Temas – La familia – Spanyol témakörök

Temas – Spanyol témakörök
La familia – A család

la familia – család
familia numerosa – nagy család
familia pequeña – kicsi család
la familia rota – csonka család
el / la familiar – hozzátartozó
familiar – családi
la vida familiar – családi élet

A rendhagyó igék jelen idejű, pretérito indefinido (pretérito perfecto simple) és participio alakját feltüntetjük. Ha a jövő idő (futuro simple) is rendhagyó, akkor azt is.

Los miembros de la familia – családtagok

el miembro – tag

el padre – apa
la madre – anya
papá, mamá – apu, anyu
los padres (többes szám) – szülők
los abuelos (többes szám) – nagyszülők
el abuelo – nagypapa
la abuela – nagymama
el bisabuelo – dédnagypapa
la bisabuela – dédnagymama

el niño, la niña – gyerek
el hijo – fia valakinek
la hija – lánya valakinek

los gemelos – ikertestvérek
el hermano – fiútestvér

hermano menor – öcs
hermano mayor – báty

la hermana – lánytestvér

hermana menor – húg
hermana mayor – nővér

el hijo único – egyedüli gyerek, egyke

el nieto – fiúunoka
la nieta – lányunoka
el bisnieto – fiú dédunoka
la bisnieta – lány dédunoka
los tatarabuelos – ükszülők

materno – anyai
paterno – apai

tía materna – anyai nagynéni
tía paterna – apai nagynéni

el tío – nagybácsi
la tía – nagynéni
el primo – unokaöcs
la prima – unokahúg
el sobrino – unokatestvér (fiú)
la sobrina – unokatestvér (lány)

Házasodás útján szerzett családtagok

el suegro – após (házastárs apja)
la suegra – anyós (házastárs anyja)
los suegros – anyós és após (házastárs szülei)
el cuñado – sógor (házastárs testvére / testvér házastársa)
la cuñada – sógornő
el yerno – vő (a lányom férje)
la nuera – meny (a fiam felesége)

Örökbefogadás útján szerzett családtagok

el padrastro – mostohaapa, nevelőapa
la madrastra – mostohaanya, nevelőanya
padrastros / padres adoptivos – mostohaszülők, nevelőszülők
el hermanastro, la hermanastra – féltestvér, mostohatestvér

el niño adoptado, la niña adoptada – fogadott gyerek; mostohagyerek
el hijastro, la hijastra – mostohafiú, mostohalány

el padrino – keresztapa
la madrina – keresztanya
el ahijado, la ahijada – keresztgyerek

el parentesco – rokonság
el / la pariente – rokon

el árbol genealógico – családfa

Somos cuatro en la familia – Hárman vagyunk a családban.

el estado civil – családi állapot

soltero – nőtlen
soltera / solterona – hajadon
casado, casada – nős, férjezett
divorciado, divorciada – elvált
viudo, viuda – özvegy

el marido (spanyolországi) / el esposo (latin-amerikai) – férj
la mujer (spanyolországi) / la esposa (latin-amerikai) – feleség
el / la cónyuge – házastárs
la pareja – pár

La pareja enamorada está pasando sus vacaciones en Miami – A szerelmes pár Miamin tölti a szabadságát.
Ella todavía no tiene pareja – Neki még nincs társa.

el noviazgo – jegyesség
el compromiso
– eljegyzés
comprometerse – eljegyzi magát
comprometerse con aguien – eljegyez valakit
el prometido, la prometida
– jegyes

casarse – megházasodni / férjhez menni / megnősülni
casar a / casarse con – elvenni valakit
la boda – esküvő

el matrimonio – házasság
el matrimonio canónico – templomi esküvő
el matrimonio civil – polgári esküvő

contraer (contraigo, contraje, contraído) matrimonio – házasságot kötni

¡Que vivan los novios! – Éljen az ifjú pár!

fundar una familia – családot alapítani

Mi hermano fundó una familia hace tres años – A fiútestvérem három éve alapított családot.

Problemas

el problema (hímnemű!) – probléma
la pelea
 – vita, veszekedés

pelear – veszekedni

Mamá y papá a veces pelean conmigo – Anyu és apu néha veszekednek velem.

discutir el problema – megbeszélni a problémát
el conflicto – konfliktus
resolver (resuelvo, resolví, resuelto) un conflicto –  megoldani egy konfliktust

Nuestra familia siempre resuelve los conflictos – A mi családunk mindig megoldja a konfliktusokat.

enfrentar las dificultades – szembenézni a nehézségekkel
la argumentación  – érvelés
la solución – megoldás
prevenir (prevengo, previne, prevenido, prevendré) los conflictos – megelőzi a konfliktusokat
estar (estoy, estuve, estado) de acuerdo con / coincidir – egyetért vkivel

Estoy de acuerdo contigo / Coincido contigo – Egyetértek veled.

Otras palabras

tener (tengo, tuve, tenido, tendré) … años / meses – valahány éves / hónapos

Mi hijo tiene diez años – A fiam tíz éves.
Tengo un hijo de diez años – Van egy tízéves fiam.
La niña tiene ocho meses – A kislány nyolc hónapos
Tenemos una hija de ocho meses – Van egy nyolc hónapos lányunk.

jubilado – nyugdíjas

Mi abuelo ya está jubilado desde hace un año – A nagypapám már egy éve nyugdíjas.

el / la adolescente – serdülő
el adulto / la adulta
– felnőtt

la (/el) ama de casa – háziasszony
venir (vengo, vine, venido, vendré) / provenir / proceder de – származik vhonnan

esperar – elvár vkitől vmit
permitir – megenged

Mis padres no me lo permiten todo – Szüleim nem engednek meg nekem mindent.

preocuparse por – aggódik vkiért
cuidar  – gondoz valakit
estar (estoy, estuve, estado) orgulloso de – büszke vkire
llevarse bien/mal con alguien – jól kijön valakivel

Me llevo bien con mis padres – Jól kijövök a szüleimmel.

elogiar – megdicsér

El padre elogia a su hijo – A apa megdicséri a fiát.

lejos – messze

Mi hermana ya está casada y vive lejos de nosotros en otra ciudad – Lánytestvérem már házas, és messze él tőlünk, egy másik városban.

mudarse – elköltözni

Cuando era pequeño, nos mudamos a un otro lugar – Amikor kicsi voltam, elköltöztünk.

el problema económico – gazdasági probléma
fiel – hűséges
la fidelidad – hűség
la maternidad – anyaság
la paternidad – apaság
morir (muero, morí, muerto) – meghalni

Mi bisabuelo ya murió – Az ükapám már meghalt.

nacer (nazco, nací, nacido) – születni

Mi hermana nació en 1997 – A lánytestvérem 1997-ben született.

visitar / ir (voy, fui, ido) a ver – meglátogat valakit

A menudo me voy a ver a mis padres – Gyakran meglátogatom a szüleimet.

mantener a la familia – eltartja a családját

fiesta familiar – családi ünnep
el Día de la Madre – anyák napja

el cumpleaños (többes szám: los cumpleaños) – születésnap
el santo – névnap
la Navidad / las Navidades – karácsony

¿Cómo celebra tu familia la Navidad? – Hogy ünnepli a családod a karácsonyt?

la Nochebuena – Szenteste, karácsony este
la Nochevieja – szilveszter este

Köszönjük El Mexicano helyesbítéseit, javaslatait!

Linkek a La familia témához:

Tu escuela de español videója – Spanyolul bemutatja María a családját.

Felhasznált irodalom:

Gyenes Júlia: 1000 preguntas, 1000 respuestas, Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2009.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.