Német igevonzatok, melléknévvonzatok

Itt a magyartól eltérő leggyakoribb német igevonzatok, melléknévvonzatok találhatók meg. Sok igének megegyezik a vonzata a németben és a magyarban, ill. a vonzatuk magától értetődő, ezek a listákban nem szerepelnek (pl. geben DAT, AKK; schenken DAT, AKK; schicken DAT, AKK; gefallen DAT; gratulieren DAT; vergleichen MIT+DAT). Ha fontossága miatt mégis szerepel ilyen ige az oldalon, azelőtt (*) áll (pl. vár valakire és sok, AUF+AKK vonzatú ige hasonlóan van a magyarban is).
Kevés kivétellel az igék mellett ZU+INFINITIV alakban áll a másik ige (pl. gelingen, gestatten), így a listákban ezek az igék sem szerepelnek külön, hacsak nincs egyéb, magyartól eltérő vonzatuk is (pl. beginnen, anfangen).

Jelmagyarázat:

DAT = Dativ (részes eset)
AKK = Akkusativ (tárgyeset)
GEN = Genitiv (birtokos eset)
NOM = Nominativ (alanyeset)

(*) = a magyar és német vonzat jelentése megegyezik (pl. auf+Akk = -ra, -re mindkét nyelvben)

/ = vagy; az így elválasztott vonzatok ugyanazt fejezik ki, felcserélhetők egymással
, = a vesszővel elválasztott vonzatok különböző jelentéseket fejeznek ki

Külön szerepelnek a nem visszaható és visszaható igék, az alanyesettel álló igék, egyéb igék és melléknevek.

Ha konkrét igét keresünk, a böngésző keresés funkcióját (CTRL+F) érdemes használni az oldalon!

Német igevonzatok:

igék sich nélkül:

(*) abhängen VON+DAT – függ vmitől   Es hängt von mir ab. Wovon hängt das ab?

(*) achten AUF+AKK – vigyáz, ügyel vmire  Achten Sie bitte auf das Kind!

anfangen AKK / MIT+DAT / ZU + INF – kezd, elkezd vmit   Ich fange das Lesen an. Ich fange mit dem Lesen an. Ich fange zu lesen an.

ankommen WO – megérkezik vhova (szó szerint: vhol!)   Wir kommen in Berlin an. Wir kommen auf dem Bahnhof an.

ankommen AUF+AKK  – függ vmitől   Es kommt auf mich an. Der Ausflug kommt auf das Wetter an.

(*) antworten DAT, AUF+AKK – válaszol vkinek vmire   Ich antworte (dir) auf die Frage.

aufhören MIT+DAT / ZU+INF – abbahagy vmit   Er hört mit dem Rauchen auf. Er hört zu rauchen auf.

begegnen DAT – találkozik vkivel (véletlenül)   Ich begegnete meinem Lehrer.

beginnen MIT+DAT / AKK / ZU+INF – kezd, elkezd vmit   Du beginnst mit dem Lernen. Er beginnt das Lernen. Wir beginnen zu lernen.

bitten AKK, UM+AKK – (el)kér vkitől vmit   Wir bitten den Kellner um die Speisekarte.

brauchen AKK – szüksége van vmire, “szükségel vmit”   Was brauchst du? Ich brauche einen Tisch.

danken DAT, FÜR+AKK  megköszön vkinek vmit    Ich danke dir für die Blumen.

diskutieren ÜBER+AKK – vitatkozik vmiről   Sie diskutieren über das Buch.

denken AN+AKK – gondol vmire   Ich denke an sie.

entscheiden ÜBER+AKK – dönt, határoz vmi felöl   Wir entscheiden über das Programm.

erinnern AN+AKK – emlékeztet vmire/vkire   Dieses Buch erinnert mich an meine Kindheit.

erkennen AKK, AN+DAT – megismer vkit vmiről   Ich erkenne die Kollegin an der Kleidung.

erzählen VON+DAT / ÜBER+AKK – mesél vmiről   Der Großvater erzält seinem Enkelkind über die Erwachsene.

folgen DAT – követ vkit/vmit   Wir folgen dem Taxifahrer. Wir sind dem Taxifahrer gefolgt.

fragen NACH+DAT – érdeklődik valami felől   Ich frage den Kollegen nach der Reise.

