Angol elöljárószók 2 – igevonzatok

Angol igevonzatok

Sok ige vonzata eltér a magyarban és az angolban. Például magyarul azt mondjuk, hogy „belépek a szobába”, az angol pedig „belépem a szobát”. Az angol „valaminél” nevet, a magyar „valamin” nevet. Ezeket az igevonzatokat meg kell tanulnunk, be kell gyakorolnunk. Az angol igevonzatok közül sok eltér a magyartól, ezek közül a fontosabbakat gyűjtjük itt össze.

Igevonzatnak számít az is, ha egy ige után a másik ige -ing-es alakba kerül, vagy to-val áll. Ezekről a To vagy -ing használata az angolban című bejegyzésben olvashatunk. Léteznek még egyéb szerkezetek (pl. it’s time, would rather, would prefer), melyek után megadott módon kell a mondatot alakítani. Ezek is hasonlóak a vonzatokhoz, ezekkel a Nehezen megjegyezhető szerkezetek az angolban cím alatt foglalkozunk.

Külön bejegyzésben foglalkozunk az -ed és -ing végű melléknévpárok vonzataival.

Kérdő mondatok: Ha elöljárószós bővítményre (igevonzatra) kérdezünk, az elöljárószó a kérdőszótól leválik, és az ige után kerül! Pl. várni valakire: wait for. Kire vársz? – Who are you waiting for? A for a who-hoz tartozik („kire”), de a for az igéje (wait) után áll a mondatban. (Vö. Where do you come from? – A where és a from összetartoznak.).

Angol igevonzatok Sóhajok hídja Oxfordban

Angol igevonzatok. A háttérben az oxfordi Sóhajok hídja (Hertford Bridge, the Bridge of Sighs) látható.

Elöljárószó nélkül:

answer – válaszolni valamire, megválaszolni valamit: Answer the questions – Válaszolj a kérdésekre!

attend – járni valahova, látogatni valamit: When did you attend school? – Mikor jártál iskolába?

believe – hinni valakinek: Believe me – Higgy nekem!

enter – belépni valahova: We entered the room – Beléptünk a szobába

fail – megbukni valamin: He failed the exam – Megbukott a vizsgán.

have – birtokolni valamit: I have a book – Van egy könyvem.

join – belép valamibe: The worker joined the club – A dolgozó belépett a klubba.

meet – találkozni valakivel: I met my friend – Találkoztam a barátommal.

need – „szükségel valamit”: We need more money – Több pénzre van szükségünk.

play – hangszeren játszani: Do you play the guitar? – Gitározol?

trust – megbízni valakiben: My parents trust me – A szüleim megbíznak bennem.

ABOUT:

care about – törődik valakivel: They always care about the children – Mindig törődnek a gyerekekkel; érdekli valami: I don’t care about it – Nem érdekel.

complain about – panaszkodik valami miatt: We complained to the waiter about the food – A pincérnek az ételről panaszkodunk.

remind about – emlékeztet valamire: This song reminds me about my childhood – Ez a zene a gyerekkoromra emlékeztet.

worry about – aggódik valami miatt: Don’t worry about me – Ne aggódj miattam!

AT:

aim at – megcéloz valamit, valamilyen célja van: Our company has aimed at more effective production – Cégünknek a hatékonyabb termelés a célja.

arrive at – megérkezni valahova egy városon belül: We have arrived at the airport now – Most megérkeztünk a reptérre.

knock at – kopog valamin: Somebody knocked at the door – Valaki kopogott az ajtón

laugh at – nevetni valakin/valamin: He laughed at me – Kinevetett engem.

look at – ránéz valamire: Look at the picture – Nézz a képre!

smile at – mosolyogni valakire: She always smiles at me – Mindig mosolyog rám.

yell at – ordítani valakivel: Please stop yelling at me – Ne ordíts velem!

