Francia igevonzatok

Francia igevonzatok

A magyar logika alapján nem lehet sokszor kitalálni, hogy egyes igék után a bővítmény milyen elöljárószóval (leggyakrabban à vagy de) fog állni. Ezért meg kell tanulni, hogy melyik ige után melyik elöljárószót kell használni. A francia igevonzatok alatt tehát azokat az elöljárószókat értjük, melyek egy adott ige után kell, hogy álljanak. (Például a partir ‘elutazni valahova’ ige után pour elöljárószót kell használni, nem pedig az à-t, amire elsőre gondolnánk: Je pars pour Paris – Elutazom Párizsba. Vagy a préférer ige vonzata à, amit magyarul máshogy fejezünk ki, mivel úgy mondjuk, hogy valaminél jobban szeret valamit.) Olykor nem is kerül oda elöljárószó, hanem elöljárószó nélkül következik a vonzat, azaz a bővítmény tárgyesetben áll. (Ilyen például a rencontrer ige, amit magyarul úgy fejezünk ki, hogy találkozik valakivel, míg a francia úgy, hogy találkozik valakit: J’ai rencontré mon ami – Találkoztam a barátommal, szó szerint franciául: „Találkoztam a barátomat”.)

Fontos megtanulni a francia igevonzatok helyes használatát, nem csak azért, mert nyelvvizsgához tudni kell, hanem mert félreértésre adhat okot, ha egy igét nem a megfelelő vonzatával használjuk. Igaz, sok esetben a szövegkörnyezetből is ki lehet következtetni, mit akarunk mondani, akkor is, ha rosszul mondjuk.

Egyes igék után bővítményként egy másik ige áll főnévi igenév alakban, ez utóbbi ige elé is kerül általában egy vonzat, azaz elöljárószó, ami vagy az à, vagy a de. Például: J’ai commencé à lire – Elkezdtem olvasni. Ezeket a vonzatokat lent úgy szerepeltetjük, hogy az ige után à/de faire qc áll.

Tárgyesettel (elöljárószó nélküli vonzattal) álló igék:

aider – segíteni valakinek / segíteni valakit

Je l’aide – Segítek neki
J’aide les élèves – Segítek a tanulóknak.

appeler – hívni valahogy

Nous l’appelons patron – Főnöknek hívjuk.
Je m’appelle Jacques – Jacques-nak hívnak („Jacques-nak hívom magam.”)

coûter – kerülni valamibe

Ça coûte cher – Sokba kerül.
Mon ordinateur a coûté 200 euros – A számítógépem 200 euróba került.

craindre – félni valamitől

Nous craignons les araignées – Félünk a pókoktól.

croire – hinni valakinek

Je crois mes parents – Hiszek a szüleimnek.
Ne le croyez pas! – Ne higgyetek neki!

descendre – lemenni valamin

J’ai descendu l’escalier – Lementem a lépcsőn.

excuser – megbocsátani valakinek

Excuse-moi! – Bocsáss meg nekem!
Excusez-le! – Bocsásson meg neki!
Excusez mon collègue, il ne sait pas ce qu’il dit! – Bocsássatok meg a kollégámnak, nem tudja, mit mond!

habiter – lakni valamiben

Nous habitons cette maison – Ebben a házban lakunk.

monter – felmenni valamin

J’ai monté l’escalier – Felmentem a lépcsőn.

remercier – megköszönni valakinek

Je remercie Pierre – Köszönöm Pierre-nek.
Je le remercie – Köszönöm neki.

rencontrer – találkozni valakivel

Je rencontre mes amis tous les jours – Minden nap találkozom a barátaimmal.

se rappeler – emlékezni valamire

Nous nous rappelons ta vieille voiture – Emlékszünk a régi autódra.

surveiller – vigyázni valakire / valamire

Il faut surveiller les enfants – Vigyázni kell a gyerekekre.

traverser – átmenni, keresztül menni valamin

Les piétons ont traversé la rue – A gyalogosok átmentek az úton.

(Ezek az igék (a visszaható se rappeler kivételével!) mind az avoir segédigével képzik a múlt időt, mivel a tárgyesetű igék mindig avoir-osak. Ezért áll a monter és a descendre mellett is avoir ebben a jelentésben – ezek tárgyatlan igeként être-rel ragozódnak. Bővebben lásd: Az avoir vagy être segédigét használjunk?)

DE elöljárószóval álló igék:

changer de – cserélni valamit

Nous avons changé d’appartement – Lakást cseréltünk.

déjeuner de – ebédelni valamit

Nous avons déjeuné d’une bonne soupe – Egy jó levest ebédeltünk.

dîner de – vacsorázni valamit

Nous dînerons d’une pizza – Egy pizzát fogunk majd vacsorázni.

manquer de – (valakinek) hiányzik valami

Je manque de force – Nincs erőm.

s’apercevoir de – észrevenni valamit

Nous ne nous sommes pas aperçus du chat – Nem vettük észre a macskát.

s’approcher de – közeledni valamihez

Le train s’approchait de la gare – A vonat éppen közeledett a pályaudvarhoz.

se charger de – elvállalni valamit

Je me suis chargé de ce travail – Elvállaltam ezt a munkát.

se composer de – állni valamiből

Notre famille se compose de trois personnes – A családunk három személyből áll.

se rappeler de – emlékezni valamire

Nous nous rappelons de tout – Mindenre emlékszünk.

se servir de – használni valamit

Je me sers de la scie de mon voisin – A szomszédom fűrészét használom.

se souvenir de – emlékezni valamire

Je ne me souviens plus de nos vacances – Már nem emlékszem az üdülésünkre.

s’occuper de – foglalkozni valamivel / valakivel

Hier, je me suis occupé de choses importantes – Tegnap fontos dolgokkal foglalkoztam.

souffrir de – szenvedni valamiben

Le patient a souffert d’une maladie – A páciens egy betegségben szenvedett.

