Angol elöljárószók 2 – igevonzatok

Angol igevonzatok

Sok ige vonzata eltér a magyarban és az angolban. Például magyarul azt mondjuk, hogy „belépek a szobába”, az angol pedig „belépem a szobát”. Az angol „valaminél” nevet, a magyar „valamin” nevet. Ezeket az igevonzatokat meg kell tanulnunk, be kell gyakorolnunk. Az angol igevonzatok közül sok eltér a magyartól, ezek közül a fontosabbakat gyűjtjük itt össze.

Igevonzatnak számít az is, ha egy ige után a másik ige -ing-es alakba kerül, vagy to-val áll. Ezekről a To vagy -ing használata az angolban című bejegyzésben olvashatunk. Léteznek még egyéb szerkezetek (pl. it’s time, would rather, would prefer), melyek után megadott módon kell a mondatot alakítani. Ezek is hasonlóak a vonzatokhoz, ezekkel a Nehezen megjegyezhető szerkezetek az angolban cím alatt foglalkozunk.

Külön bejegyzésben foglalkozunk az -ed és -ing végű melléknévpárok vonzataival.

Kérdő mondatok: Ha elöljárószós bővítményre (igevonzatra) kérdezünk, az elöljárószó a kérdőszótól leválik, és az ige után kerül! Pl. várni valakire: wait for. Kire vársz? – Who are you waiting for? A for a who-hoz tartozik („kire”), de a for az igéje (wait) után áll a mondatban. (Vö. Where do you come from? – A where és a from összetartoznak.).

Angol igevonzatok Sóhajok hídja Oxfordban

Angol igevonzatok. A háttérben az oxfordi Sóhajok hídja (Hertford Bridge, the Bridge of Sighs) látható.

Elöljárószó nélkül:

answer – válaszolni valamire, megválaszolni valamit: Answer the questions – Válaszolj a kérdésekre!

attend – járni valahova, látogatni valamit: When did you attend school? – Mikor jártál iskolába?

believe – hinni valakinek: Believe me – Higgy nekem!

enter – belépni valahova: We entered the room – Beléptünk a szobába

fail – megbukni valamin: He failed the exam – Megbukott a vizsgán.

have – birtokolni valamit: I have a book – Van egy könyvem.

join – belép valamibe: The worker joined the club – A dolgozó belépett a klubba.

meet – találkozni valakivel: I met my friend – Találkoztam a barátommal.

need – „szükségel valamit”: We need more money – Több pénzre van szükségünk.

play – hangszeren játszani: Do you play the guitar? – Gitározol?

trust – megbízni valakiben: My parents trust me – A szüleim megbíznak bennem.

ABOUT:

care about – törődik valakivel: They always care about the children – Mindig törődnek a gyerekekkel; érdekli valami: I don’t care about it – Nem érdekel.

complain about – panaszkodik valami miatt: We complained to the waiter about the food – A pincérnek az ételről panaszkodunk.

remind about – emlékeztet valamire: This song reminds me about my childhood – Ez a zene a gyerekkoromra emlékeztet.

worry about – aggódik valami miatt: Don’t worry about me – Ne aggódj miattam!

AT:

aim at – megcéloz valamit, valamilyen célja van: Our company has aimed at more effective production – Cégünknek a hatékonyabb termelés a célja.

arrive at – megérkezni valahova egy városon belül: We have arrived at the airport now – Most megérkeztünk a reptérre.

knock at – kopog valamin: Somebody knocked at the door – Valaki kopogott az ajtón

laugh at – nevetni valakin/valamin: He laughed at me – Kinevetett engem.

look at – ránéz valamire: Look at the picture – Nézz a képre!

smile at – mosolyogni valakire: She always smiles at me – Mindig mosolyog rám.

yell at – ordítani valakivel: Please stop yelling at me – Ne ordíts velem!

FOR:

apply for – megpályáz valamit: Why didn’t you apply for this job? – Miért nem pályáztad meg ezt az állást?

apologize for – bocsánatot kér valamiért: I apologize for not having done this work – Bocsánat, hogy nem végeztem el ezt a munkát.

ask for – elkér valamit: We asked the teacher for the book – Elkértük a tanártól a könyvet.

blame for – hibáztat valamiért: Don’t blame me for your mistake – Ne hibáztass a hibádért!

depart for – elindulni valahova: We departed for Liverpool – Liverpoolba indultunk.

hope for – reménykedni valamiben: I am hoping for your coming – Reménykedem benne, hogy jössz.

leave for – elindul valahova: They left for London last week – Múlt héten indultak Londonba.

look for – keresni valamit: I am looking for my book – A könyvemet keresem

pay for – fizetni valakinek valamit: I paid for the soup – Kifizettem a levest.

search for – keresni valamit: We’re searching for a good place – Egy jó helyet keresünk.

thank for – megköszönni valamit: Thank you for coming – Köszönöm, hogy jöttél.

wait for – várni valakire/valamire: I have been waiting for you for hours! – Órák óta várok rád!

work for – dolgozik valakinek: I work for a multinational company – Nemzetközi cégnél dolgozom.

