíti az anyját / segít az anyjának.

Ha a mondatban tárgy is és részeshatározó is van, és mindkettőt főnévvel fejezzük ki, akkor mindkettő elé odakerül az a elöljárószó:

Le presento a mi amigo a mis padres – Bemutatom a barátomat a szüleimnek.

Megszemélyesítés:

Többek között országnevek elé is kitehetjük az a elöljárószót, ha a mondat tárgyaként fordulnak elő. Így egy kis személyes érzelmi töltetet vihetünk a mondanivalónkba. Ez nyelvtani értelemben megszemélyesítés, adott esetben szinte bármilyen élettelen dolgot megszemélyesíthetünk:

Quiero a España – Szeretem Spanyolországot.

Egyéb esetek – a tárgy, mint fókusz:

Ha nem egyértelmű a mondatból, mi a mondat tárgya, akkor a elöljárószót tehetünk elé, akár személyt jelöl, akár nem (különösképpen egyes igék esetében):

El perro ve al gato – A kutya látja a macskát.

Spanyol tárgyeset el perro ve al gato

El perro ve al gato – A kutya látja a macskát. StockSnap képe a Pixabay -en.

Amikor a tárgy áll a mondat fókuszában, azt egyszerűen kiteszik a mondat elejére, az ige elé. Ilyenkor nem kell hangsúlytalan névmással megismételni. Ez főleg olyan jelzős kifejezésekben fordul elő, mint az alábbi példában:

Hermosa mañana pasamos – Szép délelőtt áll mögöttünk / Szép délelőttöt tölthettünk el.

Egyéb esetek – az ige vonzata:

Olyan is van, amikor az ige jelentése megváltozik, attól függően, hogy a elöljárószóval vagy anélkül áll-e utána a tárgyesetű vonzat:

cambiar + a – megváltoztatni valakit
cambiar (a nélkül) – lecserélni valakit

Tú no puedes cambiar a la gente que te rodea. Pero sí puedes cambiar la gente que te rodea.
(Nem tudod megváltoztatni azokat az embereket, akik körülvesznek. De le tudod cserélni azokat az embereket, akik körülvesznek.)

És mindennek a végén: a todo (minden) tárgyesete:

Ha a todo (mint semlegesnemű általános névmás) a mondat tárgya, akkor a lo névmást is ki kell tenni a mondatba, természetesen az ige elé. Pontosabban, a todo szóra a lo szóval utalnak, megismétlik:

Lo veo todo – Látok mindent.

Köszönjük El Mexicano útmutatásait, tanácsait!

Link a spanyol tárgyeset témához:

El Mexicano – A spanyol tárgyeset használata – Bővebben kifejti azt, amiről itt olvashatunk fentebb.

A tárgyeset más nyelvben:

A német tárgyeset.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.