Valószínűség kifejezése módbeli segédigékkel – Vermutung mit Modalverben

Vermutung mit Modalverben

Bizonyára mindenki ismeri a német módbeli segédigék elsődleges jelentését: wollen: akarni, müssen: kell, stb. A módbeli segédigéknek ezen a jelentésén kívül más jelentése is lehet, ami stilisztikai értékű, tehát a stílusunkat tehetjük változatosabbá, ha a lent leírt módokon is használjuk a módbeli segédigéket. A módbeli segédigék ilyen használati körét nevezik németül úgy, hogy Vermutung mit Modalverben, azaz „sejtetés” kifejezése módbeli segédigékkel.

– o –

BIZONYÁRA

Ha a mondatban egy „bizonyára” szó szerepel, azt fordíthatjuk németre a bestimmt szóval is:

Der Computer funktioniert bestimmt gut = A számítógép bizonyára jól működik.

A „bizonyára” jelentésének kifejezésére létezik más lehetőség is: a müssen módbeli segédigével visszaadhatjuk kb. ugyanezt a jelentést, ilyenkor a bestimmt szó nem is kell a mondatba:

Der Computer muss gut funktionieren = A számítógép bizonyára jól működik.

Ebben a mondatban nem az eredeti „kell” jelentésében szerepel a müssen, hanem valószínűséget, feltételezést fejez ki, és a „bizonyára” szó használatával adható vissza magyarul leginkább a jelentése.

Ha a müssen igét feltételes mód jelen időben (Konjunktiv Präteritum) használjuk (müsste), akkor is feltételezést fejezhetünk ki, de ez a feltételezés már kevésbé biztos, vagyis esetünkben már nem annyira biztos, hogy a számítógép jól működik, mint amikor a müssen kijelentő mód jelen időben áll:

Der Computer müsste gut funktionieren = A számítógép bizonyára/valószínűleg jól működik.

Ennek jelentését nehéz magyarul pontosan visszaadni. A müsste által kifejezett feltételezés kevésbé biztos, mint amit a „bizonyára” szóval adhatunk vissza, viszont annál biztosabb, mint amit a „valószínűleg” szó fejez ki a magyar nyelvben. Mondhatjuk, hogy a muss által kifejezett feltételezés 95%-os, tehát 95%, hogy a számítógép jól működik, míg a müsste által kifejezett feltételezés kb. 85%-os, tehát 85%-os biztonsággal állítja a beszélő, hogy a számítógép jól működik. Esetleg még lehet a muss jelentését az „egészen biztos”, a müsste jelentését pedig a „bizonyára” kifejezéssel fordítani magyarra. Nehéz pontos magyar megfelelőt találni az ilyen finom jelentésárnyalatok kifejezésére:

Der Computer muss gut funktionieren = A számítógép egész biztosan jól működik.
Der Computer müsste gut funktionieren = A számítógép bizonyára jól működik.

Angolosoknak támpontot jelenthet, hogy az angolban a „must” módbeli segédige is kifejezhet valószínűséget, ami „bizonyára” szóval fordítható magyarra: The computer must work – A számítógép bizonyára működik.

– o –

VALÓSZÍNŰLEG

A muss és müsste után a következő módbeli segédige, amivel feltételezést lehet kifejezni, az a dürfen feltételes jelen idejű alakja (dürfte), és ez az előbbi kettőnél még kisebb valószínűségű feltételezést fejez ki. A muss azt fejezi ki, hogy egészen biztos, hogy megtörténik a cselekvés, a müsste azt, hogy bizonyára megtörténik, a dürfte pedig, hogy valószínűleg megtörténik. A muss 95%, hogy megtörténik, a müsste 85%, hogy megtörténik, a dürfte pedig 65%, hogy megtörténik:

Der Computer dürfte gut funktionieren = A számítógép valószínűleg jól működik.

Ha a können feltételes jelen idejét (könnte) használjuk, még kisebb valószínűséget ad a beszélő annak, hogy az állítás igaz, kb. 55% a valószínűsége ennek. Magyarul ezt is még a “valószínűleg” szóval lehet visszaadni. Nincs tehát igazán lehetőség arra, hogy a dürfte és a könnte ilyen jelentése közötti különbséget magyarul visszaadjuk:

Der Computer dürfte gut funktionieren = A számítógép valószínűleg (65%) jól működik.
Der Computer könnte gut funktionieren = A számítógép valószínűleg (55%) jól működik.

– o –

TALÁN, LEHETSÉGES

A können módbeli segédige használatával kb. 50%-ot ad a beszélő annak, hogy az állítás igaz, ezt magyarul a “lehetséges” szóval adhatjuk vissza:

Der Computer kann gut funktionieren = Lehet(séges), hogy a számítógép jól működik.

