Az olasz felszólító mód

Az olasz felszólító mód
(L’imperativo)

Az olasz felszólító mód minden személyének van alakja, csak E/1-ben nincs felszólítás. Sok esetben megegyezik a kijelentő mód azonos személyével alakilag (pl. vieni! ‘gyere!’, andiamo! ‘menjünk!’, venite! ‘gyertek!’. E/2-ben az -are végű igék eltérnek ettől (Pl. parla! ‘beszélj!’). A magázásnak külön ragjai vannak.

Nézzük végig először az egyes számú tegező és magázó alakokat! Utána a többes számú magázó alakokat  vesszük át, majd a T/1 és T/2 alakjait, végül a tiltást. Ezek után a hangsúlytalan névmási alakok helyét ismerhetjük meg felszólító módban. A végén a felszólítás egyéb formáit nézzük meg, és a függelékben összefoglaljuk a felszólító módban rendhagyó igéket.

1. Egyes számú tegező és magázó felszólítás

Az -are végű igéket külön kell kezelni az -ere és -ire végűektől. A ragok (-a és -i) ugyanis pont fordítva vannak, mint a többi igeosztálynál.

-ARE végű igék, pl. parlare, lavorare, aspettare:

tegezés: -a végződés: Parla! – Beszélj! Lavora! – Dolgozz!  Aspetta! – Várj!
magázás: -i végződés: Parli! – Beszéljen (ön)! Lavori! – Dolgozzon! Aspetti! – Várjon!

Az -i végződésnél a c és a g után h-t írunk, hogy a kiejtés ne változzon (ahogy kijelentő mód jelen időben is): paghi! – fizessen!; cerchi! – keressen!

Az -ERE és -IRE végű igéknél pont fordítva van. Tegezésnél -i a végződés (mint kijelentő mód jelen időben), magázásnál pedig -a:

-ERE végű igék, pl. leggere, scrivere, prendere:

tegezés: -i: Leggi! – Olvass! Scrivi! – Írj! Prendi un caffè! – Igyál kávét!
magázás: -a: Legga! – Olvasson (ön)! Scriva! – Írjon! Prenda un caffè! – Igyon kávét!

A legga alakban a g kiejtve is g, tehát eltér a főnévi igenév dzs hangjától. A kijelentő mód jelen idejében megismert szabály a -gere, -cere végű igékkel kapcsolatban a felszólító módban is érvényes.

-IRE végű igék, pl. partire, finire, aprire:

tegezés: -i: Parti! – Utazz el! Finisci! – Fejezd be! Apri! – Nyisd ki!
magázás: -a: Parta! – Utazzon el! Finisca! – Fejezze be! Apra! – Nyissa ki!

Az -isc-es igék felszólító módban is -isc-esek (mint itt a finire)!

A rendhagyó igék:

Felszólító módban is megőrzik rendhagyóságukat. A kijelentő mód jelen időből képzik felszólító módú alakjaikat. Magázásnál a kijelentő mód jelen idejének E/1 tövét veszik alapul:

venire (jönni):

tegezés: vieni! – gyere!
magázás: venga! – jöjjön! (az io vengo tövéből)

bere (inni):

tegezés: bevi! – igyál!
magázás: beva! – igyon!

rimanere (maradni):

tegezés: rimani! – maradj!
magázás: rimanga! – maradjon (io rimango tövéből)

uscire (kimenni):

tegezés: esci! – menj ki!
magázás: esca! – menejn ki!

Aki már tanulta a kötőmódot, láthatja, hogy a magázó alak megegyezik a kötőmód E/3 alakjával.

Teljesen rendhagyó igék:

Néhány ige rendhagyó a felszólító módban. Egyes egy szótagú igék tegező alakban aposztrófot kapnak a végükre:

dire (mondani):

tegezés: di’! – mondd!
magázás: dica! – mondja!

dare (adni):

tegezés: da’! – add!
magázás: dia! – adjon!

andare (menni):

tegezés: va’! vagy vai! – menj!
magázás: vada! – menjen!

fare (csinálni):

tegezés: fa’! – csinálj!
magázás: faccia! – csináljon!


stare
(lenni, tartózkodni):

tegezés: sta’!
magázás: stia!

