A műveltetés és a lassen ige a németben

A német műveltetés

német műveltetés

A német műveltetés: Ich lasse die Waschmaschine reparieren – Megjavíttatom a mosógépet.

A német műveltetés a lassen (〈 lässt〉, ließ, hat gelassen) igével (eredeti jelentése: hagyni, engedni) történik. Ez tőhangváltós ige, és mivel töve s-re végződik, E/2-ben nem -st, csak -t ragot kap:

LASSEN

ich lasse
du lässt
er/sie/es lässt

wir lassen
ihr lasst
sie lassen

A lassen ige keretet alkot a főige főnévi igenév (Infinitiv) alakjával, így kapjuk a műveltető igealakot:

machen – csinálni
machen lassen – csináltatni

reparieren – javítani
reparieren lassen – javíttatni

Ich lasse mir einen neuen Anzug machen – Csináltatok magamnak egy új öltönyt.
Wir lassen unser Auto reparieren – Megjavíttatjuk az autónkat.
Warum lässt du deine Haare jeden Monat schneiden? – Miért vágatod le a hajad minden hónapban?

A cselekvés elvégzőjét, akivel a cselekvést elvégeztetjük, tárgyesetben tesszük a mondatba. Erre figyelni kell, mert a magyar nyelv másképp fejezi ki:

Ich lasse meinen Vater die Waschmaschine reparieren.
Az apámmal csináltatom meg a mosógépet. (Szó szerint: hagyom az apámat megcsinálni a mosógépet.)

Der Direktor lässt die Sekretärin den Brief schreiben.
Az igazgató a titkárnővel íratja meg a levelet. (Szó szerint: Az igazgató hagyja a titkárnőt megírni a levelet.)

Mint a fenti mondatokból látható, a lassen nem csak műveltetést fejezhet ki, hanem hogy valaki hagy, enged valakinek csinálni valamit. A lassen igével kifejezhetjük pl. a magyar „hadd” jelentését is, ha T/3-ban felszólító módban áll:

Lassen wir jetzt unseren Kollegen sprechen! – Hadd beszéljen most a kollégánk!

A feltételes jelen idő sem bonyolultabb. A mondat felépítése ugyanolyan, mint kijelentő mód jelen időben, csak a lassen kerül feltételes módba:

Ich ließe meinen Vater die Waschmaschine reparieren – Az apámmal csináltatnám meg a mosógépet.

A lassen egyéb
mondattani sajátosságai

Csak erős idegzetűeknek!

A lassen-t olykor a módbeli segédigékhez sorolják, mert használata hasonló. A módbeli segédigékhez hasonlóan viselkedik összetett múlt időben (Perfekt, Plusquamperfekt) is: ilyenkor nem Partizip Perfekt alakba (gelassen) kerül a másik ige mellett, hanem főnévi igenév alakban (Infinitiv) marad (bővebben lásd itt):

Megjavíttattam a mosógépet:

Perfekt: Ich habe die Waschmaschine reparieren lassen. (Nem gelassen!)
Plusquamperfekt: Ich hatte die Waschmaschine reparieren lassen. (Nem gelassen!)

A Plusquamperfekthez nagyon hasonló a feltételes múlt idő, hiszen csak Umlautot kap a hatte:

Ich hätte die Waschmaschine reparieren lassen – Megjavíttattam volna a mosógépet.

Ha a gelassen másik ige nélkül (önállóan) áll, akkor gelassen marad:

Ich habe mein Buch auf dem Tisch gelassen – A könyvemet az asztalon hagytam.

Módbeli segédige is lehet a műveltető szerkezetes mondatban:

Ich kann meine Waschmaschine reparieren lassen – Megjavíttathatom a mosógépemet.

A módbeli segédige összetett múlt időbe is kerülhet akár, így sok igealak lesz a mondatban. A szabály szerint a módbeli segédige sem Partizip Perfekt alakba kerül, hanem főnévi igenév alakban marad:

Ich habe meine Waschmaschine reparieren lassen können – Megjavíttathattam a mosógépemet.
Du hast einen neuen Anzug machen lassen wollen –  Csináltatni akartál egy új öltönyt.

Ha mindez KATI szórendben történik, a rengeteg ige egymás mellé kerül a mondat végén. A ragozott haben ige megijed a sok másik igétől, és a mondat legvégéről mögéjük bújik:

Er weiß, dass du einen neuen Anzug hast machen lassen wollen – Tudja, hogy új öltönyt akartál csináltatni.