Ha a mögen-t használjuk, akkor 50%-nál kisebb esélyt adunk arra, hogy az állítás igaz, ennek jelentését a magyar “talán” szóval lehet nagyjából visszaadni:

Der Computer mag gut funktionieren = A számítógép talán jól működik.

– o –

ÁLLÍTÓLAG

Ha a sollen-t használjuk, nem foglalunk állást az állítás igazságával kapcsolatban:

Der Computer soll gut funktionieren = A számítógép állítólag/talán jól működik.

Valakitől hallottuk, hogy a számítógép jól működik, de magunk nem vagyunk erről megbizonyosodva, nem foglalunk erről állást: vagy igaz, vagy nem, nem tudjuk, mert csak mástól hallottuk az információt.

Ha pedig a wollen-t használjuk, el sem hisszük, hogy az állítás igaz, magunk is kételkedünk benne:

Der Ministerpräsident sagt, wir wollen schönes Gehalt bekommen = A miniszterelnök azt mondja, szép fizetést kapunk.

Vermutung mit Modalverben

Vermutung mit Modalverben – Sejtetés módbeli segédigékkel

Nem kötelező, de tanácsos a módbeli segédigéket ebben a jelentésükben használni, stílusunk választékosabb lesz így. Természetesen lehet ehelyett a bestimmt, sicher, wahrscheinlich, möglich, vielleicht és hasonló szavakkal is kifejezni feltételezésünket, de ez kevésbé választékos.

– o –

FELTÉTELEZÉS KIFEJEZÉSE MÚLT IDŐBEN

Ha pl. nem azt akarjuk kifejezni, hogy „a számítógép állítólag jól működik”, hanem hogy „a számítógép jól működött”, akkor nem a módbeli segédige kerül múlt időbe, hanem a mondat végén álló főnévi igenév kerül Infinitiv Perfekt alakba:

Der Computer muss gut funktioniert haben = A számítógép egészen biztosan jól működött.

Angolosoknak ennek megértésében segít, hogy a „must” hasonló jelentésben szintén nem tehető múlt időbe, hanem a befejezett főnévi igenév áll ilyenkor a segédige mellett: The computer must have worked correctly.

Ugyanígy a többi módbeli segédigével is kifejezhetjük:

Der Computer müsste gut funktioniert haben = A számítógép bizonyára jól működött.
Der Computer dürfte gut funktioniert haben = A számítógép valószínűleg (65%) jól működött.
Der Computer könnte gut funktioniert haben = A számítógép valószínűleg (55%) jól működött.
Der Computer kann gut funktioniert haben = Lehet(séges), hogy a számítógép jól működött.
Der Computer mag gut funktioniert haben = A számítógép talán jól működött.
Der Computer soll gut funktioniert haben = A számítógép állítólag/talán jól működött.
Der Computer will gut funktioniert haben = A számítógép valaki szerint jól működött.

– o –

A német jövő idő: FUTUR és FUTUR II

Eredeti (jövő idő kifejezésére alkalmas) jelentése mellett a werden is kifejezhet valószínűséget:

Der Computer wird gut funktionieren:
   1. A számítógép jól fog működni.
   2. A számítógép bizonyára jól működik.

Másik megközelítésben azt mondhatjuk, hogy a német jövő idő kifejezhet jelenre vonatkozó valószínűséget. Ilyenkor tehát nem jövőre, hanem jelenre utal (a számítógép bizonyára most működik jól – ez nem a jövőre, hanem a jelenre utal).

A módbeli segédigékhez hasonlóan a werden-nel is kifejezhetünk múltra vonatkozó valószínűséget, ha a főnévi igenevet Infinitiv Perfekt alakban használjuk mellette:

Der Computer wird gut funktioniert haben = A számítógép bizonyára jól működött.

Ezt a werden + Infinitiv Perfekt szerkezetet nevezik Futur II-nek is, azonban a jövő időhöz valójában semmi köze, ezért vitatható is, helyénvaló-e egyáltalán ezt Futur II-nek nevezni, hiszen csak formailag emlékeztet valamiféle  befejezett jövő időre. Ritkán ugyan, de használható a Futur II jövőre vonatkozó valószínűség kifejezésére.

Érdekes továbbá, hogy az olasz jövő idő és befejezett jövő idő is használható valószínűség kifejezésére a jelenben ill. a múltban, a némethez teljesen hasonló jelentésben. Bővebben: Valószínűség kifejezése jövő időkkel a németben és az olaszban.

– o –

Felhasznált irodalom a Vermutung mit Modalverben témához:

Horváthné Lovas Márta: Magnet Deutsch – Kommunikatives Kursbuch, Mittelstufe, 2, Padlás Nyelviskola Könyvek

Link a Vermutung mit Modalverben témához:

Deutschgrammatik20.de – Vermutung mit Modalverben

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.