Az olasz ne névmás használata

Az olasz ne névmás használata
L’uso del pronome ne

olasz ne Fontana dei Trevi Roma

L’Italia è bella, ne vengo – Itália szép, onnan jövök. Az olasz ne. Fontana dei Trevi, Roma

Az olasz ne használata eléggé sokrétű. Ez egy névmás, tehát bizonyos mondatrészek helyett áll, szavakat helyettesít, azokra visszautal. Ahogy a hangsúlytalan névmási alakok (pl. mi, ti, lo, la), a ne is a ragozott ige elé kerül (pl. ne prendo), vagy a főnévi igenév vagy határozói igenév végére, azzal egybeírva (pl. voglio prenderne; prendendone). A sokféle jelentése miatt magyarra többféleképpen fordítható. Mondatbeli funkciója szerint legtöbbször di elöljárószóval bevezetett mondatrészekre utal vissza.

.

1. Visszautalhat di elöljárószóval álló főnévi csoportra, helyettesítve azt. Magyarra sokszor nem is fordítjuk. Vagy pedig sokféle fordítása lehetséges, hiszen főleg igevonzatként fordul elő, és a magyar vonzat teljesen eltérhet az olasztól:

Hai tempo di restare qui? – No, non ne ho tempo.
Van időd itt maradni? – Nem nincs (hozzá) időm.

Hai bisogno del mio libro? – Sì, ne ho bisogno.
Szükséged van a könyvemre? – Igen, szükségem van rá.

Mi occupo del lavoro. Anche tu te ne occupi.
A munkával foglalkozom. Te is azzal foglalkozol.

Sei contento del mio lavoro? – Sì, ne sono contentissimo.
Elégedett vagy a munkámmal? – Igen, nagyon elégedett vagyok vele.

Ti rallegri di vedermi? – Sì, me ne rallegro.
Örülsz, hogy látsz engem? – Igen, örülök (neki).

2. Helyettesíthet da elöljárószóval kifejezett mondatrészeket, akár helyhatározói, akár más értelemben (igevonzatként):

Ti sei allontanato dal monte? – Sì, me ne sono allontanato.
Eltávolodtál a hegytől? – Igen, eltávolodtam onnan / tőle.

Vieni dal medico? – Sì, ne vengo.
Az orvostól jössz? – Igen, onnan jövök.

Sei rimasto impressionato dal concerto? – Sì, ne sono rimasto molto impressionato.
Nagy hatással volt rád a koncert? – Igen, nagyon nagy hatással volt rám.

Helyhatározóként onnan értelemben használható, akár da helyett áll, akár nem:

Dove sei stato? In Italia? – Sì, ne vengo.
Hol voltál? Olaszországban? – Igen, onnan jövök.

Nem használható a ne szenvedő szerkezetben a cselekvés elvégzőjére történő visszautaláshoz. Pl. nem helyettesítheti a da utáni részt ebben a mondatban: Il lavoro è stato fatto da Giuseppe.

3. A részelő ne – „abból”:

Ha a mondat tárgya határozatlan főnév, akkor a ne-vel utalhatunk rá vissza. Magyar jelentése ilyenkor abból, belőle, ez a magyar mondatból el is maradhat. Ilyenkor általában mennyiségre utaló szó is kerül a mondatba, ha más nem, akkor pl. az un po, alcuni/alcune, a magyar mondatból ez is elmaradhat:

Compri dei libri? – Sì, ne compro alcuni Veszel könyveket? – Igen, veszek (belőle) (néhányat).
Compri dei libri? – Sì, ne compro tre Veszel könyveket? – Igen, veszek (belőle) hármat.

Hai mangiato del pane? Ettél kenyeret?
Sì, ne ho mangiato un po 
– Igen, ettem (belőle) (egy kicsit).
Sì, ne ho mangiato un pezzo – Igen, ettem (belőle) egy szeletet.

Ha a mondat tárgya határozott főnév, a lo, la, li, le névmásokkal utalhatunk rá vissza:

Compri il libro? – Sì, lo compro – Megveszed a könyvet? – Igen, megveszem (azt).
Compri i libri? – Sì, li compro – Megveszed a könyveket? – Igen, megveszem (azokat).

