Szenvedő értelmű visszaható névmás a németben és az olaszban

Szenvedő értelmű visszaható névmás a németben és az olaszban

Az olaszban igen gyakran, a németben talán ritkábban használják a visszaható névmást (olasz: si, német: sich) cselekvő igealak mellett, szenvedő jelentés kifejezésére. Az ilyen jelentésű olasz si-t általános alanynak is nevezik (bővebben: Általános alany az olaszban.)

1. cselekvő alakban: Ich öffne die Tür – Apro la porta – Kinyitom az ajtót.
2. visszaható névmással: Die Tür öffnet sich – La porta si apre – Kinyílik az ajtó.
3. valódi szenvedő szerkezettel: Die Tür wird geöffnet – La porta è aperta – Kinyílik az ajtó/Kinyitják az ajtót.

1. Ich verkaufe das Buch – Vendo il libro – Eladom a könyvet.
2. Das Buch verkauft sich gut – Il libro si vende bene – A könyv kelendő.
3. Das Buch wird verkauft – Il libro è venduto – Eladják a könyvet.

1. Ich lese den Roman gern – Leggo il romanzo volentieri – Szívesen olvasom a regényt.
2. Der Roman liest sich gern – Il romanzo si legge volentieri – Szívesen olvassák a regényt.
3. Der Roman wird gern gelesen – Il romanzo è letto volentieri – Szívesen olvassák a regényt.

Ezek a visszaható névmásos szerkezetek természetesen helyettesíthetők a német man, az olasz uno általános alannyal is (az uno használata inkább dialektusra jellemző). Ennek jelentése azonban inkább 3., mintsem a 2. példamondatokhoz áll közelebb. (Man öffnet die Tür. Uno apre la porta.)

A franciában is létezik visszaható névmással (se) szenvedő jelentésű szerkezet:

Ce vin se boit froid.
Questo vino si beve freddo.

A németben szenvedő értelmű visszaható névmás mellett a lassen ige is előfordul, ami kicsit a jelentést is módosítja:

Dieser Wein lässt sich trinken.

Az angolban ennek a szerkezetnek nincs hasonló megfelelője, mivel a visszaható névmás (pl. itself) eleve sokkal ritkábban használatos.

—————–

Felhasznált irodalom:

Karácsony Lajos, dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.