Francia en – A francia en névmás használata

A francia en névmás használata

A francia en névmást magyarra elég sokféleképpen fordíthatjuk. Ez névmás, tehát bizonyos mondatrészek helyett áll, szavakat helyettesít, azokra visszautal. Mondatbeli funkciója szerint gyakorlatilag mindenféle jelentésű,  de elöljárószóval bevezetett mondatrészekre utal vissza.

Mondatbeli helye: Ahogy a hangsúlytalan névmási alakok (pl. me, te, le, la), az en is a ragozott ige elé kerül (pl. J’en prends). A hangsúlytalan tárgyesetű, visszaható vagy részes esetű névmási alakok megelőzik (pl. me + en = m’en: Je m’en prends), ez főleg visszaható igéknél fordul elő (pl. s’occuper: Je m’occupe → Je m’en occupe; Tu t’occupes → Tu t’en occupes). A tagadó ne is megelőzi (ne + en = n’en: Je n’en prends pas).

francia en

Adam Derewecki képe a Pixabay -en.

 

1. Visszautalhat de elöljárószóval álló igevonzatra, mondatrészre, helyettesítve azt. Magyarra sokszor nem is fordítjuk. Vagy pedig sokféle fordítása lehetséges, hiszen a magyar ige vonzata teljesen eltérhet a franciától:

Tu as le temps de rester ici? – Non, je n’en ai pas le temps.
Van időd itt maradni? – Nem nincs (hozzá) időm.

Tu as besoin de mon livre? – Oui, j’en ai besoin.
Szükséged van a könyvemre? – Igen, szükségem van rá.

Je m’occupe du travail. Tu t’en occupes aussi.
A munkával foglalkozom. Te is azzal foglalkozol.

Tu es content de mon travail? – Oui, j’en suis três content.
Elégedett vagy a munkámmal? – Igen, nagyon elégedett vagyok vele.

Tu es content de me voir? – Oui, j’en suis content.
Örülsz, hogy látsz engem? – Igen, örülök (neki).

Ahogy az utolsó példából látható, a de után nem csak főnév állhat, hanem főnévi igenév is (mellékmondat rövidítésére).

A de vonzatú igék vonzatára tehát visszautalhatunk az en névmással. Azonban ha személyre utal a vonzat, akkor személyes névmást kell használni de után:

J’ai besoin d’un livreJ’en ai besoin.
Szükségem van egy könyvre – Szükségem van rá.
J’ai besoin de cette personne → J’ai besoin de lui / elle.
Szükségem van erre a személyre – Szükségem van rá.

2. Valahonnan „elfele” mozgást kifejező helyhatározókra is visszautalhatunk az en névmással. Magyarra ilyenkor főleg onnan szóval fordítható. Ilyenkor is leginkább de elöljárószóval (itt -ból, -ből értelemben) bevezetett mondatrészeket helyettesít:

Tu t’es éloigné de la montagne? – Oui, je m’en suis éloigné.
Eltávolodtál a hegytől? – Igen, eltávolodtam onnan / tőle.

Venez-vous de Hongrie? – Oui, nous en venons.
Magyarországról jöttök? – Igen, onnan jövünk.

3. A részelő en – „abból”:

Ha a mondat tárgya határozatlan főnév, akkor az en-nal utalhatunk rá vissza. Magyar jelentése ilyenkor abból, belőle, ez a magyar mondatból el is maradhat. Ilyenkor általában mennyiségre utaló szó is kerül a mondatba: ez vagy határozott számnév (pl. deux, trois), vagy például az un peu, quelques-uns / quelques-unes, certains, plusieurs, beaucoup, a magyar mondatból ez is elmaradhat. Ilyenkor általában részelő névelős főnévre utalunk vissza az en-nal:

Tu achètes des livres? – Oui, j’en achète certains – Veszel könyveket? – Igen, veszek (belőle) (néhányat).
Tu achètes des livres? – Oui, j’en achète trois – Veszel könyveket? – Igen, veszek (belőle) hármat.

Tu a mangé du pain? – Ettél kenyeret?
Oui, j’en ai mangé un peu 
– Igen, ettem (belőle) (egy kicsit).
Oui, j’en ai mangé un morceau – Igen, ettem (belőle) egy szeletet.

