Német keretes szórend és tagadás


Német keretes szórend – jelmondat: Az a hasonlóság a szomszéd raktára és a német nyelv között, hogy a fontos dolgokat mindkettőben hátra kell pakolni.

A MONDATKERET vagyis a német keretes szórend

A mondatkeret azt jelenti, hogy a ragozott ige a mondatban a szokásos helyén marad (kijelentő mondatban a második hely), és ennek van valamiféle bővítménye, ami a mondat legvégére kerül. Tehát van egy ragozott és egy ragozatlan rész, amik összetartoznak, ezek közül a ragozatlan rész kerül a mondat végére.

A következők alkotnak keretet a német mondatban:

Elváló igekötős ige ragozott része és igekötője:

Ich fahre ab.
Ich fahre heute ab.
Ich fahre heute wegen des Wetters nicht ab.

Módbeli segédigék a főige Infinitiv (főnévi igenév) alakjával:

Ich muss hier bleiben.
Ich möchte jeden Tag viel Brot essen.

Összetett igeidők ragozott és ragozatlan része (kijelentő módban és kötőmódban is a Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II)

Ich habe gestern viel gegessen
Ich bin um fünf Uhr angekommen.
Ich werde in dieser Woche ankommen.
Wir hätten keinen Hund gehabt.

Szenvedő szerkezetben a werden (Zustandspassivban a sein) ige és a Partizip II. Összetett igeidőkben értelemszerűen a segédige és a ragozatlan részek.

Das Haus wird von den Arbeitern gebaut.

Az összetett állítmány igei és névszói része. Ez főleg a sein igével alkotott mondatokat érinti, amikor a sein mellett melléknév vagy főnév áll, mint az állítmány névszói része, és a sein, esetleg egyéb ige (főleg a bleiben, werden) kopula szerepét tölti be:

Ich bin immer fertig.
Wir sind heute noch nicht fertig.
Das Wetter ist in Afrika sehr warm.

Das Wetter bleibt in Afrika noch sehr warm.

Ich bin Lehrer.
Ich bin hier, in dieser Schule Lehrer.

Ich werde Lehrer.
Ich werde nächstes Jahr Lehrer.

Léteznek ún. állandósult szókapcsolatok, kifejezések, melyekben az ige és a névszói rész nagyon szorosan összetartoznak. Ezek olyan kifejezések, amiket meg kell tanulni. Ilyen pl. Gitarre spielen, Abschied nehmen, Platz nehmen. Ezek is keretet alkotnak:

Ich nehme Platz.
Ich nehme hier Platz.
Ich nehme jetzt hier nicht Platz.

Léteznek olyan igék, melyek mellé kötelező kitenni valamilyen bővítményt, elsősorban tárgyat, anélkül nem fordulnak elő. Ilyen pl. a haben, nehmen ige. Nem igazán mondjuk csak ilyen röviden, hogy “ich habe” vagy “ich nehme”, mindenképpen ki kell tenni mellé, hogy “mit birtokolunk” vagy “mit veszünk”. Ha mást nem, egy névmást kell kitenni, pl. Ich habe es, vagy Ich nehme es. Egyes igéknek tehát kötelező kiegészítőjük van. A kötelező kiegészítővel álló igék is keretet alkotnak:

Ich habe Zeit.
Ich habe heute keine Zeit.

Ich nehme Brot.
Ich nehme heute in der Kaufhalle Brot.

Ha az ige kiegészítője nélkül is értelmes a mondat, tehát nem kötelező kiegészítőt tenni az ige mellé, akkor nem alkot keretet az ige és a kiegészítője. Így pl. a lesen és a schreiben igék önmagukban is állhatnak, de állhatnak úgy is, hogy megjelöljük egy tárggyal, hogy mit olvasunk, vagy mit írunk. Ezeknek az igéknek tehát nem kötelező kiegészítőt tartalmazniuk a mondatban, szemben pl. a nehmen és haben igékkel, melyek kiegészítő nélkül nem igazán fordulnak elő.

A TAGADÁS

A nicht tagadószó és helye a mondatban

A nicht tagadószó mindig az előtt a mondatrész előtt áll, amire vonatkozik:

Ich arbeite nicht heute.
Nem ma dolgozom.

