Svéd nyelvleckék angolosok és németesek számára, 3-4. lecke

Svéd nyelvleckék angolosok és németesek számára

Ismétlés

A svéd nyelvleckék egymásra épülnek, ezért fontos átismételni az eddigieket! Az előző leckékben megismertük az igék jelen idejét. Ami fontos, egyes igék -a végződése jelen időben e-re vált az r előtt. Rendhagyó ige eddig csak a létige (vara = lenni) volt. Az eddigi igék és jelen idejük:

se (jag ser) – látni
gå  (jag går) – menni

ha (jag har) – birtokolni (vö. angol have, német haben)
prata (jag pratar) – beszélni
läsa (jag läser) – olvasni
heta (jag heter) – hívni valakit valahogy (vö. német heißen)

vara (jag är) – lenni

Megtudtuk azt is, hogy sajnos minden svéd főnév nemét meg kell tanulni külön-külön. Élőlényekre a han (hímnemben) és hon (nőnemben) névmásokkal utalhatunk. Élettelen dolgok semleges neműek (ett-főnevek) vagy nem semleges neműek (en-főnevek). Az eddigi főnevek nem szerint csoportosítva:

en flicka – egy lány
en dotter – lánya valakinek (vö. angol daughter, német Tochter)
en son – fia valakinek (angol son, német Sohn)
en syster – egy lánytestvér
en bror – egy fiútestvér
en bok – egy könyv
en bild – egy kép

ett hus – egy ház

Eddig csak a ház volt semleges nemű, de nem sokára jön az asztal is!

Egyéb szavak, kifejezések az előző leckékből:

här – itt
vad? – mi?, mit?
Vad är det här? – Mi ez (itt)?
nej – nem (mint az angol no, német nein, mondatrész értékű tagadószók)
inte – nem (vö. angol not, német nicht, a mondat végére kerül)
ja – igen
den, det – az, azt

Megismerkedtünk a någon és något névmásokkal, melyek kérdő mondatban a főnév elé kerülnek, némiképp az angol any névmáshoz hasonlóan viselkednek. (A någon hímnemű, nőnemű és közös nemű főnevek előtt áll, a något semleges nemű főnevek előtt.) Megismertük továbbá az ingen, inget tagadó névmásokat, melyek szintén főnevek előtt állnak, és a német kein, keine névmáshoz hasonlóak. A den, det névmásokkal élettelen dolgokra utalhatunk vissza.
Szó volt a szórendről. Kijelentő mondatban egyenes a szórend (alany + állítmány + többi mondatrész). Ha egy mondatrészt a mondat elejére teszünk, az alany az ige után kerül, mint a németben. Kérdő mondatban az ige az alany elé kerül, mint a németben, és mint létigénél az angolban.

A svéd nyelvleckék folytatódjanak most már valami újjal!

svéd nyelvleckék

InselGreta képe a Pixabay -en.

.

3. lecke

Gyakoroljuk az eddigieket, kiegészítve néhány új szóval:

men – de
och – és
eller – vagy
också – szintén, is
i – -ban, -ben
– -on, -en, -on (rajta vmin, vö angol on, német auf)
sitta (jag sitter) – ülni
komma (jag kommer) – jönni

ett bord – egy asztal
en stol – egy szék

Jag pratar men du pratar inte. Én beszélek, de te nem beszélsz.
Har du någon bror? Van fiútestvéred?
Jag har en bror och en syster. Van egy fiútestvérem és egy lánytestvérem.
Han har en bror men han har ingen syster. Van fiútestvére, de nincs lánytestvére.
Han har också en bror och en syster Neki is van egy fiútestvére és egy lánytestvére.
Vad heter hon? Hogy hívják őt (lányt)?
Hon heter Anna.
Őt Annának hívják.
Vi är i ett hus Mi egy házban vagyunk.
   
Vad läser du? Mit olvasol?
Läser du någon bok? Könyvet olvasol?
Nej, jag läser inte. Nem, nem olvasok.
Jag har ingen bok. Nincs könyvem.
Jag läser ingen bok.
Nem olvasok könyvet.
   
Har ni något hus? Van házatok?
Ja, vi har ett hus. Igen, van (egy) házunk.
Nej, vi har inget hus. Nem, nincs házunk.
   
På en bild ser jag en flicka.
Jag ser en flicka på en bild.
Egy képen látok egy lányt.
Vi har ingen stol men vi har ett bord. Nincs székünk, de van asztalunk.
Vi sitter på ett bord. Egy asztalon ülünk.
De sitter inte.
Ők nem ülnek.
Han går, hon kommer.
Ő (fiú) megy, ő (lány) jön.

