Holland rendhagyó igék

Holland rendhagyó igék

Az alábbi listában a holland rendhagyó igék alakjai a következő sorrendben követik egymást:

főnévi igenév (pl. beginnen)
egyszerű múlt idő (pl. begon)
segédige (h vagy i)
befejezett melléknévi igenév (pl. begonnen)

Az összetett múlt időt a segédigéből (hebben vagy zijn) és a befejezett melléknévi igenévből képezzük. A segédige rövidítve (h=heeft, i=is) található a listában.

Ha konkrét igét keresünk, használhatjuk a böngésző keresés funkcióját is (általában CTRL + F).

A holland rendhagyó igék listája (csak a leggyakoribb igéket tartalmazza):

bakken, bakte, h gebakken – sütni

beginnen, begon, h begonnen – kezdeni, kezdődni

begrijpen, begreep, h begrepen – érteni

bewegen. bewoog, h bewogen – mozgatni, rábírni

bezoeken, bezocht, h bezocht – látogatni

bidden, bad, h gebeden – imádkozni

bieden, bood, h geboden – kinálni

blijven, bleef, h gebleven – maradni

breken, brak, h gebroken – törni

brengen, bracht, h gebracht – hozni

buigen, boog, h gebogen – meghajolni

denken, dacht, h gedacht – gondolkodni

doen, deed, h gedaan – cselekedni; megtenni

drinken, dronk, h gedronken – inni

dwingen, dwong, h gedwongen  – kényszeríteni

eten, at, h gegeten – enni

gaan, ging, i gegaan  – menni

geven, gaf, h gegeven – adni

hangen, hing, h gehangen – lógni

hebben, had, h gehad – birtokolni

helpen, hielp, h geholpen – segíteni

heten, heette, h geheten – nevezni

kijken, keek, h gekeken – nézni

komen, kwam, i gekomen – jönni

kopen, kocht, h gekocht – venni

krijgen, kreeg, h gekregen – kapni

lachen, lachte, h gelachen – nevetni

laten, liet, h gelaten – hagyni

lezen, las, h gelezen – olvasni

liggen, lag, h gelegen – feküdni

lijden, leed, h geleden – szenvedni valamitől

lopen, liep, h gelopen – gyalogolni

nemen, nam, h genomen – fogni

rijden, reed, h gereden – vezetni (gépkocsit)

roepen, riep, h geroepen – hívni

schrijven, schreef, h geschreven – írni

slaan, sloeg, h geslagen – megverni

slapen, sliep, h geslapen – aludni

sluiten, sloot, h gesloten – zárni

snijden, sneed, h gesneden – vágni

staan, stond, h gestaan  – állni

stelen, stal, h gestolen – lopni

treffen, trof, h getroffen – eltalálni

trekken, trok, h getrokken – húzni, vonni

vallen, viel, i gevallen – esni

varen, voer, h gevaren – hajózni

vergeten, vergat, i vergeten – elfelejteni

vinden, vond, h gevonden – találni

vliegen, vloog, h gevlogen – repülni

vragen, vroeg/vraagde, h gevraagd – kérdezni, kérni

wassen, waste, h gewassen – mosni

weten, wist, h geweten – tudni

worden, werd, i geworden – keletkezni; válni valamivé

zeggen, zegde; zei, h gezegd – mondani

zenden, zond, h gezonden – küldeni

zien, zag, h gezien – látni

zijn, was,i geweest – lenni

zingen, zong, h gezongen – énekelni

zinken, zonk, h gezonken – süllyedni

zitten, zat, h gezeten – ülni

zoeken, zocht, h gezocht – keresni

zwemmen, zwom, h gezwommen – úszni

zwijgen, zweeg, h gezwegen  – hallgatni

Holland rendhagyó igék

Holland rendhagyó igék

Lásd még:

Dutch Grammar – List of strong verbs – A főnévi igenév után az egyszerű múlt idő egyes és többes számát is feltüntetik, utána jön a befejezett melléknévi igenév, majd az ige jelentése angolul. A segédigét sajnos nem tüntetik fel.

Taal thuis – rövidebb lista. A segédige itt sem szerepel.

Cactus2000 – rövidebb lista, itt már van segédige is. A főnévi igenév után az egyszerű múlt idő egyes és többes száma is megtalálható. Utána jön a befejezett melléknévi igené, és csak ezután a segédige. A kiírással ellentétben nem angolul, hanem németül szerepel az ige fordítása az utolsó oszlopban.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!