A műveltetés és a lassen ige a németben

A német műveltetés

német műveltetés

A német műveltetés: Ich lasse die Waschmaschine reparieren – Megjavíttatom a mosógépet.

A német műveltetés a lassen (〈 lässt〉, ließ, hat gelassen) igével (eredeti jelentése: hagyni, engedni) történik. Ez tőhangváltós ige, és mivel töve s-re végződik, E/2-ben nem -st, csak -t ragot kap:

LASSEN

ich lasse
du lässt
er/sie/es lässt

wir lassen
ihr lasst
sie lassen

A lassen ige keretet alkot a főige főnévi igenév (Infinitiv) alakjával, így kapjuk a műveltető igealakot:

machen – csinálni
machen lassen – csináltatni

reparieren – javítani
reparieren lassen – javíttatni

Ich lasse mir einen neuen Anzug machen – Csináltatok magamnak egy új öltönyt.
Wir lassen unser Auto reparieren – Megjavíttatjuk az autónkat.
Warum lässt du deine Haare jeden Monat schneiden? – Miért vágatod le a hajad minden hónapban?

A cselekvés elvégzőjét, akivel a cselekvést elvégeztetjük, tárgyesetben tesszük a mondatba. Erre figyelni kell, mert a magyar nyelv másképp fejezi ki:

Ich lasse meinen Vater die Waschmaschine reparieren.
Az apámmal csináltatom meg a mosógépet. (Szó szerint: hagyom az apámat megcsinálni a mosógépet.)

Der Direktor lässt die Sekretärin den Brief schreiben.
Az igazgató a titkárnővel íratja meg a levelet. (Szó szerint: Az igazgató hagyja a titkárnőt megírni a levelet.)

Mint a fenti mondatokból látható, a lassen nem csak műveltetést fejezhet ki, hanem hogy valaki hagy, enged valakinek csinálni valamit. A lassen igével kifejezhetjük pl. a magyar „hadd” jelentését is, ha T/3-ban felszólító módban áll:

Lassen wir jetzt unseren Kollegen sprechen! – Hadd beszéljen most a kollégánk!

A feltételes jelen idő sem bonyolultabb. A mondat felépítése ugyanolyan, mint kijelentő mód jelen időben, csak a lassen kerül feltételes módba:

Ich ließe meinen Vater die Waschmaschine reparieren – Az apámmal csináltatnám meg a mosógépet.

A lassen egyéb
mondattani sajátosságai

Csak erős idegzetűeknek!

A lassen-t olykor a módbeli segédigékhez sorolják, mert használata hasonló. A módbeli segédigékhez hasonlóan viselkedik összetett múlt időben (Perfekt, Plusquamperfekt) is: ilyenkor nem Partizip Perfekt alakba (gelassen) kerül a másik ige mellett, hanem főnévi igenév alakban (Infinitiv) marad (bővebben lásd itt):

Megjavíttattam a mosógépet:

Perfekt: Ich habe die Waschmaschine reparieren lassen. (Nem gelassen!)
Plusquamperfekt: Ich hatte die Waschmaschine reparieren lassen. (Nem gelassen!)

A Plusquamperfekthez nagyon hasonló a feltételes múlt idő, hiszen csak Umlautot kap a hatte:

Ich hätte die Waschmaschine reparieren lassen – Megjavíttattam volna a mosógépet.

Ha a gelassen másik ige nélkül (önállóan) áll, akkor gelassen marad:

Ich habe mein Buch auf dem Tisch gelassen – A könyvemet az asztalon hagytam.

Módbeli segédige is lehet a műveltető szerkezetes mondatban:

Ich kann meine Waschmaschine reparieren lassen – Megjavíttathatom a mosógépemet.

A módbeli segédige összetett múlt időbe is kerülhet akár, így sok igealak lesz a mondatban. A szabály szerint a módbeli segédige sem Partizip Perfekt alakba kerül, hanem főnévi igenév alakban marad:

Ich habe meine Waschmaschine reparieren lassen können – Megjavíttathattam a mosógépemet.
Du hast einen neuen Anzug machen lassen wollen –  Csináltatni akartál egy új öltönyt.

Ha mindez KATI szórendben történik, a rengeteg ige egymás mellé kerül a mondat végén. A ragozott haben ige megijed a sok másik igétől, és a mondat legvégéről mögéjük bújik:

Er weiß, dass du einen neuen Anzug hast machen lassen wollen – Tudja, hogy új öltönyt akartál csináltatni.

A módbeli segédigével bővített műveltető szerkezetes mondatok szórendjére ugyanaz a szabály vonatkozik, mint szenvedő szerkezetben, lásd itt. (Pl. Die Waschmaschine hat repariert werden müssen – Meg kellett javítani a mosógépet; Wir wissen, dass die Waschmaschine hat repariert werden müssen – Tudjuk, hogy meg kellett javítani a mosógépet.)

A műveltető igének nincs szenvedő alakja!

A lassen egyéb jelentése: sich lassen. A visszaható névmás szenvedő jelentést kölcsönöz a szerkezetnek:

Der Wein meines Vaters lässt sich trinken – Apám bora itatja magát.

