A német főnévvé vált melléknevek

Főnévvé vált melléknevek

Vannak melléknevek a magyar nyelvben is, melyek főnévként is használhatóak, tehát főnévvé vált melléknevek, pl.:

a szép
A jó, a rossz és a csúf (ez egy film címe)

Mivel ebben az esetben névelő áll előttük, de nincs utánuk főnév, amire vonatkoznak, ezért ezek a melléknevek maguk főnévnek tekinthetők, önállóan főnévként használhatóak ilyenkor. Hasonló figyelhető meg pl. a “valami”, “semmi” szavak után álló melléknevek esetében is: “Mondj valami újat!” “Mesélj valami érdekeset!” Ezek a melléknevek tehát főnévvé válhatnak. A németben is megvan ez a jelenség, mint a magyarban: ezek a főnévvé vált melléknevek az általános melléknévragozás szabályait követik, az egyetlen eltérés csak, hogy nagy kezdőbetűvel kell írnunk őket, pl.:

das Gute = a jó
etwas Neues = valami új(at)
etwas Interessantes = valami érdekes(et)

Mint látható, ezek a főnévvé vált melléknevek semleges neműeknek tekinthetők. Ragozásuk tehát a melléknévragozás szabályait követi, tehát úgy kell kezelni őket, mintha jelzőként álló melléknevek lennének egy főnév előtt:

das gute Kind = a jó gyerek – das Gute = a jó
neues Buch = új könyv, új könyvet – etwas Neues = valami új(at)

Továbbá, a magyarban is találhatunk olyan mellékneveket, amik személyeket jelölnek, és önállóan, főnévként is használhatóak. Ilyen pl. a “beteg” szó. Használható melléknévként, mint az összetett állítmány névszói része (pl. Dieser Mann ist krank – Ez a férfi beteg), vagy mint jelző (der kranke Mann – a beteg férfi, ein kranker Mann – egy beteg férfi). De használható főnévként is, pl. “A beteg az orvosra vár” – Der Kranke wartet auf den Arzt.
Mint tehát látható, a “beteg” szó használható melléknévként és főnévként is mind a magyar, mind a német nyelvben. A németben a ragozása az általános német melléknévragozást követi. Mivel a németben nyelvtani nem is van, ragozása eltér hímnemben és nőnemben:

der Kranke = a beteg (férfi, fiú)
die Kranke = a beteg (nő, lány)

ein Kranker = egy beteg (férfi, fiú)
eine Kranke = egy beteg (nő, lány)

A ragozását tehát úgy kell elképzelni, mintha ott lenne mellette egy főnév is, amire vonatkozik, csak ugye ez a főnév itt elmarad: der kranke Mann der Kranke; die kranke Frau die Kranke; ein kranker Mann ein Kranker; eine kranke Frau eine Kranke

Alanyeset, többes szám:
die kranken Frauen/die kranken Männer → die Kranken

Birtokos eset (Genitiv):
die Beschwerde des kranken Mannes → die Beschwarde des Kranken
(a beteg panaszai)
die Beschwerde der kranken Männer → die Beschwarde der Kranken
(a betegek panaszai)

Részes eset (Dativ):
Der Arzt gibt dem kranken Mann das Medikament
. → Der Arzt gibt dem Kranken das Medikament.
Er gibt den kranken Männern das Medikament
. → Er gibt den Kranken das Medikament.

Mint láthatjuk, elvont fogalmakat (pl. szép, új) jelentő mellékneveket és személyekre vonatkoztatott mellékneveket (pl. beteg) is lehet főnévként használni (a szép, az új, a beteg). Az előbbiek semleges neműek, az utóbbiak hím- ill. nőneműek (pl. das Schöne, das Neue; der Kranke, die Kranke).

A németben olyan melléknevek is válhatnak főnévvé, amik a magyarban nem. Ezek kisebb nehézséget okozhatnak, mert szokatlanok nekünk. Leginkább foglalkozást, vallási, világnézeti vagy egyéb hovatartozást jelentő főnevekről van szó, és ezek egy része melléknévként nem is nagyon használatos a németben, de ragozásuk a főnévvé vált melléknevek ragozását követi, tehát úgy kell ragozni őket, mintha jelzői szerepben álló melléknevek lennének, csak persze nem áll mellettük ott a főnév, melynek jelzője lenne, de azt oda lehet képzelni. Pl.:

der Reisende – ein Reisender – utazó (férfi, fiú), (férfi) utas
die Reisende, eine Reisende – utazó (nő, lány), (női) utas

A személyeket jelölő, főnévvé vált melléknevek listája – a lista nem teljes:

der Abgeordnete, ein Abgeordneter – képviselő
die Abgeordnete, eine Abgeordnete – képviselőnő

der Angestellte, ein Angestellter – alkalmazott (férfi)
die Angestellte, eine Angestellte – alkalmazott (nő)

der Beamte, ein Beamter – tisztviselő
(die Beamtin (!!!) – eine Beamtin – tisztviselőnő – ez valódi főnévvé vált!)

der Deutsche – ein Deutscher – német (férfi)
die Deutsche – eine Deutsche – német (nő)

der Fremde, ein Fremder – idegen férfi
die Fremde, eine Fremde – idegen nő

der Gesandte – ein Gesandter – követ (férfi)
die Gesandte – eine Gesandte – követ (nő)

der Kranke – ein Kranker – beteg férfi
die Kranke – eine Kranke – beteg nő

der Reisende – ein Reisender – utas (férfi)
die Reisende – eine Reisende – női utas

der Verwandte – ein Verwandter – férfirokon
die Verwandte – eine Verwandte – női rokon

der Vorsitzende – ein Vorsitzender – elnök (férfi)
die Vorsitzende – eine Vorsitzende – elnöknő

der Werktätige – ein Werktätiger – dolgozó (férfi)
die Werktätige – eine Werktätige – dolgozó (nő)

————————————————————————

Felhasznált irodalom:

Karácsony Lajos, dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Link:

Mein-Deutschbuch.de – Adjektive und Partizipien als Nomen

Deutsche Grammatik 2.0 – Die Deklination nominalisierter Adjektive

Kapcsolódó bejegyzés:

A német főnév neme

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!