Imparfait vagy passé composé?

Francia múlt idő: Imparfait vagy passé composé? Hogy is van ez?

Az Imparfait ismertetésekor már valamennyire kitértünk arra, mikor kell ezt az igeidőt használni és mikor a passé composét. Most kicsit jobban elmerülünk a francia múlt idő témájában.
A magyarban csak egy múlt idő van, így meggyűlhet a bajunk ezzel a két francia múlt idővel. Ha valami többször megtörtént a múltban, és nem tudjuk pontosan, hányszor, az imparfait, ezzel nincs gond. A többi esetben a kérdés, hogy hogyan szemléljük a cselekvést.

Ittam vagy megittam a bort? Néztem vagy megnéztem a filmet?

Ha folyamatában képzeljük el, akkor imparfait, ha pedig egy pillanat alatt megtörtént és lezárult cselekvésként szemléljük, akkor passé composé kell. Ezt a két különböző igeszemléletet a magyar nyelv is kifejezi, csak nem különböző igeidőkkel, hanem más módon. Ilyen más mód pl. az igekötő, amitől a cselekvés befejezett szemléletű lesz, és nem folyamatában képzeljük el. Gyakori igekötő a magyarban pl. a meg- (pl. inni – meginni; enni – megenni) vagy az el- (pl. menni – elmenni):

1. Ittam a bort. (Folyamatában szemléljük a cselekvést.)
2. Megittam a bort. (A cselekvés megtörtént és lezárult.)

A francia nyelv nem használ igekötőket, helyette az igeidővel fejezi ki ezeket a különbségeket. Az első mondat imparfait-ba kerül (Je buvais le vin), a második mondat passé composé-ba (J’ai bu le vin).

Másik példa (forrás: El Mexicano blogja):

1. Pierre nézte a filmet. (Pierre regardait le film.)
2. Pierre megnézte a filmet. (Pierre a regardé le film.)

Az első mondat arra ad információt, hogy egy múltbeli időpontban Pierre éppen – azaz folyamatában – nézett egy filmet, viszont nem tudjuk, hogy mikor kezdte el nézni a filmet, és mikor lett vége. A második mondatban pedig arra kapunk választ, hogy Pierre a múltban elvégzett egy cselekvést, amely ebben a szövegkörnyezetben egyszeri, lezárult, rövid történésként jelenik meg: nem foglalkozunk azzal, hogy a film milyen hosszú volt, csak az számít, hogy az esemény megtörtént. A következő mondat pedig a két szemléletet egyesíti:

Pierre nézte a filmet, miközben a macskája bement a szobába.
Pierre regardait le film, quand son chat est allé dans la chambre.

Ebben a mondatban két múlt idejű esemény található: az egyik éppen folyamatban volt (nézte a filmet), amikor egy másik megtörtént (a macska bement a szobába).

Ezt tettem, aztán azt, aztán amazt, közben végig ez és ez volt.

Eseménysorozatok: Ha elbeszélünk egy történetet, akkor passé composé igeidőben követik egymást az események (pl. megérkeztem, megebédeltem, majd beléptem a szobába). Ezekhez képest a kísérő körülmények (pl. hideg volt, meleg volt vagy egy asztal és három szék volt a szobában) leírására mindig imparfait-t kell használni. Kísérő körülményeknek számítanak a leírások, kommentárok, magyarázatok, indoklások, célok, tervek, melyeket időbeli korlátozások nélkül mutatunk be. Pl. megérkeztem, megebédeltem, majd beléptem a szobába, ahol egy asztal és három szék volt. Az egymást követő eseményekhez képest kísérő körülmény, hogy milyen meleg volt, vagy mi volt a szobában (hiszen az asztal és a három szék már előtte is ott volt és utána is ott maradt, ezek tehát körülmények, nem zárultak le a szobába belépéssel, ahogy már előtte is hideg / meleg volt ott, és utána is az maradt):

Je suis arrivé, puis j‘ai déjeuné et je suis entré dans la chambre où il y avait un table et trois chaises.

