Gyenge főnevek

Gyenge főnevek a németben

GYENGE RAGOZÁSÚ FŐNEVEK
(n-Deklination)

Kizárólag hímnemű főnevek tartoznak ide!

Sajátosságuk, hogy egyes szám alanyeset kivételével minden esetben kapnak külön -(e)n ragot: az -e végűek -n ragot kapnak, a mássalhangzó végűek -en ragot. Ilyen főnév pl. a der Junge vagy a der Student:

Alanyeset:
Der Student kommt jetzt. – Jön az egyetemista.
Der Junge kommt jetzt. – Jön a fiú.
Ein Student ist hier. – Itt van egy egyetemista

többes szám: Die Studenten kommen schon. – Az egyetemisták már jönnek.

DE!

Tárgyeset:
Wir sehen den Jungen. – Látjuk a fiút.
Ich warte auf einen Jungen. – Várok egy fiút.

többes szám: Wir sehen die Studenten. – Látjuk az egyetemistákat.

Részes eset:
Du gibst dem Studenten das Buch. – Odaadod az egyetemistának a könyvet.
Dieses Hemd gehört unserem Studenten. – Ez a könyv az egyetemistánké.

többes szám: Ihr gebt den Studenten die Bücher. – Odaadod az egyetemistáknak a könyveket.

Birtokos eset:
Die Ergebnisse des Studenten sind ausgezeichet. –  Az egyetemista eredményei kiválóak.
Die Bücher des Jungen sind da. – A fiú könyvei itt vannak.

többes szám: Die Ergebnisse der Studenten sind ausgezeichnet – Az egyetemisták eredményei kiválóak.

Mint látható, az erős főnevektől eltérően nem kapnak birtokos esetben -(e)s ragot sem külön, hanem -(e)n ragot akkor is. Ezért a szótárban onnan lehet őket megismerni, hogy a birtokos esetnek -(e)n van feltüntetve -(e)s helyett:

der Student, -en, -en;   der Junge, -n, -n

vö.: der Tisch, -es, -e

Ahol ezt tüntetik fel, tudhatjuk, hogy az adott főnév tárgy és részes esetben is fog kapni -(e)n ragot. A gyenge ragozású főneveknek a többes száma is minden esetben -(e)n. Ezért az ilyen főnevek birtokos esete (pl. des Jungen), többes szám alanyesete (die Jungen) és többes szám részes esete (den Jungen) megegyezik.

A „gyenge” elnevezés arra utal, hogy egységesen (egyes szám alanyeset kivételével) -(e)n a végződés mindenhol, nem kell a birtokos eset és a többes részes eset végződésével külön foglalkozni, hanem egy kalap alá vehetjük az összes esetet a végződés szempontjából, tehát használatuk elméletileg egyszerűbb, mint az erős főneveké. A „gyenge” az egyszerűségre utal, ahogy a gyenge (szabályos) igéket is szembeállítjuk az erős (rendhagyó, bonyolultabb alakú) igékkel.

A gyenge főnevek fajtái

1. A gyenge főnevek egyik (jelentős) része -e végződésű, ezek -n végződést kapnak többes számban és az összes esetben:

der Junge, -n (fiú); der Löwe, -n (oroszlán)
der Kollege, -n (kolléga); der Franzose, -n (francia férfi)

Pl. Ich frage meinen Kollegen, ob er den Löwen des Franzosen gesehen hat. (Megkérdezem a kollégámat, látta-e a francia ember oroszlánját.)

2. A gyenge főnevek másik, szintén jelentős része egyéb (mássalhangzó) végződésű, ezek -en végződést kapnak:

der Mensch, -en (ember); der Pilot, -en
der Polizist, -en (rendőr); der Tourist, -en
der Emigrant, -en (bevándorló); der Elefant, -en

Pl. Die Elefanten attackieren den Touristen, den Piloten und den Emigranten. Zwei Menschen rufen einen Polizisten. (Az elefántok megtámadják a turistát, a pilótát és a bevándorlót. Két ember rendőrt hív.)

3. Eltérő ragozású gyenge főnevek:

der Ungar, -n, -n (magyar férfi)
der Nachbar, -n, -n (szomszéd)
der Bauer, -n, -n (paraszt)
der Herr, -n, -en (úr)

Pl.: Der Ungar fragt seinen Nachbarn, ob er den Herrn des Bauern gesehen hat. (A magyar megkérdezi a szomszédját, látta-e paraszt urát.)

