Olasz személyes névmások

Olasz személyes névmások

Az olasz személyes névmások egyes és többes számú alakokkal rendelkeznek. Mindkét számban három személy van, mint a magyarban. Továbbá, az olasz nyelv megkülönböztet két nemet, a hímnemet és a nőnemet. Így a névmásoknak általában két alakja van harmadik személyben, ez a legtöbb esetben a többes számra is igaz.
Alább az olasz személyes névmások alanyesetű, tárgyesetű, részes esetű és visszaható alakjait ismertetjük, majd a hangsúlyos alakokat is.

A személyes névmások alanyesete:

io – én
tu – te
lui, lei – ő

noi – mi
voi – ti
loro – ők

A lui, lei régies alakja az egli, ella.
A lui, lei és loro inkább csak személyekre vonatkozik. Ha tárgyakra, fogalmakra akarunk visszautalni, akkor az esso, essa (az), többes számban az essi, esse (azok) alakokat használjuk.

A mondat alanyaként csak akkor tesszük ki az ige elé, amikor a magyarban is, tehát amikor hangsúlyos, ilyenkor az ige elé kerül:

Mangio = eszem.
Io mangio = én eszem.

Ha szembeállítást fejezünk ki, akkor a ragozott ige után áll:

Mangio io, e non tu = Én eszem, és nem te.
Oggi pago io = Ma én fizetek.

A személyes névmás tárgyesete:

mi – engem
ti – téged
lo, la – őt, azt

ci – minket
vi – titeket
li, le – őket, azokat

A mondatban közvetlenül az ragozott ige előtt állnak:

Ti vedo. (Látlak téged.)
Mi vedi. (Látsz engem.)
Ti ho visto/vista. (Láttalak.)

Ha módbeli segédige (potere, volere, sapere, dovere) van a mondatban, akkor azt is megelőzi, vagy pedig a főnévi igenév végére kerül, azzal egybeírva, és így elmarad a főnévi igenév utolsó (e) betűje:

Ti voglio vedere / Voglio vederti. (Látni akarlak téged.)
Ci vuole vedere / Vuole vederci
(Látni akar minket.)
Ti ho voluto vedere / Ho voluto vederti. (Látni akartalak téged.)
Ci ha voluto vedere / Ha voluto vederci
(Látni akart minket.)

Sono contento di vederti. (Örülök, hogy látlak.)
Sono contento di averti visto. (Örülök, hogy láttalak.)

A többi igenévvel (gerundio, participio passato) is egybe írjuk őket, a végükre kerülnek, akárcsak a felszólító módú igénél (kivéve a magázó felszólítást). Az igék hangsúlya nem változik meg a névmástól, így a hangsúly hátulról számolva előrébb kerül, tehát nem az utolsó előtti szótag lesz már hangsúlyos:

Sto guardandovi. (Titeket nézlek.)
Finitolo, siamo andati via.
(Miután befejeztük / Befejezve (azt) elmentünk.)

Guardalo! (Nézd (azt)!)
Scrivilo! (Írd meg (azt)!)
Scrivetelo! (Írjátok meg (azt)!)
Lasciatemi cantare! (Engedjetek (engem) énekelni!)
Scriviamolo!
(Írjuk meg (azt)!)

De: Lo scriva! (Írja meg (azt)!); Lo scrivano! (Írják meg (azt)!)

Ha a felszólító módú igealak egyetlen szótagból áll, akkor utána a tárgyesetű névmás első betűje megkettőződik:

Dallo a me! (Add azt nekem!)

A személyes névmás részes esete:

mi – nekem
ti – neked
gli, le – neki

ci – nekünk
vi – nektek
loro – nekik

Szórendi helyük a mondatban hasonló a tárgyesetű személyes névmásokéhoz, a ragozott ige elé kerülnek közvetlenül, vagy az igenevek, felszólító módú alakok végére (kivéve a magázó felszólítást), azokkal egybe írva. Kivétel a loro, ez a ragozott ige után áll:

Ti do una penna. (Adok neked egy tollat.)
Non vi diamo la penna.
(Nem adjuk nektek a tollat.)
Gli voglio dare una penna / Voglio dargli una penna.
(Adni akarok neki egy tollat.)
Ho dato loro una penna.
(Adtam nekik egy tollat.)
Sono contento di dare loro una penna.
(Örülök, hogy adok nekik egy tollat.)

