Az olasz ci névmás használata

Az olasz ci névmás használata
L’uso del pronome “ci”

Szicília, Ragusa olasz ci

Szicília, Ragusa – Ha a félszigetről ide menekülnénk az olasz ci elől, itt is utolérne!

Az olasz ci névmás használata eléggé szerteágazó. Nem csak a T/1 alakú névmás tárgyesete (minket), részes esete (nekünk) és visszaható alakja (magunkat, magunknak) lehet. Jelentheti azt is, hogy „ott”, „oda” és helyettesíthet a elöljárószóval bevezetett főnévi csoportot is. Ezen kívül bizonyos kifejezésekben is előfordul.
Mindig a ragozott ige előtt áll a mondatban (pl. ci vado), vagy pedig főnévi igenév vagy határozói igenév végére kerül, azzal egybeírva (pl. voglio andarci; andandoci).

1. Visszautalhat helyhatározóra, „ott”, „oda” értelemben. Főleg a vagy in elöljárószóval bevezetett határozókat helyettesít, de helyettesíthet pl. da, per, su-val álló mondatrészt is. Akkor is kitesszük, ha a magyarban nincs ott, csak odaérthető:

„Oda” értelemben:

Vai a Roma? – Sì, ci vado – Mész Rómába? – Igen, (oda) megyek.

Sei andato dal tuo amico? – Sì, ci sono andato – Mentél a barátodhoz? – Igen, mentem (oda/hozzá).

Vieni a teatro? – No, non ci vengo – Jössz színházba? – Nem, nem megyek (oda).

Partite per Roma? – Sì, ci partiamo – Rómába indultok? – Igen, oda indulunk.

Metti il libro sul tavolo? – Sì, ci metto il libro.
Az asztalra teszed a könyvet? – Igen, oda teszem a könyvet.

Volete volare sopra il monte? – Sì, ci vogliamo volare / vogliamo volarci.
A hegy fölé akartok repülni? – Igen, oda akarunk repülni.

„Ott” értelemben:

Siete rimasti a Trieste? – No, non ci siamo rimasti.
Triesztben maradtatok? – Nem, nem maradtunk ott.

Vivi a Firenze? – Sì, ci vivo.
Firenzében laksz? – Igen, ott lakom.

Hai passato molto tempo a Venezia? – Sì, ci ho passato due ore.
Sok időt töltöttél Velencében? – Igen, két órát töltöttem ott.

Passeggi nel parco ogni giorno? – Sì, ci passeggio spesso.
Minden nap sétálsz a parkban? – Igen, gyakran sétálok ott.

2. Visszautalhat a elöljárószóval álló főnévi csoportra akkor is, ha nem helyhatározót fejez ki. Ha az a  után főnévi igenév áll, arra is visszautalhat. Pl. pensare a, credere a, abituarsi a (hozzászokik), provare a (megpróbál), riuscire a (sikerül valakinek megcsinálni valamit), mettersi a (nekifog valaminek)

Hai provato a parlare con l’ingegnere? – Sì, ci ho provato.
Megpróbáltál beszélni a mérnökkel? – Igen, megpróbáltam.

Siete riusciti a risolvere il problema? – Sì, ci siamo riusciti.
Sikerült megoldanotok a problémát? – Igen, sikerült nekünk.

Hai già pensato a questa idea? – No, non ci ho ancora pensato.
Gondoltál már erre az ötletre? – Nem nem gondoltam még rá.

Non credi a quello che dica? – Non ci credo.
Nem hiszed el, amit mond?  – Nem hiszem.

Ti sei abituato a vivere qui? – No, non mi ci sono ancora abituato.
Hozzá vagy szokva, hogy itt élj? – Nem, nem vagyok még hozzászokva.

3. Con-nal, esetleg su-val bevezetett főnévi csoportot is helyettesíthet:

Hai parlato con il professore? – Sì, ci ho parlato
Beszéltél a tanárral? – Igen, beszéltem vele.

Scherzi con questa cosa? Non ci scherzare!
Viccelsz ezzel? Ne viccelj vele!

Puoi contare su di lui? – No, non ci posso contare.
Számíthatsz rá? – Nem, nem számíthatok rá.

