Német személyes névmások 1: Alanyeset, tárgyeset, részes eset; visszaható ige, visszaható névmás

Német személyes névmások 1.

A német személyes névmások alanyesete

ich – én
du – te

er – ő, az (hímnem)
sie – ő, az (nőnem)
es – ő, az (semleges nem)

wir -mi
ihr – ti
sie – ők, azok

Sie – Ön, Önök

Ezeket a ragozott igealakok mellé mindig ki kell tenni (pl. ich fahre, du liest, wir sitzen). Állhatnak önállóan is, ige nélkül (pl. Wer kommnt? – Ich. – Ki jön? – Én).
A három nyelvtani nemnek megfelelően három névmás létezik E/3-ban (er, sie, es). Ezek a megfelelő nemű főnevek helyett állnak, és utalhatnak tárgyakra, dolgokra és személyekre is, ezért magyarra fordíthatók úgy is, hogy “ő”, és úgy is, hogy “az”, vagy a magyarban teljesen el is hagyhatók, pl. Wo ist Peter? – Er kommt hier – Hol van Péter? – Itt jön. Wo ist der Tisch? – Er ist hier – Hol van az asztal? (Az) itt van.
Többes számban mindig sie a személyes névmás, tehát többes számban nem teszünk különbséget a három nem között (szemben pl. egyes újlatin és szláv nyelvekkel).

A német személyes névmások tárgyesete

mich – engem
dich – téged

ihn – őt, azt (hímnem)
sie – őt, azt (nőnem)
es – őt, azt (semleges nem)

uns -minket
euch – titeket
sie – őket, azokat

Sie – Önt, Önöket

példák:

Ich liebe dich (Szeretlek).
Er hasst es (Ő utálja azt).
Sie besuchen uns (Meglátogatnak minket).

Mint látható, a magyarban sokszor ki sem tesszük magukat a névmásokat (pl. Ich liebe dich – (Én) szeretlek (téged)), hanem csak az ige végződésével utalunk rá. A németben viszont kötelező kitenni a névmásokat, különben nem derülne ki, kire, mire gondolunk.

A német személyes névmások részes esete

mir– nekem
dir –neked

ihm – neki (hímnem)
ihr – neki (nőnem)
ihm – neki (semleges nem)

uns – nekünk
euch – nektek
ihnen – nekik

Ihnen – Önnek, Önöknek

Például: Er gibt mir die Zeitung (Odaadja nekem az újságot). Wir schreiben ihnen (Írunk nekik).

Ezek a névmások azt fejezik ki, hogy valakinek a számára, részére pl. adnak valamit. A “nekem van valamim”, “neked van valamid”, stb. kifejezése  a németben máshogy történik, a haben igével, pl. Ich habe ein Buch = Van nekem egy könyvem.

Ha a mondatban részeshatározó és tárgy is van, a sorrendjük kötött, erről itt lehet olvasni.

A visszaható névmások tárgyesete

mich – magam(at)
dich – magad(at)
sich – magát

uns – magunkat
euch – magatokat
sich – magukat

Ezeket egyrészt a személyes névmások tárgyesete helyett használjuk, ha a cselekvés alanya és tárgy megegyezik, pl. Ich liebe mich = szeretem magamat. Du liebst dich = szereted magadat. Er liebt sich = szereti magát. Csak harmadik személyben tér el alakja a nem visszaható személyes névmás tárgyesetétől.

Másrészt visszaható igék mellett fordulnak elő ezek. A visszaható igék lényege, hogy a cselekvés végrehajtója (alany) és a cselekvés tárgya megegyezik. A magyarban az ilyen igék általában -kodik, -ködik végűek, pl. mosakodik (azaz: mossa magát), fésülködik (azaz: fésüli magát). Németül: waschen = mosni, sich waschen = mosakodni (“magát mosni”); kämmen = fésülni, sich kämmen = fésülködni (“magát fésülni”). Pl. Ich wasche mich = mosakszom, “mosom magamat”, Du kämmst dich = fésülködsz, “fésülöd magadat”.

A sich waschen (mosakodni) ige ragozása jelen időben:

ich wasche mich – mosakszom
du wäschst dich – mosakszol
er / sie / es wäscht sich – mosakszik / mosakodik

wir waschen uns – mosakszunk / mosakodunk
ihr wascht euch – mosakodtok
sie waschen sich – mosakodnak

A németben vannak olyan visszaható igék is, melyek jelentésüknél fogva nem visszahatók, de visszaható névmással együtt kell használni őket. Ilyen pl. a sich beeilen (sietni) és a sich unterhalten (beszélgetni, szórakozni), sich verlassen auf+A (megbízni valakiben).

A visszaható igék összetett igeidőiket mindig a haben segédigével képzik! (Pl. Ich habe mich gewaschen.)

Lásd még: A visszaható névmás helye a mondatban

A visszaható névmások részes esete

mir – magamnak
dir – magadnak
sich – magának

uns – magunknak
euch – magatoknak
sich – maguknak

Ezeket egyrészt akkor használjuk, ha a mondatban a részeshatározó ugyanarra a személyre vonatkozik, mint ami a mondat alanya (pl. Ich kaufe mir eine Zeitung – Veszek magamnak egy újságot).
Másrészt, ha a visszaható igék mellett tárgy is van, akkor ezeket a névmásokat kell használni a tárgyesetű visszaható névmások helyett. Így, ha a “mosakszom” (Ich wasche mich) mellett egy tárgy formájában kifejezzük azt is, hogy mimet mosom, pl. kezemet, akkor már nem a tárgyesetű (pl. mich), hanem a részes esetű (pl. mir) visszaható névmást kell használni. Így hát: Ich wasche mich + meine Hände = Ich wasche mir die Hände (Megmosom a kezem. Du kämmst dir die Haare (Megfésülöd a hajad).
Harmadrészt, léteznek olyan visszaható igék, melyek egész egyszerűen a részes esetű visszaható névmással állnak. A szótárak ezeket az igéket úgy jelölik, hogy a sich mellett egy D betűt írnak. Pl.:

sich (D) ein Beispiel nehmen (an) = példát venni valakiről
sich (D) vorstellen = elképzelni

Ich nehme mir an meinem Vater ein Beispiel = Példát veszek apámról.
Stell dir vor, was ich gestern gesehen habe! = Képzeld, mit láttam tegnap!

A sich vorstellen állhat tárgyesetű visszaható névmással is, de ilyenkor mást jelent: bemutatkozni:

Ich stelle mich vor = Bemutatkozom.

Megjegyzés: Ha tárgyesetű visszaható névmásról van szó, azt időnként A betűvel jelzik a sich mellett: sich (A) vorstellen (bemutatkozni).

Link:

Helpmelearngerman – Pronouns

2 komment:

  1. február 11, 2017

    Bogi Válasz

    Nekem nagyon tetszik ez a ‘cikk’ sokat lehet belőle tanulni. Köszönöm… már kezdem kapiskálni .

  2. március 4, 2020

    molnár gyöngyvér Válasz

    Köszönöm, a gyerekeimnek egybe tudtam megmutatni a dolgokat, hogy lássák az összefüggéseket.Szuper!

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.