gehören DAT – vkié, tartozik vkihez   Dieses Buch gehört mir. Wem gehört jener Wagen?

glauben AN+AKK – hisz vmiben   Wir glauben an Gott.

haben AKK – birtokol, vkinek van vmije   Wir haben einen Sohn.

halten FÜR+AKK – tart vminek/vmilyennek   Mein Vater hält mich für ein gutes Kind.

helfen DAT, BEI+DAT – segít valakinek valamiben (segít valakit)   Das Kind hilft seiner Mutter bei der Hausarbeit.

hoffen AUF+AKK – reménykedik vmiben   Ihr hofft auf die Besserung.

kosten AKK, AKK – kerül vkinek vmibe   Der Hamburger kostet mich viel.

lachen ÜBER+AKK – nevet vmin/vkin   Worüber lachst du? Ich lache über dich.

liegen AN+DAT – múlik vmin/vkin   Das gute Ergebnis liegt an dem Sportler.

passen ZU+DAT – passzol, illik vmihez   Diese Krawatte passt zu deinem Hemd nicht.

passieren DAT – történik vkivel vmi   Was ist dir passiert?

retten AKK, VOR+DAT – megment vkit vmitől   Ich habe den Kollegen vor der Gefahr gerettet.

schimpfen MIT+DAT – szid vkit   Diese Schüler schimpfen immer mit ihrem Lehrer.

schwänzen AKK – lóg vhonnan   Die Schüler schwänzen wieder die Schule.

sprechen VON+DAT / ÜBER+AKK – beszél vmiről   Wir werden über die Möglichkeiten sprechen.

sterben AN+DAT – meghal valamiben   Der Patient wird an dieser Krankheit nicht sterben.

teilnehmen AN+DAT – részt vesz vmiben   Hast du an der Reise teilgenommen?

treffen AKK – találkozik vkivel   Ich treffe meinen Freund.

umtauschen AKK, IN+AKK – átvált vmit vmire   Hier kann man Euro in Forint umtauschen. Man tauscht hier Euro in Forint um.

übersetzen AUS DEM, INS – lefordít vmilyen nyelvről vmilyen nyelvre   Er hat den Text aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. (mindig névelővel áll!)

verstehen VON+DAT – ért vmihez   Wir verstehen viel von diesem guten Apparat.

(*) warten AUF+AKK – vár vkire/vmire (vár vkit, vmit)   Ihr wartet auf den Bus. Du hast auf mich gewartet.

zittern VOR+DAT – remeg, reszket vmitől   Wir zittern vor Kälte.

ValamiRŐL beszélni, beszámolni, vitatkozni, stb.: ÜBER+AKK (esetleg VON+DAT)

berichten über
diskutieren über
sprechen über/von
erzählen über/von
träumen von

schreiben über
lesen über

alanyesettel (Nominativ) álló igék:

(*) bleiben NOM – maradni   Ich bleibe noch Schüler. Er bleibt weiter der Held.

heißen NOM – hívni valahogy, nevezni vminek   Er heißt Peter.

(*) sein NOM – lenni    Ich bin Schüler. Er ist der Held.

(*) werden NOM – válni vmivé   Ich werde Schüler. Er wird der Held.

 

visszaható igék (sich mit Akkusativ)

sich erinnern AN+AKK – emlékszik vmire   Ich erinnere mich nicht an meine Kindheit.

sich beschweren BEI+DAT, ÜBER+AKK panaszkodik vkinél vkiről   Die Schüler beschweren sich bei dem Direktor über die Schule. Bei wem beschweren sie sich über die Schule? Worüber beschweren sie sich bei dem Direktor?

sich erholen VON+DAT – kipiheni magát valamiből   Ich habe mich von der Krankheit erholt.

sich freuen AUF+AKK – előre örül vminek, alig vár vmit   Ich freue mich schon auf den Abend.

sich freuen ÜBER+AKK – már meglévő dolognak örül   Ich freue mich über deinen Brief.

sich interessieren FÜR+AKK – érdeklődik vmi iránt, érdekli vmi   Interessierst du dich für die Musik?

sich irren IN+DAT – téved vmiben   Wir haben uns in den Daten geirrt.

sich kümmern UM+AKK – törődik vkivel/vmivel   Der gute Vater kümmert sich um die Familie.

sich ärgern ÜBER+AKK – bosszankodik vmi miatt   Wir ärgern uns über das Unwetter.

sich mit Dativ:

sichD vorstellen – elképzel   Ich stelle mir eine gute Reise vor.

sichD überlegen – megfontol   Wir überlegen uns noch diese Sache.

