Igekötők a németben – az elváló és nem elváló igekötők

Német igekötők
(Präfixe)

A német igekötők használatát nem nehéz megérteni. A magyarban is vannak igék, melyek elején igekötő áll. Az ilyen igék az igekötő nélkül is értelmesek, de az igekötő sokszor megváltoztatja a jelentésüket, pl. száll – felszáll; talál – feltalál, megtalál, kitalál. Van, amikor a jelentés csak árnyalatnyit változik meg, pl. tanul – megtanul. Az igekötő olykor elválik az igétől: Megtanulta a leckét? – Nem tanulta meg. Van olyan igekötő, mely nem válhat el: „Nem ellenőrizte a feladatot”. Nem pedig: *„Nem őrizte ellen a feladatot”. De: „Nem őrizte meg a nyugalmát”.

A németben is van hasonló. Egyes igékhez igekötő is tartozik, mely akár teljesen megváltoztathatja az ige alapjelentését, pl. suchen – keres, besuchen – meglátogat, untersuchen – megvizsgál; stehen – áll, verstehen – megért, bestehen – áll valamiből. A jelentésváltozás lehet csak árnyalatnyi is: lernen – tanul, erlernen – megtanul, kitanul valamit.
A németben az igekötőnek két fajtája: elváló és nem elváló igekötő.

Az elváló (hangsúlyos) igekötő
(Das trennbare Präfix)

Például az ankommen (megérkezni) ige az an igekötőből és a kommen igealakból áll. Az elváló igekötő sajátossága, hogy ha ragozzuk az igét, elválik a ragozott igealaktól, azzal mondatkeretet alkot. (A mondatkeretről bővebben lehet olvasni: Német keretes szórend és tagadás.)

ankommen – megérkezni.

Ich komme an – Megérkezem.
Ich komme um 5 Uhr an – 5 órakor érkezem.
Wann kommst du an? – Mikor érkezel?

Itt tehát az an egy igekötő, mely a kommen igéhez kapcsolódva megváltoztatja annak eredeti (jönni) jelentését: ankommen: megérkezni. Hasonló igekötő lehet a mit, mely pl. a nehmen (fogni, venni) igéhez kapcsolódva (mitnehmen) azt jelenti, magával vinni:

Ich nehme die Luftmatratze nicht mit – Nem viszem magammal a matracot.

Az utóbbi példából azt is láthatjuk, hogy a nicht tagadószó a mondat végén álló igekötő elé kerül.

Tehát, ha a főige ragozott alakban van, az elváló igekötő elválik (pl. ich komme an), míg ha ragozatlan alakban (itt: főnévi igenév) van, nem válik el (ankommen – az ige elején áll, azzal egybeírva). Elválik tehát az igekötő kijelentő mód (Indikativ) és kötőmód (Konjunktiv) jelen időben (Präsens) és egyszerű múlt időben (Präteritum), valamint felszólító módban:

Kijelentő mód (Indikativ):

Präsens (jelen idő): Er kommt heute an – Ma érkezik.
Präteritum: Er kam gestern an – Tegnap érkezett.

Kötőmód (Konjunktiv):

Präsens: (Du hast gesagt,) er komme heute an – (Azt mondtad,) ma érkezik.
Präteritum: Er käme heute an – Ma érkezne.

Felszólító mód (Imperativ):

Komm mit! – Gyere velem!
Nimm die Tasche mit! – Vidd magaddal a táskát!

Jövő időben (Futur), ahol az ige főnévi igenév alakban áll, természetesen nem válik el:

Ich werde morgen ankommen – Holnap fogok érkezni.

Ha ragozatlan alakban áll az ige (azaz nem fejezi ki az alany számát és személyét) nem válik el az elváló igekötő. (Ragozatlan igealak a főnévi igenév: ankommen, a Partizip Präsens: ankommend és a Partizip Perfekt: angekommen.) Partizip Perfekt alakban tehát nem válik el az igekötő, viszont a ge szótag az igekötő után áll, a főige töve előtt, és az egész szót egybeírjuk: ankommen – angekommen; mitnehmen – mitgenommen:

Perfekt: Er ist gestern angekommen – Tegnap érkezett.

Az elváló igekötő hangsúlyos. Ez azt jelenti, hogy a főnévi igenév elején rá (az igekötőre) esik a hangsúly, szemben a nem elváló igekötővel.