Mint láthattuk, az -e végű gyenge főnevek -n, a mássalhangzó végűek -en ragot kapnak. Az Ungar, Nachbar, Bauer azért eltérő ragozású, mert mássalhangzó végű ugyan, mégis -n (és nem -en) ragot kap:

Er ist Ungar. Ich kenne einen Ungarn. Ich gebe dem Ungarn einen Brief.
die Erlebnisse eines Ungarn (egy magyar ember élményei), die Erlebnisse der Ungarn (a magyarok élményei)

Megtévesztő, hogy Magyarország is Ungarn: Die Ungarn sind aus Ungarn (a magyarok Magyarországról valók).

A der Herr egészen kivételes! Egyes számban -n, többes számban -en ragot kap:

Ich kenne den Herrn (ismerem az urat). Ich kenne die Herren (ismerem az urakat).
Ich schreibe dem Herrn einen Brief (az úrnak levelet írok). Ich schreibe den Herren einen Brief (az uraknak levelet írok).
die Hunde des Herrn (az úr kutyái); die Hunde der Herren (az urak kutyái)
Meine Damen und Herren! (Hölgyeim és uraim!)

gyenge főnevek

Wir sehen einen Elefanten. Er attackiert einen Touristen.

 

Melyek a gyenge főnevek?

Gyenge főnév csak hímnemű lehet!

Itt egy lista a gyenge főnevekről, a teljesség igényével. Középfokú nyelvvizsgán nem követelmény az összes itt megtalálható főnév ismerete, de a fontosabbakat tudni kell.

-e végű hímnemű főnevek, melyek személyeket vagy állatokat jelölnek:

néhány állat neve:

der Affe (majom), der Bulle (bika), der Coyote / der Kojote (prérifarkas), der Drache (sárkány), der Hase (nyúl), der Falke (sólyom), der Löwe (oroszlán), der Ochse (ökör), der Rabe (holló), der Schimpanse (csimpánz), der Klammeraffe (kukac, emailben – köznyelvi szó)

férfi nemzetiségeket jelölő főnevek:

der Afghane (afgán férfi), der Baske, der Brite, der Bulgare, der Chinese, der Däne, der Finne, der Franzose, der Grieche, der Ire, der Jude, der Jugoslawe, der Kroate, der Kurde, der Mongole, der Pole (lengyel férfi), der Russe, der Sachse (szász), der Schotte, der Türke, +der Ungar (-n)

egyéb, személyeket jelölő hímnemű főnevek:

der Angsthase (gyáva nyuszi), der Bote (küldönc), der Bube (kisfiú, gazfickó), der Bursche (fickó, krapek), der Erbe (örökös), der Experte (szakértő), der Gatte (régies: férj), der Genosse (elvtárs), der Heide (pogány), der Insasse (lakos), der Junge (fiú), der Junggeselle (agglegény), der Knabe (régies: fiú), der Kollege (kollégia), der Kommilitone (osztálytárs, évfolyamtárs), der Komplize (bűnrészes, cinkos), der Kunde (vevő), der Laie (laikus), der Nachkomme (utód), der Neffe (unokaöcs), der Riese (óriás), der Sklave (rabszolga), der Zeuge (tanu)

Megjegyzés: Olyan -e végű hímnemű főnév, mely nem állatot vagy személyt jelöl, nem tartozik ide. Ilyenből eddig csak egyet sikerült találni: der Käse, – (sajt) – pl. Der Geschmack des guten Käses. (A jó sajt íze.)

Nem -e végű főnevek:

Néhány uralkodót, rangot jelölő főnév:

der Graf (gróf), der Prinz (herceg), der Fürst (fejedelem), der Zar (cár)

Néhány állatnév (a fenti -e végűeken kívül):

der Bär (medve), der Elefant, der Fink (pinty), der Polyp (polip)

-ant, -ent végű főnevek (nagy részük élőlényeket jelöl, de nem mind!):

der Absolvent (végzős tanuló), der Abiturient (érettségiző), der Agent (ügynök), der Assistent (asszisztens), der Demonstrant (tüntető), der Diamant (gyémánt), der Dirigent (karmester), der Elefant, der Emigrant (bevándorló), der Konsonant (mássalhangzó), der Konsument (fogyasztó), der Laborant (laboráns), der Lieferant (szállító), der Musikant (zenész), der Student (egyetemista), der Passant (járókelő, gyalogos), der Patient (páciens), der Praktikant (gyakornok), der Präsident (elnök), der Produzent (gyártó)

egy kivétel: der Kontinent, -e (kontinens)