FOR:

apply for – megpályáz valamit: Why didn’t you apply for this job? – Miért nem pályáztad meg ezt az állást?

apologize for – bocsánatot kér valamiért: I apologize for not having done this work – Bocsánat, hogy nem végeztem el ezt a munkát.

ask for – elkér valamit: We asked the teacher for the book – Elkértük a tanártól a könyvet.

blame for – hibáztat valamiért: Don’t blame me for your mistake – Ne hibáztass a hibádért!

depart for – elindulni valahova: We departed for Liverpool – Liverpoolba indultunk.

hope for – reménykedni valamiben: I am hoping for your coming – Reménykedem benne, hogy jössz.

leave for – elindul valahova: They left for London last week – Múlt héten indultak Londonba.

look for – keresni valamit: I am looking for my book – A könyvemet keresem

pay for – fizetni valakinek valamit: I paid for the soup – Kifizettem a levest.

search for – keresni valamit: We’re searching for a good place – Egy jó helyet keresünk.

thank for – megköszönni valamit: Thank you for coming – Köszönöm, hogy jöttél.

wait for – várni valakire/valamire: I have been waiting for you for hours! – Órák óta várok rád!

work for – dolgozik valakinek: I work for a multinational company – Nemzetközi cégnél dolgozom.

IN:

arrive in – megérkezni egy országba vagy városba: When did you arrive in England, in London? – Mikor érkeztél Angliába, Londonba?

believe in – hinni valamiben: Do you believe in God? – Hiszel Istenben?

OF:

beware of – óvakodik valamitől: Beware of the dog – Óvakodj a kutyától!

consist of – állni valamiből: This book consists of two parts – Ez a könyv két részből áll.

die of / from – meghalni valamiben: They died of hunger – Éhen haltak.

ON:

compliment on – megdicsér valakit valamiért: She complimented me on my shirt – Megdicsérte az ingemet.

congratulate on – gratulálni valamihez: I congratulate on your job – Gratulálok a munkádhoz!

depend on – függeni valamitől: The program depends on the weather – A program az időtől függ.

insist on – ragaszkodni valamihez: He insisted on his own solution – Ragaszkodott a saját megoldásához.

operate on – megműteni valamivel – That patient was operated on appendicitis – Azt a beteget vakbélgyulladással műtötték meg..

rely on – megbízni valakiben: Do you rely on me? – Megbízol bennem?

spend on – költeni valamire: We spend so much on clothes – Sokat költünk ruhákra.

TO:

apologize to – bocsánatot kér valakitől: Our boss apologized to us for his mistake – A főnökünk elnézést kért tőlünk a hibájáért.

belong to – valakié, tartozik valakihez: This car belongs to me – Ez az autó az enyém.

happen to – történik valakivel: What happened to you? – Mi történt veled?

listen to – figyelni valamire, hallgatni valamit: I often listen to music – Gyakran hallgatok zenét.

prefer to – jobban szeretni valamit valaminél: I prefer pens to pencils – Jobban szeretem a tollakat a ceruzáknál. (Bővebben lásd még a nehezen megjegyezhető szerkezetek között.)

refer to – utal valamire: What does it refer to? – Mire utal ez?

speak to – beszélni valakivel: I wish to speak to you – Beszélni óhajtok Önnel.

turn to – fordul valakihez: My colleague turned to the boss – A kollégám a főnökhöz fordult.

WITH:

agree with – egyetérteni valakivel: Do you agree with me? – Egyetértesz velem?

deal with – foglalkozni valamivel: Our friend deals with music – A barátunk zenével foglalkozik.

help with – segíteni valamiben: The son helped his parents with the work – A fiú segített a szüleinek a munkában.