 

Sok be- kezdetű ige tárgyesetet vonz, ha nem visszaható:

(*) beantworten AKK – megválaszol vmit   Ich beantworte die Frage.

betreten AKK – belép valahova   Wir betreten das Zimmer.

 

egyéb kifejezések:

Angst haben VOR + DAT – fél vmitől   Habt ihr vor dem Löwen Angst?

es gibt AKK – van vmi vhol, található vhol   Es gibt einen Tisch im Zimmer.

Spaß machen DAT – szórakoztat vkit   Dieses Spiel macht mir nicht Spaß.

 

Német melléknévvonzatok:

A melléknevek főleg a sein, werden, bleiben ige mellett fordulnak elő.

arm AN+DAT – szegény vmiben   Dieses Land ist an Bodenschätzen arm.

berühmt DURCH+AKK – híres vmiről   Ungarn ist durch seinen Wein berühmt.

böse DAT / AUF+AKK – mérges vkire   Ich bleibe dir böse.

böse ZU + DAT – gonosz vkivel   Er ist böse zu den Kunden.

gewöhnt AN+AKK – hozzá van szokva vmihez   Ich bin an das Laufen nicht gewöhnt.

reich AN+DAT – gazdag vmiben

verantwortlich FÜR+AKK – felelős vmiért   Wir sind dafür verantwortlich.

zufrieden MIT + DAT – elégedett vmivel   Ich war mit dem Buch zufrieden.


 – –

További német igevonzatok:

Online Nyelviskola – vonzatos igék a középfokú nyelvvizsgára

Sulinet – Betűrendben néhány ige

Treffen, sich treffen és begegnenVonzó német teszt

Teszt a német igevonzatokról

 A német igevonzatok, melléknévvonzatok további gyakorlása:

Vonzó német teszt 2

Teszt a német igevonzatokról

A német igevonzatok témához kapcsolódó egyéb bejegyzések az oldalon:

Angol igevonzatok

Igevonzatok különböző nyelvekben

 

5 komment:

 1. június 22, 2013

  Erika Frei Válasz

  Köszönöm szépen………..nagyon nagy hasznát fogom venni.

  Ez így összegyűjtve tényleg nagyszerű, ha van még ilyen több is szívesen “ellopom! 🙂

  Üdv F.Erika

 2. március 5, 2017

  Nagy András Válasz

  Sziasztok! Mit jelent az magyarul pontosan,hogy!
  Ich bin gehört werden!
  ivh werde gehört werden!
  ich werde gehört worden(sein)
  ich war gehört worden!
  Köszi a segitséget!
  Üdv.András

  • Ich bin gehört werden – Ilyen nincs.
   Ich werde gehört werden – Engem meg fognak hallgatni (Futur I, Passiv)
   Ich werde gehört worden sein – Engem bizonyára meghallgattak (Futur II, Passiv) (Sein nélkül nem értelmes!)
   Ich war gehört worden – Engem meghallgattak (régmúlt, Plusquamperfekt, Passiv)

 3. január 31, 2018

  Szabó László Válasz

  ich hoffe an die besserung= vagy csak az auf megfelelő?
  Ich bin zu das laufen nicht gewöhnt=vagy csak az an megfelelő?

  • Ezeket olvasta valahol? Sehol nem láttam an-nal a hoffen igét, vagy zu-val a gewöhnt sein-t. Megnéztem néhány szótárban, vonzatszótárban, de sehol nem írják. A németben, sajnos vagy nem sajnos, nincs mellébeszélés. Ha meg van adva egy ige és a vonzata, nem cserélhetjük ki azt az elöljárószót valami másra, mert az jobban tetszik, vagy mert a magyar alapján azzal mondanánk.
   A mondatában a Besserung és a Laufen nagy kezdőbetű, mert főnevek. A zu után nem állhat das, mivel a zu részes esettel áll, így csak zu dem Laufen vagy zum Laufen lehetne.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.