Svéd “gyorstalpaló” angolosok ill. németesek számára, 1-2. lecke

Svéd nyelv

ELSŐ LECKE

Kezdjük talán a svéd tanulását a személyes névmások alanyesetével:

jag (én)
du (te)

han (ő, hímnem)
hon (ő, nőnem)
den (ő, közös nem – utrum)
det (az, semleges nem – neutrum)

vi (mi)
ni (ti)
de [kiejtése: dom] (ők)

E/3-ban négy névmás is van. Személyekre a természetes nemük alapján utalunk (han vagy hon). A den közös nemű névmás, a hím- és nőnemet is magában foglalja, így nem személyekre, hanem egyéb főnevekre utalunk vele. Tehát személyekre a han és hon, egyéb (természetes nemmel nem rendelkező) főnevekre a den és det névmásokkal utalhatunk. (A főnevek neméről lejjebb lesz szó.)

Svéd nyelv Stockholm

Stockholm är Sveriges huvudstad – Stockholm Svédország fővárosa.

Az igeragozás jelen időben rendkívül egyszerű, mert az ige minden személyben egyformán -r ragot kap:

se (látni), (menni), läsa (olvasni), prata (beszélni)

jag ser (én látok), du går (te mész), han läser (ő olvas), vi pratar (mi beszélünk)

Mint látható, a főnévi igenévnek nincs külön jele. A legtöbb svéd ige főnévi igeneve -a vagy valami más magánhangzó végződésű. A jelen idő -r ragja ehhez járul. A läsa igénél ez az a végződés az r előtt e-re vált (läser), míg a prata igénél nem (pratar). Tehát vannak igék, melyek -a végződése -er lesz jelen időben, míg más -a végű igék vége -ar. Sajnos meg kell tanulni, melyik ige melyik csoportba tartozik. (Erősebb idegzetűek számára: Svéd jelen idő mindenestül.)

Rendhagyó a vara (lenni) jelen ideje, viszont minden személyben ugyanaz: jag är (én vagyok), du är (te vagy), stb. Pl.

Jag är här – Itt vagyok.
Hon är en flicka – Ő (egy) lány.

A ha (birtokolni) ige jelen ideje nem rendhagyó: jag har (nekem van), du har (neked van), pl.:

Jag har ett hus – Van egy házam.
Du har en dotter – Van egy lányod.
Han har en bild – Van egy képe.
Vi har en son – Van egy fiunk.
Ni har en syster – Van egy lánytestvéretek.
De har en bok – Van egy könyvük.

A közös nemű főnevek előtt en, a semlegesnemű főnevek előtt ett a határozatlan névelő, ami megfelel a német ein, eine, ein, az angol a, an határozatlan névelőnek. (Csak az angolban persze ez nem a főnév neméhez igazodik, hanem a kezdőhanghoz, a svédtől eltérően.) A főnevek nemét sajnos a főnévvel együtt meg kell tanulni. A fenti hus (ház) főnév tehát semleges nemű, a bild (kép), bok (könyv) közös nemű. (A svéd főnevek neméről bővebben erősebb idegzetűek itt olvashatnak.)

SZÓREND: Mint láthattuk, a svéd kijelentő mondat szórendje: alany + állítmány + többi mondatrész. A mondat elejére kitehetünk egyéb mondatrészt is, ilyenkor azonban az igének ugyancsak a második helyen kell állnia, és utána jön az alany (fordított szórend, mint a németben), pl.:

Jag är här – Här är jag.
Hon är en flicka – En flicka är hon.

Vö. német: Ich bin hier – Hier bin ich. Sie ist ein Mädchen – Ein Mädchen ist sie. Az angolban viszont az ige ilyenkor is az alany után áll, szemben a svéddel: I am here – Here I am.
Kérdésnél a ragozott igealak és az alany helyet cserél, akárcsak a németben, ill. a létigénél az angolban:

Jag är här. Är du här? (vö.: I am here. Are you here? Ich bin hier. Bist du hier?)
Du ser (Te látsz). Ser du? (Látsz?) (vö. német: Du siehst. Siehst du? Az angol ezt másképp fejezi ki.)

FELADATOK:
Hogy van svédül?
1. Van egy képem.
2. Van egy könyvük.