A módbeli segédigével bővített műveltető szerkezetes mondatok szórendjére ugyanaz a szabály vonatkozik, mint szenvedő szerkezetben, lásd itt. (Pl. Die Waschmaschine hat repariert werden müssen – Meg kellett javítani a mosógépet; Wir wissen, dass die Waschmaschine hat repariert werden müssen – Tudjuk, hogy meg kellett javítani a mosógépet.)

A műveltető igének nincs szenvedő alakja!

A lassen egyéb jelentése: sich lassen. A visszaható névmás szenvedő jelentést kölcsönöz a szerkezetnek:

Der Wein meines Vaters lässt sich trinken – Apám bora itatja magát.

A visszaható névmás ilyen használata (akár a lassen ige nélkül) nem csak a németre jellemző. Bővebben lásd itt.

A német műveltetés kifejezésének egyéb módjai

A machen is kifejezhet hasonlót. Jelentése ilyenkor „késztet”:

Dieses Programm macht mich lachen – Ez a műsor megnevettet.

Az angolban is létezik hasonló műveltető szerkezet, bővebben lásd itt.

Néhány igének külön van műveltető alakja:

stehen – stellen (állni – állítani)
sitzen – setzen (ülni – ültetni)
liegen – legen (feküdni – fektetni)
hängen – hängen (függni, lógni – függeszteni, lógatni, akasztani)

pl. Wohin setzt du das Kind? – Hova ülteted a gyereket?

Az igepár műveltetést kifejező alakja szabályos (gyenge) ige (pl. stellen, stellte, hat gestellt), a másik rendhagyó (erős) (pl. stehen, stand, hat gestanden). Bővebb információ az igepárokról itt.

Egyes visszaható igék, ha nem visszahatóként használjuk őket, műveltetést fejeznek ki:

sich unterhalten (szórakozik) – unterhalten (szórakoztat)
sich beschäftigen (foglalkozk) – beschäftigen (foglalkoztat)

Diese Idee beschäftigt mich – Ez az ötlet foglalkoztat engem.

 

Link:

Deutsche Grammatik 2.0 – Das Verb lassen

Easy Deutsch – Das Verb „lassen”

Felhasznált irodalom a német műveltetés témához:

Karácsony Lajos, dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

 

28 komment:

 1. november 10, 2017

  Nagy András Válasz

  Szia Tamás!
  Meg kellene a mosógépet csináltatni!
  Meg kellett volna csináltatni a mosógépet!
  Németül?

  • november 11, 2017

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Szia, András!
   Man müsste die Waschmaschine reparieren lassen.
   Man hätte die Waschmaschine reparieren lassen müssen.

 2. december 22, 2017

  Rigó Adorján Válasz

  Sört hozat magának : er lässt Bier bringen vagy er lässt sich ein Bier bringen? Esetleg mi a jelentése külön külön ?

  Frau Kobritz lässt Fritz fotografieren.(egy nyelv könyvben az áll hogy : Kobritzné lefényképezteti Fritzet) , hogy mondom akkor azt hogy : Kobritzné megengedi Fritznek hogy fenykepezzen(szaladjon, játszon)

  Nagyon szépen köszöni egy Németországban élő magántanuló !

 3. december 22, 2017

  Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

  Er lässt Bier bringen – Sört hozat (hogy kinek, az a mondatból nem derül ki.)
  Er lässt sich ein Bier bringen – Sört hozat magának. (sich = magának)

  Frau Kobritz lässt Fritz fotografieren – Valóban mindkettőt jelentheti, tehát “fényképezteti”, és “engedi fényképezni”. A “megengedni” szóra van külön ige, ez az erlauben + Dat + zu + Inf: Frau Kobritz erlaubt Fritz, zu fotografieren. Más példa: Ich erlaube dir, hier Platz zu nehmen – Megengedem neked, hogy helyet foglalj itt.

 4. január 7, 2018

  Szabó László Válasz

  Szia Tamás!

  Das Auto müsste reparieren lassen! Igy helyes vagy Mann müsste?

  • Nem helyes a “Das Auto” kezdetű mondat, hiszen nem az autónak kellene megjavíttatni valamit. Nem az autónak, hanem a férfinek kellene az autót megjavíttatni: Der Mann müsste das Auto reparieren. Ha általános alanyra gondolunk, akkor “Man müsste …”, azaz egy “n”-nel van a “man”.

