Sorrendben álló szavak megtanulása idegen nyelven

Sorrendben álló szavak megtanulása
idegen nyelven

Melyek ezek a szavak?

Nem tudom, létezik-e külön kategóriájuk azoknak a szavaknak, melyek egy csoportot alkotnak, és jellemzően adott sorrendben követik egymást, és ebben a sorrendben is tanulja meg őket a nyelvtanuló idegen nyelven. Ilyenek például a számok és a hét napjai. A hét napjait idegen nyelven a hétfővel kezdve tanuljuk meg, és így megyünk sorban a vasárnapig, tehát nem összevissza sorrendben tanuljuk a napokat. A számoknál ugyanez a helyzet.

Gyakorlati probléma

Ezeknek a szavaknak az elsajátítása oly módon, hogy a gyakorlatban is tudja majd őket használni a nyelvtanuló, az átlagosnál nagyobb problémát okoz. Könnyen el lehet jutni addig, hogy a hét napjait fel tudja sorolni a tanuló hétfőtől vasárnapig, de ha egyetlen nap nevét kell megnevezni, akkor az lassabban megy. Például, valaki megtanulja sorban a hét napjait angolul, viszont ha azt kérdezik tőle, hogy hogyan van a péntek, akkor gondolkodnia kell. A számokkal ugyanez a helyzet. Talán könnyen el tudja valaki mondani a számokat sorban egytől tízig angolul. Viszont ha azt kérdezik például, hogy van a nyolc, ahhoz gondolkodni kell. Ilyenkor általában a tanuló egyesével elszámol magában nyolcig.

Ragaszkodás a megszokotthoz

sorrendben álló szavak

Gerd Altmann képe a Pixabay -en.

Az ilyen jellegű szavak nyelvtanulás szempontjából külön figyelmet érdemelnek. Mivel más elnevezésről nem tudok, nevezhetjük ezeket a szavakat sorrendes szócsoportoknak. Ezek azért sajátságosak, mert az emberi agy is bizonyára máshogy tárolja ezeket a szócsoportokat, ezért nem olyan könnyű lehívni belőle egyetlen elemet. Általában a nyelvtanárnak vagy a nyelvkönyv írójának sem jut eszébe a sorrendjüktől függetlenül tanítani ezeket. Ettől még elvétve előfordul nyelvkönyvekben olyan, hogy például a harmadik leckében benne van az a szám, hogy negyven, és pont meg kell tanulni, holott a 30-at, 20-at, 10-et nem is ismeri még a nyelvtanuló. Vagy akár a hét valamelyik napjának a neve, vagy valamelyik hónapnév előjön akkor, amikor még nem is volt szó a napokról, hónapokról. Mivel az emberi agyban nagyon berögzült ezeknek a fajta szavaknak a sorrendjükhöz kötöttsége, nem is tartanák normálisnak, ha valaki összevissza sorrendben akarná a hét napjait vagy a számokat megtanítani idegen nyelven. Pedig lehet, hogy nem is lenne rossz! Az emberi agy kölcsönösen megfelelteti egymásnak a nem sorrendhez kötött szavak magyar és idegen nyelvi alakját, például az alma szóhoz hozzákapcsolja az apple szót. Viszont miért ne lehetne ugyanezt a számoknál is? Miért ne lehetne először ezt a közvetlen összeköttetést rögzíteni az agyban, hogy például a hét az seven? Valamiért nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy a számokat egyszerre és sorrendben tanuljuk meg, pedig gyakorlati szempontból lehet, hogy jobb lenne ettől a sorrendtől elszakadni. Így ha az agy egyből társítaná egymással a két szót, könnyebben fordítana le az ember talán egy tetszőleges számot, nem kéne addig elszámolni akkor sem, ha már az összes számot ismeri. Nem tudok olyan nyelvkönyvről vagy olyan tanítási módszerről, amely a sorrendes szócsoportok szavait egymástól elkülönítve, sorrendjüktől függetlenül tanítaná.
Az emberi agy eleve nehezebben birkózik meg ilyen szócsoportokkal, mint más szavakkal. Vannak nyelvek, ahol a hónapok neve teljesen máshogy van, mint ahogy megszoktuk. Ezekben a nyelvekben egyáltalán nem hasonlít a magyar, angol, német, olasz, stb. elnevezéséhez például a január. Ilyen nyelv például a lengyel, cseh, horvát, török. Lengyelül a hónapok neve így kezdődik: styczeń (január), luty (február), marzec (március), kwiecień (április). Ha például egy magyar ember egyszer csak meglátja lengyelül a 12 hónap nevét felsorolva (itt meg is nézhetjük), azt mondja, hogy ezt nagyon nehéz lehet megtanulni. Agyunkban nagyon rögzültek a hónapok nevei, és fontos, hogy melyik hónap után melyik jön. Erre teljesen más elnevezésekkel találkozunk, az agyunk ezt hirtelen felfogni se tudja. Az is lehetetlennek tűnik elsőre, hogy valaha megtanuljuk olyan gyakorlatiasan használni ezeket a szavakat lengyelül, hogy ha például azt akarjuk mondani, hogy április, vagy szeptember, gondolkodás nélkül le tudjuk fordítani lengyelre. A számok és a hét napjai még viszonylag gyakran előfordulnak a hétköznapi beszédben, a hónapok nevei már valamivel ritkábban. Ha mindez nem is tudatosul teljesen, akkor is rögtön érezzük, hogy ezt megtanulni nem lesz túl könnyű.

