Valószínűség kifejezése módbeli segédigékkel – Vermutung mit Modalverben

Vermutung mit Modalverben

Bizonyára mindenki ismeri a német módbeli segédigék elsődleges jelentését: wollen: akarni, müssen: kell, stb. A módbeli segédigéknek ezen a jelentésén kívül más jelentése is lehet, ami stilisztikai értékű, tehát a stílusunkat tehetjük változatosabbá, ha a lent leírt módokon is használjuk a módbeli segédigéket. A módbeli segédigék ilyen használati körét nevezik németül úgy, hogy Vermutung mit Modalverben, azaz „sejtetés” kifejezése módbeli segédigékkel.

– o –

BIZONYÁRA

Ha a mondatban egy „bizonyára” szó szerepel, azt fordíthatjuk németre a bestimmt szóval is:

Der Computer funktioniert bestimmt gut = A számítógép bizonyára jól működik.

A „bizonyára” jelentésének kifejezésére létezik más lehetőség is: a müssen módbeli segédigével visszaadhatjuk kb. ugyanezt a jelentést, ilyenkor a bestimmt szó nem is kell a mondatba:

Der Computer muss gut funktionieren = A számítógép bizonyára jól működik.

Ebben a mondatban nem az eredeti „kell” jelentésében szerepel a müssen, hanem valószínűséget, feltételezést fejez ki, és a „bizonyára” szó használatával adható vissza magyarul leginkább a jelentése.

Ha a müssen igét feltételes mód jelen időben (Konjunktiv Präteritum) használjuk (müsste), akkor is feltételezést fejezhetünk ki, de ez a feltételezés már kevésbé biztos, vagyis esetünkben már nem annyira biztos, hogy a számítógép jól működik, mint amikor a müssen kijelentő mód jelen időben áll:

Der Computer müsste gut funktionieren = A számítógép bizonyára/valószínűleg jól működik.

Ennek jelentését nehéz magyarul pontosan visszaadni. A müsste által kifejezett feltételezés kevésbé biztos, mint amit a „bizonyára” szóval adhatunk vissza, viszont annál biztosabb, mint amit a „valószínűleg” szó fejez ki a magyar nyelvben. Mondhatjuk, hogy a muss által kifejezett feltételezés 95%-os, tehát 95%, hogy a számítógép jól működik, míg a müsste által kifejezett feltételezés kb. 85%-os, tehát 85%-os biztonsággal állítja a beszélő, hogy a számítógép jól működik. Esetleg még lehet a muss jelentését az „egészen biztos”, a müsste jelentését pedig a „bizonyára” kifejezéssel fordítani magyarra. Nehéz pontos magyar megfelelőt találni az ilyen finom jelentésárnyalatok kifejezésére:

Der Computer muss gut funktionieren = A számítógép egész biztosan jól működik.
Der Computer müsste gut funktionieren = A számítógép bizonyára jól működik.

Angolosoknak támpontot jelenthet, hogy az angolban a „must” módbeli segédige is kifejezhet valószínűséget, ami „bizonyára” szóval fordítható magyarra: The computer must work – A számítógép bizonyára működik.

– o –

VALÓSZÍNŰLEG

A muss és müsste után a következő módbeli segédige, amivel feltételezést lehet kifejezni, az a dürfen feltételes jelen idejű alakja (dürfte), és ez az előbbi kettőnél még kisebb valószínűségű feltételezést fejez ki. A muss azt fejezi ki, hogy egészen biztos, hogy megtörténik a cselekvés, a müsste azt, hogy bizonyára megtörténik, a dürfte pedig, hogy valószínűleg megtörténik. A muss 95%, hogy megtörténik, a müsste 85%, hogy megtörténik, a dürfte pedig 65%, hogy megtörténik:

Der Computer dürfte gut funktionieren = A számítógép valószínűleg jól működik.

