Holland tagadás – Milyen tagadószót használjunk a hollandban?

Holland tagadás

A holland tagadás többféle szóval kifejezhető. A nee, niet és a geen egyaránt nem-nek fordítható magyarra, azonban ezek a szavak nem cserélhetők fel egymással. Ezt fogjuk most megnézni, hogy mikor melyik tagadószót kell használni.

1. Ha egy kérdésre nemmel válaszolunk, akkor az nee. Ez a ja (igen) ellentéte.

Slaap je? (Alszol?)
Nee. (Nem.)

2. Ha határozatlan főnevet tagadunk (een áll előtte, vagy nem áll előtte semmi), ahhoz kell a geen (részletesebben lásd lejjebb):

Ik heb geen tijd – Nincs időm.
Er is geen gordijn voor het raam – Nincs függöny az ablak előtt.
Dit is geen pen, dit is een potlood – Ez nem toll, ez egy ceruza.

3. Minden más esetben a niet tagadószót használjuk. Például, ha nincs is főnév a mondatban, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a niet-tel lehet tagadni.

 

Hol áll a niet a mondaton belül?

Ha magát a ragozott igét tagadjuk, akkor a niet mindenképpen az ige után áll, általában a mondat legvégén:

Ik lees niet – Nem olvasok.

Ha az igének elöljárószós bővítménye van (vonzat, pl. luisteren naar, wachten op), akkor a niet a bővítmény elé kerül:

Ik luister niet naar muziek – Nem hallgatok zenét.
Wij wachten niet op de bus – Mi nem várunk buszra.

Ha névszói része is van az állítmánynak, (főleg a zijn és a blijven mellett), akkor a névszói rész elé kerül a niet:

Het huis is niet groot – A ház nem nagy.
De huizen zijn niet groot – A házak nem nagyok.
Ik ben niet thuis – Nem vagyok otthon.
We blijven niet thuis – Nem maradunk otthon.

Összetett igeidőben a zijn vagy hebben segédigétől leválik a főige, és a mondat végére kerül. Ilyenkor a niet a főigét megelőzi:

Ik heb niet gegeten – Nem ettem.
We zijn niet gekomen – Nem jöttünk.

Jövő időben is ugyanez a helyzet, csak ott főnévi igenév alakban van a főige:

Ik zal niet eten – Nem fogok enni.
We zullen niet komen – Nem fogunk jönni.

Ha egy ige egy főnévi igenévvel áll együtt, akkor a főnévi igenevet megelőzi a niet:

Ik ga niet eten – Nem megyek enni.
We komen niet spelen – Nem jövünk játszani.

Szenvedő szerkezetben is a főige elé kerül a niet:

Het brief wordt niet geschreven – Nem írják meg a levelet.

Mellékmondatban az igék a niet után állnak.

Hij zegt dat hij niet komt – Azt mondja, nem jön.
Hij zegt dat hij niet kan komen – Azt mondja, nem tud jönni.
Hij zegt dat hij niet gekomen is – Azt mondja, nem jött.

Ha elváló igekötő áll a mondat végén, azt is megelőzi a niet. Ilyen igék például az opstaan (felkelni) és aankomen (megérkezni).

Ik sta vandaag niet op – Ma nem kelek fel.
Ze komen vandaag om zes uur niet aan – Ma nem érkeznek meg hat órakor.

Ha konkrét szót tagadunk, a niet az elé a szó elé kerül, amelyet tagadjuk. Kivéve a ragozott igét (lásd fent), mert olyankor a mondat vége felé menekül a niet:

Ik schrijf vandaag niet – Ma nem írok.
Ik schrijf niet vandaag – Nem ma írok.

Niet vagy geen?

Csak főnevek tagadásakor merülhet fel a kérdés, hogyan kell tagadni, mert minden más esetben csak a niet tagadószót lehet használni. Akkor kell a geen tagadószót használni, ha a főnév határozatlan. Ez azt jelenti, hogy a főnév előtt nem áll semmilyen névelő vagy determináns, vagy határozatlan névelő (een) áll előtte:

Ik zie een boek – Látok egy könyvet.
Ik zie geen boek – Nem látok könyvet / Nem látok egy könyvet sem.

Ik heb geld – Van pénzem.
→ Ik heb geen geld – Nincs pénzem.

Ha a határozatlan főnév többes számban van, akkor is a geen használható tagadáshoz:

Hij spreekt geen talen – Nem beszél nyelveket.

Még akkor is a geen használatos, amikor a főnév előtt számnév ill. mennyiségjelző áll:

Ik zie drie mensen – Három embert látok.
→ Ik zie geen drie mensen – Nem látok három embert.
→ Ik zie geen veel mensen – Nem látok sok embert.

Ha a főnév előtt olyan determináns áll, ami határozottá teszi a főnevet, akkor a niet használatos. Pontosabban, amikor a főnév előtt határozott névelő, birtokos névmás vagy mutató névmás áll:

Ik zie het boek niet – Nem látom a könyvet.
Ik zie mijn boek niet – Nem látom a könyvemet.
Je ziet ons boek niet – Nem látod a könyvünket.
We zien dat boek niet – Nem látjuk azt a könyvet.

Ha keveredik a két eset, vagyis számnév és határozottságot jelölő szó is van a főnév előtt, akkor a határozottságot jelölő szó győz:

Ik zie de drie mensen – Látom a három embert.
→ Ik zie de drie mensen niet – Nem látom a három embert.

Egyéb tudnivalók a holland tagadás témához:

A hollandban nincs kétszeres tagadás! Egy mondaton (tagmondaton) belül csak egyetlen tagadószó lehet. Ha a mondatban szerepel a nooit (soha), niets (semmi), niemand (senki), nem kell külön a niet szót is kitenni. Fel lehet úgy fogni, hogy ezeknek a szavaknak a jelentésében benne van a nem: soha nem (sohasem), semmi sem, senki sem.

Ik ken niemand – Nem ismerek senkit.
Ik rook nooit – Soha nem dohányzom.

Sem … sem …

Ha azt akarjuk kifejezni, hogy két dolog közül egyiket sem, akkor használhatjuk a noch … noch … szerkezetet:

Ik drink noch bier noch wijn – Nem iszom sem sört, sem bort.

Az első noch el is maradhat:

Ik drink bier noch wijn – Nem iszom sem sört, sem bort.

Niet meer, geen … meer:

A „már” jelentése hollandul al. Viszont tagadó mondatban a „már nem” jelentését az al helyett a meer szóval fejezzük ki:

Ik slaap niet meer – Már nem alszom.

Értelemszerűen a határozatlan főnév elé ilyenkor is geen kerül, nem niet:

Ik drink geen thee meer – Már nem iszom teát.

Linkek holland tagadás témában:

Dutch Grammar – Negating sentences

Dutchies to be – Learn Dutch with Kim videója: NIET en GEEN: Learn Dutch NEGATION // Negatie (NT2 – A1) – Hollandul magyarázzák el, hogyan van a holland tagadás, ezért inkább haladóknak ajánlott.

Forrás:

Albertné Balázsi Júlia, Eszenyi Réka, Hantosné Reviczky Dóra, Kis Irén, Szalai Erika, Varga Orsolya: Kis holland nyelvtan, Budapest, 1997. A Károli Gáspár Református Egyetem Idegennyelvi Lektorátusának kiadása

Tagadás más nyelvekben:

Tagadás a franciában; Tagadás a németben.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.