Mellékmondati (KATI) szórendben nem válik el az igekötő az igétől:

Du kommst heute an – Ich weiß, dass du heute ankommst.

Melyek az elváló igekötők?

Az elváló igekötők általában egy elöljárószóra emlékeztetnek, pl. ab, an, auf, aus, mit, nach, vor, zu, zusammen. Valamikor nem emlékeztetnek elöljárószóra: ein (hinein, herein), fort, her.

abfahren (elindulni):
Wann fährst du ab?
Ich bin abgefahren.

aufstehen (felállni):
Wer steht auf? – Ki áll fel?
Wir sind aufgestanden – Felálltunk.

einkaufen (bevásárolni):
Kauf ein! – Vásárolj be!
Sie haben schon eingekauft – Ők már bevásároltak.

Ugyanígy: aussteigen (leszállni, kiszállni), zunehmen (növekedni), herstellen (előállítani, gyártani), fortsetzen (folytatni)


Nem elváló (hangsúlytalan) igekötő
(Das untrennbare Präfix)

A nem elváló igekötők hangsúlytalanok, a hangsúly az utánuk következő magánhangzóra esik. Nem válnak el, tehát különösebb gondot nem is okoznak, leszámítva a Partizip Perfekt alakot, ahol arra kell ügyelnünk, hogy elmarad a ge- előtag. Ezek az igekötők tehát a ge- szótagot kiváltják:

verstehen – érteni: itt az ige elején a ver egy el nem váló igekötő:

Ich verstehe diesen Satz nicht – Nem értem ezt a mondatot.
Ich verstand diesen Satz nicht – Nem értettem ezt a mondatot.
Ich habe diesen Satz nicht verstanden – Nem értettem ezt a mondatot (nincs ge !).

 

Melyek a nem elváló igekötők?

A nem elváló igekötők a következők: be-, ge-, emp-, ent-, er-, miss-, ver-, zer-. Ezek is módosíthatják egy ige alapjelentését (pl. kommen ’jön’ – bekommen ’kap’; suchen ’keres’ – besuchen ’meglátogat’; stehen ’áll’ – entstehen ’keletkezik’, verstehen ’ért’; stören ’zavar’ – zerstören ’lerombol’), de van, amikor a hangsúlytalan igekötő nélkül nem is értelmes az ige (pl. beginnen, hiszen „ginnen” ige nincs):

Ich bekomme jeden Tag ein kleines Geschenk.
Diese Klamotten gefallen mir nicht.
Ein kleines Problem ist entstanden.
Wer kann die Geschichte erzählen?
Ich verstehe nicht, was er sagt.
Die Türken haben alles zerstört.

Mein Vater missbraucht den Komputer.

Nehézséget okozhatnak a ge- igekötős igék. Hiszen a ge- nem csak igekötő lehet, hanem a Partizip Perfekt képzésénél is használjuk. Nem szabad összekeverni a fallen (esni, Partizip Perfekt: gefallen) és a gefallen (tetszeni, Partizip Perfekt csakugyan gefallen), illetve a hören (hallani, hallgatni, Partizip Perfekt: gehört) és a gehören (valakié, tartozik valakihez, Partizip Perfekt csakugyan gehört) alakokat:

Ich bin gefallen, und das hat mir nicht gefallenLeestem, és ez nem tetszett nekem.
Ich habe gehört, dass der Wagen dir gehörtHallottam, hogy az autó a tiéd.


Igekötők, melyek elválók és nem elválók is lehetnek

Hogy ne legyen túl egyszerű, léteznek igekötők, melyek bizonyos esetekben elválóként, más esetekben nem elválóként viselkednek. Ilyen igekötős ige az übersetzen, ami ha nem elválós, azt jelenti, hogy lefordítani (übersetzen – übersetzte, hat übersetzt), ha pedig elválik, azt jelenti, hogy átszállít (übersetzen, setzte über, hat übergesetzt):

Ich übersetze den Text ins Deutsche – Lefordítom németre a szöveget.
Ich setze die Möbel über – Átszállítom a bútorokat.

Az über tehát elváló és nem elváló igekötő is lehet. A következő igekötők ilyenek:

durch-, hinter-, um-, über-, unter-, voll-, wieder-

Ha elválnak ezek az igekötők, akkor általában konkrét, fizikai történést/cselekedetet fejeznek ki (vö. übersetzen – átszállítani). Míg ha nem válnak el, általában átvitt jelentésűek (vö. übersetzen – lefordítani).

