Az igeidők egyeztetése az angolban 3.

Az igeidők egyeztetése az angolban, első rész

Az igeidők egyeztetése az angolban, második rész

Az igeidők egyeztetése az angolban 3:
Múlthoz viszonyított jövő

Az igeidők egyeztetése harmadik alapszabálya:

Vessük össze a következő két szituációt:

1. „Nem holnap fog érkezni a barátunk. Habár Péter azt hitte, holnap fog érkezni.” (Our friend will not arrive tomorrow. However Peter thought he will arrive tomorrow.)

Itt a „fog érkezni” valóban jövő időre utal, hiszen a holnap az csak a jövőben lesz.

2. „Nem érkezett meg tavaly karácsonykor a barátunk. Habár Péter azt hitte, akkor fog érkezni.” (Our friend didn’t arrive last Christmas. However Peter thought he would arrive at that time.)

Itt a „fog érkezni” nem igazi jövő időre utal, csak a múlthoz képest jövő idő. A jelenhez képest múlt idő, mert a tavaly karácsony már elmúlt. Ezért nem will, hanem would áll az angol mondatban. Ez tehát lényegében „jövő a múltban” (Future in the past) – és így múlt a jelenben.

Nézzük meg a következő mondatot is:

Azt hitte, hogy jó idő lesz.

A „lesz” vonatkozhat a jelen előttre vagy a jelen utánra is. Ez a szituációtól függ, a fenti mondatból önmagában nem derül ki. Tegyük fel, szerda van, és a szituáció a következő: Péter hétfőn azt hitte, hogy kedden jó idő lesz. Szerdán már a keddi „lesz” valójában a múltra vonatkozik, tehát hétfőhöz képest jövő idő, de a mai szerdához képest múlt idő. Ebben az esetben would-ot kell az angolban használni, nem will-t:

Peter thought that the weather would be fine.

Ha viszont az a szituáció, hogy szerda van, és Péter kedden azt hitte, hogy csütörtökön lesz jó idő, akkor valóban a jövő időre utal a „lesz”. Ilyenkor természetesen a jól megszokott will-t használjuk:

Peter thought that the weather will be fine.

Mivel az angol a jövő időt (will) ténylegesen a jelenhez viszonyított jövő idő kifejezésére használja csak, a „múltbeli jövő” kifejezésére más igealakot kell, hogy használjon. Ez az igealak a would, amit a will helyett használunk akkor, ha nem a jelenhez, hanem csak a múlthoz képest van szó jövő időről:

Our friend isn’t to arrive tomorrow. However Peter thought he will arrive tomorrow.
Our friend didn’t arrive last Christmas. However Peter thought he would arrive at that time.

Nézzük meg a szabályt részletesen, mind a négy jövő idővel!

Egyszerű jövő idő (future simple) → Egyszerű jövő a múltban (Future simple in the past):

The weather will be nice – Jó idő lesz.
He thought that the weather would be nice – Azt hitte, hogy jó idő lesz.

Folyamatos jövő idővel (future continuous) is ugyanez a helyzet. Will be helyett would be lesz (future continuous in the past):

I will be travelling to London at 5 o’clock – Öt órakor London felé fogok utazni.
He thought that I would be travelling to London at 5 o’clock – Azt hitte, öt órakor London felé fogok utazni.

Befejezett jövő (Future perfect) Befejezett jövő a múltban (Future perfect in the past):

I will have done my work by six o’clock – Hat órára be fogom fejezni a munkámat.
He thought that I would have done my work by six o’clock – Azt hitte, hat órára be fogom fejezni a munkámat.

Folyamatos-befejezett jövő (Future perfect continuous) Folyamatos-befejezett jövő a múltban (Future perfect continuous in the past):

In half an hour I will have been working for three hours – Fél óra múlva már három órája lesz, hogy dolgozom.
He said that half an hour later I would have been working for three hours. – Azt mondta, fél órával később már három órája lesz, hogy dolgozom.

A folyamatos-befejezett jövő idő egyébként elég ritka, múlthoz viszonyított változata pláne alig fordul elő, eltekintve a nyelvvizsgatesztektől. De nem bonyolultabb a másik három jövő időnél sem: ugyanaz a logikája, csak a will helyett would lesz.

