Latin befejezett jövő – Indicativus futurum perfectum

Latin jövő idő 2 – Indicativus futurum perfectum

Képzése: Az indicativus futurum perfectum egyszerű (egyetlen szóból álló) igealak:

perfectum tő + a létige futurum imperfectum alakja

A latin perfectum tő bővebben.

Az indicativus futurum imperfectum bővebben.

ego        -erō*
tū         -eris
is, ea, id -erit
nōs        -erimus
vōs        -eritis
iī, eæ, ea -erint**

* Az indicativus futurum perfectum cselekvő ragjai az E/1 kivételével megegyeznek a coniunctivus praesens perfectum ragjaival.
** T/3-ban a rag eltér a létige futurum imperfectum alakjától. A létige futurum imperfectum alakja erunt, itt a végződés –erint.

amō, amāre
szeretni
dēleō, dēlēre
(el)törölni
audiō, audīre
hallani
amāverō
amāveris
amāverit
delēverō
dēlēveris
dēlēverit
audīverō
audīveris
audīverit
amāverimus
amāveritis
amāverint
dēlēverimus
dēlēveritis
dēlēverint
audīverimus
audīveritis
audīverint

Összevonható alakok:

amāre dēlēre audīre
amārō
amāris
amārit
dēlērō
dēlēris
dēlērit
audierō
audieris
audierit
amārimus
amāritis
amārint
dēlērimus
dēlēritis
dēlērint
audierimus
audieritis
audierint

Rendhagyó igék:


bibō
bibere
inni
-s tő
scrībō
scrībere
írni
-u tő
doceō
docēre
tanítani
biberō
biberis
biberit
scrīpserō
scrīpseris
scrīpserit
docuerō
docueris
docuerit
biberimus
biberitis
biberint
scrīpserimus
scrīpseritis
scrīpserint
docuerimus
docueritis
docuerint

tőhangnyujtás

videō
vidēre
látni
tőhangváltás-
tőhangnyújtás
agō
agere
cselekedni
reduplikáció

currō
currere
futni
vīderō
vīderis
vīderit
ēgerō
ēgeris
ēgerit
cucurrerō
cucurreris
cucurrerit
vīderimus
vīderitis
vīderint
ēgerimus
ēgeritis
ēgerint
cucurrerimus
cucurreritis
cucurrerint

Egyéb rendhagyó igék:


īre
menni
sum
esse
lenni
velle
volō
akarni
possum
posse
-hat, -het
ierō
ieris
ierit
fuerō
fueris
fuerit
voluerō
volueris
voluerit
potuerō
potueris
potuerit
ierimus
ieritis
ierint
fuerimus
fueritis
fuerint
voluerimus
volueritis
voluerint
potuerimus
potueritis
potuerint

Perfektív igék:

nōvī
nōvisse (nōsse)
tudni
ōdī
ōdisse
gyűlölni
meminī
meminisse
emlékezni
cœpī
cœpisse
elkezdeni
nōverō / nōrō
nōveris / nōris
nōverit / nōrit
ōderō
ōderis
ōderit
meminerō
memineris
meminerit
cœperō
cœperis
cœperit
nōverimus / nōrimus
nōveritis / nōritis
nōverint / nōrint
ōderimus
ōderitis
ōderint
meminerimus
memineritis
meminerint
cœperimus
cœperitis
cœperint

Colosseum indicativus futurum perfectum

Az indicativus futurum perfectum használata

Az indicativus futurum perfectum, hasonlóan a praeteritum perfectumhoz, viszonyított igeidő. A futurum imperfectumban kifejezett jövőhöz képest előidejűséget fejezi ki.

1. Jövőbeli történés vagy tervezett cselekvés, amely már lezárult, mielőtt egy későbbi, jövőbeli történés vagy tervezett cselekvés elkezdődött volna:

Cum tū hæc legēs, ego Cæsarem fortāsse convēnerō – Amikor ezeket olvasni fogod, akkor már talán Caesarral találkoztam.
Ut sēmentem fēceris, ita metēs (Cicero) – Ahogy előbb elveted a magot, úgy fogsz aratni. (Ki mint vet, úgy arat.)
Omnis igitur, quī īnvēnerit me, occidet mē (Vulgata, Teremtés, 4:14) – Ezáltal mindenki, aki megtalál engem, meg fog ölni.
Nōn dēlēbō, sī invēnerō ibī quadrāgintā quīnque (Vulgata, Teremtés 4:28) – Nem törlöm el, ha találok ott negyvenötöt.
Nē dēscendās in Ægyptum, sed quiēsce in terrā, quam dīxerō tibi, et peregrīnāre in ea (Vulgata, Teremtés, 26, 2) – Ne menj le Egyiptomba, hanem nyugodj meg azon a földön, amelyet neked mondok, és szállj meg ott.

2. Események, melynek elkezdését biztosra vesszük:

Respīrāverō, sī tē vīderō – Megnyugszom, ha téged látlak.

3. Imperfectum jelentést fejeznek ki futurum perfectum alakban is a latin perfektív igék.


– A bejegyzés Latinoloquus tollából származik –

Forrás:

Betts Gavin: Latin nyelvkönyv, Akadémiai Kiadó, Budapest

Nagy Ilona – Tegyey Imre: Latin nyelvtan a középiskolák számára, Tankönyvkiadó, Budapest

Allen – Greenough: New Latin Grammar, 1872

Kühner-Stegmann: Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache, zweiter Band, 1879.

Link:

ELTE – A futurum perfectum (lejjebb kell görgetni)

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.