Ha a können feltételes jelen idejét (könnte) használjuk, még kisebb valószínűséget ad a beszélő annak, hogy az állítás igaz, kb. 55% a valószínűsége ennek. Magyarul ezt is még a “valószínűleg” szóval lehet visszaadni. Nincs tehát igazán lehetőség arra, hogy a dürfte és a könnte ilyen jelentése közötti különbséget magyarul visszaadjuk:

Der Computer dürfte gut funktionieren = A számítógép valószínűleg (65%) jól működik.
Der Computer könnte gut funktionieren = A számítógép valószínűleg (55%) jól működik.

– o –

TALÁN, LEHETSÉGES

A können módbeli segédige használatával kb. 50%-ot ad a beszélő annak, hogy az állítás igaz, ezt magyarul a “lehetséges” szóval adhatjuk vissza:

Der Computer kann gut funktionieren = Lehet(séges), hogy a számítógép jól működik.

Ha a mögen-t használjuk, akkor 50%-nál kisebb esélyt adunk arra, hogy az állítás igaz, ennek jelentését a magyar “talán” szóval lehet nagyjából visszaadni:

Der Computer mag gut funktionieren = A számítógép talán jól működik.

– o –

ÁLLÍTÓLAG

Ha a sollen-t használjuk, nem foglalunk állást az állítás igazságával kapcsolatban:

Der Computer soll gut funktionieren = A számítógép állítólag/talán jól működik.

Valakitől hallottuk, hogy a számítógép jól működik, de magunk nem vagyunk erről megbizonyosodva, nem foglalunk erről állást: vagy igaz, vagy nem, nem tudjuk, mert csak mástól hallottuk az információt.

Ha pedig a wollen-t használjuk, el sem hisszük, hogy az állítás igaz, magunk is kételkedünk benne:

Der Ministerpräsident sagt, wir wollen schönes Gehalt bekommen = A miniszterelnök azt mondja, szép fizetést kapunk.

Vermutung mit Modalverben

Vermutung mit Modalverben – Sejtetés módbeli segédigékkel

Nem kötelező, de tanácsos a módbeli segédigéket ebben a jelentésükben használni, stílusunk választékosabb lesz így. Természetesen lehet ehelyett a bestimmt, sicher, wahrscheinlich, möglich, vielleicht és hasonló szavakkal is kifejezni feltételezésünket, de ez kevésbé választékos.

– o –

FELTÉTELEZÉS KIFEJEZÉSE MÚLT IDŐBEN

Ha pl. nem azt akarjuk kifejezni, hogy „a számítógép állítólag jól működik”, hanem hogy „a számítógép jól működött”, akkor nem a módbeli segédige kerül múlt időbe, hanem a mondat végén álló főnévi igenév kerül Infinitiv Perfekt alakba:

Der Computer muss gut funktioniert haben = A számítógép egészen biztosan jól működött.

Angolosoknak ennek megértésében segít, hogy a „must” hasonló jelentésben szintén nem tehető múlt időbe, hanem a befejezett főnévi igenév áll ilyenkor a segédige mellett: The computer must have worked correctly.

Ugyanígy a többi módbeli segédigével is kifejezhetjük:

Der Computer müsste gut funktioniert haben = A számítógép bizonyára jól működött.
Der Computer dürfte gut funktioniert haben = A számítógép valószínűleg (65%) jól működött.
Der Computer könnte gut funktioniert haben = A számítógép valószínűleg (55%) jól működött.
Der Computer kann gut funktioniert haben = Lehet(séges), hogy a számítógép jól működött.
Der Computer mag gut funktioniert haben = A számítógép talán jól működött.
Der Computer soll gut funktioniert haben = A számítógép állítólag/talán jól működött.
Der Computer will gut funktioniert haben = A számítógép valaki szerint jól működött.

– o –

A német jövő idő: FUTUR és FUTUR II

Eredeti (jövő idő kifejezésére alkalmas) jelentése mellett a werden is kifejezhet valószínűséget:

Der Computer wird gut funktionieren:
   1. A számítógép jól fog működni.
   2. A számítógép bizonyára jól működik.