Másik példa (forrás: Király-Szabó: Olasz nyelvkönyv):

1. Aujourd’hui, quand j’ai quitté la maison, il faisait beau. 2. Alors je suis allé au bureau à pied. Dans la rue, il y avait beaucoup de gens qui se dépêchaient de travailler. 3. Quand je suis arrivé au bureau, il était déjà huit heures et la plupart des ouvriers étaient déjà là. 4. Je suis entré dans ma chambre et j’ai commencé à travailler.

Ebben a szövegben elmondtuk a mai délelőtt eseményeit, hogy miket tettem, és milyen háttérkörülmények voltak közben:

1. Amikor elmentem otthonról, jó idő volt. (Az elmenés egy pillanat alatt történt (ai quitté), a jó idő egy körülmény volt (faisait), hiszen az elmenés előtt és után is tovább fennállt a jó idő.)

2. Tehát gyalog mentem az irodába. Az utcán sok ember volt, akik munkába siettek. (Megállapítjuk, hogy gyalog mentem az irodába (suis allé), ez az odamenés már lezárult azóta. Ha úgy mondanánk, hogy éppen gyalogoltam az irodába, és esetleg történt közben valami, akkor a gyaloglást imparfait fejezné ki! A munkába menés közben sok ember volt (avait) az utcán, akik munkába siettek (se dépêchaient) – ez egy háttérkörülmény, hiszen amikor munkába mentem, aközben, azelőtt és azután is sok ember volt az utcán és siettek munkahelyükre.)

3. Amikor megérkeztem az irodába, már 8 óra volt és a munkások nagy része már ott volt. (A megérkezés (suis arrivé) egy pillanat alatt történt, ehhez képest egy háttérkörülmény, hogy 8 óra volt (était). Legalább 1 percen át 8 óra volt, sőt akár 7:55-től 8:05-ig is vehetjük úgy, hogy 8 óra volt, míg a megérkezés egy másodperc alatt történt. Az emberek már ott voltak (étaient), tehát nem velem együtt érkeztek, hanem már előttem is ott voltak és az érkezésem után is, ez is egy háttérkörülmény!)

4. Beléptem a szobámba és elkezdtem dolgozni. (Mindkét cselekvés egy pillanat alatt történt, a belépés is egy pillanat (suis entré), és az is, hogy elkezdtem (ai commencé) dolgozni. A dolgozás elkezdése egy pillanat.)

Dolgoztam és dolgoztam, vagy pedig csak jöttem, láttam, dolgoztam, győztem?

Ha elmesélem a tegnapi napomat, elmondhatom, hogy bementem a munkahelyemre, dolgoztam egyet, majd hazajöttem, vacsoráztam és lefeküdtem aludni. Itt mindegyik cselekvést csak megemlítjük, hogy ilyen is volt, szép volt, jó volt, vége. Nem térünk ki egyik cselekvésre sem részletesebben, hogy hogyan is volt, mi történt közben, vagy semmi hasonló.

Ellenben ha a dolgozásról akarok bővebben beszélni, hogy dolgoztam, és közben jött a főnök, hozott egy rakat papírt, és kicsit később a miniszterelnök is bejött a munkahelyemre, majd még kicsit később kigyulladt a raktár és kijöttek a tűzoltók, és mindezt aközben, hogy dolgoztam, már más a helyzet. Szűkszavú emberek elintézik a napjuk elmesélését azzal, hogy bementem a munkahelyemre, dolgoztam, hazajöttem, vacsoráztam, lefeküdtem aludni. Elképzelhető, hogy döbbenetes dolgok történtek munka közben, de mivel emberünk szűkszavú és őt nem érdekli, csak elsiklik felette, és letudja passé composéban az egész napját. Azonban a szószátyár emberek nem érik be ennyivel! Elsősorban nekik találták ki az imparfait-t. Ők szeretik bővebben kifejteni mondandójukat, hogy mik történtek közben, mik voltak a háttérkörülmények, stb. Ők kitérnek arra is, hogy megérkeztem az irodába, és hú de hideg volt. Vagy arra, hogy miközben dolgozott, a kollégája megosztotta vele a pletykákat a másik kollégájáról. Vannak, akiket érdekelnek ezek a részletek és vannak, akiket nem. Vannak, akik a döbbenetes történéseket sem mesélik el, pl. a miniszterelnök látogatása sem hatja meg nagyon, mások a pletykákat nagy jelentőségűnek tartják munka közben.