Teljesen rendhagyó az essere és avere:

essere:

tegezés: sii! – legyél!
magázás: sia! legyen ön!

avere:

tegezés: abbi! – legyen neked!
magázás: abbia! – legyen önnek!

Feladat: Traducete in italiano!

Cseréld ki a könyvet! Cserélje le ezt az autót! Igyál kávét! Igyon kávét!
Gyere és nézd meg ezt a filmet! Nyisd ki az ablakot és csukd be az ajtót!
Beszéljen olaszul! Szálljon fel a buszra! Olvassa el ezt a könyvet! Írjon egy levelet!
Igyál vizet és egyél pizzát!
Igyon vizet és egyen pizzát!
Legyél itt 2 órakor! Ön is legyen itt 2 órakor!

A feladat megoldókulcsa

2. Többes számú magázás

Hasonló az egyes számú magázáshoz, csak még egy -no végződést kap az ige. Tehát az -are végű igéknél -ino, a többi igénél -ano a végződés:

parli! – beszéljen ön! → parlino! – beszéljenek önök!

legga! – olvasson! → leggano! – olvassanak!

parta! – utazzon el! → partano! – utazzanak el!

Ha az egyes számú magázó alak rendhagyó, akkor a többes számú is az lesz:

dica! – mondja! – dicano! – mondják!

dia! – adjon! / adja! → diano! – adjanak! / adják!

vada! – menjen! → vadano! – menjenek!

stia! → stiano!

sia! – legyen! → siano! – legyenek!

abbia! → abbiano!

Feladat: Traducete in italiano!

Nézzék meg a filmet! Szálljanak fel a buszra! Igyanak egy kávét!
Mondjanak valamit! Beszéljenek olaszul! Fordítsák le a szöveget! Vegyenek jegyet!
Jöjjenek és fizessenek!

A feladat megoldókulcsa

3. A többes szám többi alakja

Megegyezik a kijelentő mód jelen idejének alakjával:

T/1: Andiamo! – Menjünk! Mangiamo! – Együnk! Partiamo! – Utazzunk el!
T/2: Andate! – Menjetek! Mangiate! – Egyetek! Parlate! – Beszéljetek!

T/1-ben nincs rendhagyó ige. T/2-ben pár ige rendhagyó:

avere: Abbiate! – Legyen nektek!
essere: Siate! – Legyetek!
sapere: Sappiate! – Tudjátok meg!

Feladat: Traducete in italiano!

Beszéljünk olaszul! Utazzatok el! Igyunk egy kávét! Vegyük meg ezt a ruhát!
Nézzük meg ezt a filmet! Olvassátok el az újságot!

A feladat megoldókulcsa

4. Tiltás

A non tagadószó kerül az ige elé. Egyes számú tegezésnél kivételesen a főnévi igenév áll a non után:

Non mangiare! – Ne egyél!
Non prendere un caffè! – Ne igyál kávét!

A többi igealaknál a felszólító  módú alak áll a non után:

Non mangi! – Ne egyen!
Non mangino! – Ne egyenek!
Non andiamo! – Ne menjünk!
Non parlate! – Ne beszéljetek!

Feladat: Traducete in italiano!

Ne nézzük meg ezt a filmet! Ne nézd meg ezt a filmet!
Ne menjünk haza! Ne menj haza!
Ne egyél pizzát abban az étteremben!
Ne jöjjenek még!
Ne vegyük meg ezt a kenyeret! Ne vegyél kenyeret itt!

