A német főnévvé vált melléknevek

Főnévvé vált melléknevek

Vannak melléknevek a magyar nyelvben is, melyek főnévként is használhatóak, tehát főnévvé vált melléknevek, például:

a szép
A jó, a rossz és a csúf (ez egy film címe)

Mivel ebben az esetben névelő áll előttük, de nincs utánuk főnév, amire vonatkoznak, ezért ezek a melléknevek maguk főnévnek tekinthetők, önállóan főnévként használhatóak ilyenkor. Hasonló figyelhető meg pl. a „valami”, „semmi” szavak után álló melléknevek esetében is: Mondj valami újat! / Mesélj valami érdekeset! Ezek a melléknevek tehát főnévvé válhatnak. A németben is megvan ez a jelenség, mint a magyarban: ezek a főnévvé vált melléknevek az általános melléknévragozás szabályait követik, az egyetlen eltérés csak, hogy nagy kezdőbetűvel kell írnunk őket, pl.:

das Gute = a jó
etwas Neues = valami új(at)
etwas Interessantes = valami érdekes(et)

Mint látható, ezek a főnévvé vált melléknevek semleges neműeknek tekinthetők. Ragozásuk tehát a melléknévragozás szabályait követi, tehát úgy kell kezelni őket, mintha jelzőként álló melléknevek lennének egy főnév előtt:

das gute Kind = a jó gyerek – das Gute = a jó
neues Buch = új könyv, új könyvet – etwas Neues = valami új(at)

Továbbá, a magyarban is találhatunk olyan mellékneveket, amik személyeket jelölnek, és önállóan, főnévként is használhatóak. Ilyen pl. a „beteg” szó. Használható melléknévként, mint az összetett állítmány névszói része (pl. Dieser Mann ist krank – Ez a férfi beteg), vagy mint jelző (der kranke Mann – a beteg férfi, ein kranker Mann – egy beteg férfi). De használható főnévként is, pl. „A beteg az orvosra vár” – Der Kranke wartet auf den Arzt.
Mint tehát látható, a „beteg” szó használható melléknévként és főnévként is mind a magyar, mind a német nyelvben. A németben a ragozása az általános német melléknévragozást követi. Mivel a németben nyelvtani nem is van, ragozása eltér hímnemben és nőnemben:

der Kranke = a beteg (férfi, fiú)
die Kranke = a beteg (nő, lány)

ein Kranker = egy beteg (férfi, fiú)
eine Kranke = egy beteg (nő, lány)

A ragozását tehát úgy kell elképzelni, mintha ott lenne mellette egy főnév is, amire vonatkozik, csak ugye ez a főnév itt elmarad: der kranke Mann der Kranke; die kranke Frau die Kranke; ein kranker Mann ein Kranker; eine kranke Frau eine Kranke

Alanyeset, többes szám:

die kranken Frauen / die kranken Männer → die Kranken

Birtokos eset (Genitiv):

die Beschwerde des kranken Mannes → die Beschwerde des Kranken (a beteg panaszai)
die Beschwerde der kranken Männer → die Beschwerde der Kranken
(a betegek panaszai)

Részes eset (Dativ):

Der Arzt gibt dem kranken Mann das Medikament
. → Der Arzt gibt dem Kranken das Medikament.
Er gibt den kranken Männern das Medikament
. → Er gibt den Kranken das Medikament.

Mint láthatjuk, elvont fogalmakat (pl. szép, új) jelentő mellékneveket és személyekre vonatkoztatott mellékneveket (pl. beteg) is lehet főnévként használni (a szép, az új, a beteg). Az előbbiek semleges neműek, az utóbbiak hím- ill. nőneműek (pl. das Schöne, das Neue; der Kranke, die Kranke).

A németben olyan melléknevek is válhatnak főnévvé, amik a magyarban nem. Ezek kisebb nehézséget okozhatnak, mert szokatlanok nekünk. Leginkább foglalkozást, vallási, világnézeti vagy egyéb hovatartozást jelentő főnevekről van szó, és ezek egy része melléknévként nem is nagyon használatos a németben, de ragozásuk a főnévvé vált melléknevek ragozását követi, tehát úgy kell ragozni őket, mintha jelzői szerepben álló melléknevek lennének, csak persze nem áll mellettük ott a főnév, melynek jelzője lenne, de azt oda lehet képzelni. Pl.:

der Reisende – ein Reisender – utazó (férfi, fiú), (férfi) utas
die Reisende, eine Reisende – utazó (nő, lány), (női) utas

A személyeket jelölő, főnévvé vált melléknevek listája – a lista nem teljes:

der Abgeordnete, ein Abgeordneter – képviselő
die Abgeordnete, eine Abgeordnete – képviselőnő

der Angestellte, ein Angestellter – alkalmazott (férfi)
die Angestellte, eine Angestellte – alkalmazott (nő)

der Beamte, ein Beamter – tisztviselő
(die Beamtin (!!!) – eine Beamtin – tisztviselőnő – ez valódi főnévvé vált!)

der Deutsche – ein Deutscher – német (férfi)
die Deutsche – eine Deutsche – német (nő)
die Deutschen – (a németek)

der Erwachese – ein Erwachsener (felnőtt)
die Erwachese – eine Erwachsene
Erwachsene (felnőttek) – die Erwachsenen (a felnőttek)

der Fremde, ein Fremder – idegen férfi
die Fremde, eine Fremde – idegen nő

der Kranke – ein Kranker – beteg férfi
die Kranke – eine Kranke – beteg nő

der Reisende – ein Reisender – utas (férfi)
die Reisende – eine Reisende – női utas

der Verwandte – ein Verwandter – férfirokon
die Verwandte – eine Verwandte – női rokon

der Vorsitzende – ein Vorsitzender – elnök (férfi)
die Vorsitzende – eine Vorsitzende – elnöknő

Néhány további, főnévként használható melléknév:

der Arbeitslose (munkanélküli), der Obdachlose (hajléktalan)
der Alte, der Junge

der Bekannte (ismerős), der Verlobte (jegyes)
der Behinderte (fogyatékos)
der Depressive (depressziós)

der Gefangene (fogoly, rab)
der Gesandte (követ)
der Werktätige (dolgozó)

etwas Gutes (valami jó), etwas Schlechtes (valami rossz), etwas Neues (valami új), etwas Interessantes (valami érdekes)

német főnévvé vált melléknevek

Keressük meg a képen a birtokos esetben álló, főnévvé vált mellékneveket!

Felhasznált irodalom:

Karácsony Lajos, dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Link:

Mein-Deutschbuch.de – Adjektive und Partizipien als Nomen

Deutsche Grammatik 2.0 – Die Deklination nominalisierter Adjektive

Substantivierte Adjektive

Kapcsolódó bejegyzés:

A német főnév neme

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.