Palindrom – azaz visszafele olvasva is értelmes mondat

Palindrom – a visszafele olvasva is értelmes mondat

Talán nem sokan tudják, hogy külön neve is van annak a jelenségnek, ha egy mondatot (vagy csak szót, vagy akár hosszabb szöveget) visszafele olvasva szintén értelmes szöveget kapunk. Ez a palindrom. Főleg gyerekkorukból sokan emlékeznek az Indul a görög aludni mondatra, mely visszafele olvasva is ugyanaz. De nem feltétlen kell ugyanannak lennie visszafele olvasva – például a mozi (visszafele: izom) is palindrom, és a találat is (visszafele is találat). Tehát két fajtájuk van a palindromoknak, de a legtöbbször olyan példákat hoznak, ahol visszafele olvasva ugyanazt kapjuk.

Palindromok a magyarban:

A magyarban aránylag sok olyan szó található, mely visszafele olvasva is értelmes, vagy ugyanaz. Visszafele is azonos szavakból néhány:

kék, pép, epe, sas, görög, legel, lepel, vív, szakasz, locsol, tettet, mennem, icipici, találat, gárdanadrág, rétipipitér, keretkarakterek

Visszafele mást jelent:

izom, kép, kész, már

Nem csak szavak, mondatok is alkothatók szép számmal.

Indul a görög aludni.
Indul a kutya s a tyúk aludni.

Géza, kék az ég!
Marad a madaram.
A fedeled e fa.

Csak a mama makacs.
Csáp alakú kalapács.
Edit nem ment ide.
Goromba rab morog.
Az a hideg nem engedi haza.
A kultúra rút luka.

Kész a szék. (Ha az sz-t egyetlen betűnek vesszük.)
Szárad a darázs.
A cápa eledele apáca.
De kéne tű tenéked.
Meg ne lássál engem!
Rám német nem lel, elmentem én már.
Te pék, láttál képet?

Ön ejtette ki talán már a kisadi-hidasi karámnál a tikettet, Jenő?

Kicsit hosszabb:

Kis erek mentén, láp sík ölén oda van a bánya rabja:
Jaj, Baranyában a vadon élő Kis Pálnét nem keresik!

Még ennél hosszabb is létezik. A 19. század végéről származik egy szerelmes levél, több soros szöveg, mely visszafele olvasva is ugyanaz (így kezdődik: “Nádasi K. Ottó Kis-Adán…”. Itt, az oldal alja felé olvasható: A leghosszabb magyar palindromok. Ezen az oldalon betűk száma szerint csoportosítva vannak a palindromok, visszafele is ugyanúgy olvasható szavak, kifejezések. Wekerlekos oldalán 2010 után alkotott palindromok is találhatók, a szerző is fel van tüntetve néhánynál. Egy blogban (Kárpátalja.net) is szép gyűjtemény található, van több hosszú szöveg is, mely visszafele olvasva ugyanaz.

Angol:

Szavak, melyek visszafele olvasva is ugyanazok:

I (én), a (egy – névelő), did (a do múlt ideje), Mom (anyu), Dad (apu)
noon (dél), radar, level (szint), refer (utal valamire)
racecar – versenyautó
sees – A see (látni) egyszerű jelen idő E/3 alakja
deified – A deify (bálványoz) múlt ideje és 3. alakja

Szavak, melyeket visszafele olvasva más szót kapunk:

was (volt, voltam) – saw (see múlt ideje)
God (Isten) – dog (kutya)
are (vagy, vagyunk, vagytok, vannak) – era (korszak)
top (teteje) – pot (cserép)
live (élni) – evil (gonosz)
lived (live múlt ideje és 3. alakja) – devil (ördög)
now (most, most már) – won (A win múlt ideje és 3. alakja)
stressed (hangsúlyos) – desserts (sivatagok)
pool (medence, biliárd) – loop (hurok)
tap (csap) – pat (megvereget)

Mondatok, melyek visszafele olvasva is ugyanazt adják:

Was it a rat I saw? – Patkány volt, amit láttam?
Stella won no wallets – Stella nem nyert pénztárcákat.
Sir, I’m Iris – Uram, Iris vagyok.
Borrow or rob – Kölcsön kérni vagy rabolni.

Ned, I am a maiden – Ned, leány (hajadon) vagyok.
Wonders in Italy, Latin is “Red” now – Csodák Itáliában, a latin most (már) “piros”.
Anne, I stay a day at Sienna – Anne, egy napot maradok Siennánál.
Noel saw I was Leon – Noel látta, hogy Leon voltam.
Was it a bar or a bat I saw? – Bár vagy denevér volt, amit láttam?
Did I draw Della too tall, Edward? I did? – Túl magasnak rajzoltam Dellát? Igen?
Max, I stay away at six A.M. – Max, reggel hatkor távol vagyok.
He won a Toyota now, eh? – Nyert most egy Toyotát, mi?