A feladat megoldókulcsa

5. A hangsúlytalan névmási alakok viselkedése felszólító módban

Lásd még: Olasz személyes névmásokHangsúlytalan névmási alakok találkozása

A magázó alakok elé kerülnek a hangsúlytalan névmások, akárcsak kijelentő módban:

Mi dica per favore – Mondja (nekem), kérem!
Ci spediscano un’email – Küldjenek nekünk egy emailt!
Lo mangi! – Egye meg (azt)!
Ne prendano – Vegyenek belőle!

A többi alaknak a végére kerülnek a hangsúlytalan névmások, és egybe írjuk őket az igével:

(parla + mi) Parlami! – Beszélj nekem!
(mangia + ne) Mangiane! – Egyél belőle!
(prendi + lo) Prendilo! – Fogd (azt)!
(guardiamo + li) Guardiamoli! – Nézzük (azokat)!
(andate + ci) Andateci! – Menjetek oda!

A rendhagyó igék is ugyanígy viselkednek. Egybeírásnál az aposztróf értelemszerűen kiesik. Ha egyszótagú az igealak, akkor a névmás kezdőbetűje megduplázódik:

(da’ + lo) Dallo a me! – Add azt nekem!
(di’ + mi) Dimmi la verità! – Mondd meg nekem az igazságot!
(fa’ + ci) Facci questo favore! – Tedd meg nekünk ezt a szívességet!

A gli kezdőbetűje nem kettőződik meg:

Dagli il sale! – Add neki a sót!
Digli tutto! – Mondj el neki mindent!

A hangsúly névmásos igénél az ige tövén ugyanott marad, ahol névmási alak nélkül is lenne. Így a hangsúly sokszor távol kerül a megszokott utolsó előtti szótagról:

Compralo! – Vedd azt meg!
Aiutatemi! – Segítsetek nekem!
Dammelo! – Add azt oda nekem!
Telefonaci! – Telefonálj nekünk!

Az andarsene (elmenni) felszólító módja is a fenti szabályt követi:

Vattene! – Menj el!
Andiamocene! – Menjünk el!
Se ne vadano! – Menjenek el!

A visszaható igék is szokásosak:

(lava + ti) Lavati! – Mosakodj meg!
(lavate + vi) Lavatevi! – Mosakodjatok meg!
(laviamo + ci) Laviamoci! – Mosakodjunk meg!

A főnévi igenévvel is egybeírjuk a névmási alakokat. Ezért E/2-ben tiltásnál is az ige végére kerülnek. De kerülhetnek az ige elé is:

Non dirmi questa cosa! / Non mi dire questa cosa! – Ne mondd ezt nekem!

Feladat: Traducete in italiano!

Mondd meg nekünk az igazságot! Ne mondd meg neki az igazságot!
Add nekünk a könyved! Ne add nekünk a könyved!
Írj nekem! Ne írj nekem! Írjon nekem!
Itt egy tévé. Kapcsold be! Ne kapcsold be! Kapcsolja be!
Van egy probléma. Ne foglalkozzatok vele! Ne foglalkozz vele! Ne foglalkozzon vele!
Kelj korán! Ne kelj korán! Keljünk korán! Keljenek fel korán!
Szeresd őt! Ne szeresd őt! Szeressetek minket!
Vegyétek meg a pizzát és egyétek meg! Vedd meg a pizzát és edd meg!
Hol van a könyv? Keresd meg! Keressétek meg! Ne keresd meg! Keresse meg!
Beszélj róla! Ne beszélj róla! Beszéljünk róla!

A feladat megoldókulcsa

6. Egyéb tudnivalók a felszólításról

Felajánlásnál, ha E/1-ben kérdezem, hogy megcsináljak-e valamit, egyszerűen kijelentő módot használunk:

Chiudo la finestra? – Becsukjam az ablakot?
Vengo io? – Jöjjek én?

A felszólítást udvariasabbá tehetjük bizonyos kifejezésekkel és a per favore használatával:

Potrebbe darmi quel libro? – Odaadná azt a könyvet?
Abbia la cortesia di venire qui? – Lenne szíves idejönni?
La prego di aspettare – Kérem, várjon.