A „múltbeli jövőt” kifejező igealakok gyakorlatilag megegyeznek a feltételes mód alakjaival, hiszen azt is a would-dal képezzük. Egyes nyelvtanok a feltételes mód egyéb használati köréhez sorolják a would ilyen funkcióját.

Egyéb alakok a „múltbeli jövő” kifejezésére

Jövő idő kifejezésére használjuk a to be going to szerkezetet és a folyamatos jelen időt is. (Bővebben lásd itt.) Ezek is hasonlóan viselkednek az eddigiekhez, ha múlt idejű igét tartalmazó főmondat kerül eléjük:

That ship is going to sink – Az a hajó mindjárt elsüllyed.
We thought that that ship was going to sink – Azt hittük, az a hajó mindjárt elsüllyed.

We are having a party soon – Nemsokára bulizunk.
They thought that we were having a party soon – Azt hitték, nemsokára bulizunk.

Kifejezhetünk jövő idejű cselekvést a to be about to szerkezettel is, akár a jelenhez, akár a múlthoz viszonyítva:

I am about to leave – Elmenőfélben vagyok.
The host thought that I was about to leave – A házigazda azt hitte, elmenőfélben vagyok.

– – –

„Múltbeli jövőre” utaló időhatározók

angol igeidők egyeztetéseNézzük újra az első mondatunkat, de a tomorrow szóval kiegészítve:

Peter thought that the weather will be fine tomorrow
Péter azt hitte, holnap jó idő lesz.

A „jó idő lesz” a holnapra vonatkozik, hiszen a holnap a jelenhez képest jelenti a következő napot. Ha a tegnapelőtthöz képest beszélünk holnapról, azt a jelenben nem nevezzük holnapnak, a jelenhez képest az tegnap. Ezért az említett would-os mondatokban nem is szerepelhet a „holnap” (tomorrow) szó. Magyarul azt szoktuk helyette mondani, hogy „másnap”, angolul the next day:

Peter thought that the weather would be fine the next day – Péter azt hitte, másnap (a következő napon) jó idő lesz.

Tehát a „múltbeli jövő” mellett nem használható a „holnap” időhatározó. Ha azt mondjuk, hogy pl. „Péter azt hitte, hogy holnap történni fog valami”, akkor ilyenkor tényleg a mához képest következő napra, a holnapra gondolunk. Ha a „holnap” a múlt egy időpontjához képest holnap, de a mához képest már elmúlt, akkor nem utalunk rá úgy, hogy „holnap”, hanem „a következő nap(on)”, „másnap”: the next day, vagy: the following day:

Peter thought that something will happen tomorrow – Péter azt hitte, holnap történni fog valami.
Peter thought that something would happen the next day – Péter azt hitte, másnap történni fog valami.

Természetesen azt sem mondjuk a múlthoz viszonyítva, hogy „holnapután”, helyette „két nappal később”, angolul: in two days’ time.
Ugyanígy nem használjuk múlthoz viszonyítva pl. a „jövő héten”, „jövő hónapban”, stb. kifejezéseket, mert ezek a jelenhez viszonyított következő hétre/hónapra/stb. utalnak. Helyette azt mondjuk, hogy „a következő héten”, „a következő hónapban”, „a rákövetkező hónapban”, stb. Az angolban sem használható ilyenkor a next, helyette following áll: the following week, the following month, stb.

Tehát ahogy a magyarban, úgy az angolban is megváltozik a jövőre utaló időhatározók alakja, ha a múlthoz viszonyítunk:

Jelenhez viszonyított jövő Múlthoz viszonyított jövő
holnaptomorrow a következő naponthe next day / the following day
holnaputánthe day after tomorrow két nap múlvain two days’ time
jövőrenext year a következő évbenthe following year
jövő hétennext week a következő hétenthe following week
jövő hónapbannext month a következő hónapbanthe following month

 –

Forrás az igeidők egyeztetése témához:

Dr. Somorjainé Orosz Andrea: Angol ige (Mindentudás zsebkönyvek), Maxim Kiadó, Szeged, 2008.

Báti László – Véges István: Angol nyelvkönyv. Tanfolyamok és magántanulók számára. 1. rész. Tankönyvkiadó, Budapest, 1966.

Link az igeidők egyeztetése témához:

English Page – Future in the past.

Két komment:

  1. augusztus 26, 2020

    Ilona Várnagy Válasz

    Nagyon hasznos volt, köszönjük!!!

Kérdésed, észrevételed van?
Írj kommentet!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.