16 Surprisingly Funny Palindromes – Ezeket nagyon viccesnek tartják.

Ralph Griswold gyűjteménye

A rekorder – állítólag ez a leghosszabb az összes nyelv között, 21012 szóból áll a mondat. A szavak száma is magáért beszél.

Német:

Visszafele azonos szavak:

neben (mellett, mellé), nennen (nevezni), nun (most), Rentner (nyugdíjas)

Visszafele értelmes szavak:

ein (egy) – nie (soha)
Eis (jég, fagylalt) – sie (ő (nőnem), ők, őt, őket)
leben (élni) – Nebel (köd)
lese (az olvasni jelen idejű E/1 alakja) – Esel (szamár)
eher (inkább) – Rehe (szarvas)

Visszafele olvasva azonos mondatok:

Leben neben Nebel – Köd mellett élni. (Saját.)
Anita bat Ina – Anita kérte Inát.
Bau ab! – Bontsd le!
Bau du ab! – Bontsd le te!
Die Liebe fleht: Helfe bei Leid! – Kb. Könyörög a szerelem: Segítsd a szenvedésben!
Eher neben Rehe – Inkább szarvas mellett.
Eil, Amalie! – Siess, Amelie!

Egy jó kis gyűjtemény.

Olasz:

Visszafele olvasva ugyanaz: e (és), o (vagy), i (a, az – névelő többes szám hímnemben), a (-ba, -be), ala (szárny), otto (nyolc), oro (arany), non (nem), alla (-ba, -be – névelős elöljárószó)

Visszafele olvasva mást jelent:

da (-nál, -nél) – ad (a elöljárószó a-val kezdődő szó előtt)
il (névelő) – li (őket, azokat)
la (névelő) – al (-ba, -be – névelős elöljárószó)

Visszafele olvasva azonos mondatok, kifejezések:

I vivi – az élők
Ai lati d’Italia – Olaszország oldalain
I topi non avevano nipoti – Az egereknek nem voltak unokáik.
Amo Roma – Szeretem Rómát.
Amo ridere di Roma – Szeretek nevetni Rómán.
Il re deve vederli – A királynak látnia kell őket.

Az olaszok a sajátjukat tartják a leghosszabbnak (PDF). Ha azt vesszük, ez jóval rövidebb, mint az angol rekorder, viszont komplettebb mondatokból áll.

Wikiquote – Olasz palindromok listája.

Latin:

Néhány szó, mely visszafele ugyanaz: sumus (vagyunk), ibi (itt), ecce (íme), suus (övé, hímnemű alak), murum (a murus ‘fal’ tárgyesete), tenet (a teneo, tenere ‘tartani’ kijelentő mód jelen idejének E/3 alakja).

Néhány visszafele is olvasható mondat:

Sum summus mus – A legcsodálatosabb egér vagyok.
Et tiger non regit te – És a tigris nem irányít téged.
SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS – A magvető, Arepo, működésben tartja a kerekeket.

Még több szó és mondat: Wiktionary: Latin palindromes

Wikipédia – A Sator-négyzet – A híres, latin palindrom, a Sator Arepo kezdetű, kicsit bővebben.

Németül, latinul és olaszul is:

Ave, Eva!

Spanyol:

Visszafele olvasva ugyanúgy van: y (és), o (vagy), a (-ba, -be), ese (ez), somos (vagyunk), reconocer (felismer), a la (az a elöljárószó után egy nőnemű névelő).

Visszafele mást jelent:

el (hímnemű névelő) – le (neki)
la (nőnemű névelő) – al (a elöljáró összeolvadva az el névelővel)
los (többes számú hímnemű névelő) – Sol (Nap)
las (többes számú nőnemű névelő) – sal (só).

Visszafele olvasva azonos mondatok, kifejezések:

la sal – a só (saját)
luz azul
– kék fény

yo soy – én vagyok
yo voy – én megyek
yo doy – én adok

Somos o no somos – Vagyunk, vagy nem vagyunk.
Yo hago yoga hoy
– Ma jógázom.

Amó la paloma – Szerette a galambot.
Amo la pacífica paloma – Szeretem a békés galambot.
Anita lava la tina – Anita mossa a kádat.

Frases palíndromas

Spanyolul és portugálul is:

Somos, somos, somos – Vagyunk, vagyunk, vagyunk.
luz azul – kék fény

Francia:

Néhány szó, melyek visszafele olvasva is ugyanazok: été (nyár), épé (kard), tôt (korán), ici (itt)

Visszafele is értelmes szavak: un (egy) – nu (akt)

Visszafele azonos kifejezések:

mon nom – az én nevem
un nu – egy akt

10 szó és 10 mondat, mely visszafele olvasva ugyanaz.

Mivel a franciában az íráskép és a kiejtés jelentősen eltér, alkothatók olyan palindromok is, melyek kimondva tükörképei saját maguknak, írásban nem.