Ha az igét tagadjuk, akkor a nicht a ragozott igével keretet alkot és a mondat legvégére kerül:

Ich arbeite nicht. Ich arbeite heute nicht.
Nem dolgozom. Ma nem dolgozom.

Ha azonban az igének más kiegészítője is van, amivel a ragozott ige keretet alkot (pl. elváló igekötő, összetett állítmány névszói része, egy nem ragozott igealak, lásd fent), akkor a nicht ez elé a kiegészítő elé kerül:

Ich bin nicht fertig. Sie ist nicht schön.
Nem vagyok kész. Ő nem szép.

Ich komme heute nicht an.
Ma nem érkezem meg.

Ich habe gestern nicht gearbeitet.
Tegnap nem dolgoztam.

Der Kaffe wird nicht getrunken.
A kávét nem isszák meg.

Az elöljárószós bővítményeket is megelőzi a nicht. Ezek olyan bővítmények, melyek szorosan kapcsolódnak az igéhez, az ige vonzatai, az ige bővítményei. Nem tartoznak ide pl. az időhatározók (pl. heute, am Nachmittag), ezek szinte minden mondatba betehetők, ezek csak kiegészítők, nem bővítmények, mert nem az ige jelentéséhez kapcsolódnak. Ezzel szemben pl. az irányt kifejező elöljárószós bővítmények (pl. nach Hause, zur Schule) kifejezetten a fahren, gehen és hasonló igékhez kapcsolódhatnak csak, azoknak a bővítményük, így azokat is megelőzi a nicht, ahogy az igék különböző elöljárószós vonzatait:

Ich fahre heute nicht nach Deutschland.
Ihr wohnt nicht in Ungarn.
Ich interessiere mich nicht für die Politik.
Mussolini starb nicht an der Zuckerkrankheit.

Pl. a nach Deutschland szorosan a fahren igéhez kapcsolódik. Ezzel szemben pl. az am Nachmittag, am Montag  nem kapcsolódik szorosan az igéhez, szinte bármilyen ige mellett előfordulhat a mondatban, így ezeket nem előzi meg a nicht.

Nicht és kein

A kein tagadószót főnevek tagadására használjuk akkor, amikor a főnév határozatlan alakban van, tehát nincs előtte határozott névelő, mutató névmás (dieser/-e/-es, jener/-e/-es), birtokos névmás (mein, dein, stb.) vagy egyéb, határozottságot kifejező determináns. Alapvetően a határozatlan névelős főneveket és főnévi csoportokat tagadjuk kein-nal, illetve azokat a főneveket és főnévi csoportokat, amik előtt nem áll semmilyen névelő vagy determináns. Pl.:

ein Buch – kein Buch
Brot – kein Brot
Bücher – keine Bücher

DE: nicht das Buch, nicht dieses Buch, nicht jenes Brot, nicht meine Bücher

A következő esetben viszont főnevek előtt is nicht-et használunk kein helyett:

Állandósult szókapcsolatokban az ige és a kiegészítője szorosan összetartoznak (lásd fent, pl. Platz nehmen, Abschied nehmen, Klavier spielen). Bár önmagukban ezeket a főneveket a kein-nal tagadnánk, de ezekben a kifejezésekben a nicht-et használjuk:

Ich nehme nicht Abschied. Wir nehmen nicht Platz.

A sein ige (és a kopulatív igék, pl. bleiben, werden) mellett ha foglalkozást jelentő főnév áll, azt is a nicht-tel tagadjuk:

Ich bin nicht Lehrer.
Ist deine Mutter nicht Köchin?

A kein ragozása hasonló az ein határozatlan névelő ragozásához (ein, eine, ein, lásd itt), azzal a különbséggel, hogy a kein-nak többes száma is van:

hímnem nőnem semleges nem többes szám
Nominativ
(alanyeset)
kein keine kein keine
Akkusativ
(tárgyeset)
keinen keine kein keine
Dativ
(részes eset)
keinem keiner keinem keinen (+n)
Genitiv
(birtokos eset)
keines (+s) keiner keines (+s) keiner

Keiner, keine, kein(e)s: Ha nem tesszük ki a főnevet, amire a kein vonatkozik, tehát csak visszautalunk egy korábban említett főnévre, akkor a kein felveszi a határozott névelő végződéseit: keiner, keine, kein(e)s, tsz.: keine (akárcsak az einer és a meiner, deiner… hasonló esetben):

Hast du ein Buch? – Nein, ich habe keins.
Steht ein Junge dort? – Nein, dort steht keiner.

