Holland múlt idők: az egyszerű múlt idő – onvoltooid verleden tijd

Holland múlt idők

Összesen három múlt idő létezik a kijelentő módban. A holland múlt idők közül az egyik egyszerű, a másik kettő összetett.

Az egyszerű múlt idő
Onvoltooid verleden tijd (o v t)

Úgy képezzük, hogy az ige tövéhez (a főnévi igenév -en végződésének elhagyása után) a -de vagy a -te végződést illesztjük.

-DE: zöngés mássalhangzók (b, d, g, j, l, m, n, r, v, w, z) és magánhangzók után.
-TE: zöngétlen mássalhangzók (p, t, k, f, s, c, h)  után.

Egyes szám valamennyi személyben azonosak a ragok, többes szám valamennyi személyében pedig egy -n is járul a raghoz:

ZÖNGÉTLEN MÁSSALHANGZÓK
UTÁN (het kofschip)
ZÖNGÉS MÁSSALHANGZÓK ÉS MAGÁNHANGZÓK UTÁN
ik
jij
hij, zij, het
-te
-te
-te
-de
-de
-de
wij
jullie
zij
-ten
-ten
-ten
-den
-den
-den

Példák:

werken
(dolgozni)
wandelen
(sétálni, túrázni)
ik werkte
jij werkte

hij werkte
ik wandelde
jij wandelde

hij wandelde
wij werkten
jullie werkten

zij werkten
wij wandelden
jullie wandelden

zij wandelden

Megjegyzés: Hogy melyek a zöngétlen mássalhangzók, azt megjegyezhetjük úgy, ha a het kofschip vagy a soft ketchup kifejezéseket megjegyezzük, mert ezekben a szavakban benne van az összes zöngétlen mássalhangzó, és zöngés mássalhangzók nincsenek is bennük. (De még hozzá kell venni az x-et, ami szintén zöngétlen mássalhangzó! Bár igékben nem nagyon fordul elő.) Zöngétlen mássalhangzó egyébként az, melynek kiejtésekor a hangszálak nem rezegnek, vagyis nem keletkezik zönge.
A -te ill. -de végződés tehát a ragot megelőző hangtól függ. Ez kicsit hasonló, mint a magyarban a hasonulás.

Bővebben: Mik a zöngés és zöngétlen mássalhangzók? A zöngésség jelentősége

Ha a főnévi igenévben a magánhangzó hosszú az ige tövében, akkor az a múlt időben is hosszú marad, amit zárt szótagban a magánhangzó megduplázásával kell jelölni:

wonen
(lakni)
maken
(tenni, csinálni)
ik woonde
jij woonde
hij woonde
ik maakte
jij maakte
hij maakte
wij woonden
jullie woonden
zij woonden
wij maakten
jullie maakten
zij maakten

Ha az ige töve v-re vagy z-re végződik, az f-re ill. s-re változik, ehhez jön a -de rag:

leven
(élni)
reizen
(utazni)
ik leefde
jij leefde
hij leefde
ik reisde
jij reisde
hij reisde
wij leefden
jullie leefden
zij leefden
wij reisden
jullie reisden
zij reisden

Sok ige képzi rendhagyóan az egyszerű múlt időt. Ezek alakja szintén megegyezik egyes szám minden személyében, többes számban pedig -n vagy -en végződést kapnak:

gaan
(menni)
zien
(látni)
ik ging
jij ging
hij ging
ik zag
jij zag
hij zag
wij gingen
jullie gingen
zij gingen
wij zagen
jullie zagen
zij zagen

komen
(jönni)
schrijven
(írni)
ik kwam
jij kwam
hij kwam
ik schreef
jij schreef
hij schreef
wij kwamen
jullie kwamen
zij kwamen
wij schreven
jullie schreven
zij schreven

Pl. a schrijven igénél is látható, hogy a helyesírásbeli-kiejtésbeli változásokra ügyelni kell a rendhagyó igéknél is: ha nyílt szótagba kerül a hosszú magánhangzó, nem kell duplán írni, valamint az -en végződés előtt az f vre vált.
Az s pedig z-re vált:

lezen (olvasni)

ik las
jij las
hij las

wij lazen
jullie lazen
zij lazen

A hebben és a zijn több szempontból is rendhagyó. Mint láthattuk, nem kettőződik meg a mássalhangzó többes számban akkor, ha egyes számban rövid a szótag (zag – zagen; kwam – kwamen). A hebben-nél viszont megkettőződik (had – hadden), a zijn-nél pedig az s r-ré válik többes számban:

hebben (birtokolni)
zijn (lenni)
ik had
jij had
hij had
ik was
jij was
hij was
wij hadden
jullie hadden
zij hadden
wij waren
jullie waren
zij waren

A zijn-hez hasonlóan a kunnen és zullen módbeli segédige is egyéb eltérést is mutat többes számban, a rag elé kap még egy d-t:

kunnen zullen
ik kon
jij kon
hij kon
ik zou
jij zou
hij zou
wij konden
jullie konden
zij konden
wij zouden
jullie zouden
zij zouden

Sok ige rendhagyó, ezeket meg kell tanulni. A holland múlt idők rendhagyó alakjait a szótárak tartalmazzák. Az egyszerű múlt idő az ige második szótári alakja, rögtön a főnévi igenév után áll.

Az Onvoltooid verleden tijd használata:

Olyan cselekvés, esemény kifejezésére, mely a múltban többször megtörtént. Sokszor áll olyan időhatározó a mondatban, mint pl. az elke dag (minden nap), elke avond (minden este), vaak (gyakran):

Vorig jaar zwom ik elke dag – Tavaly minden nap úsztam.

Egymást követő események elbeszélésére. Ilyenkor sokszor az en (és) kötőszóval kötjük össze a tagmondatokat:

Ik stond op en ging naar de badkamer – Felkeltem és a fürdőszobába mentem.

Olyan múltbeli cselekvés vagy esemény kifejezésére, mely nincs kapcsolatban a jelennel:

Gisteren was een mooie dag – Tegnap szép nap volt.

 

holland múlt idők

holland múlt idők

Link:

Tetszőleges holland igék ragozása minden igeidőben

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.