Infinitivo alakot vonzó igék – Milyen elöljárószóval állnak a spanyolban?

Infinitivo alakot vonzó igék –
Milyen elöljárószóval állnak a spanyolban?

A spanyolban egyes igék után még egy ige állhat, főnévi igenévi (infinitivo) alakban. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy a két igealak közé kell-e elöljárószó, és ha igen, akkor melyik. Ez az elöl álló igétől függ. Egyértelmű szabályt sajnos nem lehet erre felállítani.

Itt összegyűjtöttük a fontosabb igéket, csoportosítva őket aszerint, hogy a főnévi igenév milyen elöljárószóval áll utánuk. Például, a quiero ayudar (segíteni akarok) kifejezésben nincs az ayudar előtt elöljárószó, a querer igének tehát elöljárószó nélküli főnévi igenév a vonzata. A trato de ayudar  (próbálok segíteni) vagy me olvidé de ayudar (elfelejtettem segíteni) kifejezésekben de elöljárószó kerül az ayudar elé. Az empiezo a ayudar (elkezdek segíteni) kifejezésben pedig a elöljárószóval van dolgunk. Tehát, a tratar és az olvidarse ige vonzata de elöljárószóval álló főnévi igenév, az empezar ige vonzata pedig a elöljárószóval álló főnévi igenév.

A főnévi igenév spanyolul infinitivo. Ennek rövidítését (inf.) használjuk itt néhány ige mellett. Ha a magyar jelentéshez jobban illik, akkor az hacer algo (tenni valamit) áll helyette.

A főnévi igenév elöljárószó nélkül áll:

1. Szándékot kifejező igék mellett, pl. querer (akarni), intentar (szándékozni, megpróbálni), pensar (szándékozni), planear (tervezni), decidir (elhatározni):

¿Qué quieres hacer mañana? – Mit akarsz csinálni holnap?
¿Qué planeas hacer en la tarde? – Mit tervezel csinálni délután?
Pienso hacer las compras en el mercado de la ciudad – A városi piacon szándékozom bevásárolni.
¿Qué piensas comprar? – Mit szándékozol venni?
Intento traducir esta frase – Megpróbálom lefordítani ezt a mondatot.
Intenta correr más rapido – Próbálj gyorsabban futni!
Ese día decidí dormir un poco más – Azon a napon úgy döntöttem, hogy egy kicsit többet alszom.

2. Tetszést, nemtetszést kifejező igék mellett: gustar (szeretni), encantar (nagyon szeretni), preferir (jobban szeretni); odiar / detestar / aborrecer (utálni, gyűlölni).
A gustar és encantar használata eltér a magyartól! Szó szerint úgy fejezik ki, hogy valakinek tetszik csinálni valamit.

Me gusta leer – Szeretek olvasni.
Nos encanta escuchar música – Nagyon szeretünk zenét hallgatni.
Preferimos comer en casa – Jobban szeretünk otthon enni.
Odio llegar tarde – Utálok elkésni.

3. Ha valakinek tanácsolunk, megengedünk vagy megtiltunk valamit: aconsejar / recomendar (javasolni), mandar (megparancsolni), permitir (megengedni), prohibir (megtiltani):

Te aconsejo ir al cine – Azt javaslom neked, menj moziba.
Tamás me ha recomendado ver unos vídeos – Tamás azt javasolta nekem, hogy nézzek videókat.
Te mando quedarte aquí – Azt parancsolom, maradj itt.
No me permiten fumar – Nem engedik meg nekem, hogy dohányozzak.
Te prohíbo decir esto – Megtiltom, hogy ezt mondd.

4. Egyes, képességet és lehetőséget kifejező igék és kifejezések után: poder, saber, ser posible, ser imposible:

No puedo hablar – Nem tudok beszélni. (Mert például berekedtem.)
Este crío no sabe aún hablar – Ez a gyerek még nem tud beszélni. (Még nem tanult meg beszélni.)
Es posible dormir en esta casa – Lehetséges ebben a házban aludni.