-and végű főnevek (nincs túl sok):

der Doktorand (doktorandusz, PhD hallgató)

-ist végű főnevek (alakjuk magyarul is legtöbbször hasonló):

der Artist (artista), der Autist (autista), der Christ (keresztény), der Egoist, der Idealist, der Journalist (újságíró), der Kapitalist, der Kommunist, der Komponist (zeneszerző), der Pianist (zongorista), der Polizist (rendőr), der Sozialist, der Spezialist, der Terrorist, der Tourist

-at, -et végű főnevek (főleg élőlények):

der Adressat (címzett), der Akrobat, der Athlet, der Automat (automata), der Bürokrat (bürokrata), der Demokrat, der Diplomat, der Kandidat (pályázó, jelölt), der Soldat (katona)
der Planet (bolygó), der Komet (üstökös)

-ot, -aut végű főnevek:

der Patriot (hazafi, patrióta), der Pilot (pilóta)
der Astronaut, der Kosmonaut
(űrhajós)

-oge végű foglalkozásnevek:

der Biologe (biológus), der Geologe, der Gynäkologe (nőgyógyász), der Psychologe (pszichológus), der Pädagoge (pedagógus), der Soziologe (szociológus)

-nom végű foglalkozásnevek:

der Agronom (agronómus), der Astronom (csillagász), der Ökonom (közgazdász)

egyéb főnevek:

der Architekt (építész), der Bauer (-n) (paraszt), der Chirurg (sebész), der Fotograf (fényképész), der Held (hős), der Kamerad (társ, bajtárs), der Mensch (ember), der Nachbar (-n) (szomszéd), der Narr (bolond), der Philosoph (filozófus), der Satellit (hold, műhold; csatlós), der Stenograph (gyorsíró), der Tor (balga, bolond), der Hirt (pásztor)

Nem szabad idekeverni az -or végű hímnemű főneveket! Bár többes számban szintén -en végződést kapnak, nem gyenge főnevek! Hiszen birtokos esetben -s végződést kapnak. (der Direktor, der Lektor, der Professor, der Rektor, der Projektor)

Gyakoroljunk!

1. Gyakorolhatjuk a német gyenge főnevek használatát a tárgyesettel és a részes esettel foglalkozó bejegyzés 2. gyakorlatában! (A bejegyzések aljára kell görgetni, ahol a feladatok vannak.)

2. Írjunk olyan történetet, melyben sok-sok gyenge főnév van, elsősorban nem alanyesetben! Nem is olyan nehéz! A történet lehet mese is (pl. Der Löwe, der Elefant und der Affe címmel), vagy egyéb, valóságtól elrugaszkodott elbeszélés is. A történetben előfordulhatnak turisták, rendőrök, elefántok és pszichológusok egyetlen helyen. A többi csak fantázia kérdése, hogy lengyelekkel, egyetemistákkal vagy éppen katonákkal találkoznak-e.

Megjegyzés: ez itt a legteljesebb lista a gyenge főnevekről, amit eddig láttam. A főneveket több helyről gyűjtöttem, és ha találok újabb főnevet, beírom ide. Aki tud még gyenge főnevet, amely nem szerepel itt, kérem, jelezze!
Bár nem feltétlen cél az összes gyenge főnév összegyűjtése. A végződések alapján (pl. -ist, -oge) könnyen felismerhető, ha ilyen főnevet látunk. A probléma inkább a kivételekkel van, és azokkal a főnevekkel, melyek végződéséből nem ismerhető fel, gyenge főnév-e.

Léteznek eltérő ragozású német főnevek (pl. das Herz, der Name), melyek ragozása erősen emlékeztet a gyenge főnevekére.

Kapcsolódó bejegyzés: A német hangsúly. A németben a más nyelvekből átvett szavak hangsúlya sokszor eltér a megszokottól. Mivel a gyenge főnevek nagyrészt más nyelvből kerültek a németbe, hangsúlyuk is sokszor eltér. Így többek között az -ent (pl. Student), -at (pl. Soldat), -ist (pl. Polizist) végű szavak hangsúlya az utolsó szótagon van. A német szavak hangsúlyára azonban az ember általában ráérez, így külön nem kell vele foglalkozni.