Példák (a hangsúlyos magánhangzók aláhúzással vannak jelölve):

untertauchen – alámerül, alámerít:
Der Taucher taucht unter – A búvár alámerül.

unterrichten – oktat, tanít:
Der Lehrer unterrichtet in dieser Schule – A tanár ebben az iskolában oktat.

unterschreiben – alája ír:
Ich schreibe den Satz unter – Alája írom a mondatot.

unterschreiben – aláír valamit:
Ich unterschreibe den Vertrag – Aláírom a szerződést.

überweisen – átutal (pénzt):
Der Beamte hat das Geld überwiesen – A tisztviselő átutalta a pénzt.

überprüfen – felülvizsgál, ellenőriz:
Wir haben die Lösungen überprüft – Ellenőriztük a megoldásokat.

umfahren – elgázol:
Er wurde umgefahren – Elgázolták.
Er fuhr den Baum um – Elütötte a fát.

umfahren – körbekerül, megkerül:
Er umfuhr den Baum – Megkerülte a fát.

wiederholen – visszahoz:
Du holst die Katze wieder – Visszahozod a macskát.

wiederholen – ismétel:
Wiederholen Sie bitte den Satz! – Ismételje meg a mondatot!

További példák olvashatók a longua.org oldalon. Említik ott a durchsuchen igét elváló és nem elváló igekötősként is, azonban az általunk megkérdezett ausztriai és németországi német emberek szerint elváló igekötős igeként nem, vagy csak irodalmi szövegekben fordul elő: Er durchsucht die Wohnung (Átkutatja a lakást), nagyon ritkán: Er sucht die Wohnung durch.

Hogy egy konkrét ige esetében az igekötő elválik-e vagy sem, azt a szótárak feltüntetik. A szótárak az elváló igekötő után vagy függőleges vonalat tesznek, vagy a hangsúlyt jelölik. A hangsúlyból megállapítható, hogy az igekötő elválik-e (a hangsúlyos igekötő elválik, a hangsúlytalan nem válik el).


Kapcsolódó bejegyzés:

Német igekötők – alapigék és igekötőik

Forrás a német igekötők témához:

Halász Előd: Német-magyar kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest

Karácsony Lajos, Dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Linkek:

deutsch.lingolia.com – Trennbare/nicht trennbare Verben

Deutschplus.net – Trennbare / untrennbare Verben

Marathonsprachen.com – German verbs with inseparable prefixes, német igekötők, angolul

Deutsche Grammatik 2.0 – Verben mit Präfix – német igekötők általában

Deutsche Grammatik 2.0 – Verben mit Präfix – német igekötők, áttekintés

Deutsche Grammatik 2.0 – Verben mit Präfix – német igekötők, részletesebben

német igekötők

német igekötők


Függelék

Megjegyzés: A lenti listákon szereplő összes ige ismerete nyelvvizsgákon nem követelmény.

Elváló igekötős igék listája

A lista a longua.org oldalról származik. Elvileg az összes elváló igekötős igét tartalmazza. Viszont az elváló igekötős igék csoportja produktív, azaz még ma is keletkeznek ilyen igék. Nem ellenőriztem végig az igéket egyesével, így teljes garanciát nem tudok érte vállalni, de megbízhatónak tűnik.

ab-

abbrennen, abfahren, abfallen, abhauen, abholen, abkindern, abkochen, abmachen, abnehmen, abreisen, absagen, abschließen, absondern, abstellen, abstoßen, abwerfen, abwerten, abwürgen, abziehen

an-

anbaggern, anbauen, anfahren, anfangen, anfassen, angehen, ankaufen, ankommen, anmachen, annehmen, anpassen, anrufen, anspringen, anwerben

auf-

aufarbeiten, aufbauen, aufführen, aufhören, aufmachen, aufpassen, aufräumen, aufrichten, aufschreiben, aufstehen, aufstellen, aufwachen, aufzeichnen

aus-

ausarbeiten, ausarten, ausatmen, ausbauen, ausbeißen, ausfüllen, auskommen, auskosten, auslachen, ausmachen, ausnehmen, ausprobieren, ausrichten, aussagen, ausschlafen, aussteigen, ausstellen, ausweisen

ein-

einbauen, einarbeiten, einbrechen, einladen, einfahren, einführen, eingeben, eingehen, einmischen, einnehmen, einsagen, einsetzen, einsteigen, einstellen, einwerfen