Nem csak a ser posible, ser imposible kifejezésekre igaz ez a szabály. Ha a ser ige után valamilyen melléknév áll, akkor is a fentiek érvényesek:

Tengo que decirlo, es bueno estar aquí otra vez – Azt kell mondanom, jó újra itt lenni.

5. Egyéb igék: esperar inf. (remélni valamit), olvidar hacer algo (elfelejteni megtenni valamit), prometer inf. (megígéri, hogy megtesz majd valamit), soler hacer algo (szokott valamit csinálni):

Espero poder ir contigo – Remélem, tudok veled menni.
Luis olvidó hacer la presentación – Luis elfelejtette megtartani a bemutatót.
Suelo estudiar español todas las mañanas – Minden reggel szoktam spanyolul tanulni.

A főnévi igenév DE elöljárószóval áll:

1. Ide tartoznak a befejezést kifejező igék:

acabar de hacer algo – épp most fejez be valamit
cesar de hacer algo – abbahagyni valamit
dejar de hacer algo – abbahagyni valamit
terminar de hacer algo – befejezni valamit
parar de hacer algo – abbahagyni valamit

¿Puedes parar de comer? – Abbahagynád az evést?
Cuando terminamos de hacer deporte, nuestra temperatura corporal es alta – Sportolás után (amikor befejezzük a sportolást), a testhőmérsékletünk magas.
Mi amigo ha dejado de fumar – A barátom leszokott a dohányzásról (abbahagyta a dohányzást).

2. Egyéb igék:

tratar de hacer algo – próbálkozni, megpróbálni megtenni valamit

Trataré de hacerlo – Megpróbálom megcsinálni.

olvidarse de hacer algo – megfeledkezni valamiről

No os olvidéis de prepararos para la escuela – Ne felejtsetek el készülni az iskolára!

Sok pronominális (közismertebb nevén: visszaható) ige de elöljárószóval igényli maga mellé a főnévi igenevet. Akad olyan ige is, mely nem visszaható formában elöljárószó nélkül, visszaható formában de elöljárószóval áll, pl. olvidar és olvidarse:

No olvides hacerlo
No te olvides de hacerlo
(Ne felejtsd el megtenni!)

Lásd még: Spanishland School videója: az olvidar háromféle használata (spanyol nyelvű videó).

A főnévi igenév A elöljárószóval áll:

1. A kezdést kifejező igék után: empezar / comenzar a hacer algo – elkezdeni csinálni valamit; ponerse a inf. – nekifogni valaminek

Empiezo a trabajar el lunes – Hétfőn kezdek dolgozni.
Qué lástima que comience a llover – Milyen kár, hogy kezd esni az eső!

ir a hacer algo – mindjárt megtesz valamit (közeli jövő kifejezése)

He traído unos sándwiches. Voy a comer – Hoztam szendvicseket. Mindjárt enni fogok.

2. Tanulást, tanítást kifejező igék után:

aprender a inf. – tanulni valamit

Los niños aprenden a nadar en este lago – A gyerekek ebben a tóban tanulnak úszni.

enseñar a inf. – tanítani valakit valamire

¿Tu amigo te enseña a nadar? – A barátod úszni tanít téged?
Al lorito le enseño a hablar – A papagájt beszélni tanítom.

3. Egyéb igék:

ayudar a alguien a inf. – segíteni valakinek valamiben

Te ayudo a estudiar – Segítek neked a tanulásban.

Köszönjük El Mexicano pontosításait, javaslatait!
¡Gracias a El Mexicano por su colaboración!

Hasonló jelenség más nyelvekben:

To vagy -ing használata az angolban; A német zu + Infinitiv szerkezet.

Link:

Spanyolultanulunk.hu: Infinitivóval álló igei körülírások. A fentinél több ige is szerepel itt.

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.