Holland rendhagyó igék

Holland rendhagyó igék

Az alábbi listában a holland rendhagyó igék alakjai a következő sorrendben követik egymást:

főnévi igenév (pl. beginnen)
egyszerű múlt idő (pl. begon) (ha problémás, többes számban is, pl. begonnen)
segédige (h vagy i)
befejezett melléknévi igenév (pl. begonnen)

Az összetett múlt időt a segédigéből (hebben vagy zijn) és a befejezett melléknévi igenévből képezzük. A segédige rövidítve (h=heeft, i=is) található a listában. A mozgást, állapotváltozást, kezdést kifejező igék segédigéje a zijn, a többi ige segédigéje a hebben. Azonban nem minden ige esetében ilyen egyértelmű, melyik segédigét kell használni, így a segédigét is feltüntetjük.

Az egyszerű múlt idő többes számánál figyelni kell a szokásos fonetikai szabályokra:

1. Az egyes számú f végződésből v lesz többes számban az -en előtt. (geef – geven)
2. Az egyes számú s végződésből z lesz többes számban az -en előtt. (las – lazen)
3. Ha nyílt szótagba kerül zárt szótagból az -en miatt a tőhangzó, akkor már nem lesz szükség a megkettőzésére. (bewoog – bewogen)
4. Ha a zárt szótag nyílttá válna, az a mássalhangzó megkettőzésével küszöbölhető ki. (begon – begonnen) Azonban ez sok esetben nincs így, így a többes szám külön rendhagyónak számít. (brak – braken) Mivel nincs egyértelmű szabály, mikor kettőződik meg a mássalhangzó többes számban, mikor nem, ezt külön fel is tüntetjük.

Az összes többi esetben egyszerűen -en végződés jelöli a többes számot. Kivétel a zijn ige (was – waren).

Ha konkrét igét keresünk, használhatjuk a böngésző keresés funkcióját is (általában CTRL + F).

A holland rendhagyó igék listája (csak a leggyakoribb igéket tartalmazza):

bakken, bakte, h gebakken – sütni

beginnen, begon (begonnen), h begonnen – kezdeni, kezdődni

begrijpen, begreep (begrepen), h begrepen – érteni

bewegen. bewoog (bewogen), h bewogen – mozgatni, rábírni

bezoeken, bezocht, h bezocht – látogatni

bidden, bad (baden), h gebeden – imádkozni

bieden, bood (boden), h geboden – kinálni

blijven, bleef (bleven), h gebleven – maradni

breken, brak (braken), h gebroken – törni

brengen, bracht, h gebracht – hozni

buigen, boog (bogen), h gebogen – meghajolni

denken, dacht, h gedacht – gondolkodni

doen, deed (deden), h gedaan – cselekedni; megtenni

drinken, dronk, h gedronken – inni

dwingen, dwong, h gedwongen  – kényszeríteni

eten, at (aten), h gegeten – enni

gaan, ging, i gegaan  – menni

geven, gaf (gaven), h gegeven – adni

hangen, hing, h gehangen – lógni

hebben, had (hadden), h gehad – birtokolni

helpen, hielp, h geholpen – segíteni

heten, heette, h geheten – nevezni

kijken, keek (keken), h gekeken – nézni

komen, kwam (kwamen), i gekomen – jönni

kopen, kocht, h gekocht – venni

krijgen, kreeg (kregen), h gekregen – kapni

lachen, lachte, h gelachen – nevetni

laten, liet, h gelaten – hagyni

lezen, las (lazen), h gelezen – olvasni

liggen, lag (lagen), h gelegen – feküdni

lijden, leed (leden), h geleden – szenvedni valamitől

lopen, liep, h gelopen – gyalogolni

nemen, nam (namen), h genomen – fogni

rijden, reed (reden), h gereden – vezetni (gépkocsit)

roepen, riep, h geroepen – hívni

schrijven, schreef (schreven), h geschreven – írni

slaan, sloeg, h geslagen – megverni

slapen, sliep, h geslapen – aludni

sluiten, sloot (sloten), h gesloten – zárni

snijden, sneed (sneden), h gesneden – vágni

staan, stond, h gestaan  – állni

stelen, stal (stalen), h gestolen – lopni

treffen, trof (troffen), h getroffen – eltalálni

trekken, trok (trokken), h getrokken – húzni, vonni

vallen, viel, i gevallen – esni

varen, voer, h gevaren – hajózni

vergeten, vergat (vergaten), i vergeten – elfelejteni

vinden, vond, h gevonden – találni

vliegen, vloog (vlogen), h gevlogen – repülni

vragen, vroeg / vraagde, h gevraagd – kérdezni, kérni

wassen, waste, h gewassen – mosni

weten, wist, h geweten – tudni

worden, werd, i geworden – keletkezni; válni valamivé

zeggen, zegde; zei, h gezegd – mondani

zenden, zond, h gezonden – küldeni

zien, zag (zagen), h gezien – látni

zijn, was (waren), i geweest – lenni

zingen, zong, h gezongen – énekelni

zinken, zonk, h gezonken – süllyedni

zitten, zat (zaten), h gezeten – ülni

zoeken, zocht, h gezocht – keresni

zwemmen, zwom (zwommen), h gezwommen – úszni

zwijgen, zweeg (zwegen), h gezwegen  – hallgatni

Holland rendhagyó igék

Holland rendhagyó igék

Lásd még:

Dutch Grammar – List of strong verbs – A főnévi igenév után az egyszerű múlt idő egyes és többes számát is feltüntetik, utána jön a befejezett melléknévi igenév, majd az ige jelentése angolul. A segédigét sajnos nem tüntetik fel.

Taal thuis – rövidebb lista. A segédige itt sem szerepel.

Cactus2000 – rövidebb lista, itt már van segédige is. A főnévi igenév után az egyszerű múlt idő egyes és többes száma is megtalálható. Utána jön a befejezett melléknévi igenév, és csak ezután a segédige. A kiírással ellentétben nem angolul, hanem németül szerepel az ige fordítása az utolsó oszlopban.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.