A főnév (köznév) akkor határozatlan, ha határozatlan névelő, részelő névelő áll előtte, vagy semmilyen névelő nem áll előtte. Pl. del pane, dello zucchero, dell’acqua; un libro, dei libri, una casa, delle case, degli alberi. Ezekre a ne névmással utalhatunk vissza.
A főnév akkor határozott, ha határozott névelő, birtokos névmás vagy mutató névmás (questo vagy quello) áll előtte. Pl. il padre, mio padre, questo padre, quel padre. Ezekre a lo, la, li, le névmással utalhatunk vissza. A tulajdonnevek névelő nélkül is határozottak. Pl. Vedi Piero? – Sì, lo vedo.

Vedi le macchine sulla strada? – Sì, le vedo.
Vedi alcune macchine sulla strada? – Sì, ne vedo molte/alcune/parecchie.

Többes számú határozott főnévre is visszautalhatunk a ne névmással, de csak akkor, ha nem az összes darabjára, hanem egy részére gondolunk:

Conosci i ragazzi? – Ismered a fiúkat?
Sì, li conosco (tutti) – Igen, ismerem őket. (Mindet.)
Sì, ne conosco alcuni – Igen, ismerek (közülük) néhányat.
Sì, ne conosco uno – Igen, egyet ismerek közülük.

Ha a mondat elejére tesszük a mondat határozatlan tárgyát, akkor utána vissza kell még rá utalni a ne szóval is (ne pleonastico). Hasonló, mint amikor a határozott tárgyat emeljük ki a mondat elejére, arra a lo, la, li, le szóval kell visszautalni:

Delle mele ne prendo tre – Az almából, (abból) hármat veszek.
Le mele le prendo tutte – Az almát (azt) mind megeszem.

Ha valamilyen anyagból részmennyiséget fejezünk ki, valamilyen mértékegységgel (pl. litro – liter; metro – méter), akkor is a ne névmással utalunk az anyagnévre:

Bevo un litro d’acqua – Ne bevo un litro.
Iszom egy liter vizet – Iszom (belőle) egy literrel.

Compriamo due bottiglie di vino – Ne compriamo due bottiglie
Veszünk két üveg bort – Két üveggel veszünk (belőle).

4. Előfordul a ne bizonyos állandósult szókapcsolatokban:

andarsene – elmenni: Me ne vado – elmegyek.
volarsene – elrepülni: Me ne volo – elrepülök.
fregarsene – fütyül valamire: Me ne frego – fütyülök rá.

Non ne posso più – Nem bírom tovább.

Ami még fontos: A ne határozószókra, mellékmondatokra vagy a mondat tárgyára utal vissza. Mondatrész, így a legegyszerűbb esetben is ige van mellette. Ige nélkül nem állhat, így ige nélküli kifejezésekben nem szerepelhet. Nem helyettesítheti a birtokviszonyt kifejező di-t, csak akkor, ha ige van mellette:

Vedi la finestra della casa? – Látod a ház ablakát?
Sì, ne vedo la finestra – Igen, látom (annak) az ablakát.

la finestra della casa – a ház ablaka
ne la sua finestra – (annak) az ablaka


Forrás az olasz ne névmáshoz:

Angelo Chiuchiù, Fausto Minciarelli, Marcello Silvestrini: In italiano 2, Edizioni Guerra, Perugia, 1990. (310. oldal).

T.Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua 2006. (123. oldal)

T.Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 2, Edilingua 2008. (190. oldal)

Maria Teresia Arbia: Olasz nyelvtan röviden és érthetően (PONS), Klett Kiadó, Budapest, 2006. (32. oldal)

Linkek az olasz ne névmáshoz:

Zanichelli.it – La particella NE

Oneworlditaliano.com – Particella pronominale Ne

Learn Italian with Lucrezia – How to use NE in Italian (updated lesson) (Az angol cím ellenére olasz nyelvű videó, melyben elmagyarázzák a NE használatát.)

Hasonló névmás más nyelvekben:

A francia en névmás

A holland er névmás

 

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.