Francia jelen idő, kijelentő mód: az -IR végű igék

A francia jelen idő, kijelentő mód
(L’indicatif présent)

A francia -ir végű igék

A francia -ir végű igék tövét úgy kapjuk, hogy elhagyjuk az -ir végződést (pl. courir – je cours). De valamikor csak az r-t hagyjuk el a végéről, az i ott marad (pl. finir – je finis).

Az -er és -re végű igék csoportja mellett a harmadik csoport az -ir végű igék. Egyes nyelvtanok a második igecsoportként tartják számon. Lásd még:

Az -er végű igék ragozása kijelentő mód jelen időben

A -re végű igék ragozása kijelentő mód jelen időben

Párizs francia -ir végű igék

Párizs, kissé viharos égbolttal. A francia jelen idő változatossága a nyelvtanuló számára is viharos lelkiállapotot okozhat olykor.

Az -ir végű igéknek két csoportjuk van:

1. Többes szám valamennyi személyében -iss- szótagot toldanak be a rag elé (pl. nous finissons).

2. Nem toldanak be -iss- szótagot (pl. nous dormons).

Az utóbbi csoportban szinte  minden ige rendhagyó, így a ragok inkább csak tájékoztató jellegűek.

1. A többes számban -iss- szótaggal bővülő igék a rag előtt megőrzik az -ir végződés i-jét. Vannak, akik ezeket az igéket tekintik szabályosnak, mert a tő és a ragok mindig következetesek, és aránylag sok van ezekből az igékből:

-is
-is
-it

-issons
-issez
-issent

Ránézésre nem lehet egy -ir végű igéről eldönteni, az -iss- csoportba tartozik-e vagy nem. Meg kell tanulni, mely ige tartozik ide. A leggyakrabban emlegetett ilyen ige a finir. Az ilyen igéket finir-típusú igéknek is nevezik.

FINIR
(befejezni)
je finis tu finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent
CHOISIR
(választani)
je choisis tu choisis il choisit nous choisissons vous choisissez ils choisissent

Finir-típusú igék még pl.:

abolir (eltörölni), accomplir (befejezni), applaudir (tapsolni), attendrir (lágyítani, puhítani), atterrir (landolni), agir (cselekedni), avertir (figyelmeztetni), bâtir (építeni), bénir (megáldani), convertir (átalakítani, megtérni), définir (meghatározni, definiálni), éblouir (elkápráztatni), enrichir (gazdagítani), élargir (kitágulni, kiterjeszteni), établir (alapítani), fleurir (virágzik), garantir (garantálni), grandir (nőni), grossir (hízni), guérir (meggyógyulni), investir (befektetni), maigrir (fogyni), nourrir (táplálni, etetni), obéir (engedelmeskedni), punir (büntetni), ralentir (lassítani), réagir (reagálni, hatással lenni), réfléchir (gondolkodni), remplir (kitölteni), réunir (egyesíteni), réussir (sikerülni), rougir (pirosodni, vörösödni), subir (tűrni, szenvedni), vieillir (öregedni), verdir (zöldellni, zöldülni)

2. Egyes igék nem bővülnek -iss- szótaggal. Ebben a csoportban nem igazán találni szabályos igét, minden igében van valami furcsaság. A ragok nagyjából a következők:

-s vagy -is
-s vagy -is
-t vagy -it

-ons
-ez
-ent vagy -ient

Talán az egyetlen szabályos ige a courir:

COURIR
(futni)
je cours tu cours il court nous courons vous courez ils courent

Sokszor az -ir előtti mássalhangzó eltűnik. Pl. a sentir – je sens, sortir – je sors, partir – je pars igénél a t kiesik. A dormir – je dors igénél az m esik ki.

SENTIR
(érezni)
je sens tu sens il sent nous sentons vous sentez ils sentent
PARTIR
(elutazni)
je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent
SORTIR
(kimenni)
je sors tu sors il sort nous sortons vous sortez ils sortent
DORMIR
(aludni)
je dors tu dors il dort nous dormons vous dormez ils dorment

Egyes igéknek kifejezetten T/1-ben és T/2-ben más az alakja, mint a többi személyben. A voir igénél a ragban az -ir i-je megmarad egyes szám minden személyben:

VOIR
(látni)
je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient
RECEVOIR
(megkapni)
je reçois tu reçois il reçoit nous recevons vous recevez ils reçoivent
MOURIR
(meghalni)
je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent

A módbeli segédigéknek is általában a T/1 és T/2 alakja szabályos, a többi rendhagyó:

DEVOIR
(kelleni)
je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent
SAVOIR
(tudni)
je sais tu sais il sait nous savons vous savez ils savent
PEUVOIR
(-hat, -het)
je peux tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent
VOULOIR
(akarni)
je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent

A tenir (és a származék igék, pl. contenir – tartalmazni, appartenir – tartozni valahova) és a venir (származék igéi: se souvenir – emlékezni, devenir – válni valamivé, intervenir – beavatkozni, convenir – illeni, egyezni) hasonlóan ragozódik:

TENIR
(tartani)
je tiens tu tiens il tient nous tenons vous tenez ils tiennent
VENIR
(jönni)
je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent

Néhány -ir végű ige az -er végű igék mintájára ragozódik. Tehát egyes számban nem -s, -s, -t, hanem -e, -es, -e ragokat kapnak:

OUVRIR
(kinyitni)
j’ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent
OFFRIR
(kínálni)
j’offre tu offres il offre nous offrons vous offrez ils offrent

Gyakorlatilag az -ouvrir és a -ffrir végű igék ragozódnak az -er végű igék mintájára: couvrir (lefedni, asztalt teríteni), (re)découvrir ((újra)felfedezni, (újra)kideríteni), recouvrir (elborítani, leteríteni), rentrouvrir rouvrir (szétnyitni), souffrir (szenvedni)

A legfontosabb, egyszersmind legrendhagyóbb -ir végű ige az avoir. Ezt mindenkinek tudnia kell, mert a múlt idő képzéséhez is használják:

AVOIR
(birtokolni)

j’ai
tu as
il a

nous avons
vous avez
ils ont

Érdekesség: Az -iss- szótaggal bővülő igéknek vulgáris latinbeli előzményük van. Hasonló igecsoport az olaszban is megtalálható, mint az -ire főnévi igenévre végződő igék egy alcsoportja. Az olaszban a többi -ire végű ige számít szabályosnak, az olasz -isc- bővülés inkább szabálytalanság. A franciában azonban a többi -ir végű ige tér el az általános szabályoktól, az -iss- szótaggal bővülő igék pedig ugyanazt a szabályt követik.

Linkek:

Thoughtco.com – A szabályos -ir végű igék

Lefigaro.fr: Liste des verbes les plus fréquents – A leggyakoribb francia igék listája. A ragozásukat is megtekinthetjük

L’OBS – La conjugaison des verbes français – Tetszőleges francia ige ragozása, szinonimája, meghatározása

Forrás:

dr. Pataki Pál Francia nyelvkönyv a gimnázium IV. osztálya számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

dr. Pataki Pál: Francia nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.