Az olasz névelős elöljárószók és a quello, bello melléknév

Az olasz névelős elöljárószók és a quello, bello melléknév
Le preposizioni articolate e gli aggettivi quello e bello

Egyes elöljárószók összeolvadnak az utánuk álló határozott névelő alakjával, és a két szócskát egybe írjuk. Az így kapott alakok az olasz névelős elöljárószók. A határozott névelőben az l betű általában megduplázódik (pl. alla, dalla, dallo), olykor az elöljárószó alakja is megváltozik (pl. di – del, dello; in – nel, nello, stb.)

Hasonlóan alakul a quello távolra mutató névmás („az”) és a bello („szép”) melléknév alakja, vagyis a következő szó eleje alapján úgy változik a végződésük, mint a határozott névelőé, de ez természetesen nem a névelővel összevont alak (hiszen nem áll utánuk névelő), csak alakilag nagyon hasonlóak a névelős elöljárószókhoz.

il la l’ lo i gli le
a al alla all’ allo ai agli alle
di del della dell’ dello dei degli delle
da dal dalla dall’ dallo dai dagli dalle
in nel nella nell’ nello nei negli nelle
su sul sulla sull’ sullo sui sugli sulle
quel quella quell’ quello quei quegli quelle
bel bella bell’ bello bei begli belle

A con elöljárószó is összeolvadhat a határozott névelővel (csak a col, coi alakok fordulnak elő), ez azonban ritka és régies. Még ritkábban a per is összeolvadhat (pel, pella, pell’, pello, pei, pegli, pelle).

Az elöljárószókat többek között akkor használjuk névelővel, ha konkrét dologra vonatkoznak. Ha nem vonatkoznak konkrét dologra, akkor általában elmarad a névelő, ez sokszor a magyarban is így van:

Vado a teatro – Színházba megyek.
Vado al teatro Madách – A Madách Színházba megyek.

Vado in biblioteca – Könyvtárba megyek.
Vado nella biblioteca comunale – A városi könyvtárba megyek.

A határozatlan névelővel és egyéb szókkal természetesen nem olvadnak össze ezek az elöljárószók, csakis a határozott névelővel.

Példák:

la finestra della casa (a ház ablaka)
le finestre delle case (a házak ablakai)
Vado dal mio amico. (A barátomhoz megyek.)
Vado dallo zio. (A nagybácsihoz megyek.)
Vai dagli zii. (A nagybácsikhoz mész.)
Sto dalla mia amica. (A barátnőmnél vagyok.)
Nella casa ci sono due camere. (A házban két szoba van.)
I libri sono sulla tavola. (A könyvek az asztalon vannak.)
Sulle tavole ci sono due quaderni. (Az asztalokon két füzet van.)

quel libro (az a könyv) – quei libri (azok a könyvek)
quello zio (az a nagybácsi) – quegli zii (azok a nagybácsik)
quell’albero (az a fa) – quegli alberi (azok a fák)
quella casa (az a ház) – quelle case (azok a házak)

la finestra di quella casa – i libri di quello zio – vado da quegli zii

A névelős elöljárószók és a quello, bello mindig a közvetlen utána következő szó elejéhez igazodnak. Ezért ha a quello és a bello is a főnév elé kerül, akkor nem feltétlen lesz egyforma a quello és a bello végződése. Mivel a quello alakja a bello elé kerül, a bello „b” betűjéhez igazodik, így ilyen esetben quello, quegli nem lehet, csak quel, quei:

quei begli zaini – azok a szép hátizsákok
quel bello stivale – az a szép csizma

quel bel paese – az a szép ország
quei bei paesi – azok a szép országok
quella bella ragazza – az a szép lány
quelle belle ragazze – azok a szép lányok

Link:

oneworlditaliano.com – Preposizioni articolate

italian.about.com – Italian prepositional articles

3 komment:

 1. december 5, 2015

  El Mexicano Válasz

  Érdemes lett volna megemlíteni, hogy mi az „l” kettőzésének oka: az, hogy ez a latin ille – tárgyesetben illum [illu] –, illa, illi, illae ’az, azok’ mutató névmás hangsúlytalan alakjaiból származik, amelyek mássalhangzó előtt rövidültek a beszélt nyelvben. Ugyanígy, a del és della valószínűleg nem a di+il és a di+la összevonása történetileg, hanem egyenesen a latin de ille és de illa folytatói (vö. de intro > dentro).

 2. február 7, 2020

  Patrik Válasz

  A tavolo hímnemű szerintem és nem tavola.

  • Mindkettő szó létezik, és asztal a jelentésük: il tavolo és la tavola. A tavolo tényleg gyakoribb.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.