entlang-

entlangfahren, entlanggehen, entlanglaufen, entlangrennen

gegenüber-

gegenüberliegen, gegenüberstehen

heim-

heimarbeiten, heimfahren, heimgehen, heimkehren, heimkommen

her-

herbringen, herholen, herkommen, hernehmen, herstellen

herab-

herabblicken, herabfallen, herablassen, herabsehen, herabsetzen, herabstufen, herabwerfen, herabwürdigen

herauf-

heraufbeschwören, heraufholen, heraufkommen, heraufsetzen, heraufsteigen, heraufziehen

heraus-

herausbekommen, herausbilden, herausbringen, herausfahren, herausfallen, herausfiltern, herausfinden, herausgeben, herausfischen, herausfordern, herauskommen, herausziehen

herein-

hereinbrechen, hereinfallen, hereinholen, hereinlassen, hereinlegen, hereinkommen, hereinplatzen

herüber-

herüberbringen, herüberholen, herüberkommen, herüberwerfen, herüberziehen

hin-

hinbringen, hinfahren, hinfallen, hinführen, hingucken, hinkommen, hinlegen, hinnehmen, hinschauen, hinsehen, hinsetzen, hinschicken, hinschreiben, hinwerfen

hinab-

hinabbringen, hinabfahren, hinabführen, hinabgehen, hinabrutschen, hinabschieben, hinabwerfen

hinauf-

hinaufbringen, hinauffahren, hinaufführen, hinaufgehen, hinaufschicken, hinaufsetzen, hinaufsteigen, hinaufstellen, hinauftreiben, hinaufwerfen, hinaufziehen

hinaus- hinausbegleiten, hinausbringen, hinausdrängen, hinausekeln, hinausfliegen, hinausfahren, hinausführen, hinausgeben, hinausgehen, hinauslaufen, hinauslehnen, hinausschicken, hinausschieben, hinausschießen, hinausschmeißen, hinauswerfen, hinausziehen

hinein-

hineindenken, hineingehen, hineinfallen, hineinknien, hineingehen, hineinkommen, hineinlegen, hineininterpretieren, hineinpassen, hineinrauschen, hineinschauen, hineinschicken, hineinschlittern, hineinschneien, hineinschreiben, hineinstecken, hineinsteigen, hineinsteigern, hineinwachsen, hineinwerfen, hineinversetzen, hineinziehen

hinüber-

hinüberbefördern, hinüberblicken, hinüberbringen, hinüberfahren, hinüberführen, hinübergeben, hinübergehen, hinüberhelfen, hinüberkönnen, hinüberlaufen, hinüberreichen, hinüberrennen, hinüberretten, hinüberschauen, hinüberschicken, hinüberziehen

los-

losbinden, losbrechen, losfahren, losgehen, losheulen,losjagen, loskaufen, loskommen, losmachen, losrennen

mit-

mitarbeiten, mitbekommen, mitbenutzen, mitbewohnen, mitdürfen, mitfahren, mitführen, mitgehen, mithelfen, mitkommen, mitmachen, mitnehmen, mitschicken, mitsingen, mitspielen, mitziehen

nach-

nachäffen, nachahmen, nacharbeiten, nachbauen, nachdenken, nachforschen, nachholen, nachfolgen, nachfordern, nachgeben, nachlassen, nachsitzen, nachlaufen, nachstellen, nachkommen, nachhelfen, nachmachen, nachziehen

umher-

umherblicken, umhergehen, umherlaufen, umherirren, umherrennen, umherstreifen, umhertollen, umherziehen

rückwärts-

rückwärtsgehen

vor-

vorarbeiten, vorbereiten, vorbeugen, vorbringen, vorgehen, vorfahren, vorführen, vorglühen, vorhaben, vorherrschen, vorkommen, vorladen, vorlassen, vorlesen, vormachen, vornehmen, vorrücken, vorsagen, vorschlagen, vorschreiben, vorsehen, vorsitzen, vorstellen, vortäuschen, vortragen, vorwerfen, vorzeigen, vorziehen

voran-

vorangehen, vorankommen, voranschreiten

voraus-

vorausahnen, vorausbestimmen, vorausbezahlen, vorausblicken, vorauseilen, vorausgehen, vorausfahren, voraushaben, vorausnehmen, vorausplanen, voraussagen, vorausschauen, voraussehen, voraussetzen