Gyakoroljuk a táblázat mondatait! Takarjuk el a magyar mondatokat, és próbáljuk meg lefordítani! Utána a svéd mondatokat takarjuk el, és svédre próbáljunk fordítani!

Vigyázat! Ez meglepő lesz!

Talán feltűnt, hogy nagyon kerülgetjük a forró kását: egyik főnév előtt sincs határozott névelő. Eddig azért voltunk ilyen kíméletesek, mert a határozott névelő, mint olyan, eléggé újszerű lesz. Ugyanis nem a főnév elé, hanem annak végére kerül, és egybe is írjuk vele! Gyakorlatilag csak ez különbözteti meg a határozatlan névelőtől! Hasonlítsuk össze a következő mondatokat!

Jag läser en bok – Olvasok egy könyvet.
Jag läser boken – Olvasom a könyvet.

På en bild ser jag en flicka – Egy képen látok egy lányt.
På bilden ser jag flickan – A képen látom a lányt.

Vi är i ett hus – Egy házban vagyunk.
Vi är i huset – A házban vagyunk.

På ett bord ser vi en bok – Egy asztalon látunk egy könyvet.
På bordet ser vi boken – Az asztalon látjuk a könyvet.

Egy darabig kicsit szokatlan lesz, hogy a szó végére kerül a határozott „névelő”. Azért van idézőjelben, mert így nem is lehet névelőnek nevezni (név + elő). A hivatalos neve ennek végartikulus. En-főnevek végén -en, ett-főnevek végén -et végződés jelzi, hogy az határozott főnév.

Az eddigi főnevek határozott alakban:

en flicka – egy lány
en dotter – egy lánya
en son – egy fia
en syster – egy lánytestvér
en bror – egy fiútestvér
en bok – egy könyv
en bild – egy kép
en stol – egy szék
flickan – a lány (!)
dottern – a lánya (!)
sonen – a fia
systern – a lánytestvér (!)
brodern – a fiútestvér (!!)
boken – a könyv
bilden – a kép
stolen – a szék
ett bord – egy asztal
ett hus
– egy ház
bordet – az asztal
huset
– a ház

Van itt néhány furcsaság, tegyük rendbe!

    1. Ha a főnév magánhangzóra végződik, akkor az -en vagy -et e-je kiesik. Ezért lesz a flicka alakból flickan.
    2. Az r végű főnevek nem kapnak -en, csak -n „névelőt”, ezért lesz a syster alakja systern, a dotter pedig dottern.
    3. Miért is ne lennének rendhagyó alakok? A bror határozott „névelővel” brodern lesz!

.

Angolból vagy németből biztos mindenki ismeri a brother ill. Bruder szót a fiútestvérre. Ahogy láttuk, svédül ez rövidebb: bror. Régen azonban a svédben is hosszabb volt az alakja, és ez a kiesett szótag a határozott „névelős” alakban még megmaradt, ezért lesz brodern. Ha már itt tartunk, két másik családtagnál is hasonló a helyzet. Az angol mother, német Mutter megfelelője svédül mor (anya), itt is kiesett egy szótag a másik két nyelvhez képest. Viszont „névelőnél” visszajön az a szótag: modern (az anya). A father, Vater pedig svédül far, ami határozott „névelővel” fadern. A három kis sunyi családtag tehát:

en bror (egy fiútestvér)
en mor (egy anya)
en far (egy apa)
brodern (a fiútestvér)
modern (az anya)
fadern (az apa)

.
Összegzés: A 3. leckének ennyi elég is lesz. Megismertünk egy új igét: sitta, melynek a-ja jelen időben e-re vált: jag sitter. Megismertünk néhány kötőszót (och, men), néhány elöljárószót (på, i), néhány új főnevet (en stol, ett bord, en mor, en far). Ami a legfontosabb, megismertük a főnév végén álló határozott „névelőt”, és pár szabályt ezzel kapcsolatban, amikor az e kiesik (pl. systern, flickan), és négy családtagról megtudtuk, hogy „névelővel” hosszabb alakjuk lesz.

FELADATOK:
Hogy van svédül?
1. A házban látok egy asztalt.
2. Látsz (egy) lányt? Nem, nem látok lányt.
3. Látod a lányt? Igen, látom a lányt.
4. Látsz képet? Igen, látok egy képet.
5. Látod a képet? Nem, nem látom (azt).
6. Ő (fiú) egy könyvet olvas.
7. Ő (fiú) olvassa a könyvet.
8. Te egy széken ülsz?
9. Te a széken ülsz?
10. Jön egy apa és egy anya.
11. Jön az apa és az anya.
12. Jön a fiútestvér és a lánytestvér is.
13. Az anya lát egy képet
14. Az apa látja a képet.
15. Mi látjuk az asztalt és a széket.
16. Mit láttok ti?
17. Ők látnak egy házat.
18. Ők a házat látják.

