Themen – Die Familie – Német témakörök

Német témakörök – Themen
Die Familie

die Familie, -n – család (A Familie e-jét is ki kell ejteni a végén!)

Az igék kékkel ki vannak emelve. Rájuk kattintva megnézhetjük ragozásukat minden igeidőben!

Die Mitglieder der Familie – családtagok

das Mitglied, die Mitglieder – tag

der Vater, die Väter – apa
die Mutter, die Mütter – anya
Vati, Mutti – apu, anyu
die Eltern (többes szám) – szülők
die Großeltern (többes szám) – nagyszülők
der Großvater, die Großväter – nagypapa
die Großmutter, die Großmütter – nagymama
der Urgroßvater, die Urgroßväter – dédnagypapa
die Urgroßmutter, die Urgroßmütter – dédnagymama
die Urureltern (többes szám) – ükszülők
der Stiefvater – mostohaapa, nevelőapa
die Stiefmutter – mostohaanya, nevelőanya

das Kind, die Kinder – gyerek
der Sohn, die Söhne – fia valakinek
die Tochter, die Töchter – lánya valakinek

der Zwilling, -e – ikertestvér
die Geschwister (többes szám) – testvérek
der Bruder, die Brüder – fiútestvér

jüngerer Bruder, kleiner Bruder – öcs
älterer Bruder – báty

die Schwester, die Schwestern – lánytestvér

jüngere Schwester, kleine Schwester – húg

der Stiefbruder / die Stiefschwester – mostohatestvér
der Halbbruder / die Halbschwester
– féltestvér
das Enkelkind, -er
– unoka

der Enkel, -; der Enkelsohn, die Enkelsöhne – fiúunoka
die Enkelin, -nen – lányunoka
der Großenkel, –  – dédunoka
der Urenkel, –   – fiú dédunoka
die Urenkelin, -nen – lány dédunoka

mütterlicherseits – anyai ágon
väterlicherseits – apai ágon

der Onkel, –  – nagybácsi
die Tante, -n – nagynéni
der Neffe, -n – unokaöcs (gyenge főnév!)
die Nichte, -n – unokahúg
der Vetter, –  / der Cousin, -s (ejtsd kb.: kuzen) – unokatestvér (fiú)
die Cousine, -n (die Kusine, -n) – unokatestvér (lány)

der Schwiegervater, die Schwiegerväter – após (házastárs apja)
die Schwiegermutter, die Schwiegermütter – anyós (házastárs anyja)
die Schwiegereltern (többes szám) – anyós és após (házastárs szülei)
der Schwager, die Schwäger – sógor (házastárs testvére / testvér házastársa)
die Schwägerin, -nen – sógornő
der Schwiegersohn, die Schwiegersöhne – vő, vej (a lányom férje)
die Schwiegertochter, die Schwiegertöchter – meny (a fiam felesége)

der Taufpate, -n – keresztapa (gyenge főnév!)
die Taufpatin, -nen – keresztanya
die Pateneltern (többes szám) – keresztszülők
das Patenkind, -er – keresztgyerek
der Patensohn, die Patensöhne – keresztfiú
die Patentochter, die Patentöchter – keresztlány

der Mann, die Männer – férj
der Ehemann – férj, házastárs
die Frau, -en; die Ehefrau, -en – feleség

zweiköpfig, dreiköpfig, vierköpfig, fünfköpfig… – kéttagú, háromtagú, négytagú, öttagú

Wir haben eine dreiköpfige Familie – Hárman vagyunk a családban.

die Verwandtschaft, -en – rokonság
der Verwandte, ein Verwandter, die Verwandten – rokon (főnévvé vált melléknév!)

der Stammbaum, die Stammbäume – családfa

der Familienstand, die Familienstände (der Ehestand) – családi állapot

ledig – nőtlen, hajadon
verheiratet – nős, férjezett
geschieden – elvált
verwitwet – özvegy

der Witwer, –  – özvegy férfi
die Witwe, -n – özvegyasszony

der Single, die Singles – egyedülálló személy

der Verlobte, ein Verlobter – vőlegény (főnévvé vált melléknév)
die Verlobte – menyasszony

der Bräutigam, die Bräutigame – vőlegény (az esküvő napján)
die Braut, die Bräute – menyasszony (az esküvő napján)

heiraten, heiratete, hat geheiratet – elvenni valakit
sich verheiraten, verheiratete sich, hat sich verheiratet – megházasodni
sich verloben, verlobte sich, hat sich verlobt – eljegyezni magát
verlobt – jegyes

eine Familie gründen, gründete, hat gegründet – családot alapítani

die Ehe, -n – házasság
die Hochzeit, -en – esküvő

der Verlobungsring, -e – jegygyűrű (eljegyzéskor)
der Ehering, -e / der Trauring, -e – jegygyűrű (házasságkötéskor)

