Az igeidők egyeztetése az angolban 2.

Az igeidők egyeztetése az angolban

Az igeidők egyeztetése első alapszabálya: Adott egy összetett mondat, mely egy főmondatból (pl. „Azt mondta, hogy”, „Azt hittem, hogy”) és egy mellékmondatból (pl. „…hogy jó idő van”, „…hogy mindenki enni akar”) áll. Ha a főmondatban múlt idejű ige áll (itt: „mondta”, „hittem”), akkor az angolban a mellékmondatban nem állhat az ige jelen időben (itt: „van”, „akar” – bár a magyarban itt jelen időben állnak az igék):

Azt mondta, hogy jó idő van.
Azt hittem, hogy mindenki enni akar.

Mivel a „mondta” és a „hittem” múlt időben áll, az angolban a „van” és „akar” nem állhat jelen időben. Helyette ezeket az igéket múlt időbe kell tenni:

He said that the weather was fine.
I thought everybody wanted to eat.

Hiszen nem most a jelenben („is”) van jó idő, hanem akkor volt („was”), amikor ezt mondta („said”) valaki. Nem most a jelenben akar („wants”) enni mindenki, hanem akkor akart, amikor azt hittem („I thought”).

Tehát: most a jelen időt tartalmazó mellékmondat elé szemtelen módon odafurakodik egy múlt időt tartalmazó főmondat. A mellékmondat jelen idejű igealakja ilyenkor megadja magát, megijed a múlt idejű főmondattól. A főmondat igéje ezzel leigázza a mellékmondat igéjét, így az felveszi a gyarmatosító igeidejét, a múlt időt. Erről a szabályról bővebben itt lehet még olvasni.

Az első alapszabály kiegészítve: Múlt idejű főmondat mellett a négy jelen idő (egyszerű, folyamatos, befejezett, folyamatos-befejezett) helyett a négy múlt idő párhuzamos alakja (ugyanúgy: egyszerű, folyamatos, befejezett, folyamatos-befejezett) kell, hogy álljon. Ezekben az esetekben a mellékmondat egyidejűséget fejez ki a főmondattal, vagyis ugyanabban az időintervallumban történik a fő- és a mellékmondat igéje által kifejezett cselekvés is:

Egyszerű jelen → egyszerű múlt (Present simple Past simple):
Everybody wants to eat.
(Mindenki enni akar.)
He thought that everybody wanted to eat.
(Azt hitte, hogy mindenki enni akar.)

Folyamatos jelen folyamatos múlt (Present continuous Past continuous):
The children are playing.
(A gyerekek játszanak.)
He said that the children were playing.
(Azt mondta, hogy a gyerekek játszanak.)

Folyamatos-befejezett jelen folyamatos befejezett múlt (Present perfect continuous Past perfect continuous):
The children have been playing for two hours.
(A gyerekek öt órája játszanak.)
I thought that the children had been playing for two hours.
(Azt hittem, hogy a gyerekek öt órája játszanak.)

Befejezett jelen befejezett múlt (Present perfect past perfect):
My friend has arrived. (Megérkezett a barátom.)
I thought my friend had arrived. (Azt hittem, megérkezett a barátom.)

angol igeidők egyeztetése

Csak akkor olvassuk tovább, ha már értjük a fentieket, az igeidők egyeztetése első alapszabályát!

Az igeidő-egyeztetés második alapszabálya, hogy ha a magyarban a főmondatban (pl. „Azt mondta, hogy”) és a mellékmondatban (pl. „hogy jó idő volt“) is múlt idő van, akkor az angolban a mellékmondatban a sima múlt helyett egy másik igeidőt, „még múltabb” időt kell használni. Hiszen ha csak egyszerűen múlt idő állna a mellékmondatban, az jelen idővel fordítható magyarra, lásd az igeidő-egyeztetés alapszabályát fent.
Ha ilyenkor a magyarban a mellékmondatban múlt idő áll, az előidejűséget fejez ki a főmondathoz képest: „Azt mondta, hogy jó idő volt”. Korábban volt az, hogy „jó idő volt”, mint az, hogy „azt mondta”. Ilyenkor egyszerű múlt idő helyett Past Perfectet használunk az angol mellékmondatban:

He said that the weather had been fine.
Azt mondta, jó idő volt.

Az időegyeztetés második alapszabályáról itt lehet még olvasni.

A második alapszabály kiegészítve: múlt idejű főmondat mellett az egyszerű múlt idő (pl. he wanted to eat) helyett befejezett múlt idő (he had wanted to eat) áll, folyamatos múlt idő (pl. he was playing) helyett folyamatos-befejezett múlt idő (he had been playing) áll. A befejezett múlt időt nincs már hova visszacsúsztatni, az marad befejezett múlt (akárcsak a folyamatos befejezett múlt).
Ezekben az esetekben a mellékmondat előidejűséget fejez ki a főmondathoz képest, vagyis a mellékmondat igéje által kifejezett cselekvés egy korábbi időintervallumban történt, mint a főmondat igéje által kifejezett cselekvés:

Egyszerű múlt – befejezett múlt (Past simple – Past perfect):
Everybody wanted to eat. (Mindenki enni akart.)
I thought that everybody had wanted to eat. (Azt hittem, mindenki enni akart.)

Folyamatos múlt – folyamatos befejezett múlt (Past continuous – Past perfect continuous):
The children were playing at 5 o’clock.
(A gyerekek öt órakor éppen játszottak.)

He said that the children had been playing at 5 o’clock. (Azt mondta, hogy a gyerekek öt órakor éppen játszottak.)

Folyamatos befejezett múlt (Past perfect continuous) megmarad:
The children had been playing for two hours.
(A gyerekek két órája játszottak.)

He thought that the children had been playing for two hours. (Azt hitte, a gyerekek két órája játszottak.)

Befejezett múlt (Past perfect) megmarad:
I had lived there for five years by that time.
(Akkorra már öt éve laktam ott.)

He thought that I had lived there for five years by that time. (Azt hitte, akkor már öt éve laktam ott.)

angol igeidők egyeztetése

Az igeidők egyeztetése első és második alapszabálya az alapja az egésznek!

Az időegyeztetés első és második alapszabályából láthatjuk, hogy ha a főmondat igéje múlt időben áll, az kihat a mellékmondatban használt igeidőre is. Az igeidő-egyeztetés további szabályai is arról szólnak, hogy a különböző igeidők és igealakok hogyan viselkednek akkor, ha múlt idejű főmondat bátorkodik eléjük tolakodni és így leigázni őket.

Kiegészítés: Az igeidőket akkor kell egyeztetni, ha a főmondatban múlt idő (pl. He said that „Azt mondta, hogy…”) áll. Ez a múlt idő lehet mind a négy múlt idő: egyszerű múlt idő (past simple – he said that), folyamatos múlt idő (past continuous – he was telling that), befejezett múlt idő (past perfect – he had said that) vagy folyamatos-befejezett múlt idő is (past perfect continuous – he had been telling that). Pl. He was always telling that the weather was fine. Ha nem az említett négy múlt idő egyike áll a főmondatban, az igeidők említett egyeztetési szabályai nem érvényesek! Befejezett jelen időnél (Present perfect) sem kell egyeztetni az igeidőt, mert az nem múlt, hanem jelen időnek számít, még ha magyarra sokszor múlt idővel is fordítjuk: He has said that the weather is fine.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.