Megoldókulcs.

4. lecke

Ez a határozott „névelő” talán mindenkit nagyon lefárasztott, még szoknunk kell, hogy a főnév végére kerül. Ezért a 4. lecke nem lesz annyira megrázó. Így ha valaki a 3. leckén teljesen kétségbe esett volna, hogy ez milyen nehéz, ne adja fel, ez most könnyű lesz!

Melléknevekről eddig nem volt szó, most megismerünk néhányat:

stor – nagy
fin – gyönyörű
vacker – gyönyörű
dyr – drága
billig – olcsó
ung – fiatal
gammal – idős, régi
lång – hosszú
kort – rövid
intressant – érdekes (Nem elírás! Egymás mellett ntr van, nincs köztük e!)
grön – zöld

Alkothatunk egyszerű mondatokat a létige (vara) felhasználásával:

Boken är billig – A könyv olcsó.
Bilden är gammal – A kép régi.
Flickan är ung – A lány fiatal.
Stolen är grön – A szék zöld.

A fenti mondatokban en-főnevek vannak. Ha ett-főnévre vonatkozik a melléknév, akkor a melléknév t végződést kap:

Huset är billigt – A ház olcsó.
Huset är gammalt – A ház régi.
Huset är vackert – A ház gyönyörű.
Bordet är grönt – Az asztal zöld.

Ha kérdő alakban vannak ilyen mondatok, természetesen a létige kerül az első helyre:

Är gatan lång? – Hosszú az utca?
Är tåget stort? – Nagy a vonat?
Är bilen dyr? – Drága az autó?
Är busset dyrt? – Drága a busz?

A kort, intressant melléknevek eleve t-re végződnek. Nem kapnak még egy t-t neutrum főneveknél sem:

Gatan är kort – Az utca rövid. (közös nem)
Bordet är kort – Az asztal rövid. (semleges nem)

A mellékneveknél tehát figyelni kell, ett-főnevekre (semleges nemű főnevekre) vonatkoznak-e, mert ha igen, -t végződést kapnak! Az angolban és a németben nincs hasonló változás az állítmányként álló mellékneveknél!
Most itt az önállóan álló melléknevekkel foglalkoztunk. (A melléknév az állítmány része ilyenkor.) A főnév előtt álló (jelzői) melléknevekről később lesz szó.
Néhány új főnevet is megismertünk ebben a leckében. A határozatlan névelős és a határozott „névelős” alakjaikat is közöljük:

en gata – egy utca
gatan – az utca

en bil – egy autó
bilen – az autó

en buss – egy busz
bussen – a busz

ett tåg – egy vonat
tåget – a vonat

Adalék a tagadáshoz: Ha a fenti mondatokat tagadni akarjuk, az inte tagadószó a melléknév elé kerül:

Boken är inte billig – A könyv nem olcsó
Tåget är inte fint – A vonat nem szép.

A elöljárószóról: Azt fejezi ki, hogy „rajta valamin”. Ezen kívül más kifejezésekben is előfordul, például „az utcán”:

på bordet – az asztalon
på stolen – a széken
på bilden – a képen
på gatan – az utcán

FELADATOK:
Hogy van svédül?
1. A könyv zöld, a ház nem zöld.

2. Az asztal nagy? Nem, az asztal nem nagy.
3. A könyv az asztalon van.
4. A könyv nem érdekes.
5. Az autó az utcán van.
6. Az autó drága. A  ház is drága.
7. Az utca hosszú és szép.


Ismétlő feladatok az 1-4. leckéhez:
Hogy van svédül?
1. A lány a széken ül.

2. Van egy autóm. (Az) szép.
3. Egy utcán megyünk.
4. A lány beszél a házban.
5. Szép a lány? Igen, ő szép.
6. Szép a ház? Nem, (az) nem szép.
7. A busz és az autó az utcán van.
8. A ház zöld, a szék nem zöld.
9. Hogy hívják a lányt? Őt Astridnek hívják.
10. Van autód? Nem, nincs autóm.
11. Van házatok? Nem, nincs házunk.
12. Nincs házunk, de van egy autónk.

Megoldókulcs a feladatokhoz.

 

Ha már jól megtanultad az eddigieket, folytathatod a tanulást az 5-6. leckével!

A svéd nyelv rejtelmeivel foglalkozó többi bejegyzés innen érhető el.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.