Link:

Mein-Deutschbuch.de – N-Deklination: egy részletes, de nem teljes lista a gyenge főnevekről

Helpmelearngerman.com – N-declension: A gyenge főnevekről angolul (szintén én írtam)

15 komment:

 1. január 6, 2020

  Rudas Erik Válasz

  A “des” szó mi lenne mert én ilyenről még nem hallottam?

 2. május 3, 2020

  Andi Válasz

  Passant is ide tartozik (járókelő, gyalogos)

 3. augusztus 12, 2020

  Kulcsár Patrik Válasz

  Kedves Tamás!
  Ha jól tudom a “der Verlobte” (jegyes, vőlegény) is gyenge főnév (ami ugyebár die lesz, ha nőről van szó).

 4. augusztus 5, 2021

  Dorka Válasz

  Kedves Tamás!

  Mint germanisztika alapszakos hallgató, rettentő hálás vagyok ezért az összeszedett listáért és az egész oldalért. Köszönöm szépen a munkáját, nagyon nagy segítség nekem, hogy a német nyelvet nem felületesen, hanem ennyire részletesen elmagyarázza.

 5. szeptember 22, 2021

  Alìz Válasz

  Kedves tanàr,

  Nagyon szèpen köszönöm a munkàjàt.
  Èn most kèszülök a nèmet nyelvvizsgàra anyanyelvi szinten c1/c2 (Goethe).
  Ami itt van az nagyon sokat segìt.
  Jòl el van magyaràzva. 👍👏.
  Super. Csak igy tovàbb.
  Alíz.

 6. november 3, 2021

  Nóra Válasz

  Kedves Tamás!

  Olvastam a sGebäude és a der Käse szavakat a cikkben, de nem igazán értettem, hogy ezek gyenge főnevek-e. Ha nem gyenge főnevek, akkor milyen csoportba tartoznak?
  Kérem, írja le a ragozását egyes és többes számban!
  Köszönöm!
  Nóra

  • Kedves Nóra! A der Käse és a das Gebäude nem gyenge főnevek. Az erős főnevek közé tartoznak, tehát úgy viselkednek, mint a főnevek többsége. A Gebäude azért sem lehetne gyenge főnév, mert nem hímnemű. Csak hímenű főnév lehet gyenge főnév.
   A Käse és a Gebäude is változatlan többes számban. Mindkét főnév csupán birtokos esetben kap egy -s végződést, valamint többes részes esetben egy -n végződést. Ezeket leszámítva minden esetben változatlanok, csak a névelő (vagy más determináns) változik előttük. Például: die Käse (a sajtok), die Gebäude (az épületek), den Käse (a sajtot), dem Käse (a sajtnak), den Käsen (a sajtoknak), des Käses (a sajtnak a…), des Gebäudes (az épületnek a…)

 7. február 7, 2022

  Nóra Válasz

  Tisztelt Tanár Úr!

  Köszönöm a jól összeszedett listát, de volna egy kérdésem. A das Herz gyenge főnév? Hiszen egyes Akk., Dat-ban kap egy -n-t, egyes Genitivban kap egy -ens-t, mint a gyenge Name főnév, és a többes száma -en. Én eddig úgy udtam, ez is gyenge főnév, az egyetlen semleges nemű szó.
  Előre is köszönöm a segítségét!

  Nóra

  • Kedves Nóra! Egyes Akkusativban nem kap -en végződést, mert semleges nemű. Minden más esetben -en (vagy -ens) végződést kap. Ezért nem gyenge főnév, csak nagyon hasonló azokhoz.

 8. január 22, 2023

  Márton Válasz

  Kedves Tamás!

  A lenti linken található gyakorlófüzet 2.2 fejezetében szerepel még néhány gyenge főnév, amik itt hiányoznak:
  Patient, Sachse, Athlet, Architekt, Pianist, Postbote (igaz, Bote szerepel fent).

  https://www.deutschkurse-passau.de/JM/images/stories/SKRIPTEN/a2_skript_gr.pdf

 9. február 5, 2023

  Tom Válasz

  Szintén nem gyenge a Käse mellett a der Charme (a báj).
  Plusz az -ee végűek, amiket ugyan máshogy ejtünk, de érdemes lehet megemlíteni (der Kaffee, der Schnee, der See stb.).

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.