A kein, keine, kein, (tsz.: keine) tehát egyfajta névelő, kétalakú determináns, míg a keiner, keine, keins (tsz.: keine) névmás (tehát nem háromalakú determináns, bár három alakja van, de nem a főnév előtt áll, ellentétben pl. a der, die, das háromalakú determinánssal, hanem főnév nélkül). A névmás sajátossága, hogy a főnév (vagy főnévi csoport) helyett áll, azt helyettesíti.
Az einer, eine, eines és a keiner, keine, keines alakjairól és használatáról bővebben ebben a bejegyzésben lehet olvasni.

———- Német keretes szórend és tagadás ———-
———- Német keretes szórend és tagadás ———-
———- Német keretes szórend és tagadás ———-

Link:

vassar.edu – Die Position von NICHT

Mein-Deutschbuch.de – Negation / Verneinung

Canoonet- Verneinung: Wortstellung: nicht als allgemeine Verneinung

————— Német keretes szórend és tagadás —————

Kapcsolódó bejegyzés:

A névelő és használata a németben (A határozatlan névelő alakjai kapcsolódnak ehhez.)

6 komment:

 1. október 12, 2014

  Ámon István Válasz

  “A nicht tagadószó mindig az előtt a mondatrész előtt áll, amire vonatkozik:

  Ich arbeite nicht heute.
  Nem ma játszom.”

  Elírás: “Nem ma dolgozom” helyett nem ma játszom van a fenti idézett szövegben írva

  A TAGADÁS fejezet alatti harmadik sor..

 2. október 14, 2014

  Bodnár Tamás Válasz

  Köszönöm, István, javítottam!

 3. február 6, 2017

  Judit Válasz

  Kedves Tamás!

  Magamtól tanulok németül, és a következő mondattal találkoztam, amit egy gyerek mondott a kutyájának:

  Mit ins Bett nehmen kann ich dich nicht.

  Jól gondolom, hogy itt a módbeli segédigével egyébként keretet alkotó főnévi igenév (mitnehmen) kerül kiemelésre? És ráadasul egy vonzat is az elváló igekötő és az ige közé ékelődik?
  Vagy tulajdonképpen a vonzat (Bett) van kiemelve?

  Válaszát előre is köszönöm!

  U.i.: Sok mindenre nagyon jó magyarázatot találtam a honlapon. Köszönöm

  • Kedves Judit!
   Eredetileg így lenne a mondat: Ich kann dich ins Bett nicht mitnehmen. Lényegében akármelyik mondatrészt kiemelhetjük a mondat élére. Tankönyveknél nem jellemző ez a kiemelés, amit Ön írt. Viszont a németek a hétköznapi beszédben kicsit rugalmasabbak, mint a tankönyveink. Én például biztos nem emelném ki a mondat elejére a mitnehmen-t, de nem is német az anyanyelvem. Jól gondolja, előfordul, hogy pont egy főnévi igenevet emelnek ki, és abban pont elváló igekötő lesz, és az elválik. Ezt tudtommal semmilyen német nyelvtankönyv nem írja, de a hétköznapi beszédben ilyen is előfordulhat!
   Örülök, hogy hasznosnak találja az oldalt! További eredményes tanulást kívánok!

 4. július 4, 2017

  Kata Válasz

  Kedves Tamàs! Egyedül tanulom a német nyelvet, most tartok a tagadó mondatoknàl. Egy ismerősöm azt mondta, hogy nicht-el is kezdhetek mondatot pl: Nicht Anna ist meine Freundin. Erre vonatkozólag nem igazàn talàltam még példàkat. Kérem íjrja meg, hogy helyes-e a fenti mondat. Köszönöm.

  • Kedves Kata! Nincs semmi akadálya, hogy a nicht ilyenkor a mondat elejére kerüljön. A nicht az elé a mondatrész elé kerül, melyet tagadunk. Ha ez a mondatrész a mondat elején van, akkor természetesen a nicht ott is megelőzi. Tehát helyes a mondat, amelyet írt!

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.