Sok, kevés, hány, mennyi az angolban

Sok kevés hány mennyi – hogy vannak ezek angolul?

Ha a « sok kevés hány mennyi » kifejezéseket halljuk, nem kell megijedni! Bár az angol kicsit másképp hasnálja ezeket, mint mi, de nem vészes! Először mindenképp nézzük át, melyek a megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, ha nem vagyunk bennük biztosak!

Mielőtt a « sok kevés stb. » témájába belebonyolódnánk: A sok kifejezésére sok kifejezés létezik az angolban! Pl. azt, hogy sok autó, így mondhatjuk: a lot of cars, lots of cars, a great deal of cars, a (great/large) number of cars, plenty of cars. (Plenty of előtt nincs a!) Ezeket inkább csak állító mondatokban használják. Tagadó és kérdő mondatokban jön a much és many.

sok kevés hány mennyi much many little few how much how many

London Eye

.

Sok: Much és many

Megszámlálható főnevek előtt a many, megszámlálhatatlan főnevek előtt a much áll. A much és many inkább csak kérdő és tagadó mondatokban fordul elő.

Megszámlálható főnevek: many + főnév többes számban:

many books – sok könyv, számos könyv
many children – sok gyerek, számos gyerek
many cities – sok város, számos város

Megszámlálhatatlan főnevek: much + főnév egyes számban:

much bread – sok kenyér
much water – sok víz
much homework – sok házi feladat
much work – sok munka

(Kivételesen a work és a homework is megszámlálhatatlan főnév, lásd itt: Megszámlálhatatlan főnevek az angolban)

A magyar nyelvtől sem idegen teljesen ez a logika. A magyarban a “számos” és a “sok” látszólag felcserélhetők egymással (pl. sok probléma, számos probléma), de nem mindig! Megszámlálhatatlan főnév előtt nem mondhatjuk, hogy “számos”! Mondhatjuk, hogy pl. “sok víz”, de nem mondhatjuk, hogy “számos víz”. A “számos” szó kizárólag a megszámlálható főnevek számára van “fenntartva”. Így amit magyarul nem mondhatunk a “számos” szóval, az biztosan much lesz az angolban. A “sok” viszont univerzális, állhat mindenféle főnév előtt.

A much és many szavakat az angol leginkább kérdő és tagadó mondatokban használja:

There isn’t much bread in the cupboard – Nincs sok kenyér a szekrényben.
I didn’t see many people in the street last week – Nem láttam sok embert az utcán a múlt héten.
Have you got many books? – Sok könyved van?

Állító mondatokban inkább az a lot of, lots of stb. kifejezéseket használjuk:

There is a lot of bread in the cupboard – Sok kenyér van a szekrényben.
I saw lots of people last week – Sok embert láttam a múlt héten.
We have plenty of books – Sok könyvünk van.

A so much, so many (olyan sok, nagyon sok) állító mondatban is állhat:

I have so many books – Nagyon sok könyvem van.
On the table there was so much bread – Nagyon sok kenyér volt az asztalon.

Mennyi, hány: How much és how many

A hány?, mennyi? fogalmát is kétféleképpen fejezi ki az angol:

Megszámlálható főnevek előtt: how many + többes számú főnév:

How many children? – hány gyerek? mennyi gyerek?
How many books? – hány könyv? mennyi könyv?
How many towns? – hány város? mennyi város?

Megszámlálhatatlan főnevek előtt: how much + egyes számú főnév:

How much bread? – mennyi kenyér?
How much milk? – mennyi tej?
How much water? – mennyi víz?

Ettől sem áll teljesen távol a magyar logika. A magyarban a megszámlálható főnevekre kérdezhetünk úgy is, hogy “hány?”, “mennyi?”, de a megszámlálhatatlanokra nem kérdezhetünk úgy, hogy “hány?”. Nem mondjuk, hogy “hány víz folyik a csapból?”, csak azt, hogy “mennyi víz folyik a csapból?”.

