Angol melléknévpárok -ed és -ing végződéssel

Angol melléknévpárok -ed és -ing végződéssel

Egyes angol melléknévpárok töve megegyezik, a végződésük pedig -ed és -ing is lehet. A végződés természetesen a jelentést is módosítja. Ezekkel az angol melléknévpárokkal ismerkedhetünk meg itt.

.

Egyes szavaknál ugyanahhoz a tőhöz -ed és -ing végződés is járulhat, pl.:

to surprise – meglepni:

surprised – meglepett; surprising – meglepő

to shock – megdöbbenteni:

shocked – megdöbbent; shocking – megdöbbentő

A magyarban az ilyen szavak megfelelői általában melléknévi igenevek. Az -ed végűek befejezett (-tt végű: meglepett), az -ing végűek folyamatos (-ó, -ő végű, meglepő) melléknévi igenevek. A befejezett melléknévi igenév szenvedő, a folyamatos melléknévi igenév cselekvő értelmű. Ugyanez a helyzet az angol -ed és -ing végű szópárokkal: az -ed végű szó többnyire egy ember állapotát fejezi ki (pl. az ember „megdöbbent állapotban” van), az -ing végű szó pedig arra utal, ami ezt az állapotot az emberben kiváltotta (pl. egy dolog megdöbbenést vált ki, azaz megdöbbentő):

I am so surprised – Meg vagyok lepve.
His idea is surprising – Az ötlete meglepő.

I was shocked when I heard about the accident – Megdöbbentem, amikor a balesetről hallottam.
The accident was shocking – A baleset megdöbbentő/megrázó volt.

Az -ed és -ing végű szópárok nem mindig feleltethetők meg egyértelműen ilyen -tt és -ó, -ő végű melléknévi igeneveknek a magyarban, de jelentésük az előbb leírt szabályt követi:

annoyed – bosszús; annoying – bosszantó

This behaviour is annoying – Ez a viselkedés bosszantó.
I don’t know where my copy-book is. I am annoyed – Nem tudom, hol a füzetem. Bosszant ez.

Az annoyed szó szerinti magyar megfelelője „bosszantott” lenne, tehát az az ember, akit valami felbosszantott, de magyarul így nem mondjuk. Helyette célszerűbb bosszúsnak fordítani, vagy mondaton belül máshogy fejezni ki a fordításban, lásd a fenti példát. Hasonlóan a bored – boring szópárban sem fordítható le szó szerint a bored, kb. az „untatott” szó közelítené meg a jelentését leginkább:

I am bored – Unatkozom. („Untatott” / „Unott” állapotban vagyok.)
This exercise is boring – Ez a feladat unalmas.

Melléknévpárok, melyek magyarul is hasonlóan fejezhetők ki:

confused (összezavarodott) – confusing (összezavaró, megtévesztő, félrevezető)
depressed (lehangolt, nyomott) – depressing (lehangoló, nyomasztó)
disappointed (kiábrándult, csalódott) – disappointing (kiábrándító)
excited (izgatott) – exciting (izgató, izgalmas)
exhausted (kimerült) – exhausting (kimerítő)
satisfied (elégedett) – satisfying (kielégítő)
shocked (megdöbbent), shocking (megdöbbentő)
surprised (meglepett) – surprising (meglepő)
tired (fáradt) – tiring (fárasztó)

Melléknévpárok, melyeket magyarra általában más kifejezéssel fordítunk. Ezek legtöbbször a to be igével állnak együtt (vagy pl. a to get, to become igével):

amused („szórakoztatott”, [jól] szórakozó) – amusing (szórakoztató)
annoyed (bosszantott, bosszús) – annoying (bosszantó)
astonished („elbűvölt”, „ámulatba ejtett”, ledöbbent) – astonishing (döbbenetes, ámulatba ejtő)
bored („untatott”) – boring (unalmas)
disgusted („undorodó”) – disgusting (gusztustalan)
embarassed (zavarban levő) – embarassing (kínos, zavarba ejtő)
interested (vmi iránt érdeklődő) – interesting (érdekes)
worried (aggódó) – worrying (aggasztó)

frightened (megijedt, megijesztett) – frightening (ijesztő)
terrified (megijedt, megijesztett) – terrifying (ijesztő)

angol melléknévpárok

angol melléknévpárok

– – –

Vonzatok

Az -ed végű szavakhoz gyakran with elöljárószóval kapcsolhatunk bővítményt:

I am disappointed with this book – Csalódtam ebben a könyvben.
Peter is bored with his friend’s behaviour – Peter unja a barátja viselkedését.
We are satisfied with the breakfast – Elégedettek vagyunk a reggelivel.

Kivétel az interested in, melynek jelentése: érdekli valami, érdeklődik valami iránt:

My colleague is interested in electronics – A kollégámat érdekli az elektronika.

amused at, astonished at, shocked at, surprised at:

I was astonished at his knowledge – Tudása ledöbbentett (engem).
I was surprised at his knowledge – Tudása meglepett (engem).

excited about:

She is departing tomorrow. She is very excited about going to England.
Holnap indul. Nagyon izgatott, hogy Angliába megy.

frightened of – fél valamitől (vö.: afraid of); frightened by – megijeszti valami:

My sister is frightened of dogs – A testvérem fél a kutyáktól.
My friend was frightened by a dog that jumped up at him – A barátomat megijesztette egy kutya, mely felugrott rá.

tired of:

I am tired of his complaint – Belefáradtam a panaszába/Unom a panaszát.

Megjegyzés: A melléknevek, különösen az igéből képzett (főleg -ed végű) melléknevek vonzata ennél hosszabb téma. Sok esetben a by elöljárószó is használható, pl. amused by, shocked by, tired by, vagy egyéb vonzat is előfordulhat, pl. tired from/with.

Bővebben az angol igevonzatokról itt lehet olvasni.

– angol melléknévpárok –


Forrás:

Raymond Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press

Liz and John Soars: Headway Elementary, Oxford University Press

Dr. Szabó Tibor: Angol-magyar vonzatszótár, Lexika Kiadó, Székesfehérvár, 2006.

Link:

LearnEnglishLanguageWell.com – What is the difference between -ed and -ing?

Happy English – ED and ING adjectives

British Council: Learn English – Adjectives ending in -ed and -ing

7esl.com – Adjectives Ending in -ED ang -ING

4 komment:

 1. augusztus 27, 2016

  Michael Válasz

  Thanks a lot for sharing my lesson!

 2. július 26, 2019

  John O Keefe Válasz

  Hello,

  Congratulations on a great site!

  I thought you might like to know that I have just launched an English grammar website that could be useful for your readers.

  The name of the site is: English Grammar Exercise

  The location is: http://www.englishgrammarexercise.com

  A description: English Grammar Exercise is a site for learners of English of all levels. It is filled with explanations and tests for students to study, practice and improve their English.

  Please feel free to link to any pages you would like.

  Thanks for your help and keep up the good work!

  John O’Keefe

  • Hello, Thank you! I have checked your web page. It really seems useful! I think I will use it to create explanations in Hungarian for this site.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.