Holland:

Visszafele azonos szavak: lepel (kanál), negen (kilenc), neen (nem), nemen (fogni, venni), maandnaam (hónapnév), meetsysteem (mérőrendszer)

Visszafele is értelmes szavak:

een (egy) – nee (nem)

Visszafele azonos mondatok:

Ik ski – Síelek.
Kook ik ook? – Én is főzök?

Lásd még: Holland Wikipédia

Svéd:

Ni talar bra latin – Ti jól beszéltek latinul.

Palindromok nyelvek közt:

Szavak, melyeket visszafele olvasva megkapjuk ugyanazt a szót más nyelven:

olasz: ne – francia: en (határozatlan névmás, többfélét jelenthet magyarul, pl. abból)
spanyol: el – francia: le (hímnemű határozott névelő egyes számban)

Szavak, melyeket visszafele olvasva egy másik nyelven értelmes szót kapunk:

angol: am (vagyok) – magyar: ma
angol: a (egy) – magyar: a (névelő)
angol: an (egy) – magyar: na

angol: be (lenni, legyél) – magyar: eb
angol: son (fia valakinek) – magyar: nos
angol: seven (7) – magyar: neves
angol: ten (10) – magyar: net

angol: eleven (11) – magyar: nevele (nevel elbeszélő múltja), ne vele
angol: men (férfiak) – magyar: nem
angol: rat (patkány) – magyar: tar

német: I darf (I-nek szabad) – magyar: Fradi
német: da (ott) – magyar: ad

olasz: da (-nál, -nél) – magyar: ad

spanyol: es (van) – magyar: se

holland: ik (én) – magyar: ki

angol: am (vagyok) – olasz: ma (de)
angol: red (piros) – német: der (határozott névelő hímnemben)
angol: saw (fűrész; a ‘látni’ ige múlt ideje) – was (mi? mit? ami, amit – kérdőszó és kötőszó)

angol: us (minket, nekünk) – olasz: su (-on, -en, -ön), spanyol: su (övé, övék)

Szavak, melyek több nyelvben is megegyeznek oda-vissza:

radar (magyar, angol, német, holland, francia, spanyol, portugál)
ama – szeret (E/3) (olasz, spanyol, portugál)

Besorolhatatlan:

holland: lepel (kanál) – magyar: lepel

Itt csak a felszínt kapargattuk, csak néhány nyelvbe pillantottunk bele. A kutakodást tovább lehetne folytatni a fenti nyelvek között és sok más nyelv között is – már ha ennek van értelme. Ha valaki ismer még palindromokat, melyek nincsenek fent itt, vagy a belinkelt oldalakon, bármilyen nyelven vagy nyelvek között, kommentbe megírhatja!

Nem palindrom, de talán ez is érdekes lehet: Azonos mondatok több nyelvben

Matematika:

A palindrom a matematikában sem ismeretlen, bár gyakorlati haszna nincs sok:

1 + 1 * 1 = 1 * 1 + 1
1234 + 8765 = 9999 = 5678 + 4321

Akadnak még szimmetrikus alakzatok, például egyes síkidomok, függvények képei.

Dátumoknál, időpontoknál is előfordul:

2011. november 2., azaz 2011 11 02

23:32 (23 óra 32 perc)
11:11

Grafika:

Alkothatók ábrák, melyeket elforgatva ugyanazt kapjuk. Vagy úgy írnak le egy (visszafele egyébként nem értelmes) szót, hogy az ábrát elforgatva ugyanazt kapjuk vissza. Ezeket ambigrammáknak nevezzük. Ilyen van itt a bejegyzés elején is. A következő is ilyen:

palindrom ambigramma

A palindrom speciális fajtája: ambigramma

Hasonlók láthatók még az angol Wikipédia Ambigram szócikkében.

Zene:

Léteznek dallamok, melyek visszafele lejátszva is ugyanúgy vannak, vagy pedig értelmes dallamot adnak ki. Legismertebb Bach Crab Canon-ja (rák kánon). A zene két szólama egymás tükörképei. Haydn 47. szimfóniájának második tétele odafele és visszafele is ugyanaz. Ebben a videóban visszafele játsszák le először a hangfelvételt, utána odafele.

További linkek:

Magyar Wikipédia

Angol Wikipédia

A francia Wikipédia rengeteg nyelvből hoz példát

Az Imtranslator oldalán orosz palindromokat találunk

Grétsy László írása a nyelvi játékokról és palindromokról, a palindromok fajtáira is kitér.

Megjegyzés: A bejegyzésben szereplő példák a belinkelt oldalakról származnak, néhány saját példa kivételével. A nyelvek közötti és több nyelvben is értelmezhető palindromok saját kútfőből származnak. Az oldalon elhelyezett két kép a Wikipédia linkelt oldalairól származik.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.