Dammi la penna! Diamogli la penna! Dateci la penna! (Add nekem a tollat! Adjuk neki a tollat! Adjátok nekünk a tollat!)
Raccontami la storia!
(Meséld el nekem a történetet!)

Ha a felszólító módú igealak egyetlen szótagból áll, akkor a hozzá kapcsolódó névmás kezdőbetűje megkettőződik (kivéve a gli-t):

Dammi! (Adj nekem!)
Dacci! (Adj nekünk!)
Dimmi! (Mondj nekem!)

A személyes névmás visszaható alakja (pronomi riflessivi):

mi – magamat, magamnak
ti – magadat, magadnak
si – magát, magának

ci – magunkat, magunknak
vi– magatokat, magatoknak
si – magukat, maguknak

Elsősorban visszaható igék mellett fordulnak elő: lavare = mosni; lavarsi = mosakodni.

Nem csak visszaható ige mellett állhat, ilyenkor sokszor fejez ki nyomatékosítást:

Mi compro un vestito. (Veszek magamnak egy ruhát.)
Mi mangio una pizza. (Eszem egy pizzát.)

Szórendi helyükre ugyanaz jellemző, mint a személyes névmás tárgy- és részes eseténél:

Mi lavo. (Mosakszom.) Mi voglio lavare / Voglio lavarmi. (Meg akarok mosakodni.)
Mi sono lavato/lavata.
(Megmosakodtam.)
Sono contento di lavarmi.
(Örülök, hogy mosakszom.)
Lavandomi ascoltavo la musica.
(Mosakodás közben zenét hallgattam.)

A személyes névmás tárgyesetének hangsúlyos alakjai:

me – engem
te – téged
lui, lei – őt, azt

noi – minket
voi – titeket
loro – őket, azokat

Ezeket akkor használjuk, ha hangsúlyozni akarjuk őket, például szembeállításnál. A ragozott ige után állnak, szemben a magyarral:

Vedi me? – Engem látsz? (Vö. Mi vedi? – Látsz (engem)? )
Conosco te, non lui. – Téged ismerlek, nem őt.
Voglio vedere loro, non voi. – Őket akarom látni, nem titeket.

Elöljárószók után is ezeket az alakokat használjuk:

con me = velem; da te = nálad; da lui = nála; per noi = nekünk, a számunkra

A részes esetű névmások hangsúlyos alakjait is így képezzük: Az a elöljárószó után állnak a hangsúlyos tárgyesetű alakok:

Lo dà a me, non a te – Nekem adja, nem neked.

Link:

treccani.it – Pronomi personali – A különféle névmási alakok és használatuk

9 komment:

 1. december 1, 2017

  Göttler Gábor Válasz

  Mi segíthet a hangsúlyos és hangsúlytalan megértésében? hangsulyos-tárgyas-me,te lui,lei hangsulytalan tárgyas:mi,ti,lo,le… és mind kettő engem, téged, őt, azt stb

  • Mi vedi? – Látsz engem? (vagy csak: Látsz?)
   Vedi me? – Engem látsz?
   A hangsúlyos alakok ritkábbak. Általában nem emeljük ki külön, hogy TÉGED látlak, nem valaki mást, ritkább az ilyen szituáció.

   Például a kamerát próbálgatják, és mindig valaki mást látnak benne: “Látok valakit.” “Engem látsz?” “Igen, téged látlak, nem a barátodat” – “Vedi me?” “Sì, vedo te, non il tuo amico.”
   Ha pedig csak egyetlen embert lehet látni, például ketten mennek a sötétben, és itt zajlik a párbeszéd: “Látsz?” “Igen, látlak” – “Mi vedi?” “Sì, ti vedo.” Itt felesleges kihangsúlyozni, hogy “téged”, és nem valaki mást, mert más nem is jöhet szóba.

