A francia y névmás használata

A francia y névmás használata
L’usage de pronom y

A francia y névmás használata kissé szerteágazó. Jelentheti azt is, hogy ott, oda és helyettesíthet à elöljárószóval bevezetett főnévi csoportot is. Ezen kívül bizonyos kifejezésekben is előfordul.

Eiffel-torony - fordított francia y névmás

Az Eiffel-torony olyan, mint egy fordított francia y névmás. Nuno Lopes képe a Pixabay -en.

A francia y névmás helye a mondatban:

A ragozott ige előtt áll a mondatban. Például:

Présent: J’y vais (oda megyek).
Passé composé: J’y suis allé (oda mentem).
Imparfait: J’y allais (éppen mentem oda).
Futur: J’y irai (oda fogok menni).
Conditionnel: J’y irais (oda mennék).

Ha főnévi igenév is az ige bővítménye, akkor nem a ragozott ige előtt, hanem a főnévi igenév előtt áll. Ez módbeli segédigékkel (pouvoir, vouloir, devoir, savoir), illetve futur proche és passé récent alakoknál fordul elő:

vouloir: Je veux y aller (oda akarok menni).
pouvoir: Je peux y aller (oda mehetek).
devoir: Il doit y aller (oda kell mennie).
futur proche: Je vais y rester (ott fogok maradni).
passé récent: Je viens d’y rester (ott maradtam).

Passé composéban a segédige előtt áll, hiszen a segédigét ragozzuk, és nem főnévi igenév áll utána, hanem participe passé!
A me, te, se, le, la, nous, vous, les, lui, leur névmásokat követi az y. A tagadó ne szócskát is követi. Az en hangsúlytalan névmás állhat csak utána:

Il l’y met (azt oda teszi).
Il n’y va pas (nem megy oda).
Il y en a beaucoup (sok van belőle).

A francia y névmás használata:

1. Visszautalhat helyhatározóra, „ott”, „oda” értelemben. Többek között à vagy dans elöljárószóval bevezetett határozókat helyettesít, de helyettesíthet pl. de, pour, chez sur-rel álló mondatrészt is. Akkor is kitesszük, ha a magyarban nincs ott, csak odaérthető:

„Oda” értelemben:

Tu vais à Paris? – Oui, j’y vais.
Mész Párizsba? – Igen, (oda) megyek.

Tu es allé chez ton ami? – Oui, j’y suis allé.
Mentél a barátodhoz? – Igen, mentem (oda).

Tu viens au théâtre? – Non, je n’y vais pas.
Jössz színházba? – Nem, nem megyek (oda).

Vous partez pour Marseille? – Oui, nous y partons.
Marseille-be indultok? – Igen, oda indulunk.

Tu mets le livre sur la table? – Oui, j’y mets le livre.
Az asztalra teszed a könyvet? – Igen, oda teszem a könyvet.

Vous voulez voler sur le montagne? – Oui, nous y voulons voler.
A hegy fölé akartok repülni? – Igen, oda akarunk repülni.

„Ott” értelemben:

Vous êtes restés à Dijon? – Non, nous n’y sommes pas restés.
Dijonban maradtatok? – Nem, nem maradtunk ott.

Tu vis à Lyon? – Oui, j’y vis.
Lyonban laksz? – Igen, ott lakom.

As-tu passé beaucoup de temps à Nantes? – Oui, j’ y ai passé deux heures.
Sok időt töltöttél Nantes-ban? – Igen, két órát töltöttem ott.

Fais-tu une promenade dans le parc chaque jour? – Oui, j’ y fais une promenade souvent.
Minden nap sétálsz a parkban? – Igen, gyakran sétálok ott.

2. Visszautalhat à elöljárószóval álló főnévi csoportra akkor is, ha nem helyhatározót fejez ki. Ha az à után főnévi igenév áll, arra is visszautalhat. Például: penser à, croire à, s’habituer à (hozzászokik), réussir à (sikerül valakinek megcsinálni valamit), se mettre à (nekifog valaminek)

Vous avez réussi à résoudre le problème? – Oui, nous y avons réussi.
Sikerült megoldanotok a problémát? – Igen, sikerült nekünk.

As-tu déjà pensé à cette idée? – Non, je n’y ai pas encore pensé.
Gondoltál már erre az ötletre? – Nem nem gondoltam még rá.

Tu ne crois pas à ce qu’il dise? – Je n’y crois pas.
Nem hiszed el, amit mond? – Nem hiszem.

Tu t’es habitué à vivre ici? – Non, je ne m’y suis pas encore habitué.
Hozzá vagy szokva, hogy itt élj? – Nem, nem vagyok még hozzászokva.

3. Y áll bizonyos kifejezésekben, az alapige jelentését megváltoztatja.

y avoir – csak E/3-ban használjuk, az il névmással. Lehetséges alakjai: jelen idő: il y a; imparfait: il y avait; passé composé: il y a eu; plus-que-parfait: il y avait eu; jövő idő: il y aura; futur antérieur: il y aura eu; subjonctif: il y ait; subjonctif passé: il y ait eu (Passé simple és subjonctif imparfait alakjait nem fontos tudnunk):

Dans cette chambre il y a trois chaises – Ebben a szobában három szék van.

Il y avait trois chaises dans cette chambre quand je suis entré – Három szék volt ebben a szobában, amikor beléptem.

Ça y est! – Készen van! / Megvan!

Je n’y suis pour rien – Semmi közöm hozzá.

Je n’y peux rien – Nem tehetek róla.

Vas-y. / Allons-y! – Menj! / Menjünk!

Felhasznált irodalom a francia y névmáshoz:

Vida Enikő: Francia nyelvtan 222 pontban, Maxim Kiadó, Szeged.

dr. Pataki Pál: Francia nyelvkönyv a gimnázium II. osztálya számára. Negyedik Kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Link a francia y témához:

Learn French with Elsa – videójában bemutatja a francia y névmás használatát.

Hasonló névmás más nyelvekben:

Az olasz ci névmás

A holland er névmás

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.