Probleme

der Streit, -e – vita, veszekedés
die Streitigkeit, -en – vita
streiten, stritt, hat gestritten – veszekedni
Streit haben mit – veszekedni valakivel

Vati und Mutti haben manchmal mit mir Streit – Anyu és apu néha veszekednek velem.

das Problem, -e – probléma
das Problem besprechen, (er bespricht) besprach, hat besprochen – megbeszélni a problémát
der Konflikt, -e – konfliktus
Konflikte lösen, löste, hat gelöst – konfliktusokat megoldani
die Argumentation, -en – érvelés

die Lösung, -en – megoldás
Konflikte vorbeugen, beugte vor, hat vorgebeugt – konfliktusokat megelőz

Weitere Wörter

der Rentner, – ; in Ruhestand sein – nyugdíjas

Mein Großvater arbeitet nicht mehr. Er ist schon in Ruhestand – Nagypapám már nem dolgozik. Ő már nyugdíjas.

die Hausfrau, -en – háziasszony

das Kind, -er – gyerek
der Teenager – kamasz, serdülő
der Halbwüchsige, ein Halbwüchsiger – kamasz, serdülő (főnévvé vált melléknév)
der Erwachsene, ein Erwachsener – felnőtt (főnévvé vált melléknév)

stammen, stammte, hat gestammt aus + Dat – származik vhonnan

erwarten, erwartete, hat erwartet von + Dat – elvár vkitől vmit
erlauben, erlaubte, hat erlaubt – megenged
sich sorgen, sorgte sich, hat sich gesorgt um + Akk – aggódik vkiért
sich kümmern, kümmerte sich, hat sich gekümmert um + Akk – törődik vkivel

Der gute Vater kümmert sich um die Familie – A jó apa törődik a családdal.

stolz sein auf + Akk – büszke vkire

Wir sind auf unseren Sohn stolz – Büszkék vagyunk a fiunkra.

auskommen, kam aus, ist ausgekommen mit + Dat – kijön valakivel valahogy

Ich komme mit meinen Eltern gut aus – Jól kijövök a szüleimmel..

loben, lobte, hat gelobt – megdicsér

Ich werde von meinen Eltern oft belobt – Szüleim gyakran megdicsérnek engem.

weit – messze

Mein Bruder ist schon verheiratet und lebt weit von uns, in einer anderen Stadt – Fiútestvérem már házas, és messze él tőlünk, egy másik városban.

umziehen, zog um, ist umgezogen – elköltözni

Als ich zehn Jahre alt war, sind wir umgezogen – Amikor tíz éves voltam, elköltöztünk.

wirtschaftliches Problem – gazdasági probléma
treu – hűséges
die Treue – hűség
die Mutterschaft – anyaság
die Vaterschaft – apaság
sterben, (er stirbt) starb, ist gestorben – meghalni

Meine Urgroßmutter ist schon gestorben – Az üknagymamám már meghalt.

geboren werden, (er wird), wurde, ist geworden – születni

Mein Sohn wurde 2005 geboren – A fiam 2005-ben született.

Megjegyzés: A geboren werden alapigéje a gebären (szülni), ennek szenvedő alakja fejezi ki, hogy születni.

besuchen, besuchte, hat besucht – meglátogat valakit

Wir besuchen jede Woche unsere Großeltern – Minden héten meglátogatjuk nagyszüleinket.

die Familienfeier, -n – családi ünnep
der Geburtstag – születésnap
der Namenstag – névnap
das Weihnachten – karácsony

Wie feiert ihr Weihnachten? – Hogy ünneplitek a karácsonyt?

Gyakoroljunk!

Párosítsd össze! – Die Mitglieder der Familie – Hogy vannak a családtagok németül?

Párosítsd össze! 2 – Családdal kapcsolatos szavak

 

die Familiedie Familie

Link:

German4free.blogspot.hu – Susana bemutatja a családját

2 komment:

 1. február 3, 2020

  Borbás Zoltán Válasz

  Nász, nászasszony kifejezés van németűl?
  Menyem, vejem szülei!

  • február 10, 2020

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Latinoloquus ezt írta:
   Egy nagyon ritka angol kifejezést találtam rá: co-father-in-law, co-mother-in-law, ezek együtt co-parents-in-law. Németül ezek Gegenschwäher, Gegenschwieger, Gegeneltern. Ezek azonban elavult kifejezések. Modernebb kifejezés a Mitschwiegervater, Mitschwiegermutter, Mitschwiegereltern
   Gegeneltern helyett inkább többesszámú alakként a Gegenschwiegereltern (Lásd: Duden) passzol inkább. De ez is “vidékies” használatú.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.