A francia jövő idő (Le futur)

A francia jövő idő

A francia jövő idő kifejezésére többféle szerkezet is létezik. A legáltalánosabb a Futur simple. A másik gyakori szerkezet a Futur proche, amely a közeli jövő kifejezésére való. (Pl. Je vais manger – Mindjárt eszem.) Ezt általában nem nevezik igeidőnek, hanem egy körülírásos szerkezetnek (perifrázis).

Diadalív Párizs francia jövő idő

Diadalív (Arc de Triomphe) Párizsban

Le futur simple
(A kijelentő mód jövő ideje)

A futur töve maga a főnévi igenév teljes alakja. Ehhez járulnak a következő ragok:

-ai
-as
-a

-ons
-ez
-ont

A ragokat nem nehéz megjegyezni: a T/1 és T/2 kivételével teljesen megegyeznek az avoir ige kijelentő mód jelen idejű alakjával.

Példák:

PARLER
(beszélni)
PRENDRE
(fogni, venni)
PARTIR
(elutazni)
FINIR
(befejezni)
je parlerai
tu parleras
il parlera
je prendrai
tu prendras
il prendra
je partirai
tu partiras
il partira
je finirai
tu finiras
il finira
nous parlerons
vous parlerez
ils parleront
nous prendrons
vous prendrez
ils prendront
nous partirons
vous partirez
ils partiront
nous finirons
vous finirez
ils finiront

A jövő időt onnan lehet könnyen felismerni, hogy a rag előtt mindig ott van egy r, ami a főnévi igenév végződésének része. (Pl. nous parlons – beszélünk; nous parlerons – beszélni fogunk.)

Az -er végű igéknél az r előtti e egyáltalán nem hallatszik, ha nincs mássalhangzó-torlódás (pl. j’arriverai – meg fogok érkezni). Ha sok a mássalhangzó, akkor az e kiejtése rövid ∂ (pl. je parlerai – beszélni fogok).

A -re végű igék főnévi igenevének a végén az e néma, jövő időben az írásképből is eltűnik.

Helyesírási sajátosságok:

Az -er végű igéknél, ha a főnévi igenév -er végződése előtti szótagban a magánhangzó e (kiejtve ∂), akkor ez az e nyílt lesz jövő időben. A nyíltságát vagy ékezettel (è) jelöljük, vagy a következő mássalhangzó megkettőzésével:

ACHETER
(vásárolni)
LEVER
(felemelni)
APPELER
(hívni)
JETER
(dobni)
j’achèterai
tu achèteras
il achètera
je lèverai
tu lèveras
il lèvera
j’appellerai
tu appelleras
il appellera
je jetterai
tu jetteras
il jettera
nous achèterons
vous achèterez
ils achèteront
nous lèverons
vous lèverez
ils lèveront
nous appellerons
vous appellerez
ils appelleront
nous jetterons
vous jetterez
ils jetteront

Hasonló ragozású: épeler (betűzni): j’épellerai; projeter (tervezni): je projetterai. Az -eler, -eter végű igék többnyire megkettőzik az l-t ill. t-t. Kevés ige van, mely ehelyett ékezetet kap, ilyen pl. az acheter, geler (fagyni) – je gèlerai. (Ritkább igék è-vel: celer, ciseler, démanteler, écarteler, fureter, marteler, modeler, peler)

Az -ayer végű igék jövő idejében az y i-re változhat, de ez nem kötelező:

PAYER
(fizetni)

je payerai / je paierai
tu payeras / tu paieras
il payera / il paiera

nous payerons / nous paierons
vous payerez / vous paierez
ils payeront / ils paieront

Ugyanígy: essayer (megpróbálni) – j’essayerai / j’essaierai

Az -oyer és -uyer végű igék y-ja i-re változik jövő időben:

NETTOYER
(tisztítani)
APPUYER
(támasztani)
ENNUYER
(untatni)
je nettoierai
tu nettoieras
il nettoiera
j’appuierai
tu appuieras
il appuiera
j’ennuierai
tu ennuieras
il ennuiera
nous nettoierons
vous nettoierez
ils nettoieront
nous appuierons
vous appuierez
ils appuieront
nous ennuierons
vous ennuierez
ils ennuieront

Az envoyer kivétel, lásd lent!

Rendhagyó igék:

Egyes igék jövő idejének töve nem a főnévi igenév, hanem egy rendhagyó tő, amit meg kell tanulni. Ilyen pl. az être, avoir, faire, és még sok más ige is:

ETRE
(lenni)
AVOIR
(birtokolni)
FAIRE
(csinálni)
je serai
tu seras
il sera
j’aurai
tu auras
il aura
je ferai
tu feras
il fera
nous serons
vous serez
ils seront
nous aurons
vous aurez
ils auront
nous ferons
vous ferez
ils feront

