Germlish – Angolosok és németesek gyakori hibái

Germlish – Angolosok és németesek gyakori hibái

Akik angolul és németül is beszélnek vagy tanulnak, könnyen összekeverhetik a két nyelv egyes szabályait. Ha valaki felsőfokon is beszéli mindkét nyelvet, akkor is általában az egyik nyelv dominánsabb a kettő közül: az egyik nyelvet gyakrabban használja, jobban „benne van”, rögtön azon a nyelven ugrik be valami. Előfordulhat az is, hogy a két nyelv közül az egyiket már hosszú ideje nem is használja az ember, vagy csak alig, így kiesnek bizonyos szabályok, és a másik nyelv szabályai vannak bent a fejünkben erősebben. Például angolosok, akik németül is tudnak, könnyen keverhetik a két nyelvet. Ezért is érdemes átvenni a legfontosabb dolgokat, melyeket könnyen összekeverhetünk a két nyelvben.

Hogy vagy?

Angolul szó szerint így kérdezzük, mint magyarul: „hogy vagy (te)?” Németül viszont úgy van a kérdés, „hogy hogy megy neked?” Az angol alanyesettel fejezi ezt ki, a német részes esettel.

ANGOL NÉMET
How are you? Wie geht es dir? /
Wie geht es Ihnen? (magázásnál)
Hogy vagy?
Hogy van (Ön)?
How is he / she? Wie geht es ihm / ihr? Hogy van (ő)?
How is your mother? Wie geht es deiner Mutter? Hogy van az anyukád?

A válaszadásban is érvényesek ezek a szabályok: az angolban alanyesetet, a németben részes esetet kell használni:

I am fine. Es geht mir gut. Jól vagyok.
He / She is very well. Es geht ihm / ihr toll. Jól van.

Fontos az is, hogy ha válaszunkban megköszönjük az érdeklődést, a német előre teszi, hogy Danke, az angol pedig a végére, hogy thanks vagy thank you:

I am fine, thanks. Dange, gut! Köszönöm, jól.

Melegem van és fázom

I am hot.
I am cold.
Mir ist heiß.
Mir ist kalt.
Melegem van.
Fázom.

Németül az ich bin heiß azt jelenti, tüzes vagyok, ez „kicsit” mást jelent.

Igazad van

Ezt az angol a to be, a német viszont a haben igével fejezi ki.

You are right. Du hast Recht.
Sie haben Recht.
Igazad van.
Igaza van (Önnek).

Ki? Hol?

Nagyon gyakori, hogy akik angolul és németül is tanulnak vagy tanultak, összekeverjék ezeket a kérdőszókat. Megtévesztésig hasonlítanak, de mást jelentenek!

Where? Wo? Hol?
Who? Wer? Ki?

Who are you? – Wer bist du? – Ki vagy?

Where are you? – Wo bist du? – Hol vagy?

Szórend

Aki németül tanul, annak nagyon megtanítják a szórendet. Többször is sulykolják, hogy a ragozott ige a második mondatrész a mondatban, az alany pedig vagy előtte, vagy utána áll. Az angolnál az egyes igeidőket tanítják meg, állító, kérdő és tagadó alakban, nem általánosítanak igeidőktől függetlenüli szabályokra. Ezért az angolban többször előfordul, hogy az alanyt a ragozott ige után teszik a tanulók akkor, amikor a magyarban is pont úgy hangzik jól. Például a történt valami magyarul így hangzik jól, ritkábban mondjuk úgy, hogy valami történt. Tehát a valami inkább a végén áll. Azonban az angolban ilyen nem lehetséges, ott csak a something happened a helyes, a happened something nem. Vagy a megérkezett a vendég / a vendég megérkezett – the guest arrived, és nem arrived the guest. Ezt németesek nem szokták eltéveszteni, mert egyértelmű, hogy a fordított szórend kérdést fejez ki.
Továbbá, az angolban nincs szükség fordított szórendre, amikor a mondat elejére kiteszünk egy mondatrészt, szemben a némettel. Az angolban az ige a harmadik mondatrész is lehet, például: Today I work a lot, míg németül a második mondatrésznek kell az igének lennie: Heute arbeite ich viel. Bár az angolban is vannak bizonyos szavak, kifejezések, melyek után fordított szórendet kell használni, ezek ritkábbak (például: under no circumstances – semmilyen körülmények között sem).
Előfordulhat, hogy aki mindkét nyelvet ismeri, véletlenül a másik nyelv szórendjét alkalmazza.

Vonatkozó névmások

Nem is igazán azért, mert a két nyelv ismerete gátolná egymást, az angolban több problémát okoznak a vonatkozó névmások. A németben a főnév neméhez igazodnak, illetve még a megfelelő esetben ragozni kell őket, és ezzel nincs is velük több gond. Az angolban viszont a nyelvtani nem nagyrészt ismeretlen, ezért nem is lesz teljesen egyértelmű a nyelvtanulónak, kire vagy mire utal vissza az a névmás. A németben, ha nincs nemmel rendelkező szó, amelyre visszautalunk, akkor a was vonatkozó névmást kell használni. Ez igaz akkor is, ha nincs konkrét szó, amire visszautalunk (mert az egész előző tagmondatra utalunk vissza), és akkor is, ha annak a szónak nincs neme (pl. etwas, alles határozatlan névmások). Az angolban az előbbi esetben valamikor a that, valamikor a what használható vonatkozó névmásként, az utóbbi esetben pedig a that. Viszont az angolul tanulók fejében az ami, amely az a what szokott lenni, és akkor is használják vonatkozó névmásként, amikor nem kéne. A németben egyértelműbb, mire vonatkozik a vonatkozó névmás, mert a főneveknek van nemük, és amire vonatkozik, azzal nemben egyeztetni kell. Az angolban ez nehezebb lehet, mert nincs nemük a főneveknek (pontosabban semleges neműek), így nem szúrja ki a szemünket az a szó, amire vissza kell utalni.

That’s all what that I saw.
Das ist alles, was ich gesehen habe.
(Ez minden, amit láttam.)

I see what you have done.
Ich sehe, was du gemacht hast.
(Látom, hogy mit (amit) tettél.)

Link az angolosok és németesek hibáihoz kapcsolódóan:

STOP making these 10 SUPER COMMON GERMAN MISTAKES – Learn German with Anja videója

Nyelvtanulás során jelentkező hibákkal foglalkozó további bejegyzések, nem csak angolosok számára:

Nyelvváltás: Hogy bírják, akik több nyelvet is beszélnek?
Hibák előre kiküszöbölése nyelvtanulásnál

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.