Az angol igevonzatok néha többfélék is lehetnek egyetlen igénél:

arrive in / at

arrive in – megérkezni egy országba vagy városba: We have arrived in Italy – Megérkeztünk Olaszországba. When did you arrive in Paris? – Mikor érkeztetek Párizsba?

arrive at – megérkezni kisebb helyre egy városon belül: When will we arrive at the bus stop? – Mikor érkezünk meg a buszmegállóba? Yesterday he didn’t arrive at the railway station – Tegnap nem érkezett meg a vasútállomásra.

die of / from

die of – belehal valamibe (főleg betegség): Our patient won’t die of this disease – A páciensünk nem fog belehalni ebbe a betegségbe.

die from – meghal valamitől: He fell four stories but luckily he didn’t die from falling – Négy emeletet esett, de szerencsére nem halt bele az esésbe.

Nincs éles különbség a die of és a die from között. A die of inkább közvetlenül, a die from inkább közvetve hal meg valamitől, valami miatt. A die of cancer és a die from cancer is elfogadható lehet. Lásd még: Longman oldala, Stackexchange oldala. Valaki szernt (WordReference fórum) a die of betegségekre, a die from egyéb okokra vonatkozik, pedig betegségeknél is előfordul a from. Az of mindig biztosan jó, a from néha furcsán, régiesen hangozhat, de nem mindig. Ennyit az angol szabályok egyértelműségéről.

hear of / from / about

hear of – hall valami létezéséről: I have never heard of that politician – Nem hallottam még arról a politikusról. I’m an Englishman, I haven’t heard of Váci Mihály – Angol ember vagyok, nem hallottam Váci Mihályról.

hear from – megtud valamit valamiről, híreket hall valami felől: I haven’t heard from that politician recenty – Az utóbbi időben nem hallottam arról a politikusról. (De tudom, hogy létezik.) Good friend, I haven’t heard from you for aaaaages! How are you? – Jó barátom, ezer éve nem hallottam rólad! Hogy vagy?

hear about – hall egy eseményről vagy tényről: I haven’t heard about the promotion – Nem hallottam az előléptetésről.

Link: ToLearnEnglish.com – Hear of / from / about

look after / at / for / forward to

look after (=take care of) – gondoskodik valakiről
look at – megnéz valamit, ránéz valamire
look for (=search for) – keres valamit
look forward to – alig vár valamit

A példákat lásd fent!

Teszteld tudásod!Angol igevonzatok

Angol igék vonzatai: in, at, by, for, stb.

Még két teszt:

Angol igevonzatok 2

Angol igék vonzatai: at, in, by, for, stb.

Angol igevonzatok 3

Angol igevonzatok: of, in, at, to, stb.

Link az angol igevonzatok témához:

English Oxford Living Dictionaries – kifejezésekre, vonzatos igékre is lehet keresni.

Longman Dictionary of Contemporary English Online

The Free Dictionary

Your Dictionary – Sentence Examples – Angol igevonzatok példákkal

Kapcsolódó bejegyzés:

Német igevonzatok, melléknévvonzatok

Igevonzatok különböző nyelvekben

 

2 komment:

 1. július 15, 2021

  Lakatos Viktória Válasz

  mitől függ az, hogy az ige vonzata hol helyezkedik el a mondatban? a főnév előtt vagy a mondat végén?

  • Kedves Viktória! Kérdő mondatokban van az elöljárószó a mondat végén: Who are you waiting for? Itt pont arra a mondatrészre kérdezünk, ami a főnév lenne, ezt nem tudjuk, ezért nem is állhat főnév a for után. A lényeg, hogy egy kérőszóhoz (pl. who, what, where) kapcsolódik ilyenkor az elöljárószó, ez kerül a mondat végére.
   Vonatkozói mondatokban is van ilyen, ilyenkor a főmondatban van a szó, amire a mellékmondat a vonzattal együtt visszautal. Például: He is the person who you are looking for – Ő az a személy, akire vársz. Ilyenkor a who el is maradhat (a vonatkozó névmások használatának szabályai miatt): He is the person you are looking for.
   Talán kicsit bonyolult lett a megfogalmazás. Remélem, azért érthető.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.