vorbei-

vorbeibringen, vorbeigehen, vorbeifahren, vorbeikommen, vorbeilassen, vorbeilaufen, vorbeimarschieren, vorbeirasen, vorbeireden, vorbeischauen, vorbeischießen, vorbeiziehen, vorbeizwängen

vorher-

vorherbestimmt, vorhergehen, vorhernehmen, vorhersagen, vorhersehen

vorwärts-

vorwärtsbewegen, vorwärtsbringen, vorwärtsgehen, vorwärtskommen, vorwärtsrennen, vorwärtsschreiten

vorüber-

vorübergehen, vorüberfahren, vorüberziehen

vorweg-

vorweggehen, vorwegnehmen, vorweglaufen, vorwegschreiten

weg-

wegbekommen, wegblasen, wegbleiben, wegblicken, wegbrechen, wegbringen, wegdenken, wegessen, wegfahren, wegfegen, wegfliegen, weggehen, weghören, weglaufen, weglegen, wegnehmen, wegschauen, wegsehen, wegtragen, wegtrinken, wegstellen, wegwerfen, wegziehen

zu-

zubekommen, zubauen, zubeißen, zubereiten, zudenken,zufallen, zudecken, zudrehen, zuknöpfen, zudrücken, zuführen, zugeben, zuhören, zulabern, zulächeln, zulaufen, zulassen, zulegen, zumachen, zumailen, zumessen, zumauern, zumuten, zunähen, zunehmen, zupacken, zuparken, zuprosten, zuraten, zurechnen, zurufen, zusagen, zusaufen, zuschlagen, zuschicken, zuschieben, zusetzen,zuschließen, zuschneiden, zuschrauben, zusenden, zustehen, zusteigen, zustimmen, zuteilen, zutragen, zutrauen, zutreffen, zutrinken, zuwinken, zuziehen

zusammen-

zusammenarbeiten, zusammenballen, zusammenbauen, zusammenbekommen, zusammenbeißen, zusammenbinden, zusammenbleiben, zusammenbrauen, zusammenbrechen, zusammenbringen, zusammenfahren, zusammenfallen, zusammenfalten, zusammenfassen, zusammenfließen, zusammenführen, zusammengehen, zusammengehören, zusammenklappen, zusammenkommen, zusammenleben, zusammenlaufen, zusammenpacken, zusammenpassen, zusammenpferchen, zusammenprallen, zusammenpressen, zusammensetzen, zusammensitzen, zusammenscheißen, zusammenschießen, zusammenschlagen, zusammenschließen, zusammenschreiben, zusammenschrecken, zusammenschrumpfen, zusammenschweißen, zusammenstehen, zusammenstoßen, zusammentragen, zusammentreffen, zusammentreiben, zusammentreten, zusammentrommeln, zusammenwerfen, zusammenwirken, zusammenzahlen, zusammenziehen

zurück-

zurückbekommen, zurückbilden, zurückbinden, zurückblättern, zurückbleiben, zurückblenden, zurückblicken, zurückbringen, zurückdatieren, zurückdenken, zurückdrängen, zurückdrehen, zurückfahren, zurückfallen, zurückfinden, zurückfließen, zurückfolgen, zurückführen, zurückgeben, zurückgehen, zurückgreifen, zurücklassen, zurücklegen, zurücklehnen, zurücklegen, zurückmailen, zurückmelden, zurücknehmen, zurückprallen, zurückreichen, zurückreisen, zurückrollen, zurückrufen, zurückschalten, zurückschauen, zurückscheuen, zurückschicken, zurückschieben, zurückschlagen, zurückschneiden, zurückschnellen, zurückschrauben, zurückschrecken, zurücksehnen, zurücksenden, zurücksetzen, zurücktreiben, zurücktreten, zurückweichen, zurückweisen, zurückwerfen, zurückzahlen, zurückziehen, zurückzucken


Nem elváló igekötős igék listája

A lista szintén a longua.org oldalról származik, és megbízhatónak tűnik.