4. Ci áll bizonyos kifejezésekben, az alapige jelentését megváltoztatja: esserci (van, létezik), volerci (kell), metterci (tart valameddig):

esserci:

In questa camera ci sono tre sedie – Ebben a szobában három szék van.

volerci:

Ci vuole una forchetta – Kell egy villa.
Ci vogliono tre bicchieri – Kell három pohár.

metterci:

Ci metto cinque minuti per fare questo lavoro – Öt percig tart nekem megcsinálni ezt a munkát.
Ci mettiamo due ore per arrivarci – Két óráig tart nekünk odaérni.

farcela a inf = megteszi, kibírja, véghezviszi:

Non ce la fa a vivere lontano da Firenze – Nem megy neki, hogy Fizenzétől messze éljen.

entrarci: köze van hozzá

Che c’entro io? – Mi közöm hozzá?

starci: részt vesz vmiben:

Non ci sto – Nem veszek részt benne.

5. Bizonyos igéknek nem változtatja meg a jelentését, csak kicsit hozzátesz. Ilyenkor többnyire el is hagyható (ci pleonastico, azaz bővelkedő, „túlzott” használat):

avercelo: nála van:

Hai tu il mio libro? – No, non ce l’ho io. – Nincs nálam.
Hai il passaporto? – Sì, ce l’ho.

sentirci, vederci – hall, lát, ha a hallásra és látásra mint képességre gondolunk:

Devo parlare forte perché lui ci sente poco – Hangosan kell beszélnem, mert ő nem hall jól.
Accendo la luce. Non ci vedo bene – Felkapcsolom a villanyt. Nem látok jól.

capirci:

Non ci capisco niente in questa storia – Nem értek semmit ebben a történetben.

+1. Ahogy közismert, a ci lehet a személyes névmás T/1 alakja (tárgyeset, részes eset, visszaható). Bővebben lásd: olasz személyes névmások.

olasz zászló olasz ci

A ci helyett a vi is használható névmási határozó funkcióban. Ez az írott nyelvre jellemző, és választékosabb:

Resti a Trieste? – Sì, vi resto / Sì, ci resto.
Triesztben maradsz? – Igen, ott maradok.

Nella camera vi sono due armadi / Nella camera ci sono due armadi.
A szobában két szekrény van.

Nincs különbség a ci és a vi között (mármint ebben a funkcióban), de a hangzásra figyelni kell, ne ismétlődjön ugyanaz a hang két szó elején (alliterációk elkerülése):

Ci vivo – Ott lakom.
Ci vai – Oda mész.
Vi cerco qualcosa –  Ott keresek valamit.

Felhasznált irodalom az olasz ci névmáshoz:

Angelo Chiuchiù, Fausto Minciarelli, Marcello Silvestrini: Grammatica Italiana per Stranieri. In italiano 2, corso multimediale di lingua e cività a livello elementare e avanzato, Edizioni Guerra, Perugia, 1994. (309. oldal)

Móritz György, Szabó Győző: I primi due passi. Olasz nyelvkönyv kezdőknek I/A, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. (158-161. oldal)

T.Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 2, Edilingua 2008. (189-190. oldal)

T.Marin, S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 1, Edilingua 2006. (129. oldal)

Maria Teresia Arbia: Olasz nyelvtan röviden és érthetően (PONS), Klett Kiadó, Budapest, 2006. (32. oldal)

Link az olasz ci témához:

Italian Language Blog: Tricky little words: “ci” – Angol fejtegetés az olasz ci használatáról

CiaoItaliaBlog – Meanings of Italian “ci” – Angol nyelven kitérnek a ci néhány funkciójára

Noi parliamo italiano – Gli usi di CI e NE – Tömör, de alapos összefoglaló olaszul

LearnAmo videója a Youtube-on – Olaszul elmagyarázza a metterci és a volerci használatát.

Learn Italian with Teacher Stefano videója – Super useful Italian verbs with CI: verbi pronominali (ita audio) – A ci használatának néhány speciális esetét mutatja be, olaszul.

Zanichelli – Ripassiamo la particella CI

One World Italiano – Particella pronominale CI

Hasonló névmás más nyelvekben:

A francia y névmás

A holland er névmás

2 komment:

 1. november 3, 2020

  Vadócz Zsuzsa Válasz

  Oriana Fallaci egy idézete így kezdődik:
  se non ci si oppone
  se non ci si difende
  Hogyan értelmezem ci si alakot ebben az esetben?

  • Ilyenkor egy si, mint általános alany, és egy másik si, mint visszaható névmás kerülnek egymás mellé. Azonban a si si nem hangzana jól, így helyette ci si alakot használnak.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.