A kötőmód imperfetto – Il congiuntivo imperfetto

A kötőmód imperfetto – Congiuntivo imperfetto

A kötőmód imperfetto képzése

A kötőmód imperfetto tövét megkapjuk, ha elhagyjuk a főnévi igenév -re végződését. A -re előtti hangzó (a, e vagy i) megmarad. Ehhez járulnak a következő ragok:

-ssi
-ssi
-sse
-ssimo
-ste
-ssero

Sosem esik egyik ragra sem a hangsúly! A -ssimo és -ssero végződésnél is hátulról a harmadik szótag hangsúlyos. (Lent a ragozásnál ezért dőlttel van jelölve T/1-ben és T/3-ban a hangsúlyos magánhangzó.)
Példák:

PARLARE VENDERE PARTIRE
parlassi
parlassi
parlasse
vendessi
vendessi
vendesse
partissi
partissi
partisse
parlassimo
parlaste
parlassero
vendessimo
vendeste
vendessero
partissimo
partiste
partissero

Az -isc-es igék nem bővülnek -isc- szótaggal:

FINIRE CAPIRE
finissi
finissi
finisse
capissi
capissi
capisse
finissimo
finiste
finissero
capissimo
capiste
capissero

Azok az igék, melyeknek főnévi igeneve megrövidült, a hosszabb alakot használják:

FARE BERE DIRE
facessi
facessi
facesse
bevessi
bevessi
bevesse
dicessi
dicessi
dicesse
facessimo
faceste
facessero
bevessimo
beveste
bevessero
dicessimo
diceste
dicessero


TRADURRE PORRE TRARRE
traducessi
traducessi
traducesse
ponessi
ponessi
ponesse
traessi
traessi
traessi
traducessimo
traduceste
traducessero
ponessimo
poneste
ponessero
traessimo
traeste
traessero

Rendhagyó igék: Szerencsére kevés a rendhagyó ige:

ESSERE STARE DARE
fossi
fossi
fosse
stessi
stessi
stesse
dessi
dessi
desse
fossimo
foste
fossero
stessimo
steste
stessero
dessimo
deste
dessero

Még az avere sem rendhagyó! (io avessi, tu avessi, lui/lei avesse …)

olasz kötőmód imperfetto

Olasz kötőmód imperfetto – egy csodálatos igeidő!

Használata

1. Az igeidők egyeztetésének szabálya szerint, ha a főmondat múlt időben áll, a mellékmondat igéje is múlt időbe (imperfettóba) kerül, nem marad jelen időben. (Pl. Lui ha detto che faceva bel tempo – Ő azt mondta, jó idő van.)
Ha a főmondat igéje múlt időben áll, és ezen kívül még kötőmódot vonzó kifejezés is áll benne, akkor használjuk a kötőmód imperfettóját. A kötőmód jelen idejétől (congiuntivo presente) csak annyiban különbözik a használata, hogy itt a főmondat igéje múlt időben áll. Egyébként ugyanazok a szabályok érvényesek a használatára, mint általában a kötőmód használatára. (A kötőmód használata – bővebben lásd itt.)
A kötőmód imperfettója egyidejűséget fejez ki a főmondat múlt idejével. Ez azt jelenti, hogy a kötőmód imperfettójával kifejezett cselekvés nem történt se előbb, se később, mint a főmondatban kifejezett cselekvés, hanem azzal egyidejűleg történt. Magyarra legtöbbször jelen idővel fordítjuk:

Jelen idejű főmondat után: Credo che tu sia qui – Azt hiszem, itt vagy. (congiuntivo presente)
Múlt idejű főmondat után: Credevo che tu fossi qui – Azt hittem, itt vagy. (congiuntivo imperfetto)

Ha a főmondat igéje feltételes módban áll, akkor sem lehet a mellékmondat igéje jelen időben, helyette akkor is imperfetto kell. Ilyenkor kivételesen jövő időre is utalhat a congiuntivo imperfetto:

Vorrei (oggi) che tu venissi (oggi) – Szeretném (ma), hogy eljöjj (ma).
Vorrei (oggi) che tu venissi (domani) – Szeretném (ma), hogy eljöjj (holnap).