3. Itt vagyunk.
4. Itt vagytok? Itt vannak? Itt van Péter?
5. Péter itt van. Itt van Péter.

6. Mész? Olvasol? Beszélsz?
7. Megyek. Olvasok. Beszélek.

A fordítási feladat megoldása – nem szabad előre megnézni!


MÁSODIK LECKE

FŐNÉV, UTALÁS A FŐNÉVRE NÉVMÁSSAL: A főnevek tehát vagy közös neműek (ez személyek esetében lehet külön hím- vagy nőnem, lásd fent), vagy semleges neműek. Nem háromféle nyelvtani nem létezik tehát, mint a németben (der, die, das), hanem csak kettő. Így hát beszélünk utrum (közös nemű) és neutrum (semleges nemű) főnevekről. En-főneveknek és ett-főneveknek is nevezik őket. Az utrum főnévre a den, a neutrum főnévre a det névmással utalunk vissza, pl.:

Jag har ett hus. Det är här. – Van egy házam. Itt van.
Jag har en bild. Du ser den. – Van egy képem. Látod azt.

Személyeket jelölő utrum főnevekre nyilván a természetes nemük alapján utalunk vissza a megfelelő névmással:

Jag har en son. Han är här. – Van egy fiam. Itt van.
Jag har en syster. Hon är här. – Van egy lánytestvérem. Itt van.
Vi har en bror. Han heter Péter. – Van egy fiútestvérünk. Péternek hívják. (heta = hívni vkit vhogy)

ADALÉKOK KÉRDEZÉSHEZ: Már tisztáztuk, hogy kérdésnél fordított a szórend, pl. Heter du Péter? (Péternek hívnak?) Ha kérdőszó is van a mondatban, az a mondat elején áll, utána fordított szórend jön, pl.: Vad heter du? (Hogy hívnak?) A vad jelentése: mi, mit: Vad är det här? (Mi ez (itt)?) Vad läser du? (Mit olvasol?)
Ha a “Du har en bok” mondatot tesszük kérdő alakba, az így néz ki:

Har du någon bok? (Van könyved?)

Hasonlóan: Har du något hus? (Van házad?) Har du någon bror? (Van fiútestvéred?)
Kérdő mondatban a határozatlan en-főnevek előtt någon, a határozatlan ett-főnevek előtt något határozatlan névmást használjuk (tehát nem az en vagy ett határozatlan névelőt!). Ez nagyjából megfelel az angol any határozatlan névmásnak, amit kérdő mondatokban használunk (a some helyett), pl. Have you any book(s)?

TAGADÁS: Mondatértékű tagadásra a nej szócskát használhatjuk, ami megfelel az angol no, a német nein tagadószónak. Ha a mondaton belül az igét tagadjuk, az az inte szóval történik, ami a mondat legvégén áll (hasonlóan a német nicht-hez). Ha határozatlan főnevet tagadunk, arra az ingen (en-főnév, közös nem) és inget (ett-főnév, semleges nem) való (pl. ingen bild, inget hus), ami megfelel a német kein-nak, az angol not a vagy not any-nek.
Pl.:

– Går du? (Mész?)
Nej, jag går inte. (Nem, nem megyek.)

– Har du någon bror?
– Nej, jag har ingen bror.

Végül íme egy összefoglaló táblázat a határozatlan névelőről és az eddigi határozatlan névmásokról, melyek a főnevek elé kerülnek. Ahogy már látjuk, a svéd nyelv igen érzékeny arra, mit teszünk a főnevek elé, és hogy ilyenkor a mondat kérdő vagy tagadó-e.

en-főnevek
(közös nem)
ett-főnevek
(semleges nem)
határozatlan névelő („egy”)   en   ett
kérdő alakú névelőszerűség   någon   något
tagadó névelő („egy sem”)   ingen
  inget

Aki nem hord inget, tagadja is le!

FELADATOK:
Hogy mondjuk svédül?
1. Van házad? Van házam. Nincs házam.
2. Van házatok? Van házunk. Nincs házunk.
3. Van nekik lányuk? Van lányuk. Nincs lányuk.

4. Láttok egy könyvet? Látsz egy képet? Látnak ők egy házat?
5. Látunk egy könyvet. Látok egy képet. Látnak egy házat.
6. Mit olvasnak ők? Mit láttok ti?
7. Látunk egy könyvet. Nem látunk házat.
8. Nem látunk. Nem beszélnek.
9. Mentek ti? Nem megyünk.
10. Nincs lányom, nincs fiad, nincs neki fiútestvére, nincs nekik lánytestvérük.