Nem csak a sorrendes szócsoportoknál, hanem a sorrendhez nem kötött szócsoportoknál is lehetnek problémái a nyelvtanulónak. Ha például egyszerre tanítjuk meg a színeket, azokat könnyen össze fogja keverni a tanuló. Ugyanígy a gyümölcsök és az állatok neveivel is előfordulhat ez. Lehet, nem kell feltétlenül ahhoz ragaszkodni, hogy egyetlen kategóriába tartozó szavakat egyszerre tanítsunk meg. Igaz, olyannal nem találkoztam még, hogy valaki idegen nyelven összekeverte volna a körtét és a szilvát vagy a dinnyét.

Mit tegyünk hát?

Mivel ezeket a sorrendes szócsoportokat én is mindig együtt tanítottam, nincs tapasztalatom arról, milyen lehet ezeket egymástól elkülönítve tanítani, de érdemes lenne kipróbálni. Tehát a felmerült új módszer hatékonyságát nem tudnám igazolni. Annyi biztos, hogy ezeket a szavakat érdemes külön is gyakorolni, például a számok gyakoroltatására többször is megkérdezni idegen nyelven, mennyi az idő, hányadika van, hányadikán született a tanuló. Megkérdezhetjük azt is, milyen nap van, bár a nyelvórák általában mindig ugyanazon a napon vannak, így csak egy-két napot lehet gyakorolni, de azokat legalább nagyon.
Egy horvátul tanulós Facebook csoportban előjött a hónapok nevével kapcsolatos probléma. A horvát nyelvben is teljesen eltérnek a hónapok nevei a megszokottól. Én is kifejtettem a véleményem, hogy ezeket az elnevezéseket nehéz lehet a gyakorlatban használni. Pont azt válaszolta rá valaki, mint amit itt írtam, hogy ne sorban magoljuk be az összes hónapnevet, hanem először egy-két hónapnevet tanuljunk meg, a születési hónapot például, utána pedig más apropóból más hónapneveket szépen lassan. Szerintem az agy is könnyebben fogadja be azokat a hónapneveket, amelyekhez valami személyes eseményt társítunk.

A jelenség továbbgondolása

Jobban belegondolva, nyelvtanulásnál valóban szokatlan kihívás elé lehet állítva az agy, amikor a napok, számok nevét tanuljuk. Nem a szokásos módszerrel rögzítheti agyunk ezeket a szavakat, tehát nem úgy, hogy a magyar szónak megfelelteti az idegen nyelvű szót. Ha külföldön van az ember, jól beszéli az idegen nyelvet, és a boltban fizetni kell, akkor is erősebben kell koncentrálni a pénzösszegre, amit a pénztáros mond, mint ha anyanyelven történne a fizetés. Az ember agya tehát nem párosítja a magyar számneveket az idegen nyelvű számnevekkel, vagy csak nagyon nehezen, nagyon sok gyakorlás árán. A hét napjainál is ez lehet. Ezek a fajta szócsoportok tehát valószínűleg máshogy tárolódnak mentális lexikonunkban, mint a többi szó. Arra tudok gondolni, az agyunk elképzel valami „vizualizációt” a hét napjaihoz, talán egy egyenest, aminek az elején van a hétfő, a végén pedig a vasárnap, ennek az egyenesnek a megfelelő részeihez párosítja először magyarul a napok neveit. Amikor idegen nyelv tanulására kerül sor, akkor nem a magyar és idegen nyelvű napneveket párosítja össze, hanem az idegen nyelvű napneveket is ebbe a vizualizációba próbálja beilleszteni. Ez viszont nem jár azzal, hogy a magyar és az idegen nyelvű napneveket közvetlenül megfeleltetné egymásnak. Erre a megfeleltetésre csak hosszú gyakorlás után kerül sor. Szerintem valószínűtlen, hogy valaha megtudjuk, hogy az agyunk hogyan tárolja a számok, a napok és a hónapok nevét, mivel ezt kutatni is meglehetősen szokatlan kihívás lehet. (Magáról a mentális lexikon felépítéséről is csak elméleteink vannak.) Az biztos, hogy az ember anyanyelvén számol, ha csak lehet, vagy azon a nyelven, melyen a matematikát általános iskolában tanították neki, és nagy a valószínűsége, hogy a napok és a hónapok neve is többé-kevésbé hasonlóan képeződik le az agyban. Angolul, németül, franciául, oroszul és sok más nyelven könnyű megtanulni a hónapok nevét, mert a nyelvtanuló abból indul ki, magyarul hogyan van a hónap neve, és az eltéréseket igyekszik memorizálni. Azonban a lengyellel és a hozzá hasonló nyelvekkel meggyűlik a bajunk.

o – o

A témához kapcsolódó további bejegyzés

Korábban is feltűnt már nekem, hogy a számok alapos megtanulása idegen nyelven külön figyelmet érdemel: A számok tanításának problémája. Ez a számok különleges kategóriája miatt okoz gondot.

Érdekesség: Hónapok néhány nyelven, Napok néhány nyelven.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.