IN:

arrive in – megérkezni egy országba vagy városba: When did you arrive in England, in London? – Mikor érkeztél Angliába, Londonba?

believe in – hinni valamiben: Do you believe in God? – Hiszel Istenben?

OF:

beware of – óvakodik valamitől: Beware of the dog – Óvakodj a kutyától!

consist of – állni valamiből: This book consists of two parts – Ez a könyv két részből áll.

die of / from – meghalni valamiben: They died of hunger – Éhen haltak.

ON:

compliment on – megdicsér valakit valamiért: She complimented me on my shirt – Megdicsérte az ingemet.

congratulate on – gratulálni valamihez: I congratulate on your job – Gratulálok a munkádhoz!

depend on – függeni valamitől: The program depends on the weather – A program az időtől függ.

insist on – ragaszkodni valamihez: He insisted on his own solution – Ragaszkodott a saját megoldásához.

operate on – megműteni valamivel – That patient was operated on appendicitis – Azt a beteget vakbélgyulladással műtötték meg..

rely on – megbízni valakiben: Do you rely on me? – Megbízol bennem?

spend on – költeni valamire: We spend so much on clothes – Sokat költünk ruhákra.

TO:

apologize to – bocsánatot kér valakitől: Our boss apologized to us for his mistake – A főnökünk elnézést kért tőlünk a hibájáért.

belong to – valakié, tartozik valakihez: This car belongs to me – Ez az autó az enyém.

happen to – történik valakivel: What happened to you? – Mi történt veled?

listen to – figyelni valamire, hallgatni valamit: I often listen to music – Gyakran hallgatok zenét.

prefer to – jobban szeretni valamit valaminél: I prefer pens to pencils – Jobban szeretem a tollakat a ceruzáknál. (Bővebben lásd még a nehezen megjegyezhető szerkezetek között.)

refer to – utal valamire: What does it refer to? – Mire utal ez?

speak to – beszélni valakivel: I wish to speak to you – Beszélni óhajtok Önnel.

turn to – fordul valakihez: My colleague turned to the boss – A kollégám a főnökhöz fordult.

WITH:

agree with – egyetérteni valakivel: Do you agree with me? – Egyetértesz velem?

deal with – foglalkozni valamivel: Our friend deals with music – A barátunk zenével foglalkozik.

help with – segíteni valamiben: The son helped his parents with the work – A fiú segített a szüleinek a munkában.

Az angol igevonzatok néha többfélék is lehetnek egyetlen igénél:

arrive in / at

arrive in – megérkezni egy országba vagy városba: We have arrived in Italy – Megérkeztünk Olaszországba. When did you arrive in Paris? – Mikor érkeztetek Párizsba?

arrive at – megérkezni kisebb helyre egy városon belül: When will we arrive at the bus stop? – Mikor érkezünk meg a buszmegállóba? Yesterday he didn’t arrive at the railway station – Tegnap nem érkezett meg a vasútállomásra.

die of / from

die of – belehal valamibe (főleg betegség): Our patient won’t die of this disease – A páciensünk nem fog belehalni ebbe a betegségbe.

die from – meghal valamitől: He fell four stories but luckily he didn’t die from falling – Négy emeletet esett, de szerencsére nem halt bele az esésbe.

Nincs éles különbség a die of és a die from között. A die of inkább közvetlenül, a die from inkább közvetve hal meg valamitől, valami miatt. A die of cancer és a die from cancer is elfogadható lehet. Lásd még: Longman oldala, Stackexchange oldala. Valaki szernt (WordReference fórum) a die of betegségekre, a die from egyéb okokra vonatkozik, pedig betegségeknél is előfordul a from. Az of mindig biztosan jó, a from néha furcsán, régiesen hangozhat, de nem mindig. Ennyit az angol szabályok egyértelműségéről.

hear of / from / about

hear of – hall valami létezéséről: I have never heard of that politician – Nem hallottam még arról a politikusról. I’m an Englishman, I haven’t heard of Váci Mihály – Angol ember vagyok, nem hallottam Váci Mihályról.

hear from – megtud valamit valamiről, híreket hall valami felől: I haven’t heard from that politician recenty – Az utóbbi időben nem hallottam arról a politikusról. (De tudom, hogy létezik.) Good friend, I haven’t heard from you for aaaaages! How are you? – Jó barátom, ezer éve nem hallottam rólad! Hogy vagy?

hear about – hall egy eseményről vagy tényről: I haven’t heard about the promotion – Nem hallottam az előléptetésről.