  • február 7, 2023

   Gáll Panna Válasz

   Das Auto müsste repariert werden. – szenvedő szerkezet (ha az Auto-val akarjuk a mondatot kezdeni)
   Man müsste das Auto reparieren. – általános alannyal

   • október 20, 2023

    Krisztián Válasz

    Das Auto müsste repariert werden. = Az autót meg kellene javítani. (DE: Nincs benne, hogy “javíttatni”)
    Szerintem ebből hiányzik a “lassen” műveltető ige.
    Ha
    Das Auto müsste repariert werden lassen. – Ez lenne a megoldás? Ámbár túl bonyolúlt.

    • október 20, 2023

     Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

     Így van, ez túl bonyolult, ezért ilyet nem mondanak. A szenvedő és műveltető szerkezet használata egyszerre nagyon nehézkes lenne, így ezt nekünk is kerülnünk kell.

 5. január 19, 2018

  Péter Válasz

  Szia Tamás!

  Lässt ihn zufrieden.
  Olvastam ezt a mondatot legutóbb, és nem igazán kerek számomra a jelentése. Gondolom itt nem műveltetésről van szó, de mégis a lassent használták, ezért bátorkodlak erről kérdzni téged. Köszi.

  • Szia, Péter! Nekem sem igazán világos ez a mondat, nem is tűnik helyesnek (önállóan áll a lässt, hiányzik előle az er/sie/es vagy du). Hol olvastad ezt?

 6. január 24, 2018

  Péter Válasz

  Igen, sajnos elírtam. “Lasst” volt. Amugy egy német csatornán néztem a Columbot, és ott olvastam a német felíratot közben.

  • Valami olyasmit jelenthet, hogy “Hagyjátok, hogy elégedett legyen”, nyers fordításban. “Hadd örüljön!”, “Ne vegyétek el az örömét!” Valami ilyesmi. A szövegkörnyezetben látva biztos jobban le lehet magyarra fordítani.

 7. február 3, 2018

  Szabó László Válasz

  Szia Tamás!
  Ich würde meinen vater die waschmaschine reparieren lassen= Az apámmal csináltatnám meg a mosógépet!
  Ez igy helyes?

  • Igen, helyes. Bár egyszerűbb úgy mondani, hogy Ich ließe … reparieren. Így nincs olyan sok ige a mondatban, áttekinthetőbb. (A Vater és Waschmaschine főnevek, így nagy kezdőbetűvel íródnak.)

  • Érdekes egyébként, hogy nem nagyon említik a német könyvek a műveltetés jövő idejét és feltételes módját sem. Pl. a Német nyelvtan a középiskolák számára sem említi ezeket az alakokat. A módbeli segédigékkel képzett alakokat említi csak feltételes módban (Konjunktiv II). A gyakorlatban sem fordulnak elő gyakran ezek az alakok, talán azért nem említik. Vagy eleve feltételezik, hogy ha valaki ismeri a werden-t, az a lassen igével is fogja tudni használni. A szabály alapján így mondjuk:
   Ich werde einen Anzug machen lassen – Csináltatni fogok egy öltönyt.
   Ich würde einen Anzug machen lassen – Csináltatnék egy öltönyt.
   Ich hätte einen Anzug machen lassen – Csináltattam volna egy öltönyt.

   A Konjunktiv Plusquamperfekt Würde-Form alakját és a Futur II alakjait valószínűleg soha nem használják műveltető alakban.

 8. január 7, 2019

  Ament Edit Válasz

  Kedves Tamás!
  Mindenek előtt köszönöm ezt a nagyon részletes összefoglalást.
  A felszólító mód hogyan nézz ki a műveltető igével?
  Pl. tegezés esetén Lasse bitte … +Inf.?

  • Kedves Edit! A lassen ige felszólító módja ugyanúgy van, mint a többi igéé. Bár tőhangváltós ige, felszólító módban nem kapja meg az Umlautot, ahogy a többi umlautos ige sem.
   Lass mich sprechen! – Hadd beszéljek!
   Lassen wir den Lehrer sprechen! – Hadd beszéljen a tanár!
   Lassen Sie sich einen Kaffee holen! – Hozasson magának (ön) egy kávét!
   Lasst das Auto reparieren! – Javíttassátok meg az autót!

 9. március 5, 2019

  Dávid Válasz

  Szia Tamás!
  A következő mondatot egy adásban találtam, de nem tudom értelmezni.
  Ingrid hat den Alten immer gewinnen lassen.
  Az zavar meg, hogy a mondat végén egy normál lassen van nem pedig gelassen
  Segítséged hálásan köszönöm!