11. Van lánytestvérem, Annának hívják.
12. Van fiútestvéred? Igen, van fiútestvérem, Péternek hívják.
13. Van lányotok? Igen, van lányunk, Lillinek hívják.
14. Van nekik fiuk? Van fiuk. Pálnak hívják.
15. Van fiad? Nem, nincs fiam.

A fordítási feladat megoldása – nem szabad előre megnézni!

Feleletválasztós kvíz az első két leckéhez:Svéd nyelvi teszt 1

Svéd, 1-2. lecke

Ezzel az 1. és 2. lecke végére értünk

Ha készen állsz rá, folytathatod a 3. és 4. leckével itt!

– o – o –

Link:

Onlineswedish.com – Svéd nyelvleckék, első lecke (A főnevek neméről; igeragozás jelen időben)

27 komment:

 1. szeptember 6, 2013

  Tamas Válasz

  Kedves Tamás,

  Tetszik nekem hogy ad házi feladatot is. szerintem ez jo irany hogy az angol orak fogasait, tanitasi technikait beleviszi az online tananyagba. Respect!

  Egy Másik Tamás

 2. október 14, 2013

  Benámin Válasz

  Kedves Tamás!

  Én egy ideje elhatároztam, hogy megtanulok svédül, de csak angol nyelvű könyveket találtam, és egyik sem a “lényegét”, illetve az alap bevezető dolgokkal kezte, hanem mindiegyik egyből párbeszédekkel, úgyhogy ezzel most sokat segített, van hol elkezdenem tanulni. Részemről mindenképpen van érdeklődés az esetleges folytatás iránt 🙂

  Benjámin

 3. október 19, 2013

  Bodnár Tamás Válasz

  Kedves Benjámin!
  Nem gondoltam, hogy ennyire hasznos lesz ez, csak hobbiból kezdtem el írni a svéd nyelvleckét, úgy, hogy az angollal ill. a némettel a hasonlóságokra rámutatok közben. Örülök, hogy hasznosnak találod!
  Apró probléma, hogy én nem igazán tudok svédül, de azért majd igyekszem írni újabb leckéket.

 4. november 6, 2013

  mucsi istván Válasz

  jó napot érdekel hogy létezik e olyasmi hogy svédül mondja ki a szavakat.Pl én úgy tanultam angolul hogy mutatott egy képet-asztal irta hogy table 3szor és modta hogy téjböl 3szor(bocs de ausztrálos a ki ejtés) és persze útk9zben ausztrál suliba jártam.Ez pedig tetszik ahogy pontosan a kezdőknek le van vezetvea svéd

 5. november 6, 2013

  Bodnár Tamás Válasz

  Nem gondoltam, hogy ekkora sikere lesz a svéd nyelvleckének. Tervben van, hogy ami itt le van írva svédül, az meghallgatható is legyen. Egyelőre a google translate-et tudom ajánlani, a beírt szavakat vagy szöveget fel is olvassa, ha a hangszóróra kattintunk. Úgy egész jó ez a gépies kiejtés:
  http://translate.google.hu/#sv/hu/Jag%20har%20en%20son.%20Han%20%C3%A4r%20h%C3%A4r.

 6. január 11, 2014

  pandur olivér Válasz

  Szia Tamás. Csak azt szeretném kérdzni hogy, hogyan van svédül az hogy: hol? miért? mi? ki? mikor? hogyan?

 7. január 11, 2014

  Bodnár Tamás Válasz

  hol = var
  miért = varför
  mi = vad
  ki = vem
  mikor = när
  hogyan = hur

 8. január 21, 2014

  Szofi Válasz

  Kedves Tamás!
  Én is várom a folytatást, sokkal könnyebb így mint ahogy a svéd tankönyvek kezdik..

 9. január 21, 2014

  Elisabeta Prokai Válasz

  Nagyon széepen köszönöm sokat segitettél,mert nekem a nyelvtani része egy kicsit nehéz.Én szertném a folytatást.
  Üdvözlök mindenkit.
  Liza

 10. január 21, 2014

  Agnes Jarfas Válasz

  Nagyon tetszik! A férjem tud svédül és szeretné ha én is megtanulnék. Angol tanárként nézve is ez egy tanulható, feldolgozható anyag. Várom a folytatást!