Tudtam vagy megtudtam az igazságot?

A tudást, gondolkodást, érzelmeket, fizikai, testi állapotokat kifejező igéknél a passé composé az állapotváltozást, helyzetváltozást, véleményváltozást fejezik ki, az imparfait a változás nyomán beálló állapotot, helyzetet, gondolkodásmódot. Ezekre külön alak van a magyar nyelvben, míg a francia a két alakot az igeidővel különbözteti meg:

J’avais peur – féltem.
J’ai eu peur – megijedtem.

Je connaissais Jean depuis long temps – régóta ismertem Jeant.
J’ai connu Jean hier – tegnap ismertem meg Jeant.

Je savais la vérité – tudtam az igazságot.
J’ai su la vérité – megtudtam az igazságot.

A mozgást jelentő igéknél az imparfait a rendszerességet, a passé composé az egyszeri helyváltoztatást fejezi ki (időhatározó mellett), például:

J’allais à vélo – biciklivel jártam
Je suis allé à vélo – biciklivel mentem.

Je fréquentais l’école – Iskolába jártam.
Je suis allé à l’école – Elmentem az iskolába.

 

Módbeli segédigék: megvolt a lehetőség egy darabig, majd meg is történt

Körülmény, általános helyzet – imparfait. Egyszeri eset – passé composé:

Je pouvais y aller – szabad volt mennem, lehetett mennem, mehettem (engedély vagy lehetőség), tudtam menni (volt cipőm, minden felszerelésem, időm) vagy fizikai képesség.

J’ai pu y aller – végül sikerült elmennem oda, szabad lett, lett lehetőségem – a helyzet változása vagy a megvalósulás.

Ugyanez:

Il fallait partir – Muszáj volt elutazni – előírás

Il a fallu partir – Úgy jött ki a lépés, hogy el kellett utazni – egyszeri kötelezettség.

Vagy:

Je devais revenir – Úgy volt, hogy visszajövök. = megbeszélt, lefixált kötelezettség, elvárás (ami nem valósult meg)

J’ai dû revenir – Úgy alakult, hogy vissza kellett jönnöm. (megvalósult).

A módbeli segédigék imparfait-ja a körülményt fejezi ki (mint minden imparfait) vagy a rendszerességet (mint minden más imparfait). De azt sejteti, hogy ez volt az elvárás, az előírás, ez volt megengedve, ezt tudtam. A passé composé viszont azt fejezi ki, hogy ez meg is valósult, vagy épp elmaradt, a kötelezettség nem állt be, vagy a lehetőség elmaradt, ha a mondat tagadó.
Viszont fontos az is, van-e olyan időhatározó a mondatban, ami lezárja az időtartamot, mert akkor a lezártság, az időbeli behatároltság miatt passé composét kell használni.

Feladat:

Fordítsa franciára! – Traduisez en français.

1. Éppen síeltem, amikor eltörtem a lábam.
2. Futottam, amikor hirtelen elestem.
3. Sakkoztunk, amikor hirtelen minden leesett az asztalról.
4. Éppen főztem, amikor a macska ellopta a húst.
5. Tegnap ilyenkor az autómat vezettem.
6. Amikor megérkeztem Párizsba, esett az eső.
7. Miközben Laurent hamburgert evett, valaki bekapcsolta a rádiót.
8. Sétáltam az utcán és zenét hallgattam.
9. Sétáltunk az utcán, amikor megláttuk Daniel anyukáját.
10. Miközben aludtam, a feleségem főzött.
11. Zuhanyoztam éppen, amikor megszólalt a telefon.
12. Amikor beléptünk az étterembe, ott mindenki evett.
13. Szép idő volt, amikor megérkeztem.
14. Ittam egy pohár bort és elmentem aludni.
15. Vonattal jártunk dolgozni.
16. Mindenki félt.

A feladat megoldása

Forrás:

dr. Pataki Pál: Francia nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest.

Vida Enikő: Francia nyelvtan 222 pontban, Maxim Kiadó, Szeged.

Linkek:

Lawless French – Passé composé vs imparfait – Angolul részletesen bemutatja a két múlt idő közötti különbséget

University of Texas at Austin – Passé composé vs imparfait

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.