Fontosabb rendhagyó igék a francia jövő időben, E/1 alakban:

avoir – aurai (birtokolni)
être – serai (lenni)
aller – irai (menni)
venir – viendrai (jönni)

devenir – deviendrai (válni valamivé); convenir – conviendrai (megfelelni); se souvenir – je me souviendrai (emlékezni)

tenir – tiendrai (tartani)

appartenir – appartiendrai (tartozni valahova), contenir – contiendrai (tartalmazni), maintenir – maintiendrai (karbantartani), obtenir – obtiendrai (megszerezni), retenir – retiendrai (visszatartani)

savoir – saurai (tudni)
devoir – devrai (valakinek kell csinálni valamit)
vouloir – voudrai (akarni)
pouvoir – pourrai (-hat, -het, lehetősége van valamit megcsinálni)
envoyer – enverrai (küldeni)
faire – ferai (csinálni)
voir – verrai (látni)
recevoir – recevrai (megkapni)
asseoir – assoirai / assiérai (leülni)
falloir (il faut) – il faudra (kell valamit csinálni)
mourir – mourrai (meghalni)
courir – courrai (futni)
valoir – vaudrai (érni valamit)
cueillir – cueillerai ([virágot] szedni)
acquérir – acquerrai (megszerezni)

A rendhagyó igékhez egy kis segítség:

1. Amikor a főnévi igenév vége felé diftongus (kettőshangzó) van (ai vagy oi), az jövő időben eltűnik. Pl. a faire igéből eltűnik az ai (je ferai) vagy az összes -oir végű igéből oi.

2. Egyes esetekben az r megkettőződik: je courrai, je mourrai, je verrai, je pourrai

3. Olykor a tő d-vel bővül: je viendrai, je tiendrai, je voudrai, il faudra.

Az il y a szerekezet jövő ideje il y aura:

Il y a beaucoup de livres sur la table – Sok könyv van az asztalon.
Il y aura beaucoup de livres sur la table – Sok könyv lesz az asztalon.

A falloir (il faut) jövő ideje il faudra:

Il faut travailler – Dolgozni kell.
Il faudra travailler – Dolgozni kell majd.

Időjárás:

Il pleut – Esik az eső.
Il pleuvra – Esni fog az eső.

Il neige – Havazik.
Il neigera – Havazni fog. (szabályos ige!)

A francia jövő idő (Futur) használata

Jövő idejű cselekvések kifejezése:

Nous partirons demain – Holnap el fogunk utazni.

Jelenbeli valószínűség kifejezése:

Il sera deux heures – Két óra lehet.

Udvarias kérés kifejezése (futur de politesse):

Je vous prierai de ne pas fumer – Arra kérném, ne dohányozzon.
Vous ouvrirez la fênetre – Legyen szíves kinyitni az ablakot.

Olykor múlt idő kifejezésére is használják, ha a múlt eseményét közvetlenebbé, élénkebbé akarják tenni (futur historique). Ez például az újságírás nyelvében fordul elő:

Le roi mourra – Meghalt a király.

A francia jövő idő helyett a jelen időt is használhatjuk (mint a magyarban), főleg biztosnak vélt, eltervezett események kifejezésére. A mondatban általában időhatározó (pl. demain – holnap) utal a jövő időre:

Je le vois demain – Holnap látom őt.

Exercices

1. Cherchez les paires! Le futur – Keressétek meg a párját! – Francia jövő idő

2. Hogy van a megadott igéknek a megadott személyben a jövő idejű alakja?

Például: arriver → nous arriverons.

1. parler → je ____
2. arriver → il _____
3. donner → il _____
4. parler → nous _____
5. donner → tu _____
6. monter → vous _____
7. montrer → ils _____
8. jouer → ils _____
9. nager → nous _____
10. nager → elle _____
11. manger → je _____
12. manger → vous _____
13. aller → nous _____
14. venir → tu _____
15. partir → elles _____
16. voir → je _____
17. faire → il _____
18. dire → elle _____
19. acheter → nous _____
20. savoir → il _____
21. vouloir → je _____
22. voir → vous _____
23. lire → vous _____
24. prendre → tu _____

Érdekesség:

Az olasz és a spanyol jövő idő képzése is hasonló. Ott is a főnévi igenévhez járulnak a ragok, és nagyjából azok az igék rendhagyóak, melyek a franciában is. A portugál jövő idő is ilyen, de ott összesen csak négy rendhagyó ige van. A latinban a jövő idő még teljesen más volt. A vulgáris latinban jött létre a szerkezet, ahol a főnévi igenév után a „birtokolni” igét ragozták jelen időben. Ez később összeolvadt egyetlen szóvá, ez él tovább az újlatin nyelvek nagy részében (de pl. a románban máshogy képzik a jövő időt).

Ami még érdekes lehet: Az olasz-francia igeidők használata – összehasonlítás

Link:

Français facile – Le futur simple

L’OBS – Futur simple de l’indicatif

French linguistics – When to use the future tense in French – Mikor használjuk a francia jövő időt? Összehasonlítás az angollal

ThoughtCo – How to use the French future tense – Hogy használjuk a francia jövő időt? Ugyancsak az angollal hasonlítva össze

Syvum – Futur Simple – Emploi – A jövő idő használatáról

Études littéraires – Le futur de l’indicatif – A jövő idő használatáról

Forrás:

dr. Pataki Pál: Francia nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest

Eckhardt Sándor: Mai francia nyelvtan, Terra Kiadó, Budapest

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.