Humor – Magyar mondatok idegen nyelvek szavaiból

Magyar mondatok idegen nyelvek szavaiból

Magyar mondatok London

Magyar mondatok Londonban

Biztos sok angolosnak feltűnt már, hogy akadnak angol szavak, melyek magyarul is értelmesek. Egy tanulómnak egyszer azt a feladatot adtam, hogy írjon mondatokat az „… is … is” ill. „mind … mind …” kifejezésekkel (angolul: both … and … ). Nem értette a feladatot. Azt hitte, az „is” és a „mind” angol szavak. És igaza volt, valóban angolul és magyarul is értelmes szavak ezek, csak teljesen mást jelentenek. Magyar mondatok írása értelmetlen lett volna, így ez a feladat füstbe ment.

Egyszer csak jött az ötletem, hogy magyar mondatokat alkossak, melyekben angolul is értelmes szavak vannak. Íme az eredmény, bár ezeket a mondatokat magyarul elég ritkán mondják ki:

Mind eleven, most is eleven.
A hat is hat, a must is must.
Most is van must.
Most is eleven a tag.
Bent rend van.
Lent a tag.
Arc, fog, comb – most is.
A hold pang.
A linked lever.
Ember hint, rabbit hint, bent is, lent is.
A bank extra horror, a civil gorilla minimum terror.
Fuss! A nap, hold being!
Less, ember! Alibi is van. Fuss!
Befog a coca.
Link ember! Vassal moss, vassal hints!
Ember mint vet (úgy arat).

a = egy (határozatlan névelő); alibi = alibi; arc = (kör)ív; bank = bank; befog = ködösít; being = a to be ige ing-es alakja; bent = a bend (hajlítani) múlt ideje; civil = civil; coca = kokacserje; comb = fésű; eleven = tizenegy; ember = parázs; extra = külön; fog = köd; fuss = zsivaj; gorilla = gorilla; hat = kalap; hint = célzás; hints = célzások; hold = tartani; horror = rémület; is = van; lent = a lend (kölcsön venni) múlt ideje; less = kevesebb, kisebb; lever = emelő; link = összekapcsol; linked = a link 2. és 3. alakja; mind = értelem; minimum = legalább; moss = moha; must = kell; nap = szendergés; pang = gyötrelem; rabbit = nyúl; rend = szaggat; tag = cetli; terror = terror; van = teherautó; vassal = hűbéres; vet = állatorvos, veterán

Gondolkodtam, lehetne-e olyan mondatot alkotni, mely angolul és magyarul is ugyanúgy van leírva. Ez azonban esélytelen. Kevés olyan szó van, melyeket magyarul és angolul is ugyanúgy írunk és ugyanazt is jelentik. Néhány kifejezés, mely ugyanúgy van angolul és magyarul is:

extra tea, extra rum, civil bank, minimum profit, maximum profit

Trükkel alkotható olyan mondat, ahol az angol és magyar mondatban is ott van az „is” szó, de a többi szót képtelenség összehozni:

Anything is better than nothing – Bármi is jobb, mint semmi.

Az angolon kívül más nyelv szavaiból nemigen alkothatók magyar mondatok ekkora mennyiségben. Még a spanyol azért felveheti a versenyt az angollal ebből a szempontból.

Spanyol szavakból is bőven alkothatók magyar mondatok:

Se te, se más.
A ronda duda más.
Duda van, dió van.
Porra villa? Bajos…
Nos, baja van, ha más falaz.
Esperes, a ronda pasas él erre. Amarra más él.
Mi más van amarra?
Este van, este van …
Van baja este.
Más esperes hada verte le.
Cifra pata, ronda pata.
Borra leves, tejen alma, dió: Pista falta, tele a has.
Mire tele a has, bajos a pasas.
Este les a pasas.

