A latin hatása a németre

Latin hatás a németben

Íráskép

latin hatás a németbenA latin hatás, mint tudjuk, nem elhanyagolható az Európában beszélt nyelvek nagy részében. Ez alól a német sem kivétel.

A német irodalmi nyelv már megszületésénél találkozott a latinnal. Néhány ismertebb szó, mint pl. Kloster (claustrum; kolostor, zárda), Mönch (monachus, szerzetes), schreiben (scrībere, írni), Wein (vīnum, bor), Kampf (campus) a német alapszókincs részévé váltak, annyira, hogy már nem is ismerjük fel ezeknek az eredetét. Az irodalmi latin nyelv középkori és újkori változatát viszonylag sokáig használták a Német-római Birodalom berkein belül. Ez sok esetben kihatott az irodalmi nyelv (Hochsprache) bizonyos marginális, inkább nyelvtani szegmenseire. Itt olyan nagy horderejű hatásról, mint az angol esetében, ahol az angol szavak 60%-a latin és francia eredetű, természetesen nem beszélhetünk.

Átírás

A német a latin szavakat a magyarok által ismert erasmusi-humanista kiejtés szerint írja át. (Bővebben: A latin helyesírás, kiejtés.) A latin átírás kihat a görög szavak átírására is: mint a nyugati nyelvek többségébe, a német nyelvbe a görög szavak a latinon keresztül kerültek be. Mivel a latin betűk többsége megegyezik a német ábécével, csak a különbségeket szemléltetjük.

Magánhangzók:

αι → æ (ae) → ä

LATIN NÉMET MAGYAR JELENTÉS
præcīsus präzis pontos, precíz
præpositiō Präposition elöljárószó, prepozíció
præhistoricus prähistorisch őskori
præteritum Präteritum múlt idő
præsēns präsent, Präsens jelen idő
prædīcātum Prädikat állítmány
Ægyptus Ägypten Egyiptom
Ætna Ätna Etna
Æthiōpia Äthiopien Etiópia
Eurōpæus europäisch európai

οι → œ → ö

Kroiszosz → Croesus → Krösus
homoiopathia → homœopathia → Homöopathie
oikonomia → œconomia → Ökonomie
œcologia → Ökologie
fœderālis → föderal

Mássalhangzók:

A latin c a németben z vagy k, attól függően, hogy mély hangrendű vagy magas hangrendű magánhangzó áll-e utána:

ce, ci, cae, coe, cy → ze, zi, zä, zö, zy

cæsūra → Zäsur
explicitus → explizit
cœlibātus → Zölibat
cynicus → zynisch

ca, co, cu → ka, ko, ku

cohaerentia → Kohärenz
calculatio → Kalkulation

Végződések

-antia, -entia → -anz, -enz

discrepantia → Diskrepanz
distantia → Distanz
congruentia → Kongruenz

dēpendentia → Dependenz
frequentia → Frequenz
interferentia → Interferenz
differentia → Differenz
intelligentia → Intelligenz

Ezek a főnevek a latinban -a végű, első deklinációs, nőnemű főnevek. A németben is nőneműek maradtak (die Kongruenz, die Dependenz, stb.).

-tio, -tionem → -tion

Deklination, Konjugation, Fragmentation, Kommunikation, Korruption

A -tio végű főnevek a latinban a 3. deklinációba tartoznak és nőneműek. Nemük a németbe bekerülve is megmaradt, pl. die Kommunikation, die Korruption.

– – –

– A bejegyzést Latinoloquusnak köszönhetjük! –

Kapcsolódó bejegyzés:

Mi lehet az oka, hogy egy német főnév milyen nemű?

Link:

Wiktionary: German terms delivered from Latin

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.