Link: ToLearnEnglish.com – Hear of / from / about

look after / at / for / forward to

look after (=take care of) – gondoskodik valakiről
look at – megnéz valamit, ránéz valamire
look for (=search for) – keres valamit
look forward to – alig vár valamit

A példákat lásd fent!

Teszteld tudásod!Angol igevonzatok

Angol igék vonzatai: in, at, by, for, stb.

Még két teszt:

Angol igevonzatok 2

Angol igék vonzatai: at, in, by, for, stb.

Angol igevonzatok 3

Angol igevonzatok: of, in, at, to, stb.

Link az angol igevonzatok témához:

English Oxford Living Dictionaries – kifejezésekre, vonzatos igékre is lehet keresni.

Longman Dictionary of Contemporary English Online

The Free Dictionary

Your Dictionary – Sentence Examples – Angol igevonzatok példákkal

Kapcsolódó bejegyzés:

Német igevonzatok, melléknévvonzatok

Igevonzatok különböző nyelvekben

 

6 komment:

 1. július 15, 2021

  Lakatos Viktória Válasz

  mitől függ az, hogy az ige vonzata hol helyezkedik el a mondatban? a főnév előtt vagy a mondat végén?

  • Kedves Viktória! Kérdő mondatokban van az elöljárószó a mondat végén: Who are you waiting for? Itt pont arra a mondatrészre kérdezünk, ami a főnév lenne, ezt nem tudjuk, ezért nem is állhat főnév a for után. A lényeg, hogy egy kérőszóhoz (pl. who, what, where) kapcsolódik ilyenkor az elöljárószó, ez kerül a mondat végére.
   Vonatkozói mondatokban is van ilyen, ilyenkor a főmondatban van a szó, amire a mellékmondat a vonzattal együtt visszautal. Például: He is the person who you are looking for – Ő az a személy, akire vársz. Ilyenkor a who el is maradhat (a vonatkozó névmások használatának szabályai miatt): He is the person you are looking for.
   Talán kicsit bonyolult lett a megfogalmazás. Remélem, azért érthető.

 2. november 3, 2021

  G Válasz

  Hogy van angolul az, hogy “IGEVONZAT”?
  Verb argument? Vagy mi?

  • Elvileg government lenne, de nem biztos, hogy használják ezt a szót. Az argumentum (argument) az ige mindenféle kiegészítőjét magába foglalja, az alanyt (subject), tárgyat (direct object), részeshatározót (indirect object) és azt az elöljárószós bővítményt is (prepositional object), amit mi vonzatnak nevezünk.

   Egy angol anyanyelvű ismerősöm ezt írta: … “apply, pay, ask” would be called the governing verb.
   In theory then “for” would be the “governed” preposition …

 3. május 25, 2022

  Noel Válasz

  Szia!
  Középiskolás leszek, eddig németet tanultam, de most középiskolában angolt fogok. Lesz egy kezdő csoport, meg egy haladó. Nem akarok a kezdőbe bekerülni, mert ők teljesen a 0-ról kezdik, viszont a haladóhoz még nem olyan nagy a tudásom, viszont a nyáron szeretném magam fejleszteni, hogy oda bekerülhessek. Az egyik kérdésem, hogy szerinted milyen nyelvtani kifejezések lennének fontosak ehhez a szinthez (a haladóba kb. a2-b1 szintűek vannak), illetve, hogy tudnál-e ajánlani magyar angol nyelvtan könyvet, amiben megfelelő magyarázatok vannak, példákkal, gyakorló feladatokkal, és persze ami segít eljutni a kb. b1 szintre (tudom, hogy ehhez szókincs is kell, persze azt is gyakorlom) (olyasmi könyvre gondolok, mint pl. a német nyelvtani abc Maklári Tamástól).
  Válaszod előre is köszönöm!

  • Kedves Noel! Gyakorláshoz az English Grammar in Use könyvet tudom ajánlani. Van kezdőknek is, és haladóknak is, én a kezdőknek (beginners) való részét ajánlanám. (Ha jól emlékszem, Essential Grammar in Use a címe.)
   Nem tudni talán, hol lesz a határ a haladó csoportban, én például egy Headway-könyv első részét javasolnám, hogy tanuld meg, ennél többet talán nem kérnek. Headway helyett más könyv is lehet mérce-szerűség, pl. New English File. Érdemes lehet jól megtanulni az egyszerű jelen időt (present simple), kérdő és tagadó alakokkal együtt, a folyamatos jelen időt, a will és a to be going to használatát a jövő idő kifejezésére, a főnevek többes számát, a some és any használatát, és még talán az egyszerű múlt időt. Érdemes lehet tudni a birtokos névmásokat ill. birtokos névelőket (my, your… és mine, yours), a személyes névmás tárgyesetét (me, you, him…) (Ezeknek itt az oldalon is utána tudsz nézni.) Ha B1-es a szint, akkor már ennél többet is tudni kell, pl. az igeidőket majdnem mindet.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.