 2. június 24, 2018

  Piroska Válasz

  Sajnos még mindig nem értem mikor gli, li, i

  • A nehézséget az okozhatja, hogy a névelőkhöz nagyon hasonlítanak ezek a névmások, sokszor meg is egyeznek velük.
   GLI:
   1. részes esetű névmás, jelentése: “neki”, pl. Gli do il giornale – Neki adom az újságot.
   2. a határozott névelő többes száma hímnemben, ha z vagy s + mássalhangzó, vagy magánhangzó jön utána: gli zii (a nagybácsik); gli studenti (az egyetemisták); gli occhi (a szemek).

   LI:
   Ez más nem lehet, csak hímnem többes szám tárgyesetű névmás: Li vedo – Látom őket; Li conosco – Ismerem őket; Li amo – Szeretem őket.

   I:
   Ez pedig nem is ide tartozik, mert nem lehet névmás, csak névelő, többes szám hímnemű főnevek előtt áll: i tavoli – az asztalok; i paesi – az országok; i bambini – kisfiúk

 3. február 13, 2022

  Timi Válasz

  Ciao! Nagyon hasznos ez az anyag, grazie! A ne és a se is ezek közé tartozik? Ezek mikor használjuk?

  • február 13, 2022

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Ciao Timi,
   Itt a személyes névmásokról van szó, ezekbe nem tartozik bele a se és a ne. Tágabb értelemben a hangsúlytalan névmási alakok közé tartoznak. A se a si visszaható névmásból keletkezik akkor, ha áll utána egy másik névmás. Erről a témáról az Olasz névmási alakok találkozása című bejegyzésben lehet olvasni.
   A ne használatáról pedig az Olasz ne bejegyzésben lehet olvasni.

 4. december 6, 2022

  Almási Válasz

  Kedves Gábor! Nagyon köszönöm ezt az oldalt és a belefektetett rengeteg munkát! Én tudom, hogy ez mit jelent, 11 évig tanítottam külföldieket magyarra, és most “ven” fejjel olaszul tanulok. Most itthon vagyok, és kellene nekem egy jóóóó tankönyv. Mit ajánl? Kezdő szinttől! Köszönöm a választ előre is! Éva

  • Kedves Éva! Egyéni tanulásra az I primi due passi (Móritz György, Szabó Győző) című könyvet tudnám ajánlani, bár nem biztos, hogy könnyű megszerezni. Emlékeim szerint a Könnyen, gyorsan olaszul című könyv is jó magántanulásra. Mivel valószínűleg tud angolul, így a Duolingo alkalmazást is ajánlom. A Youtube-on olasz anyanyelvűek is úgy emlékszem, tesznek fel nyelvoktató videókat, melyekben angolul magyarázzák a nyelvet. Én első körben ezeket ajánlanám. Érdemes könyvesboltba, könyvtárba is bemenni, és lecsapni azokra a könyvekre, melyek szimpatikusak. Ha alaposan meg akarja ismerni az olasz nyelvtant, akkor a Király-Szabó-féle olasz nyelvkönyvet is ajánlom, bár ez kicsit régi és pár elavult dolog van benne, és nem annyira az életszerű kommunikációra készít fel, és pont régisége miatt a megszerzése sem biztos, hogy könnyű, de a nyelvtant elég jól meg lehet tanulni, be lehet gyakorolni belőle. (Azonban az egli, ella, essi, esse helyett ma már lui, lei és loro van, a denaro ill. danaro szó helyett pedig soldi.) Üdvözlettel: Tamás

 5. december 18, 2022

  Almási Válasz

  Kedves Tamás! Igazán megható, hogy ilyen gyorsan válaszolt. Köszönöm, a tanácsait megfogadom! Üdvözlettel Éva

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.