Megjegyzés: mondatban a how many után ha valaminek a létezésére kérdezünk, tehát létige áll utána, akkor a there is, there are szerkezetet használjuk: How many cars are there in the street? – Mennyi autó van az utcán? How much után is állhat there is, de ez nem kötelező: How much bread is on the table? – Mennyi kenyér van az asztalon?

(Egy) kevés: Little és few

A „kevés” fogalmát is kétféleképpen fejezi ki az angol:

Megszámlálható főnevek előtt: few + többes számú főnév:

few children – kevés gyerek
few books – kevés könyv
few towns – kevés város

Megszámlálhatatlan főnevek előtt: little + egyes számú főnév:

little bread – kevés kenyér
little milk – kevés tej
little water – kevés víz

A little és few önmagában inkább negatív jelentést hordoznak, arra utalnak, hogy csak kevés van valamiből:

Can you give me any bread?*
Sorry, I have little bread.

Tudna adni nekem kenyeret?
Sajnálom, kevés kenyerem van.

May I take away any chairs?*
No, there are only few chairs.

Elvihetek néhány széket?
Nem csak kevés szék van.

Ha pozitív jelentést akarunk kifejezni, tehát arra utalunk, hogy valamiből ha kevés is, de van, akkor határozatlan névelőt teszünk a little és few elé:

Can you give me any bread?*
Yes, I have a little bread.

Tudna adni kenyeret nekem?
Igen, van egy kis kenyerem.

May I take away any chairs?*
Yes, there are a few chairs.

Elvihetek néhány széket?
Igen, van egy kevés szék.

A little mint melléknév használható mindenféle főnév előtt, jelentése “kicsi”: a little house – egy kicsi ház.

* Ezekben a mondatokban az any helyett some is használható, de ez kicsit megváltoztatja a jelentést. Erről egy másik bejegyzésben lesz szó.

Egy kis gyakorlás

Pótoljuk a hiányzó much vagy many szavakat! Ha kell, tegyük többes számba a főnevet!

so _____ child, so ____ water, so ____ salt, so ____ tree, so ____ sand

so ____ cupboard, so ____ furniture, so ____ homework

Pótoljuk a hiányzó little vagy few szavakat! Itt most ne használjuk a little szót „kicsi” jelentésben! Ha kell, tegyük többes számba a főnevet!

a ____ air, a ____ bread, a ____ pepper, a ____ table

a ____ fun, a ____ honey, a ____ newspaper, a ____ car

Fordítsuk angolra a következő mondatokat!

Sok könyved van?
Igen, sok könyvem van.
Nem, nincs sok könyvem.

Sok kenyér van az asztalon?
Igen, sok kenyér van ott.
Nem, kevés kenyér van ott.
Van egy kevés kenyér ott.

Hány asztal van a szobában?
A szobában nincs sok asztal.

Mennyi pénzed van?
Van egy kevés pénzem.

Sok időd van?
Igen, sok időm van.
Nem, nincs sok időm.
Van egy kevés időm.

Sok állat van a kertben.
Nincs sok állat a kertben.

Sok kert van a faluban.
Nincs sok kert a faluban.

Hány barátod van?
Van egy kevés barátom.

Kevés tea van a szekrényben.
Nincs sok kávé a szekrényben.

A feladatok megoldása.

Link:

Englishclub.com – Uncountable Nouns

Érdekesség (Wordreference fórum) – Különbség az a large number of és a large amount of között, egy angol anyanyelvű szerint.

Másik érdekesség (Wordreference) –  plenty of, a lot of és lots of.

.

2 komment:

  1. április 1, 2020

    Notár zoltán Válasz

    Honnan tudjuk megszállálo és nm megszámlalhatatlan?

    • A bejegyzés elején van egy link, arra kattintva megnyílik a másik bejegyzés, ahol megtalálja a választ a kérdésére.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.