Avrei voluto che tu venissi – Szerettem volna, hogy eljöjj.

A kötőmód múlt idejét magyarra általában jelen idővel fordítjuk (az igeidő-egyeztetés szabályai miatt).
Ahogy általában a kötőmódot, a kötőmód imperfettóját is többek között a következő esetekben használjuk múlt idejű főmondat után:

Akarást kifejező igék mellett:

Volevamo/Abbiamo voluto che mangiasse – Azt akartuk, hogy egyen.
Vorremmo/Avremmo voluto che mangiasse – Azt szeretnénk/szerettük volna, hogy egyen.

Szubjektív érzés, érzelem kifejezése:

Eravamo felici che tu ci fossi – Örültünk, hogy ott vagy.
Ti è dispiaciuto che non si occupasse di te – Nem tetszett neked, hogy nem foglalkozik veled.
Avevo paura che tu non potessi scrivere la lettera – Attól tartottam, nem tudod megírni a levelet.

Bizonytalanság, remény, szubjektív vélekedés:

Non sono stato sicuro che fossero malati – Nem voltam biztos benne, hogy ők betegek.
Dubitava che ti piacessero questi libri – Kételkedett benne, hogy tetszenek neked ezek a könyvek.
Abbiamo pensato che leggesse sempre – Azt gondoltuk, mindig olvas.
Ho creduto che tu volessi mangiare una pizza – Azt hittem, enni akarsz egy pizzát.
Speravo che tutto andasse bene – Reméltem, minden jól megy.

Személytelen szerkezetek:

Bisognava che tutti lavorassero – Szükséges volt, hogy mindenki dolgozzon.
Era impossibile che tu avessi ragione – Lehetetlen volt, hogy igazad legyen.
Poteva darsi che piovesse – Lehetséges volt, hogy esik az eső.
Sembrava/pareva che facesse bel tempo – Úgy tűnt, jó idő van.

Felsőfokú melléknév vagy más korlátozó értelmű szó:

Lui è stato l’unico collega che potesse fare questo lavoro – Ő volt az egyetlen kolléga, aki meg tudja (tudná / tudta volna) csinálni ezt a munkát.

Bizonyos kötőszók:

Sono uscito benché piovesse – Kimentem, habár esett.

2. Használjuk továbbá feltételes mondatokban, a se („ha”) kötőszó után, ha a magyar feltételes jelen idővel (-na, -ne, -ná, -né, pl. tanulna, beszélne) azonos jelentést akarunk kifejezni:

Se parlasse italiano, viverebbe in Italia – Ha beszélne olaszul, Olaszországban élne.
Se facesse bel tempo, andremmo a fare una gita – Ha jó idő lenne, elmennénk kirándulni.
Se io fossi ricco, comprerei una macchina – Ha gazdag lennék, vennék egy autót.
Compreremmo questo vestito se avessimo soldi – Megvennénk ezt a ruhát, ha lenne pénzünk.

Ugyanígy a come se (mintha) kötőszó után is, a magyar feltételes jelen idővel azonos jelentéssel:

Lui ha fatto come se fosse felice – Úgy tett, mintha boldog lenne.

Főmondatban is előfordul, ha irreális kívánságot fejezünk ki. A magyarban ilyenkor a „bárcsak” szót és mellette feltételes módot használunk:

Fossi ricco! – Bárcsak gazdag lennék!

Forrás:

Maria Teresa Arbia: Olasz nyelvtan röviden és érthetően (Pons, Nyelvek könnyedén sorozat), Klett Kiadó, Budapest, 2006. (66. oldal)

Link:

Italian.about.com – Italian Imperfect Subjunctive Tense

Zanichelli.it – Congiuntivo imperfetto

Learn Italian 100% free – Ragozások, néhány példa és feladatok, hogy teszteljük tudásunkat

Hasonló igeidő más nyelvben:

A francia subjonctif imparfait – A használata hasonló a congiuntivo imperfetto használatához, de csak a régebbi irodalmi művekben fordul elő.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.