A visszaható névmás ilyen használata (akár a lassen ige nélkül) nem csak a németre jellemző. Bővebben lásd itt.

A német műveltetés kifejezésének egyéb módjai

A machen is kifejezhet hasonlót. Jelentése ilyenkor „késztet”:

Dieses Programm macht mich lachen – Ez a műsor megnevettet.

Az angolban is létezik hasonló műveltető szerkezet, bővebben lásd itt.

Néhány igének külön van műveltető alakja:

stehen – stellen (állni – állítani)
sitzen – setzen (ülni – ültetni)
liegen – legen (feküdni – fektetni)
hängen – hängen (függni, lógni – függeszteni, lógatni, akasztani)

pl. Wohin setzt du das Kind? – Hova ülteted a gyereket?

Az igepár műveltetést kifejező alakja szabályos (gyenge) ige (pl. stellen, stellte, hat gestellt), a másik rendhagyó (erős) (pl. stehen, stand, hat gestanden). Bővebb információ az igepárokról itt.

Egyes visszaható igék, ha nem visszahatóként használjuk őket, műveltetést fejeznek ki:

sich unterhalten (szórakozik) – unterhalten (szórakoztat)
sich beschäftigen (foglalkozk) – beschäftigen (foglalkoztat)

Diese Idee beschäftigt mich – Ez az ötlet foglalkoztat engem.

 

Link:

Deutsche Grammatik 2.0 – Das Verb lassen

Easy Deutsch – Das Verb „lassen”

Felhasznált irodalom a német műveltetés témához:

Karácsony Lajos, dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

 

23 komment:

 1. Szia Tamás!
  Meg kellene a mosógépet csináltatni!
  Meg kellett volna csináltatni a mosógépet!
  Németül?

 2. Sört hozat magának : er lässt Bier bringen vagy er lässt sich ein Bier bringen? Esetleg mi a jelentése külön külön ?

  Frau Kobritz lässt Fritz fotografieren.(egy nyelv könyvben az áll hogy : Kobritzné lefényképezteti Fritzet) , hogy mondom akkor azt hogy : Kobritzné megengedi Fritznek hogy fenykepezzen(szaladjon, játszon)

  Nagyon szépen köszöni egy Németországban élő magántanuló !

 3. Er lässt Bier bringen – Sört hozat (hogy kinek, az a mondatból nem derül ki.)
  Er lässt sich ein Bier bringen – Sört hozat magának. (sich = magának)

  Frau Kobritz lässt Fritz fotografieren – Valóban mindkettőt jelentheti, tehát “fényképezteti”, és “engedi fényképezni”. A “megengedni” szóra van külön ige, ez az erlauben + Dat + zu + Inf: Frau Kobritz erlaubt Fritz, zu fotografieren. Más példa: Ich erlaube dir, hier Platz zu nehmen – Megengedem neked, hogy helyet foglalj itt.

 4. Szia Tamás!

  Das Auto müsste reparieren lassen! Igy helyes vagy Mann müsste?

  • Nem helyes a “Das Auto” kezdetű mondat, hiszen nem az autónak kellene megjavíttatni valamit. Nem az autónak, hanem a férfinek kellene az autót megjavíttatni: Der Mann müsste das Auto reparieren. Ha általános alanyra gondolunk, akkor “Man müsste …”, azaz egy “n”-nel van a “man”.

 5. Szia Tamás!

  Lässt ihn zufrieden.
  Olvastam ezt a mondatot legutóbb, és nem igazán kerek számomra a jelentése. Gondolom itt nem műveltetésről van szó, de mégis a lassent használták, ezért bátorkodlak erről kérdzni téged. Köszi.

 6. Igen, sajnos elírtam. “Lasst” volt. Amugy egy német csatornán néztem a Columbot, és ott olvastam a német felíratot közben.

  • Valami olyasmit jelenthet, hogy “Hagyjátok, hogy elégedett legyen”, nyers fordításban. “Hadd örüljön!”, “Ne vegyétek el az örömét!” Valami ilyesmi. A szövegkörnyezetben látva biztos jobban le lehet magyarra fordítani.

 7. Szia Tamás!
  Ich würde meinen vater die waschmaschine reparieren lassen= Az apámmal csináltatnám meg a mosógépet!
  Ez igy helyes?

  • Igen, helyes. Bár egyszerűbb úgy mondani, hogy Ich ließe … reparieren. Így nincs olyan sok ige a mondatban, áttekinthetőbb. (A Vater és Waschmaschine főnevek, így nagy kezdőbetűvel íródnak.)

  • Érdekes egyébként, hogy nem nagyon említik a német könyvek a műveltetés jövő idejét és feltételes módját sem. Pl. a Német nyelvtan a középiskolák számára sem említi ezeket az alakokat. A módbeli segédigékkel képzett alakokat említi csak feltételes módban (Konjunktiv II). A gyakorlatban sem fordulnak elő gyakran ezek az alakok, talán azért nem említik. Vagy eleve feltételezik, hogy ha valaki ismeri a werden-t, az a lassen igével is fogja tudni használni. A szabály alapján így mondjuk:
   Ich werde einen Anzug machen lassen – Csináltatni fogok egy öltönyt.
   Ich würde einen Anzug machen lassen – Csináltatnék egy öltönyt.
   Ich hätte einen Anzug machen lassen – Csináltattam volna egy öltönyt.

