segédige

A török tud, -hat/het kifejezése

Hogyan használjuk az egyes igeidőkben a megengedő igeképzőt? (Pl. adhatok, adhattam.) Hasonlót fejez ki, mint az angol can vagy a német können, de a mondatban máshogy viselkedik. Hiszen a török ragozó nyelv, így nem külön szóval fejezzük ki, hanem az ige tövével egybe írjuk, ahogy a magyarban is (pl. adhatok, mehetek).

Tovább
Az oldal tetejére!
Webnyelv