Tout, tous, toute, toutes; chaque, chacun, chacune

Tout, tous, toute, toutes; chaque, chacun, chacune

Tout, tous, toute, toutes


Állhat névelős főnév előtt:

Ilyenkor egyes számban a jelentése “az egész” (hímnemben tout le…, nőnemben toute la…)

tout le livre = az egész könyv
toute la maison = az egész ház

Többes számban: “minden” (hímnemben tous les…, nőnemben toutes les…)

tous les livres = minden könyv
toutes les maisons = minden ház

Névelő helyett jelzői birtokos névmás (“birtokos névelő”) is állhat ilyenkor, pl. toute ma chemise (az egész ingem), toutes mes chemises (minden ingem).

toute la classe – az egész osztály (ha osztályterem, ha a tanulók összessége, akkor is)
tout le livre – az egész könyv

Toute la classe est allée en excursion. Az egész osztály elment kirándulni.
Tout le lac est froid. Az egész tó hideg.
J’ai lu tout le livre. Az egész könyvet elolvastam.
Il a invité toute la famille à dîner. Az egész családot meghivta ebédelni.
Toute la famille s’est déménagée en Belgique. Az egész család Belgiumba költözött.
Maman va passer toute la semaine chez nous. Anya az egész hetet nálunk fogja tölteni.
Il faisait du soleil toute la journée. Egész nap sütött a nap.

Tous les élèves sont allés en excursion. Minden tanuló elment kirándulni.
Tous les lacs sont froids. Az összes tó hideg.
J’ai lu tous les livres. Minden könyvet olvastam.
Il a invité tous les membres de la famille à dîner. A család minden tagját meghivta ebédelni.
Toutes les familles reçoivent une allocation. Minden család kap ellátást.
Cette famille reçoit toutes les allocations. Ez a család minden(féle) ellátást megkap.

A tout le monde egy állandósult szerkezet, jelentése “mindenki”:

Tout le monde a des problèmes. Mindenkinek vannak problémái.
Ce livre parle à tout le monde. Ez a könyv mindenkihez szól.

Ha önállóan áll:

tout = minden
tous, toutes = mindenki, mindannyian

Tout est prêt = Minden készen van.
Tous sont là = Mindenki itt van.
Toutes sont sorties = Mindnyájan kimentek.

Összetett igeidőben ilyenkor a participe passé és a ragozott ige közé kerül:

J’ai tout vu = Láttam mindent.

Állhat melléknév előtt, jelentése “teljesen”:

Elle devient toute faible. Teljesen elgyengült.
Cette maison est toute blanche. Ez a ház teljesen fehér.
Ces arbres sont tous nus. Ezek a fák teljesen csupaszok.
Ce lac est tout froid. Ez a tó teljesen hideg.

Időhatározók mellett kifejezheti az ismétlődést:

Je fais du sport tous les deux jours. Kétnaponta sportolok.
Il paye ses chèques tous les mois. Havonta fizeti a csekkjeit.

Chaque

Jelentése: minden egyes, minden, mindegyik. Egyes számban áll utána a főnév. Sok esetben használható a tout helyett, mivel jelentése hasonló:

Je fais du sport chaque deux jours. Minden második nap sportolok.
Il paye ses chèques chaque mois. Minden hónapban fizeti a csekkjeit.

Chaque élève est allé en excursion. Minden tanuló elment kirándulni.
Chaque lac est froid. Az összes tó hideg.
J’ai lu chaque livre. Minden könyvet olvastam.
Cette famille reçoit chaque allocation. Ez a család minden(féle) ellátást megkap.
Chaque famille reçoit une allocation. Minden család kap ellátást.
Il a invité chaque membre de la famille à dîner. A család minden tagját meghivta vacsorára.

Chacun, chacune

Jelentése: “mindegyik közülük”. Utána de elöljárószó vezeti be a főnévi csoportot, melynek a tagjairól beszélünk, ez többes számban áll:

Chacun des élèves est allé en excursion. A tanulók mindegyike elment kirándulni.
Chacun des lacs est froid. A tavak mindegyike hideg.
J’ai lu chacun des livres. A könyvek mindegyikét olvastam.
Cette famille reçoit chacune des allocations. Ez a család az ellátások mindegyikét megkapja.
Chacune des familles reçoit une allocation. A családok mindegyike kap ellátást.
Il a invité chacun des membres de la famille à dîner. A családtagok mindegyikét meghívta vacsorára.

A chacun, chacune állhat önállóan is (nincs utána főnév), ilyenkor lényegében ugyanazt jelenti, mint a tout le monde (mindenki):

Chacun est invité. Tout le monde est invité. Mindenki meg van hívva.
Chacun est parti. Tout le monde est parti. Mindenki elment.

Tehát:

Chaque, vagy chacun des …, chacune des… = tous les …, toutes les… = mind, az összes, azaz minden egyes…

Chacun, chacune = tout le monde = mindegyik, mindenki…

 

—–

Forrás:

Francianyelv.hu

A bejegyzés nagy része Bácsy Éva francia nyelvtanár jegyzetei alapján készült.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.