   A Konjunktiv Plusquamperfekt Würde-Form alakját és a Futur II alakjait valószínűleg soha nem használják műveltető alakban.

 8. Kedves Tamás!
  Mindenek előtt köszönöm ezt a nagyon részletes összefoglalást.
  A felszólító mód hogyan nézz ki a műveltető igével?
  Pl. tegezés esetén Lasse bitte … +Inf.?

  • Kedves Edit! A lassen ige felszólító módja ugyanúgy van, mint a többi igéé. Bár tőhangváltós ige, felszólító módban nem kapja meg az Umlautot, ahogy a többi umlautos ige sem.
   Lass mich sprechen! – Hadd beszéljek!
   Lassen wir den Lehrer sprechen! – Hadd beszéljen a tanár!
   Lassen Sie sich einen Kaffee holen! – Hozasson magának (ön) egy kávét!
   Lasst das Auto reparieren! – Javíttassátok meg az autót!

 9. Szia Tamás!
  A következő mondatot egy adásban találtam, de nem tudom értelmezni.
  Ingrid hat den Alten immer gewinnen lassen.
  Az zavar meg, hogy a mondat végén egy normál lassen van nem pedig gelassen
  Segítséged hálásan köszönöm!

  • Kedves Dávid!
   Valóban úgy kell kezelni ezt a mondatot, mintha gelassen lenne a végén. A lassen ige esetében (és még néhány más esetben) múlt időben nem a Partizip Perfekt, hanem a főnévi igenév áll a haben mellett. Ez akkor van így, ha még egy ige (jelen esetben a gewinnen) van a mondatban. Tehát: Ich habe ihn gelassen. De ha bekerül oda a gewinnen is, akkor már nem gelassen, csak lassen lesz: Ich habe ihn gewinnen lassen.
   Erről a szabályról bővebben itt lehet olvasni: Infinitiv használata Partizip Perfekt helyett múlt időben

 10. Szia Tamás!

  Engem fordított szórendben érdekelne a lassen szó, illetve Modalverbbel és jövő időben, ha egyáltalán ez így használatos és érthető:

  Trotzdem werden wir das Auto machen müssen. Ergo majd mindenképp meg kell csináltatni az autót, ezt szeretném kifejezni.

  Üdv,

  Brigi

  • Kedves Brigi! Módbeli segédigét jövő időben (a werden igével együtt egy mondatban) nem láttam még sehol. Nem említik ezt a nyelvtanok, nem csak a műveltető szerkezetben, hanem egyáltalán a módbeli segédigéknél sem, és én sem találkoztam még ilyennel. Érdemesebb ilyenkor egyszerűen jelen időt használni a jövő idő helyett. Ahogy magyarul írta, „majd mindenképp meg kell csináltatni az autót”, itt is jelen időben van a „kell”. Így is már túl sok ige van a mondatban, a müssen, a lassen, és még egy főige is (összetett múlt időben még a haben is), és igyekszik a német nyelv elkerülni az igék még brutálisabb halmozását, így a werden már kimarad a jóból.
   Fordított szórendnél ugyanaz a szabály, mint máskor is: ha valamelyik mondatrész a mondat elejére kerül, akkor utána áll a ragozott ige (itt: lassen), és utána jön az alany.

 11. Szia Tamás!

  A sich lassen -nel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Több helyen olvasni, hogy ez a formula a cselekvés lehetőségét fejezi ki, “valami -ható/-hető, lehet …-ni” értelemben.
  Pl: Das Auto lässt sich reparieren (= Das Auto kann repariert werden. = Man kann das Auto reparieren.)
  =Az autó javítható, meg lehet javítani.

  Akkor az általad írt példa: Der Wein meines Vaters lässt sich trinken azt is jelentheti, hogy iható / meg lehet inni azt a bort?

  Itt két ellentétes jelentésű magyarázatot kapunk a mondatra:
  1. Nagyon jó a bor, szinte itatja magát, nem is kell kínálni.
  2. Iható a bor, meg lehet inni, bár nem a legjobb lett az idén.

  Ha jó mind a két magyarázat, honnan tudom hogy melyik értelemben használjuk?

  A választ előre is nagyon köszönöm:
  Andi

 12. Ezt találtam még a témához: Der Wein lässt sich gut trinken = Schmeckt gut
  (Günter Kempcke: Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache) – szóval a gut szócska lehet a kulcsa a kérdésnek, hogy ízlik-e vagy csak iható-e a bor.

 13. Kedves Tamás!
  Igen, én is így tanultam. Csak pont a bor esetében egy sima lehetőség: “lässt sich trinken” nem jelent jót…;), mivel csak ihatót jelent. Szerintem az “itatja magát” pozitív, schmeckt gut (ízlik) értelmében a “lässt sich gut trinken” lenne.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!