A kötőmód jelen ideje – Il presente del congiuntivo

Ez a rész itt az olasz kötőmód jelen idejéről szól. A kötőmód használatáról részletesen lásd: Az olasz kötőmód használata.

Az olasz kötőmód jelen ideje
(Congiuntivo presente)

Képzése: Az -are végű igék ragjaiban az i, az -ere és -ire végű igék ragjaiban az a jelenik meg egyes szám minden személyében, valamint T/3-ban. A T/1 és T/2 alakjai mindenhol egységesen -iamo és -iate.

-are -ere -ire
-i
-i
-i
-a
-a
-a
-a
-a
-a
-iamo
-iate
-ino
-iamo
-iate
-ano
-iamo
-iate
-ano

Példák:

parlare prendere partire
parli
parli
parli
prenda
prenda
prenda
parta
parta
parta
parliamo
parliate
parlino
prendiamo
prendiate
prendano
partiamo
partiate
partano

Pl. Piero vuole che voi parliate italiano.
Penso che tu prenda il metrò ogni giorno.
Voglio che tu parta.

Mint látható, kötőmód jelen időben egyes számban a három alak megegyezik. Ezért a személyes névmásokat gyakran kiteszik akkor is, ha nem hangsúlyosak.
Az -isc-es igék kötőmód jelen időben is megkapják az -isc- bővülést:

finire capire
finisca
finisca
finisca
capisca
capisca
capisca
finiamo
finiate
finiscano
capiamo
capiate
capiscano

Pl. Il professore vuole che tu capisca tutto.
Il direttore non vuole che i colleghi finiscano il lavoro presto.

A -care, -gare végű igék a kijelentő mód jelen idejéhez hasonlóan kötőmódban is betoldanak egy h-t. Így a c kiejtése „k” marad végig:

cercare pagare
cerchi
cerchi
cerchi
paghi
paghi
paghi
cerchiamo
cerchiate
cerchino
paghiamo
paghiate
paghino

A kijelentő mód jelen időben rendhagyó igék kötőmódban is rendhagyók. Ha a kötőmód egyes számú alakjait a kijelentő mód E/1 alakjából képezzük, a T/1-ből pedig a T/1 és T/2 alakokat, akkor a rendhagyó igékkel nincs is különösebb gondunk. T/3-ban visszajön az egyes szám rendhagyósága. Példák:

potere
(posso)
cogliere
(colgo)
venire
(vengo)
possa
possa
possa
colga
colga
colga
venga
venga
venga
possiamo
possiate
possano
cogliamo
cogliate
colgano
veniamo
veniate
vengano

Ugyanezen a módon ragozódik a többi rendhagyó ige is:

io tu lui/lei noi voi loro
apparire appaia appaia appaia appariamo appariate appaiano
bere beva beva beva beviamo beviate bevano
cogliere colga colga colga cogliamo cogliate colgano
condurre conduca conduca conduca conduciamo conduciate conducano
cuocere cuocia cuocia cuocia c(u)ociamo c(u)ociate cuociano
dire dica dica dica diciamo diciate dicano
distinguere distingua distingua distingua distinguiamo distinguiate distinguano
dovere deva(debba) deva(debba) deva(debba) dobbiamo dobbiate devano(debbano)
morire muoia muoia muoia moriamo moriate muoiano
muovere muova muova muova moviamo moviate muovano
parere paia paia paia paiamo paiate paiano
piacere piaccia piaccia piaccia piacciamo piacciate piacciano
porre ponga ponga ponga poniamo poniate pongano
potere possa possa possa possiamo possiate possano
rimanere rimanga rimanga rimanga rimaniamo rimaniate rimangano
salire salga salga salga saliamo saliate salgano
scegliere scelga scelga scelga scegliamo scegliate scelgano
sciogliere sciolga sciolga sciolga sciogliamo sciogliate sciolgano
scuotere scuota scuota scuota scotiamo scotiate scuotano
sedere sieda(segga) sieda(segga) sieda(segga) sediamo sediate siedano(seggano)
spegnere spenga spenga spenga spegniamo spegniate spengano
tacere taccia taccia taccia tacciamo tacciate tacciano
tenere tenga tenga tenga teniamo teniate tengano
togliere tolga tolga tolga togliamo togliate tolgano
tradurre traduca traduca traduca traduciamo traduciate traducano
trarre tragga tragga tragga traiamo traiate traggano
udire oda oda oda udiamo udiate odano
uscire esca esca esca usciamo usciate escano
valere valga valga valga valiamo valiate valgano
venire venga venga venga veniamo veniate vengano
volere voglia voglia voglia vogliamo vogliate vogliano

Néhány ige teljesen kivételes, ezekből szerencsére nincs sok:

avere essere stare sapere
abbia
abbia
abbia
sia
sia
sia
stia
stia
stia
sappia
sappia
sappia
abbiamo
abbiate
abbiano
siamo
siate
siano
stiamo
stiate
stiano
sappiamo
sappiate
sappiano

andare fare dare
vada
vada
vada
faccia
faccia
faccia
dia
dia
dia
andiamo
andiate
vadano
facciamo
facciate
facciano
diamo
diate
diano

Az -are végűek közül csak a fentiek rendhagyók (andare, fare, stare, dare), de azok nagyon. Nem a szabályos -i, hanem az -a végződést kapják.

olasz kötőmód

Az olasz kötőmód jelen idejének használata

A kötőmód használatának részletes szabályai itt megtalálhatók. Ezt annyival kell kiegészíteni, hogy a kötőmód jelen idejét akkor használjuk, ha valóban jelen időt akarunk kifejezni. Így nem használható pl. múlt idejű cselekvések kifejezésére, vagy múlt idejű főmondatok után, mert erre a kötőmód valamelyik múlt ideje való. Pl.:

Credo che tu abbia ragione – Azt hiszem, igazad van.

Ha credo helyett credevo vagy ho creduto, credei lenne, nem lehetne a kötőmód jelen idejét használni, csak múlt idejét. A lényeg, mellékmondatban akkor használjuk a kötőmód jelen idejét, ha a főmondat igéje (itt: credo) jelen időben áll, és a mellékmondat ezzel egyidejűséget fejez ki. (Pl. ha azt mondjuk, „Azt hiszem, igazad volt“, az előidejűséget fejez ki, nem használható a kötőmód jele ideje.)
Használható még a kötőmód jelen ideje jövő idő kifejezésére is. Mivel a kötőmódnak az olaszban nincs jövő ideje, helyette vagy a kötőmód jelen idejét, vagy a kijelentő mód jövő idejét használjuk:

Penso che domani farà bel tempo – Gondolom, holnap jó idő lesz.
Penso che domani faccia bel tempo – Gondolom, holnap jó idő lesz.

– olasz kötőmód, jelen idő – presente del congiuntivo –

Link az olasz kötőmód témához:

Noi parliamo italiano – Il congiuntivo – Come e quando si usa

Forrás:

Király Rudolf, dr. Szabó Mihály: Olasz nyelvkönyv, Tankönyvkiadó, Budapest

T. Martin, S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 2, Edilingua, 2008.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!