Olasz szenvedő szerkezet 1.

Az olasz szenvedő szerkezet
(La voce passiva)

Igeszemléletből megkülönböztetünk cselekvőt (attiva) és szenvedőt (passiva). A magyarban inkább csak a cselekvőt használjuk (pl. „olvasom a könyvet”), de az olasz szenvedő szerkezet gyakori (pl. „a könyv olvastatik”).

Kijelentő mód
(Modo indicativo)

Venice gondolák olasz szenvedő szerkezet

Gondolák Velencében. Az első találkozás a szenvedő szerkezettel is ilyen viharos volt?

Jelen idő (Presente)
Vegyük példának az „olvasom a könyvet” mondatot! A cselekvő mondatot úgy alakítjuk át szenvedővé, hogy a mondat tárgyából (itt: „könyvet”) lesz a mondat alanya (il libro). Ezt követi a „lenni” (essere) ige alakja az adott igeidőben. (Ugyanabban az igeidőben, mint amiben a cselekvő mondat igéje áll. Itt az „olvasom” kijelentő mód jelen időben van, ezért a létige is kijelentő mód jelen időbe kerül: è). A főige (itt: olvasni) participio passato alakba kerül (a leggere participio passato alakja: letto). Ezzel meg is van a szenvedő mondatunk:

Il libro è letto – „A könyv olvasva van” / „A könyv olvastatik” / Olvassák a könyvet.

Ebből a szenvedő mondatból nem derül ki, ki végzi a cselekvést, azaz ki olvassa a könyvet. A szenvedő szerkezetnek pont ez a lényege, hogy a cselekvés elvégzőjét nem akarjuk megnevezni, mert nem tartjuk fontosnak. Ha mégis meg akarjuk nevezni, akkor a da elöljárószó után tehetjük ki. Pl. da me (általam), da lui, da lei (őáltala), dal direttore (az igazgató által):

Il libro è letto da me – „A könyv olvastatik általam” / Olvasom a könyvet.

További példák a cselekvő mondat szenvedővé alakítására, kijelentő mód jelen időben maradva (indicativo presente):

voce attiva: Il direttore scrive la lettera.
voce passiva: La lettera è scritta dal direttore.
(Az igazgató megírja a levelet.)

voce attiva: Gli ospiti mangiano gli spaghetti.
voce passiva: Gli spaghetti sono mangiati dagli ospiti.
(A vendégek megeszik a spagettit.)

voce attiva: Il medico ti esamina.
voce passiva: Sei esaminato/esaminata dal medico.
(Az orvos megvizsgál téged.)

Mint látható, a szenvedő mondat igéjét az alannyal egyeztetni kell. A participio passato nemben és számban is egyezik:

Il medico esamina Giulia → Giulia è esaminata dal medico.
Il medico esamina Piero e Marco Piero e Marco sono esaminati dal medico.
Visitiamo la Torre Pendente La Torre Pendente è visitata da noi. (Meglátogatjuk a Ferde Tornyot.)
Il professore ci loda Siamo lodati dal professore. (A tanár megdicsér minket.)

A passato prossimo szenvedő alakja:
Ugyanúgy képezzük, mint a jelen idejű szenvedő alakot, csak a létige nem jelen időben, hanem passato prossimóban áll:

Jelen idő (presente): Il libro è letto – Olvassák a könyvet.
Múlt idő (passato prossimo): Il libro è stato letto – Elolvasták a könyvet.

Presente: La lettera è scritta – Írják a levelet.
Passato prossimo: La lettera è stata scritta – Megírták a levelet.

Az imperfetto szenvedő alakja:
Az essere igét imperfettóban kell ragozni, utána áll a participio passato:

Il libro era letto – Olvasták a könyvet.
La lettera era scritta dal direttore – Írta a levelet az igazgató.
Gli spaghetti erano mangiati dagli ospiti – Ették a spagettit a vendégek.

A passato remoto szenvedő alakja:
Az essere ige passato remotóban, utána a participio passato:

Il Decamerone fu scritto da Boccaccio – Boccaccio írta a Decameront.
Molti libri furono scritti nel trecento – A 300-as években sok könyvet írtak.

A jövő idő (futuro) szenvedő alakja:
Jövő időben kell ragozni az essere igét a participio passato mellett:

Il libro sarà letto – El fogják olvasni a könyvet.
La lettera sarà scritta – Meg fogják írni a levelet.
Gli spaghetti saranno mangiati dagli ospiti – Meg fogják enni a spagettit a vendégek.

A trapassato prossimo, trapassato remoto és futuro anteriore szenvedő alakja:
Ilyenkor is a létigét ragozzuk az adott igeidőben, ezután következik a participio passato:

Trapassato prossimo:
Dopo che erano stati mangiati i dolci, tutti sono usciti – Miután megették az édességet, mindenki elment.

Trapassato remoto:
Appena furono stati mangiati i dolci, hanno portato anche il vino – Mihelyt megették az édességet, hozták a bort is.

Futuro anteriore:
Dopo che il film sarà stato guardato, dovranno andare tutti a casa – Miután majd megnézték a filmet, mindenkinek haza kell majd mennie.

Felhasznált irodalom az olasz szenvedő szerkezet témához:

Herczeg Gyula: Olasz leíró nyelvtan, Terra, Budapest, 1988.

Király Rudolf, Szabó Mihály: Olasz nyelvkönyv, Tankönyvkiadó, Budapest

T. Martin, S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 2, Edilingua, 2008.

Maria Teresia Arbia: Olasz nyelvtan röviden és érthetően (PONS), Klett Kiadó, Budapest, 2006.

Link az olasz szenvedő szerkezet témához:

Oneworlditaliano.com – Forma passiva

2 komment:

  1. október 1, 2019

    Katalin Baranyai Válasz

    A Decameron szerzője Boccaccio!!!!

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.