A DE elöljárószóval kifejezhetjük a valakin nevetést, csúfolódást is:

rire de – kinevetni valakit

Mon collègue a ri du directeur – A kollégám kinevette az igazgatót.

se moquer de – kicsúfolni valakit, csúfolódni valakin

Mon collègue s’est moqué du patron – A kollégám kicsúfolta a főnököt.

A DE elöljárószó kifejezhet valamilyen irányból történő mozgást:

sortir de – kijönni valahonnan

Nous sommes sortis de l’école – Kijöttünk az iskolából.

venir de – jönni valahonnan

Je viens de Hongrie – Magyarországról jövök.

A DE elöljárószó kifejezheti a magyar átvitt értelmű -ról, -ről ragot: írni, olvasni, beszélni, álmodozni, stb. valamiről:

parler de – beszélni valamiről

Nous parlons souvent de l’inflation – Gyakran beszélünk az inflációról.

rêver de – álmodozni valamiről

Nous rêvons d’un nouveau monde – Egy új világról álmodunk.

lire de – olvasni valamiről

Hier, j’ai lu un article de l’inflation – Tegnap olvastam egy cikket az inflációról.

À elöljárószóval álló igék:

contribuer à – hozzájárulni valamihez

Le maire n’a pas contribué à la restauration de l’école – A polgármester nem járult hozzá az iskola felújításához.

emprunter à – kölcsönkérni valakitől

J’ai emprunté la clé au directeur – Kölcsönkértem a kulcsot az igazgatótól.

préférer à – Jobban szeretni valamit valaminél

Nous préférons le cinéma au théâtre – Jobban szeretjük a mozit a színháznál.

renoncer à – lemondani valamiről

Je ne veux pas renoncer à ce travail – Nem akarok lemondani erről a munkáról.

ressembler à – hasonlítani valamire / valakire

La langue italienne ressemble à la langue espagnole – Az olasz nyelv hasonlít a spanyol nyelvhez.

s’intéresser à – érdeklődik valami iránt / érdekli valami

Mon ami s’intéresse aux mathématiques, mais moi, je m’intéresse aux langues étrangères – A barátomat a matematika érdekli, engem az idegen nyelvek.

survivre à – túlélni valamit

Tout le monde a survécu au séisme – Mindenki túlélte a földrengést.

voler à – lopni valakitől

Le chat a volé un poisson à mon voisin – A macska ellopott egy halat a szomszédomtól.

Egyes igéknél az à kifejezi a magyar -tól, -től, -ról, -ről jelentését: voler à (lopni valakitől), enlever à (elrabolni valakitől), emprunter à (kölcsönkérni valakitől), renoncer à (lemondani valamiről).

DANS elöljárószóval álló igék:

boire dans – inni valamiből

Je bois dans mon verre – A poharamból iszom.

manger dans – enni valamiből

J’aime manger dans cette assiette plate – Szeretek ebből a lapos tányérból enni.
Tous mangent dans leur propre assiette – Mindenki a saját tányérjából eszik.

DE + főnévi igenevet vonzó igék:

cesser de faire quelque chose – abbahagyni valamit

Nous avons cessé d’apprendre le chinois – Abbahagytuk a kínai nyelv tanulását.

essayer de faire quelque chose – megpróbálni megcsinálni valamit

J’ai essayé de résoudre le devoir – Megpróbáltam megoldani a (házi) feladatot.

tâcher de faire quelque chose – igyekezni csinálni valamit

Nous tâchons toujour de résoudre nos devoirs – Mindig igyekszünk megoldani a feladatainkat.

tenter de faire quelque chose – megpróbálni csinálni valamit

Tentez de résoudre ce devoir – Próbáljátok meg megoldani ezt a feladatot!

A venir de faire quelque chose szerkezettel közeli múltat fejezhetünk ki: Je viens de réparer la machine à laver – Éppen most javítottam meg a mosógépet.

 

À + főnévi igenevet vonzó igék:

réussir à faire quelque chose – valakinek sikerül megcsinálni valamit

Figyelem! Ennél az igénél alanyesetben van az, akinek sikerül. Magyarul úgy mondjuk, hogy „nekünk sikerül megtenni valamit”, franciául pedig „mi sikerülünk megtenni valamit”:

Nous avons réussi à résoudre le problème – Sikerült megoldanunk a problémát.

chercher à faire quelque chose – igyekezni megtenni valamit

Cherchez à résoudre ce problème – Igyekezzetek megoldani ezt a problémát!

Köszönjük Juhász Ildikó francia nyelvtanár pontosításait!

Linkek:

French School TV videója: Je me LE rappelle ou je m’EN rappelle – A se rappeler ige kétféle vonzatáról

Le point de FLE – Quelques verbes transitifs indirects avec DE.

Forrás:

Karakai Imre: Francia nyelvtan magyaroknak, Hatodik, javított és bővített kiadás, 2013. (PDF formátumban letölthető az ELTE oldaláról.)

Igevonzatok más nyelvekben:

Angol igevonzatok, Német igevonzatok, melléknévvonzatok.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.