Ha a mondat tárgya határozott főnév, a le, la, les névmásokkal utalhatunk rá vissza:

Tu achètes le livre? – Oui, je l’achète – Megveszed a könyvet? – Igen, megveszem (azt).
Tu achètes les livres? – Oui, je les achète – Megveszed a könyveket? – Igen, megveszem (azokat).

főnév (köznév) akkor határozatlan, ha határozatlan névelő (un, une), részelő névelő (de, du, de la, de l’, des) áll előtte, vagy semmilyen névelő nem áll előtte. Pl. du pain, du sucre, de l’eauun livre, des livres, une maison, des maisons, des arbres. Ezekre az en névmással utalhatunk vissza.
főnév akkor határozott, ha határozott névelő (le, la, l’, les), birtokos névmás (mon, ton, son…) vagy mutató névmás (ce, cet, cette, ces) áll előtte. Pl. le pain, mon père, ce père. Ezekre a le, la, les névmással utalhatunk vissza. A tulajdonnevek névelő nélkül is határozottak. Pl. Tu vois Pierre? – Oui, je le vois.

Tu vois les voitures dans la rue? – Oui, je les vois.
Tu vois des voitures dans la rue? – Oui, j’en vois beaucoup.

Többes számú határozott főnévre is visszautalhatunk az en névmással, de csak akkor, ha nem az összes darabjára, hanem egy részére gondolunk:

Tu connais les garçons? – Ismered a fiúkat?
Oui, je les connais (tous) – Igen, ismerem őket (mindet).
Oui, j’en connais certains / beaucoup – Igen, ismerek (közülük) néhányat / sokat.
Oui, j’en connais un – Igen, egyet ismerek közülük.

Ha a mondat elejére tesszük a mondat határozatlan tárgyát, akkor utána vissza kell még rá utalni az en szóval is. Hasonló, mint amikor a határozott tárgyat emeljük ki a mondat elejére, arra a le, la, les szóval kell visszautalni:

Des pommes j’en prends trois – Az almából, (abból) hármat veszek.
Les pommes je les mange tous – Az almát (azt) mind megeszem.

Ha valamilyen anyagból részmennyiséget fejezünk ki, valamilyen mértékegységgel (pl. litre – liter; metre – méter), akkor is az en névmással utalunk az anyagnévre:

Je bois un litre d’eau → J’en bois un litre.
Iszom egy liter vizet → Iszom (belőle) egy literrel.

Nous achetons deux bouteilles de vin → Nous en achetons deux bouteilles.
Veszünk két üveg bort → Két üveggel veszünk (belőle).

4. Előfordul az en bizonyos állandósult szókapcsolatokban:

s’en aller – elmenni: Je m’en vais – elmegyek.
s’en faire – aggódni

en avoir assez (de) – elég valamiből
en avoir marre (de) – elege van vmiből/vkiből
en tenir pour – rajongani

Je vous en prie – Kérem / Szívesen. (Válasz a merci-re.)

Je n’en peux plus – Nem bírom tovább.

Ami még fontos: Az en határozószókra, mellékmondatokra vagy a mondat tárgyára utal vissza. Mondatrész, így a legegyszerűbb esetben is ige van mellette. Ige nélkül nem állhat, így ige nélküli kifejezésekben nem szerepelhet. Nem helyettesítheti a birtokviszonyt kifejező de-t, csak akkor, ha ige van mellette:

Tu vois la fenêtre de la maison? – Látod a ház ablakát?
Oui, j’en vois la fenêtre – Igen, látom (annak) az ablakát.

la fenêtre de la maison – a ház ablaka
en sa fenêtre – (annak) az ablaka

Linkek:

FrenchToday – How to use the pronoun en in French

Lawless French – En Adverbial Pronoun – Az angol nyelv szemszögéből mutatja be a francia en névmást. Kiderül többek között, hogy az angolban sokszor a some, any, of it felel meg neki.

A francia en névmáshoz hasonló névmás más nyelvben:

Az olasz ne névmás

A holland er névmás

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.