Nyomatékosíthatjuk a felszólítást a pure és un po’ kifejezésekkel:

Dimmi un po’! / Dimmi pure! – Mondd csak!

olasz felszólító mód

A chiedere di szerkezettel is udvariasabbá tehetjük a felszólítást.

Függelék: rendhagyó olasz felszólító mód
(imperativo irregolare)

Azokat az igéket, melyek kijelentő mód jelen időben rendhagyóak, és a felszólító mód is ezt követi, nem említjük.

ESSERE – lenni AVERE – birtokolni SAPERE – tudni
sii – legyél!
sia – legyen (ön)!
abbi – legyen neked!
abbia – legyen önnek!
sappi – tudd!
sappia – tudja!
siamo – legyünk!
siate – legyetek!
siano – legyenek (önök)!
abbiamo – legyen nekünk!
abbiate – legyen nektek!
abbiano – legyen önöknek!
sappiamo – tudjuk!
sappiate – tudjátok!
sappiano – tudják!

FARE – tenni, csinálni STARE – lenni (átmenetileg) DARE – adni
fa’ ! – tedd!
faccia! – tegye!
sta’ ! – legyél!
stia! – legyen!
da’ ! – add!
dia! – adja!
facciamo! – tegyük!
fate! – tegyétek!
facciano! – tegyék!
stiamo! – legyünk!
state! – legyetek!
stiano! – legyenek!
diamo! – ajuk!
date! – adjátok!
diano! – adják!

ANDARE – menni DIRE – mondani
va’ ! – menj!
vada! – menjen!
di’ ! – mondd!
dica! – mondja!
andiamo! – menjünk!
andate! – menjetek!
vadano! – menjenek!
diciamo! – mondjuk!
dite! – mondjátok!
dicano! – mondják!

A sta’, fa’, va’, da’ mellett előfordul a stai, fai, vai, dai is.

Még egy kis gyakorlás. Hogy mondjuk olaszul?

Olvasd el a könyvet!
Olvasd el azt!

Írd meg a levelet!
Írd meg azt!
Írjuk meg (azt)!

Gyere velem!
Ne gyere velem!

Menjünk haza!

Dolgozzatok!

Dolgozzunk!

Van egy pizzám. Együk meg!

Van egy pizzám. Edd meg!

Van egy pizzám. Egyétek meg!

Mosakodj meg!
Mosakodjunk meg!
Mosakodjatok meg!

Ne edd meg a pizzát! Ne edd meg azt!

A feladat megoldókulcsa.

Az olasz felszólító mód gyakorlásából sosem elég! Ezeket is fordítsuk olaszra!

Nézd a tévét!
Ne nézd a tévét!
Nézd (azt!)

Nézzen tévét (ön)!
Ne nézzen tévét!
Nézze (azt)!

Utazz el Rómába!
Ne utazz el Rómába!

Utazzon el Rómába!

Fejezd be a munkát!
Ne fejezd be a munkát!
Fejezd be (azt)!
Ne fejezd be (azt)!

Fejezze be a munkát!
Fejezze be (azt)!

Igyál teát!
Ne igyál teát!

Igyon teát!

Jöjj velem!
Ne jöjj velem!
Jöjjön velem!

A feladat megoldókulcsa.

Link:

Middlebury.edu – Imperativi irregolari

One World Italiano – Imperativo indiretto irregolare

Zanichelli – Ripassiamo l’imperativo

Forrás:

T.Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua, 2006. (159-163. oldal)

dr Móritz György, dr. Szabó Győző: I primi due passi. Olasz nyelvkönyv I/A, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest (117. o., 141-142. o.)

A felszólító mód néhány más nyelvben:

A felszólító mód a franciában (impératif),

A német felszólító mód (der Imperativ), Az angol felszólító mód (imperative).

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.