be-

beantragen, beantworten, bebauen, beeilen, beeinflussen, befassen, begegnen, begehren, begießen, beginnen, begrüßen, behalten, behaupten, benehmen, benennen, benutzen, beratschlagen, berauschen, bereinigen, besetzen, besiegen, besitzen, bestrafen, besuchen, beteuern, betragen, betreiben, betreten, betrügen, beurteilen, bevorzugen, bewohnen, bezahlen, beziehen

emp(f)-

empfangen, empfehlen, empfinden, empören

ent-

entbehren, entbinden, entführen, entgehen, enthaupten, entmannen, entnehmen, entsagen, entsenden, entspannen, entstehen, entziehen

er-

erfinden, erfreuen, erfüllen, ergeben, ergehen, erhalten, erkaufen, erkennen, erklären, erlauben, erleben, erproben, erschießen, ersetzen, erstreben, erteilen, erübrigen, erwähnen, erwidern, erzählen, erzeugen, erziehen

ge-

gebären, gefallen, gefrieren, gehören, gelingen, genehmigen, geraten, gewähren

hinter-

hinterfragen, hintergehen, hinterlassen, hinterlegen, hinterziehen

miss-

missachten, missbilligen, missbrauchen, missdeuten, missfallen, missglücken, missgönnen, misslingen, missraten, misstönen, misstrauen, missverstehen, misswirtschaften

ver-

verachten, verarbeiten, verbilligen, verbrauchen, verfallen, verführen, vergeben, vergehen, vergönnen, verhalten, verhandeln, verhören, verkaufen, verlassen, verleben, verlegen, verkennen, vernehmen, verraten, versagen, verstehen, versuchen, vertagen, verteilen, vertrauen, vertuschen, verursachen, verurteilen, verwehren, verwöhnen, verzichten, verzeihen, verziehen, verzögern

zer-

zerbomben, zerbrechen, zerfahren, zergehen, zerkauen, zerlaufen, zerlegen, zerreißen, zerschießen, zerschneiden, zerstören

– német igekötők –

4 komment:

 1. január 30, 2018

  Szabó László Válasz

  Er ist den baum umfahrt=Megkerülte a fát
  Er hat den baum umgefahrt=Elütötte a fát
  Ezek így helyesek Tamás?

  • Nem helyesek így. A “megkerülni” és “elgázolni” is tárgyas ige, tehát mindkettő haben-nel ragozódik múlt időben. Azt jól sejtette, hogy a “megkerülni” esetében az “um” hangsúlytalan, így nem kerül “ge” szótag a Partizip Perfekt alakba. Míg az “elgázolni” esetében az “um” hangsúlyos, így utána bekerül a “ge”. Viszont a “fahren” rendhagyó (erős) ige, így -en lesz a Partizip Perfekt végződése, nem pedig -t:

   megkerülni valamit: umfahren, umfuhr, hat umfahren
   elgázolni valakit: umfahren, fuhr um, hat umgefahren

   A mondatok helyesen:
   Er hat den Baum umfahren – Megkerülte a fát.
   Er hat den Baum umgefahren – Elgázolta a fát.

   Létezik egyébként sein-nal is ez az ige. Ilyenkor azt jelenti, hogy kerülőt tesz, tehát nem tárgyas ige! (Ha tárgyas lenne, mindenképpen haben-nel lenne a múlt ideje):

   tenni egy kerülőt: umfahren, umfuhr, ist umfahren

 2. március 7, 2022

  Tibor Válasz

  Kedves Tamás! Az ,,untergeschrieben – alája ír” befejezett melléknévi igealakot úgy kell értelmezni, hogy vmi alá írunk valamit? Pl, a kép alá írom a nevemet? Vagy ez egy régiesebb kifejezés itt? Ezt az alakot sehol sem találom, sem neten, sem pedig könyvekben. Köszönöm válaszát, tisztelettel!

  • Kedves Tibor! Az alapalak unterschreiben. Az untergeschrieben nem szerepel a bejegyzésben, egyébként ugyanúgy kell értelmezni, mint bármely más igének a befejezett melléknévi igenevét, így többek között múlt időben az összetett igealak része lehet, vagy lehetne még akár egy főnévnek a jelzője is, ahogy a magyar befejezett melléknévi igenév is. Ha jelen időben mondja, ahogy írja, hogy „vmi alá írunk valamit”, arra a példa a bejegyzésben: Ich schreibe den Satz unter – Alája írom a mondatot. Ha ezt múlt időbe tesszük, akkor lesz belőle az, hogy Ich habe den Satz untergeschrieben. Természetesen gyakoribb, ha kitesszük a mondatban azt is, hogy mi alá írunk. Egyébként nem nagyon életszerű az unterschreiben ilyen használata, könnyen ki lehet kerülni más mondatszerkezettel. Itt inkább csak az elváló és nem elváló igekötők használatának a bemutatására szolgált ez a kifejezés.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.