  • Kedves Dávid!
   Valóban úgy kell kezelni ezt a mondatot, mintha gelassen lenne a végén. A lassen ige esetében (és még néhány más esetben) múlt időben nem a Partizip Perfekt, hanem a főnévi igenév áll a haben mellett. Ez akkor van így, ha még egy ige (jelen esetben a gewinnen) van a mondatban. Tehát: Ich habe ihn gelassen. De ha bekerül oda a gewinnen is, akkor már nem gelassen, csak lassen lesz: Ich habe ihn gewinnen lassen.
   Erről a szabályról bővebben itt lehet olvasni: Infinitiv használata Partizip Perfekt helyett múlt időben

 10. március 13, 2019

  Brigus Válasz

  Szia Tamás!

  Engem fordított szórendben érdekelne a lassen szó, illetve Modalverbbel és jövő időben, ha egyáltalán ez így használatos és érthető:

  Trotzdem werden wir das Auto machen müssen. Ergo majd mindenképp meg kell csináltatni az autót, ezt szeretném kifejezni.

  Üdv,

  Brigi

  • március 14, 2019

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Kedves Brigi! Módbeli segédigét jövő időben (a werden igével együtt egy mondatban) nem láttam még sehol. Nem említik ezt a nyelvtanok, nem csak a műveltető szerkezetben, hanem egyáltalán a módbeli segédigéknél sem, és én sem találkoztam még ilyennel. Érdemesebb ilyenkor egyszerűen jelen időt használni a jövő idő helyett. Ahogy magyarul írta, „majd mindenképp meg kell csináltatni az autót”, itt is jelen időben van a „kell”. Így is már túl sok ige van a mondatban, a müssen, a lassen, és még egy főige is (összetett múlt időben még a haben is), és igyekszik a német nyelv elkerülni az igék még brutálisabb halmozását, így a werden már kimarad a jóból.
   Fordított szórendnél ugyanaz a szabály, mint máskor is: ha valamelyik mondatrész a mondat elejére kerül, akkor utána áll a ragozott ige (itt: lassen), és utána jön az alany.

 11. február 20, 2020

  Andi Válasz

  Szia Tamás!

  A sich lassen -nel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Több helyen olvasni, hogy ez a formula a cselekvés lehetőségét fejezi ki, “valami -ható/-hető, lehet …-ni” értelemben.
  Pl: Das Auto lässt sich reparieren (= Das Auto kann repariert werden. = Man kann das Auto reparieren.)
  =Az autó javítható, meg lehet javítani.

  Akkor az általad írt példa: Der Wein meines Vaters lässt sich trinken azt is jelentheti, hogy iható / meg lehet inni azt a bort?

  Itt két ellentétes jelentésű magyarázatot kapunk a mondatra:
  1. Nagyon jó a bor, szinte itatja magát, nem is kell kínálni.
  2. Iható a bor, meg lehet inni, bár nem a legjobb lett az idén.

  Ha jó mind a két magyarázat, honnan tudom hogy melyik értelemben használjuk?

  A választ előre is nagyon köszönöm:
  Andi

 12. február 20, 2020

  Andi Válasz

  Ezt találtam még a témához: Der Wein lässt sich gut trinken = Schmeckt gut
  (Günter Kempcke: Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache) – szóval a gut szócska lehet a kulcsa a kérdésnek, hogy ízlik-e vagy csak iható-e a bor.

 13. február 20, 2020

  Andi Válasz

  Kedves Tamás!
  Igen, én is így tanultam. Csak pont a bor esetében egy sima lehetőség: “lässt sich trinken” nem jelent jót…;), mivel csak ihatót jelent. Szerintem az “itatja magát” pozitív, schmeckt gut (ízlik) értelmében a “lässt sich gut trinken” lenne.

 14. május 14, 2022

  Ági Válasz

  Szia Tamás,

  nagyon jó az oldal! Köszi!
  Ebben tudnál segíteni?

  Megvizsgáltatom magam az orvosommal.

  Üdv.: Ági

  • Kedves Ági! Szerintem neked is menne a fenti példamondatok alapján:
   Ich lasse meinen Arzt mich untersuchen.
   A fent megtalálható példamondatok alapján a szabály: lassen ige ragozott alakja + cselekvés elvégzője tárgyesetben + cselekvés tárgya szintén tárgyesetben + főige főnévi igenév alakban. Gondolom, ez az, ami nehézséget okoz.
   De máshogy is ki lehet fejezni ezt, például:
   Ich bitte meinen Arzt, mich zu untersuchen.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.