Másik megközelítésben azt mondhatjuk, hogy a német jövő idő kifejezhet jelenre vonatkozó valószínűséget. Ilyenkor tehát nem jövőre, hanem jelenre utal (a számítógép bizonyára most működik jól – ez nem a jövőre, hanem a jelenre utal).

A módbeli segédigékhez hasonlóan a werden-nel is kifejezhetünk múltra vonatkozó valószínűséget, ha a főnévi igenevet Infinitiv Perfekt alakban használjuk mellette:

Der Computer wird gut funktioniert haben = A számítógép bizonyára jól működött.

Ezt a werden + Infinitiv Perfekt szerkezetet nevezik Futur II-nek is, azonban a jövő időhöz valójában semmi köze, ezért vitatható is, helyénvaló-e egyáltalán ezt Futur II-nek nevezni, hiszen csak formailag emlékeztet valamiféle  befejezett jövő időre. Ritkán ugyan, de használható a Futur II jövőre vonatkozó valószínűség kifejezésére.

Érdekes továbbá, hogy az olasz jövő idő és befejezett jövő idő is használható valószínűség kifejezésére a jelenben ill. a múltban, a némethez teljesen hasonló jelentésben. Bővebben: Valószínűség kifejezése jövő időkkel a németben és az olaszban.

– o –

Felhasznált irodalom a Vermutung mit Modalverben témához:

Horváthné Lovas Márta: Magnet Deutsch – Kommunikatives Kursbuch, Mittelstufe, 2, Padlás Nyelviskola Könyvek

Link a Vermutung mit Modalverben témához:

Deutschgrammatik20.de – Vermutung mit Modalverben

11 komment:

 1. március 25, 2019

  Lovas Árpád Válasz

  Tisztelt Tamás!

  Remélem jó topikban kérdezem a következőt:
  Az alábbi mondatok a jövőre vonatkoznak, de alakjuk a fenti példának felelnek meg.

  Spätestens jetzt (12 April) muss Großbritannien entschieden haben, ob es an der Europawahl teilnimmt.
  Und London muss der EU mitgeteilt haben, was der Plan ist…
  (Süddeutsche Zeitung)

  Legkésőbb addigra el kell döntse..
  Addigra meg kell mondja …

  Itt Modalverben + perfekt van jövő idejű cselekvésre?
  Ez nem a Futur Perfekt-hez áll közelebb?
  … wird entschieden haben …

  Használjuk ilyen értelemben a Modalveben + perfekt szerekezet?
  Köszönöm
  Lovas Árpád

  • március 25, 2019

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Kedves Árpád! Igen, itt gyakorlatilag a Futur II. jelentéséhez hasonlót fejez ki a szerkezet. A Futur II elsősorban múltra vonatkozó valószínűséget fejez ki, másodsorban pedig olyan cselekvést, amely egy másik jövő idejű cselekvés előtt befejezett lesz – ez a ritkábbik használati módja a Futur II-nak. Maga a Futur II is ritkán fordul elő ilyen szerepkörben, módbeli segédigés szerkezetek még inkább. Egyébként nem láttam még ezt a szabályt így leírva sehol, mármint a módbeli segédigék ilyenfajta (Futur II-hoz hasonló) használatát. Ahogy idézte, összetett mondatokról van szó, és a mondat másik feléhez képest előidejűséget fejez ki a módbeli segédige a befejezett főnévi igenévvel. Bár a teljes szöveget nem ismerem, de ha jól értem, akkor itt “már bizonyára” kifejezéssel fordítható talán a legjobban magyarra.

 2. március 26, 2019

  Lovas Árpád Válasz

  Kedves Tamás!

  Köszönöm a választ.
  Igen, nekem is a Futur II volt as elso gondolatom.
  A teljes cikk (12. April-nál van a kiemelt rész):

  https://sz.de/1.4382063

  üdvözlettel,
  Lovas Árpád

 3. július 30, 2019

  Szilvia Válasz

  Kedves Tamás!
  A következő mondatot szeretném magyarra fordítani. Kérhetném ebben a segítségét?
  “Eine andere Prüfung bestand darin, dass vor meinem Haus etwas abgerissen werden sollte.” Az előfordulhat, hogy a werden sollte valószínűséget fejez ki?