a = -ba, -be, -nak, -nek (elöljárószó, többféle jelentése lehet); alma = lélek; amarra = megkötöz (amarrar ige alakja); baja = alacsony (nőnemű alak); bajos = alacsonyak (hímnem, többes szám); borra = kiradíroz, töröl (borrar ige); cifra = számjegy; dió = a dar (adni) ige egyik múlt idejű alakja (régies, ma már ékezet nélkül van); duda = kétség; él = ő (himnem); erre = r betű; esperes = az esperar (remélni) ige kötőmód jelen idejének E/2 alakja; este = ez (mutató névmás); falaz = csalfa; falta= hiány; ha = az haber segédige E/3 alakja; has = az haber segédige E/2 alakja; hada = tündér; leves = enyhék (leve többes száma); más = több; le = neki; les = nekik; mi = az én …-m (birtokos névelő); mire = a mirar (nézni) ige egy kötőmódú alakja; nos = nekünk, minket; pasas = a pasar (átmenni) ige alakja; pata = állat lába; pista = pálya, nyom; porra = dorong; ronda = kör; se = magát, magának; te = téged, neked; tejen = kötnek, szőnek (tejer ige alakja); tele = tévé; van = mennek (az ir ige alakja); verte = ver + te = látni téged; villa = falu

Pár német mondat, mely magyarul is értelmes valamennyire:

Ketten lesen.
Mit Untat?
Hat Tag innen Untat
Hat Tag Betont Fest.
Hat Tag mit von?
Hat Griff Fest Kinn.
Hat Stadion, hat Park, hat Hotel – Rekord! Untat?
Ebbe essen, innen essen.
Hat fing dörren (sic!).

betont = hangsúlyoz (betonen); dörren = aszalni; Ebbe = apály; essen = enni; Fest = ünnep; fing = fogott (fangen); Griff = fogás; hat = neki van (haben); Ketten = láncok; Kinn = áll; innen = bent; lesen = olvasni; mit = -val, -vel; Tag = nap; Untat = rossz tett

Francia:

Centre font.
Le? Ne!!!

Mari lent fut.
Mari Petit ne vitesse.
Nos, partira van porc.
Mari partit rendez.

centre = központ, centrum; font = a faire (csinálni) ige T/3 alakja; fut = a létige egyik múlt idejű alakja; lent = lassú; mari = férj; ne = tagadószó; nos = a mi …-nk (a notre birtokos névmás többes száma); partira = el fog utazni (a partir ige jövő ideje); partit = elutazott (a partir ige egyik múlt idejű alakja); petit = kicsi; porc = sertés; rendez = a rendre (visszaadni, tenni valamilyenné) ige T/2 alakja; vitesse = sebesség; van = rázókosár

Holland:

[A] kan is ken, de karig ken.
Bent is van kan.
Bent heten [vannak].

bent = vagy (a zijn ige alakja); de = a, az (névelő); heten = hívni valakit valahogy; is = van (a zijn ige alakja); kan = tud, képes valamire, -hat, -het (a kunnen módbeli segédige alakja); karig = fukar; ken = ismer (a kennen ige alakja); van = -nak a, -nek a (elöljárószó)

Ha valaki még szeretne ilyen mondatokat alkotni, a Wikipédiában egész jó gyűjtemény van idegen nyelvű szavakból, melyek magyarul is értelmesek.

Többé-kevésbé kapcsolódó téma az Azonos mondatok több nyelvben. Itt olyan mondatokat kerestünk, melyek több nyelven is ugyanúgy vannak leírva és ugyanazt is jelentik. Sajnos magyar mondatok nem nagyon akadtak.

Természetesen olyan szavak is léteznek, melyek ugyanúgy íródnak magyarul és valamilyen másik nyelven is, és ugyanazt is jelentik. Vagy, ha nem is teljesen ugyanúgy íródnak, de nagyon hasonlítanak: Egyforma és hasonló szavak a magyarban és más nyelvekben.

Vállalkozó kedvűek olyan mondatokat is kitalálhatnak, melyek két különböző idegen nyelven is értelmesek, de mást jelentenek.

3 komment:

 1. január 20, 2018

  Géza Válasz

  Érdekes…. mintha a nyelvek alapja sokszor a magyar lenne… elgondolkodtató azért.

  • Ezek csak véletlen egybeesések. Ha visszavezetjük az adott szó eredetét a magyarban és a másik nyelvben, teljesen mást kapunk. A magyar nyelv eléggé sokoldalú, hogy sok másik nyelvet lehet vele “utánozni”.

 2. január 20, 2018

  Géza Válasz

  Azért az egyik legnehezebb nyelv.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.