 11. február 25, 2014

  Kovács Alexandra Válasz

  Nagyon jó! 🙂 én is várom a folytatást 🙂

 12. június 30, 2014

  Csere Edina Válasz

  Szia Tamás Tetszik ez nagyon jó.Várom a folytatást.

 13. november 21, 2014

  Margit Brigitta Válasz

  Üdvözlet Tamás!, és mindenkinek,aki tanulja a svédet. Csakúgyan várom a folytatást,mint a többiek,sok sikert és kitartást mindenkinek! Köszönet e hasznos anyagért!

 14. január 5, 2015

  Besenyei Szabolcs Válasz

  Üdvözletem!! Véletlenül találtam meg ezt az oldalt és nagyon megtetszett! Sötét kis szürkeállományom is befogadta ,pedig elég nehéz eset vagyok!! Kérem szépen, hogy ha lesz folytatás mindenképp valahogyan értesülni szeretnék róla!! Kérem segítsen, ritka mód tetszik!!!

 15. január 5, 2015

  Besenyei Szabolcs Válasz

  Természetesen Köszönöm én is!!! besenyei.szabolcs@gmail.com

 16. január 5, 2015

  Fekete Brigitte Válasz

  Nagyon nagyon várom a folytatást! Rengeteget segített, már most.

 17. május 4, 2015

  Regina Válasz

  Köszönöm.Egyre közelebb jutok a célomhoz.

 18. február 24, 2016

  Füredi Éva Válasz

  Svéd tanulásra lenne SOSben szükségem. van erre lehetőség? Köszönettel

  • február 26, 2016

   Bodnár Tamás Válasz

   Sajnos én sem nagyon tudok többet svédül, mint ami ebben a két leckében van benne. Interneten próbált már svéd nyelvtanárt keresni? Esetleg nyelviskolákban? Esetleg egyetemen?

 19. május 9, 2019

  Gábor Válasz

  Érdekelne, hogy ebben a formában a további leckék hol folytatódnak, hogy érhetők el?

 20. április 26, 2020

  Andrea Válasz

  Hello,
  hát ez nagyon jó egyszerü és érthető. Nekem jobban is mint a könyvek.
  Van ennek folytatása valahol?

  • április 26, 2020

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Örülök, hogy tetszik! Direktbe nincs folytatása ennek, de itt az oldalon van még néhány bejegyzés a svéd nyelvhez, ide kattintva elérhetők. Egyelőre a számokról, a főnév neméről, névelőkről, a többes számról és a jelen időről van egy-egy részletesebb bejegyzés.

 21. február 2, 2021

  Máténé Eke Gizella Válasz

  Kedves Tamás,
  Én is véletlenl találtam az oldalt, remeknek találom, egyszerűen, egyértelműen magyaráz , jók a példamondatok. Nagy segitség az angolhoz és némethez hasonlitás is.
  Örülnék a folytatásnak.
  Üdvözlettel
  Máténé Eke Gizella

  • Kedves Gizella! Örülök, hogy tetszik az oldal! Ha nem is folytatása ennek, de van még néhány, svéd nyelvvel foglalkozó bejegyzés az oldalon. Innen elérhetők: svéd nyelv. Talán nem mindenki találja meg, aki ezt a “gyorstalpalós” bejegyzést megtalálja, így oda is belinkelem majd.

 22. április 26, 2023

  Lang Luca Válasz

  Kedves Tamás,
  Jelenleg Svèdországban èlek, elkezdtem a nyelvet tanulni es borzasztó nagy bajban voltam. Sokadik böngészésre találtam meg az oldalt ès el kell mondjam, NAGYON NAGYON KOSZONOM! Vègre tudok mire alapozni! Világos ès èrthető.Nagyon koszonom!

  • április 27, 2023

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Kedves Luca! Örülök, hogy segítségére van ez az oldal! Kár, hogy csak sokadik böngészésre találta meg. Megkérdezhetem, milyen szavakra keresett? Hátha tudunk segíteni azon, hogy akiknek szükségük van rá, könnyebben megtalálják az oldalt.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.