  Köszönettel:
  Szilvia

  • Az abgerissen werden szenvedő alakú főnévi igenév. Ilyen mellett is állhat módbeli segédige valószínűség kifejezésére. De ebben a mondatban inkább az alapjelentésével (“kell”) kell fordítani a sollen-t. Valami olyasmit jelent a mondat, hogy A vizsga abból állt, hogy valamit el kellett szakítani a ház előtt.

   • március 19, 2024

    lowly_worm Válasz

    “valamit el kellett szakítani a ház előtt” Jujj, ez szemet szúrt. A németek az abgerissen-t használják, amikor egy épület lebontását akarják kifejezni, szerintem itt is erről van szó, nem a szakítás igéről.

    • március 19, 2024

     Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

     Köszönöm a kiegészítést, szerintem igaza lesz. Szövegkörnyezet nélküli mondatoknál néha nem egyszerű rájönni, miről is lehetett szó. Nálam nem annyira mindennapi esemény, hogy egy ház előtt elbontanak valamit egy vizsga keretében.

 4. december 26, 2020

  Gyuri Válasz

  Kedves Tamás! Egy nyelvtankönyvben a Futur II témakörhöz kapcsolódó gyakorlatok között találkoztam a következő mondattal: Sie wird wahrscheinlich im Stau gestanden haben. A wahrscheinlich szerepét nem igazán értem, hiszen a wird gestanden haben bizonyosságot fejez ki, a wahrscheinlich azonban “lerontja” ezt a bizonyosságot és így már kevésbbé biztos, hogy a dugóban ragadt a hölgy. Ebben az esetben mi lenne a helyes fordítás és miért van szükség egy extra határozószóra?
  Köszönöm megtisztelő válaszát.

  • december 27, 2020

   Bodnár Tamás, webnyelv Válasz

   Kedves Gyuri! A wird … gestanden haben nem bizonyosságot, hanem valószínűséget fejez ki. Tehát nem biztos, hanem inkább csak valószínű, hogy a Futur II-vel kifejezett cselekvés megtörtént. Ettől függetlenül a wahrscheinlich szintén valószínűséget fejez ki, és nem azért nem lenne rá szükség, mert ellentétes a Futur II-vel, hanem mert pont ugyanazt fejezi ki, mint a Futur II. Éppen ezért teljesen felesleges kitenni, ahogy írja, nincs szükség extra határozószóra. Mi volt pontosan a feladat abban a nyelvtankönyvben? Arra tudok gondolni, talán nem volt még Futur II alakban a mondat, viszont meg volt adva a wahrscheinlich szó, és az alapján kellett Futur II-be tenni, elhagyva a wahrscheinlich-ot. Olyan feladatok szoktak lenni, hogy meg van adva egy módbeli segédige nélküli mondat egy vielleicht, bestimmt, wahrscheinlich vagy hasonló határozószóval, és át kell alakítani módbeli segédigés mondattá, elhagyva a határozószót.

 5. június 13, 2023

  Szabó András Válasz

  Üdvözlöm Tamás!
  Der Computer muss gut funktionieren – A komputer bizonyára jól működik.

  A komputernek jól kell működni.
  Ezt hogy mondják németül?
  Üdvözlettel: Andras

  • Kedves András!
   Ezt is ugyanúgy mondják németül. Der Computer muss gut funktionieren – mindkettőt jelenti. Magyarul is nagyon hasonló a két mondat jelentése. Kétértelmű, ahogy magyarul is: 1. A számítógépnek jól kell működnie, hiszen megcsináltam. 2. A számítógépnek jól kell működnie, hiszen nagy szégyen lenne, ha bemutató közben lefagyna. Az 1. mondat így is lehetne értelmezhető: A számítógép bizonyára jól működik, hiszen megcsináltam.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.